Cysylltu â ni

byd

Mae Iwerddon, Sbaen a Norwy yn cydnabod Talaith Palestina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mewn cyhoeddiadau cydgysylltiedig, mae Iwerddon a Sbaen, ynghyd â Norwy, nad yw’n aelod o’r UE, wedi cyhoeddi y byddan nhw’n cydnabod Palestina fel gwladwriaeth o 28 Mai. Mae Israel yn ei alw'n Llysgenhadon o Ddulyn, Madrid ac Oslo 'ar gyfer ymgynghoriadau'. Cyhuddodd Iwerddon, sy’n cael ei gweld ers tro fel yr aelod mwyaf o blaid Palesteina o’r Undeb Ewropeaidd o danseilio ei sofraniaeth a pheryglu ei diogelwch.

Dywedodd Taoiseach Iwerddon, Simon Harris, ei fod yn hyderus y byddai gwledydd eraill nawr yn dilyn yr un peth. “Mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol a phwysig i Iwerddon ac i Balestina,” meddai, gan ddwyn i gof frwydr ei wlad ei hun dros annibyniaeth. “Ar Ionawr 21 1919, gofynnodd Iwerddon i’r byd gydnabod ein hawliau i fod yn wladwriaeth annibynnol. Ein neges i’r roedd cenhedloedd rhydd y byd yn ple am gydnabyddiaeth ryngwladol i’n hannibyniaeth, gan bwysleisio ein hunaniaeth genedlaethol unigryw, ein brwydr hanesyddol, a’n hawliau i hunanbenderfyniad a chyfiawnder Heddiw, rydym yn defnyddio’r un iaith i gefnogi’r gydnabyddiaeth o Balestina fel a cyflwr”.

Mae Israel wedi cyhoeddi fideo wedi'i anelu at y cyhoedd Gwyddelig, yn honni y bydd cydnabod gwladwriaeth Palestina "yn arwain at fwy o derfysgaeth" ac yn "peryglu unrhyw ragolygon am heddwch"." Iwerddon, mae'r posibilrwydd o gydnabod gwladwriaeth Palestina mewn perygl o'ch troi'n wystl yn dwylo Iran a Hamas Bydd symudiad o'r fath yn cryfhau Hamas ac yn gwanhau awdurdod Palestina sydd eisoes yn gamweithredol.

Dywedodd y Taoiseach nad Hamas yw pobl Palestina ac mai datrysiad dwy wladwriaeth yw'r unig ffordd allan o drais cenhedlaeth. “Wrth bobl Israel, dywedaf fod Iwerddon yn cydnabod gwladwriaeth Israel ac yn condemnio’r gweithredoedd barbaraidd a gyflawnwyd gan Hamas ym mis Hydref”, meddai, gan ychwanegu bod Iwerddon yn cynnig gobaith i Balestina “yn ei hawr dywyllaf”.

Galwodd Gweinyddiaeth Materion Tramor Palestina weithred y tair gwlad yn “gam sylweddol, mae Sbaen, Norwy ac Iwerddon unwaith eto wedi dangos eu hymrwymiad diwyro i’r datrysiad dwy wladwriaeth ac i gyflwyno’r cyfiawnder hirddisgwyliedig i bobl Palestina.

“Ymhellach, mae cydnabyddiaeth Sbaen, Norwy ac Iwerddon, yn unol â chyfraith ryngwladol a holl benderfyniadau perthnasol y Cenhedloedd Unedig, a fydd yn eu tro yn cyfrannu’n gadarnhaol at yr holl ymdrechion rhyngwladol i ddod â meddiannaeth Anghyfreithlon Israel i ben a sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yn y rhanbarth. "

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog Tramor Israel Israel Katz fod y penderfyniad “yn anfon neges i’r Palestiniaid a’r byd: terfysgaeth sy’n talu. Ar ôl i sefydliad terfysgol Hamas gyflawni’r gyflafan fwyaf o Iddewon ers yr Holocost, ar ôl cyflawni troseddau rhywiol erchyll a welwyd gan y byd, dewisodd y gwledydd hyn wobrwyo Hamas ac Iran trwy gydnabod gwladwriaeth Palestina”.

Ym Madrid, dywedodd Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, fod prif weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, yn “dal i chwarae clustiau byddar… mae’n dal i fomio ysbytai ac ysgolion ac yn cosbi merched a phlant â newyn ac oerfel”, gan ychwanegu bod dwy wladwriaeth ateb ar gyfer Israel a Phalestina mewn perygl o byth yn bodoli. Ni allwn ganiatáu hyn. Mae gennym rwymedigaeth i weithredu, ym Mhalestina fel yn yr Wcrain, heb safonau dwbl.

Dywedodd Prif Weinidog Norwy, Jonas Gahr Støre, yn Oslo “na fydd heddwch yn y Dwyrain Canol heb ateb dwy wladwriaeth. Ni all fod ateb dwy wladwriaeth heb wladwriaeth Palestina. Mewn geiriau eraill, mae gwladwriaeth Balestinaaidd yn rhagofyniad ar gyfer sicrhau heddwch yn y Dwyrain Canol”.

Yn ôl yn Nulyn, dywedodd y Gweinidog Tramor, an Tánaiste Micheal Martin y byddai ddydd Sul yn teithio i Frwsel i gwrdd â mwy na 40 o bartneriaid Arabaidd, Ewropeaidd a rhyngwladol eraill, “i drafod sut y gall cydnabyddiaeth gael effaith bendant, ymarferol i ddod â’r gwrthdaro erchyll hwn i ben. a gweithredu datrysiad dwy wladwriaeth, yn seiliedig ar weledigaeth gynhwysfawr o ddarn y mae'r gwladwriaethau Arabaidd wedi'i datblygu”. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd