RSSAffrica

Partneriaeth Newydd Affrica-Caribïaidd-Môr Tawel / Undeb Ewropeaidd: Mae'r prif drafodwyr yn cytuno ar flaenoriaethau economaidd ar gyfer cytundeb yn y dyfodol

Partneriaeth Newydd Affrica-Caribïaidd-Môr Tawel / Undeb Ewropeaidd: Mae'r prif drafodwyr yn cytuno ar flaenoriaethau economaidd ar gyfer cytundeb yn y dyfodol

| Medi 30, 2019

Gan gyfarfod yn Efrog Newydd ar 28 Medi ar gyrion Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, nododd y prif drafodwyr ComisiynyddMimica (yn y llun) a Gweinidog Togolese Robert Dussey ymhellach fframwaith economaidd cysylltiadau yn y dyfodol rhwng gwledydd Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel â'r Undeb Ewropeaidd ar ôl 2020 . Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol a Phrif Drafodwr yr UE […]

Parhau Darllen

De Affrica - partneriaid #SAP gyda #DiscoveryHealth i ddigideiddio busnesau yswiriant iechyd

De Affrica - partneriaid #SAP gyda #DiscoveryHealth i ddigideiddio busnesau yswiriant iechyd

| Awst 8, 2019

Mae SAP a Discovery Health, gweinyddwr yswiriant meddygol De Affrica, yn partneru i gyfuno mewnwelediadau, yswiriant a chynhyrchion gofal iechyd sy'n cael eu gyrru gan ddata gyda llwyfan ymgysylltu sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i alluogi busnesau yswiriant iechyd i drawsnewid yn fentrau gofal iechyd deallus. Nod y bartneriaeth yw cyfuno profiad diwydiant Discovery Health a llwyfan systemau gofal iechyd gorau yn y dosbarth ag arbenigedd meddalwedd blaenllaw SAP […]

Parhau Darllen

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

| Awst 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio € 50 miliwn arall mewn cyllid dyngarol brys i helpu'r bobl sy'n cael eu taro gan sychder yng Nghorn Affrica. Gyda llawer yn y rhanbarth yn dibynnu ar fugeilio da byw a ffermio cynhaliaeth, mae'r sychder hir yn cael canlyniadau dinistriol ar argaeledd bwyd a bywoliaethau. Mae cyllid ychwanegol heddiw yn dod â chyfanswm yr UE […]

Parhau Darllen

Mae #Technoleg yn parhau i arbed gras o #Africa

Mae #Technoleg yn parhau i arbed gras o #Africa

| Awst 7, 2019

Os yw Affrica am symud ymlaen yn wirioneddol a bod yn gystadleuol yn economïau’r byd, rhaid i bob sector o’r cyfandir gan gynnwys iechyd, addysg, seilwaith, diogelwch, logisteg, cyllid, y cyfryngau ac eraill gofleidio technoleg, ysgrifennodd Elizabeth Adeshina (yn y llun). Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn newid gêm sy'n cymryd camau breision byd-eang wrth ddatrys problemau. Gall Affrica ddefnyddio […]

Parhau Darllen

#AfricanPeaceFacility - Gweithrediadau Heddwch a Diogelwch Undeb Affricanaidd yn cael hwb gan € 800 ychwanegol o'r Undeb Ewropeaidd

#AfricanPeaceFacility - Gweithrediadau Heddwch a Diogelwch Undeb Affricanaidd yn cael hwb gan € 800 ychwanegol o'r Undeb Ewropeaidd

| Gorffennaf 24, 2019

Heddiw, cyhoeddodd Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, Moussa Faki Mahamat, a Chomisiynydd yr UE ar gyfer Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica, y llofnodwyd cytundeb lle mae'r UE yn ymrwymo € 800 pellach i gefnogi'r Undeb Affricanaidd yn ei ymdrechion. hyrwyddo heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd yn Affrica o fewn y cyd-destun […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Mimica yn arwyddo pecyn ariannu newydd yr UE ar gyfer y Cyfleuster Heddwch Affricanaidd yn #Ethiopia

Mae'r Comisiynydd Mimica yn arwyddo pecyn ariannu newydd yr UE ar gyfer y Cyfleuster Heddwch Affricanaidd yn #Ethiopia

| Gorffennaf 23, 2019

Ymwelodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) ag Addis Ababa, Ethiopia ar 22 Gorffennaf, lle cyfarfu â Moussa Faki Mahamat, Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, i lofnodi pecyn ariannu newydd yr UE ar gyfer y Cyfleuster Heddwch Affricanaidd. Yn ystod ei ymweliad, llofnododd y Comisiynydd Mimica hefyd gyfraniad cymorth cyllideb o € 36 miliwn i gefnogi gwyrdd Ethiopia […]

Parhau Darllen

#EUTrustFundForAfrica - Mesurau newydd sy'n ymwneud â mudo i amddiffyn pobl agored i niwed a meithrin gwytnwch cymunedau sy'n croesawu yng Ngogledd Affrica

#EUTrustFundForAfrica - Mesurau newydd sy'n ymwneud â mudo i amddiffyn pobl agored i niwed a meithrin gwytnwch cymunedau sy'n croesawu yng Ngogledd Affrica

| Gorffennaf 5, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo rhaglenni 5 newydd sy'n gysylltiedig â mudo yng Ngogledd Affrica, sef cyfanswm o € 61.5 miliwn. Bydd y rhaglenni newydd hyn a fabwysiadwyd o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica yn atgyfnerthu mesurau parhaus i amddiffyn a chynorthwyo ffoaduriaid ac ymfudwyr agored i niwed yng Ngogledd Affrica yn enwedig yn Libya, gwella amodau byw a gwydnwch Libyans hefyd […]

Parhau Darllen