RSSAffrica

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio pecyn cymorth dyngarol o € 22.8 miliwn i helpu i fynd i'r afael ag anghenion bwyd brys a chefnogi pobl agored i niwed yn Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambia a Zimbabwe. Daw'r cyllid gan fod rhannau helaeth o dde Affrica yng ngafael eu sychder caletaf mewn degawdau. “Llawer o aelwydydd tlawd mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan sychder […]

Parhau Darllen

Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

Mae cymdeithas sifil Affrica yn bartner allweddol ar gyfer y dyfodol, meddai llywydd #EESC, Luca Jahier

| Rhagfyr 13, 2019

Cynhaliodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ddadl ar bolisi cydweithredu datblygu yn ei sesiwn lawn ym mis Rhagfyr, gan bwysleisio ei bod yn hanfodol uwchraddio cysylltiadau rhwng yr UE a chymdeithas sifil Affrica er mwyn symud o gymorth i ddatblygiad i bartneriaeth. Rhaid i’r berthynas rhwng cymdeithas sifil Ewropeaidd ac Affrica fod wrth wraidd […]

Parhau Darllen

#EmergencyTrustFundForAfrica - Camau gweithredu newydd o bron i € 150 miliwn i fynd i'r afael â smyglo dynol, amddiffyn pobl sy'n agored i niwed a sefydlogi cymunedau yng Ngogledd Affrica

#EmergencyTrustFundForAfrica - Camau gweithredu newydd o bron i € 150 miliwn i fynd i'r afael â smyglo dynol, amddiffyn pobl sy'n agored i niwed a sefydlogi cymunedau yng Ngogledd Affrica

| Rhagfyr 12, 2019

Mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd, trwy'r Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yn Affrica, Ffenestr Gogledd Affrica, bedwar cam gweithredu newydd yn ymwneud â mudo. Maent yn gyfanswm o € 147.7 miliwn a bydd yr arian hwn yn cefnogi Moroco i fynd i'r afael â smyglo dynol a mudo afreolaidd. Bydd hefyd yn helpu i wella'r amodau byw yng nghymunedau Libya, amddiffyn ffoaduriaid ac ymfudwyr bregus sydd wedi'u sowndio yn […]

Parhau Darllen

Gall yr UE 'gynnig partneriaeth o fath gwahanol i #Africa'

Gall yr UE 'gynnig partneriaeth o fath gwahanol i #Africa'

| Tachwedd 25, 2019

Mae cysylltiadau cryf yr Undeb Ewropeaidd ag Affrica dan straen wrth i China gyntaf a nawr Rwsia gynyddu eu buddsoddiad ar y cyfandir yn sylweddol. Yr wythnos hon, cynhaliodd Rwsia ei huwchgynhadledd gyntaf erioed gydag Affrica, gan dynnu penaethiaid gwladwriaeth 43 Affrica i Sochi. Honnir i Moscow arwyddo $ 12.5 biliwn mewn bargeinion yn y gynhadledd, er bod cyfran y llew o […]

Parhau Darllen

Partneriaeth Newydd Affrica-Caribïaidd-Môr Tawel / Undeb Ewropeaidd: Mae'r prif drafodwyr yn cytuno ar flaenoriaethau economaidd ar gyfer cytundeb yn y dyfodol

Partneriaeth Newydd Affrica-Caribïaidd-Môr Tawel / Undeb Ewropeaidd: Mae'r prif drafodwyr yn cytuno ar flaenoriaethau economaidd ar gyfer cytundeb yn y dyfodol

| Medi 30, 2019

Gan gyfarfod yn Efrog Newydd ar 28 Medi ar gyrion Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, nododd y prif drafodwyr ComisiynyddMimica (yn y llun) a Gweinidog Togolese Robert Dussey ymhellach fframwaith economaidd cysylltiadau yn y dyfodol rhwng gwledydd Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel â'r Undeb Ewropeaidd ar ôl 2020 . Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol a Phrif Drafodwr yr UE […]

Parhau Darllen

De Affrica - partneriaid #SAP gyda #DiscoveryHealth i ddigideiddio busnesau yswiriant iechyd

De Affrica - partneriaid #SAP gyda #DiscoveryHealth i ddigideiddio busnesau yswiriant iechyd

| Awst 8, 2019

Mae SAP a Discovery Health, gweinyddwr yswiriant meddygol De Affrica, yn partneru i gyfuno mewnwelediadau, yswiriant a chynhyrchion gofal iechyd sy'n cael eu gyrru gan ddata gyda llwyfan ymgysylltu sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i alluogi busnesau yswiriant iechyd i drawsnewid yn fentrau gofal iechyd deallus. Nod y bartneriaeth yw cyfuno profiad diwydiant Discovery Health a llwyfan systemau gofal iechyd gorau yn y dosbarth ag arbenigedd meddalwedd blaenllaw SAP […]

Parhau Darllen

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

| Awst 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio € 50 miliwn arall mewn cyllid dyngarol brys i helpu'r bobl sy'n cael eu taro gan sychder yng Nghorn Affrica. Gyda llawer yn y rhanbarth yn dibynnu ar fugeilio da byw a ffermio cynhaliaeth, mae'r sychder hir yn cael canlyniadau dinistriol ar argaeledd bwyd a bywoliaethau. Mae cyllid ychwanegol heddiw yn dod â chyfanswm yr UE […]

Parhau Darllen