Y Comisiynydd Jourová ar ymweliad swyddogol â #Chile a #Argentina

| Gorffennaf 9, 2019

Comisiynydd Jourová (Yn y llun) yn Chile heddiw (9 Gorffennaf), yn ogystal ag yn yr Ariannin ddydd Mercher 10 a dydd Iau 11 Gorffennaf. Mae'r ymweliad yn dilyn casgliad yr UE-Mercosur cytundeb masnach a bydd yn canolbwyntio ar wella cydweithredu ar lif data, eirioli dros gydgyfeiriant cryf o gyfundrefnau diogelu data, hyrwyddo cydweithredu barnwrol dwyochrog a thrafod materion cydraddoldeb rhywiol a gwrth-semitiaeth, ymhlith eraill. Yn Chile, bydd y Comisiynydd Jourová yn cwrdd â'r Gweinidog dros Gyfiawnder a Hawliau Dynol, Hernán Larraín Fernández, y Gweinidog Cyllid Felipe Larraín Bascuñán, y Gweinidog dros Gydraddoldeb Menywod a Rhyw Isabel Plá Jarufe, yn ogystal â'r Is-Weinidog Masnach Rodrigo Yañez. Bydd diogelu data a chydraddoldeb rhyw ar agenda'r cyfarfod gyda Seneddwyr Chile Felipe Harboe Bascuñán, Jaime Quintana, Adriana Muñoz a Kenneth Pugh.

Bydd hefyd yn trafod diogelu data gyda chynrychiolwyr cymdeithasau a chwmnïau masnach Chile ac Ewrop. Bydd y Comisiynydd Jourová wedyn yn cyfnewid barn gyda Chyngor Tryloywder Chile. Yn olaf, bydd yn cyflwyno Prif Araith ym Mhrifysgol Chile ar yr Heriau a'r Cyfleoedd yn yr Oes Ddigidol. Yna yn Buenos Aires, mae'r ymweliad yn cynnwys cyfnewid gyda'r Gweinidog dros Gyfiawnder a Hawliau Dynol, yr Almaen Garavano, gyda Llywydd y Senedd, Federico Pinedo, Pennaeth Staff Llywydd yr Ariannin, sy'n gyfrifol am, ymhlith eraill, bynciau diogelu data , Marcos Pena, yn ogystal â'r Seneddwyr Dalmacio Mera a Laura Rodríguez Machado. Yna bydd y Comisiynydd Jourová yn cwrdd ag aelodau o Siambr y Dirprwyon, Karina Banfi ac Ezequiel Langan. Yna bydd yn coffáu gyda'r gymuned Iddewig Ariannin, a chynrychiolwyr o grefyddau Cristnogol a Mwslimaidd, y bomio 1994 yn y Ganolfan Gymunedol Iddewig. cynhadledd. Trefnir y digwyddiad o dan fframwaith y prosiect “Cydweithrediad Digidol Rhyngwladol - Diogelu Data a Llifau Data” a ariennir o dan y Comisiwn Ewropeaidd Offeryn Partneriaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Ariannin, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.