Cysylltu â ni

Hawliau Dynol

Astudio Newydd yn Safle Gwledydd Mwyaf Cyfeillgar i LGBTQI+ yn y Byd i Weithio ynddynt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

  • Norwy a'r Iseldiroedd ar frig y rhestr: Mae'r gwledydd hyn yn rhagori mewn cynwysoldeb, diogelwch ac amddiffyn rhag gwahaniaethu LGBTQI+.
  • Yr UE yn Arwain y Ffordd: Mae gwledydd Ewropeaidd yn dominyddu'r 10 uchaf.
  • Canada sydd â'r sgôr diogelwch uchaf ar gyfer unigolion LGBTQI+

Dylai pawb deimlo'n ddiogel, eu bod yn cael eu cynnwys a'u gwerthfawrogi yn eu gweithle, ac er gwaethaf y cynnydd a wnaed yn y blynyddoedd diwethaf, mae hyn yn dal i fod yn frwydr i lawer o weithwyr LGBTQI+.

Mae ymchwil yn dangos bod gweithwyr LGBTQI+ yn profi anfodlonrwydd swydd uwch, diogelwch seicolegol is a lefelau uwch o wrthdaro yn y gweithle na'u cymheiriaid heterorywiol. Gyda hyn mewn golwg, arbenigwyr gweithle hyblyg Swyddfeydd Gwib eisiau datgelu’r gwledydd a oedd yn mynd i’r cyfeiriad cywir, trwy restru 24 o wledydd yn ôl meini prawf fel diogelwch, derbyniad cymdeithasol ac amddiffyniad gwahaniaethu ar sail cyflogaeth y gallent eu rhestru ymhlith gwledydd mwyaf cynhwysol LGBTQI+ y byd i weithio a byw ynddynt. 

Y 10 Gwlad Fwyaf Cynhwysol ar gyfer Pobl LGBTQI+

RANKGWLAD DERBYNIAD CYMDEITHASOL O LGBTQI+SGÔR DIOGELWCH AR GYFER LGBTQI+SGÔR DIOGELWCH AR GYFER LGBTQI+
1Norwy9.383581*
1Yr Iseldiroedd9.463731
3Canada9.023831
4Sbaen8.773561
5Sweden9.183771
6Gwlad Belg7.953431
7Yr Almaen7.733091
8france7.733381
8Awstralia8.033041
10UK8.343421

Mae Norwy a’r Iseldiroedd yn rhannu’r lle gorau ar gyfer triniaeth gynhwysol o weithwyr LGBTQI+ tra bod y ddwy hefyd ymhlith y 5 gwlad fwyaf diogel ar gyfer y gymuned LGBTQI+. 

Aeth y sgôr derbyniad cymdeithasol uchaf i'r Iseldiroedd. Yn enwog, y wlad oedd y gyntaf yn y byd i gyfreithloni priodas o'r un rhyw, ac mae dathliad poblogaidd Amsterdam Pride yn denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr o bob rhan o'r byd bob blwyddyn. 

Canada oedd â'r sgôr diogelwch uchaf ar gyfer pobl LGBTQI+. Roedd Mynegai Peryglon LGBTQI+ Asher & Lyric yn 2023 yn gosod Canada yn y lle gorau yn ôl ei chydnabyddiaeth gyfreithiol o berthnasoedd LGBTQI+, amddiffyniad cyfansoddiadol pobl LGBTQI+, a throseddoli trais yn eu herbyn.

hysbyseb

Mae ystadegau'n dangos hynny mae gan hyd yn oed gwledydd â sgôr uchel ffordd bell i fynd, yn enwedig o ran cydnabod a derbyn pobl drawsrywiol ac anneuaidd, felly mae Instant Offices wedi darparu 6 awgrym a fydd yn helpu cwmnïau i greu diwylliant o dderbyn LGBTQI+.

6 Ffordd o Greu Diwylliant o Dderbyn LGBTQI+ yn Eich Cwmni

  1. Cyfleu eich nodau amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant (DEI) i bob cyflogai a darparu hyfforddiant DEI i bob cyflogai. Mae hyn yn cynnwys esbonio beth mae bod yn gynghreiriad LGBTQI+ yn ei olygu. Darllenwch fwy am DEI yn y gweithle.
  2. Defnyddiwch iaith gynhwysol ac anogwch bob gweithiwr i wneud yr un peth.
  3. Adolygwch eich arferion DEI yn rheolaidd a nodwch y meysydd sydd angen eu gwella.
  4. Dilyn arferion recriwtio cynhwysol.
  5. Creu grŵp adnoddau gweithwyr (ERG) ar gyfer gweithwyr LGBTQI+.
  6. Annog dathlu Balchder yn y Gweithle.

Cliciwch yma i weld y blogbost llawn

Methodoleg

Gan ddefnyddio rhestr hadau o wledydd gyda'r CMCs uchaf, casglwyd data ar y mynegai cydraddoldeb, amddiffyniad gwahaniaethu ar sail cyflogaeth, derbyniad cymdeithasol, a diogelwch pobl LGBTQI+. Yna fe wnaethom osod pob gwlad o'r uchaf i'r isaf a sgorio'r cyfanswm ar gyfer pob gwlad i wneud ein rhestr derfynol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd