Mae UDA yn gosod terfynau ar adferiad #Huawei

| Gorffennaf 12, 2019

Rhybuddiodd Ysgrifennydd Masnach yr Unol Daleithiau, Wilbur Ross, y byddai'r wlad yn camu tuag at wadu trwyddedau cwmnïau i fasnachu â Huawei, oni bai ei bod yn glir nad oedd unrhyw gytundebau'n peryglu diogelwch cenedlaethol.

Mewn cynhadledd, eglurodd Ross y byddai ceisiadau i fasnachu â Huawei yn cael eu hadolygu gyda “rhagdybiaeth o wadu”. Mae awdurdodau'n awyddus i sicrhau “nid ydym yn trosglwyddo refeniw o'r Unol Daleithiau i gwmnïau tramor yn unig”, meddai.

Ychwanegodd bresenoldeb Huawei ar a Rhestr fasnach yr Unol Daleithiau ac mae hyd a lled yr eitemau y mae angen trwyddedau arnynt yn aros yr un fath er gwaethaf yr ymyrraeth yr Arlywydd Trump ddiwedd y mis diwethaf.

Ni nododd Ross pa fathau o fasnach a allai fod yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol.

Mewn cyfweliad gyda CNBC, Eglurodd ymgynghorydd economaidd yr Unol Daleithiau, Larry Kudlow: “O ran y farchnad breifat, rwy'n ei alw'n nwyddau cyffredinol, rydym wedi agor y drws ac wedi llacio'r gofynion trwyddedu ar gyfer yr Adran Fasnach, lle nad oes dylanwadau na chanlyniadau diogelwch cenedlaethol.

Er enghraifft, dywedodd y byddai rhai cwmnïau sglodion yn cael gwerthu cynnyrch i Huawei ar sail gyfyngedig.

Mae'n aneglur faint y bydd y seibiant cyfyngedig yn helpu Huawei o ystyried gweithrediad cyfarwyddeb Trump arall. Erbyn canol mis Hydref, dywedodd Ross y bydd yr Adran Fasnach yn cyhoeddi rheolau dros dro i orfodi gorchymyn gweithredol gan gwmnïau gwahardd rhag defnyddio offer neu wasanaethau a gyflenwir gan gwmnïau yr ystyrir eu bod yn risg diogelwch.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, telegyfathrebiadau, US, byd

Sylwadau ar gau.