Cysylltu â ni

byd

Dirprwy Brif Weinidog Sbaen yn datgan 'Bydd Palestina yn rhad ac am ddim', gan ddefnyddio slogan gwrth-semitig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

“O’r afon i’r môr, bydd Palestina yn rhydd,” datganodd ail Ddirprwy Brif Weinidog Sbaen, Yolanda Diaz, gan dynnu cyhuddiadau o wrthsemitiaeth gan Israel a grwpiau Iddewig. Fe wnaeth y gwleidydd o Sbaen y datganiad dadleuol mewn fideo gafodd ei gyhoeddi ar X yn dilyn penderfyniad ei gwlad i gydnabod Palestina fel gwladwriaeth ddydd Mercher.

Mae “O'r afon i'r môr,” sy'n cyfeirio at Afon Iorddonen a Môr y Canoldir, yn cael ei ystyried gan lawer fel gwrthsemitig gan ei fod yn hyrwyddo realiti lle nad yw Israel yn bodoli fel mamwlad Iddewig, gan arwain rhai i'w weld fel galwad am ethnigrwydd. glanhad neu hil-laddiad yn erbyn Iddewon Israel.

Cyhuddodd Diaz Israel o “farbariaeth” a galwodd am roi pwysau ar yr Undeb Ewropeaidd “i ddod â’i gytundebau a’i gytundebau ag Israel i ben.”

Mae Díaz, sy’n Weinidog Llafur a’r Economi, yn aelod o blaid chwith eithafol Swmar sy’n bartner clymblaid i Blaid Sosialaidd Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez (PSOE).

Mae llysgenhadaeth Israel ym Madrid a Ffederasiwn Cymunedau Iddewig Sbaen yn condemnio Diaz am ei datganiadau. Ar X, ysgrifennodd y llysgenhadaeth ei fod yn “gwrthod datganiadau Yolanda Díaz yn llwyr.”

Mae’r slogan “yn alwad glir am ddinistrio Israel, gan fomentu casineb a thrais. Mae datganiadau gwrthsemitaidd yn anghydnaws â chymdeithas ddemocrataidd ac mae'n annerbyniol dod gan ddirprwy brif weinidog. Rydyn ni’n gobeithio y bydd Sbaen yn cyflawni ei haddewid” i frwydro yn erbyn gwrth-semitiaeth, meddai’r llysgenhadaeth.

hysbyseb

Mewn datganiad, fe wnaeth y Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd (EJA), sy'n seiliedig ym Mrwsel, sy'n cynrychioli cannoedd o gymunedau Iddewig ledled Ewrop, slamio gweinidog Sbaen Diaz am “alw'n agored am hil-laddiad unig Wladwriaeth Iddewig y byd, Israel.”

“Ni all ac ni ddylai hyn sefyll. Galwn ar unwaith (pennaeth polisi tramor yr UE) Josep Borrell i gondemnio hyn. Mae gan Aelod-wladwriaethau’r UE rwymedigaethau o dan y cytundebau i beidio â galw am ddinistrio trydydd gwledydd,’’ dywedodd yr EJA.

“Rydyn ni’n galw ar unwaith ar i’r Prif Weinidog Sanchez bellhau Llywodraeth Sbaen oddi wrth y sylwadau hil-laddol hyn,” ychwanegodd.

“Mae galwad yr Is-lywydd o’r afon i’r môr yn cario adleisiau o ddiarddel cannoedd o filoedd o Iddewon o Sbaen ym 1492, heb sôn am y miloedd a losgwyd yn fyw mewn auto-da-fe’s. Mae ei datganiad hefyd yn gymeradwyaeth i ideoleg Hamas.''

Pan gyhoeddodd fod ei wlad yn cydnabod “cyflwr Palestina,” dywedodd Prif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, y bydd “Sbaen yng nghwmni gwledydd Ewropeaidd eraill. Po fwyaf sydd ohonom, y cynharaf y byddwn yn cyflawni cadoediad. Nid ydym yn mynd i roi'r gorau iddi.''

Fe wnaeth Israel gofio ei llysgenhadon i Sbaen, Iwerddon a Norwy ddydd Mercher ar ôl i'r tair gwlad ddatgan y bydden nhw'n cydnabod Palestina fel gwladwriaeth.

“Mae penderfyniad heddiw yn anfon neges i’r Palestiniaid a’r byd: Terfysgaeth sy’n talu. Ar ôl i sefydliad terfysgol Hamas gynnal y gyflafan fwyaf o Iddewon ers yr Holocost, ar ôl cyflawni troseddau rhywiol erchyll a welwyd gan y byd, dewisodd y gwledydd hyn wobrwyo Hamas ac Iran trwy gydnabod gwladwriaeth Palestina, ”meddai Gweinidog Tramor Israel, Israel Katz.

Dywedodd Katz yn ddiweddarach iddo gyhoeddi “demarche difrifol i lysgenhadon Sbaen, Iwerddon, a Norwy yn Israel yn dilyn penderfyniad eu llywodraethau i ddyfarnu medal aur i derfysgwyr Hamas a herwgipiodd ein merched a llosgi babanod. Yn ystod y démarche, bydd y llysgenhadon yn gwylio fideo o herwgipio creulon a chreulon ein merched gan derfysgwyr Hamas, i bwysleisio’r penderfyniad gwyrgam y mae eu llywodraethau wedi’i wneud.”

Yn ôl ACOM, y grŵp eiriolaeth mwyaf o blaid Israel yn Sbaen, ''y gydnabyddiaeth o wladwriaeth Palestina nad yw'n bodoli, creu ffuglen, realiti cyfochrog, trwy ei ewyllys yn unig, yw'r ystryw ddiweddaraf gan Pedro Sanchez i ddrysu. barn y cyhoedd a thynnu ei sylw oddi wrth broblemau llygredd rhemp ei lywodraeth.''

Dywedodd ''bydd hyn yn mynd ag enw da Sbaen gydag ef, y bydd ganddo oblygiadau parhaol i'n rôl yng nghyngerdd democratiaethau'r Gorllewin, y bydd yn ein gwahanu oddi wrth sefyllfa fwyafrifol prif wledydd yr UE, yn bwysig i arlywydd demagog. gyda bananas”.

“Mae’n amlwg ei fod yn gwobrwyo terfysgwyr a gyflawnodd gyflafan annhraethol (ac nad ydynt yn ceisio eu gwladwriaeth eu hunain, ond yn hytrach dinistr yr unig wladwriaeth Iddewig), yn apelio at symleiddio’r glasoed fel ateb i wrthdaro cymhleth â goblygiadau geostrategaidd. A'i fod yn gwneud hynny'n union pan fydd Israel, ein cynghreiriad Gorllewinol yn y rhanbarth, yn ymladd rhyfel amddiffynnol o oroesi yn erbyn ymosodiadau terfysgol ac Iran, yn dangos safon moesol yr unigolyn hwn,''meddai ACOM mewn datganiad.

”Mae Sanchez wedi cyhoeddi’r gydnabyddiaeth hon yn erbyn ewyllys amlwg a mwyafrif llethol senedd y genedl, a bleidleisiodd, ddeng mlynedd yn ôl, y tro diwethaf yr ymgynghorwyd ag ef ar y mater, y dylai unrhyw gydnabyddiaeth o’r fath fod yn seiliedig ar negodi uniongyrchol rhwng y pleidiau, o fewn cyd-destun proses a noddir yn rhyngwladol, a sicrhau diogelwch Israel - rhywbeth amhosibl ar hyn o bryd”.

Ysgrifennodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, ar X: “Rwy’n cymryd sylw o’r cyhoeddiad heddiw gan 2 o Aelod-wladwriaethau’r UE - Iwerddon a Sbaen - a chan Norwy ar gydnabyddiaeth Talaith Palestina”.

“O fewn fframwaith y Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin, byddaf yn gweithio’n ddiflino gyda’r holl Aelod-wladwriaethau i hyrwyddo safbwynt cyffredin yn yr UE yn seiliedig ar ddatrysiad 2 wladwriaeth” ychwanegodd.

Mae disgwyl i 27 o aelod-wladwriaethau’r UE gyfarfod ddydd Llun ym Mrwsel i drafod rhyfel Israel-Hamas a’i oblygiadau yn y rhanbarth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd