RSSAffrica

#Huawei Abraham Liu: 'Helpodd Huawei filiynau o bobl Affricanaidd'

#Huawei Abraham Liu: 'Helpodd Huawei filiynau o bobl Affricanaidd'

| Mehefin 24, 2019

Yn y digwyddiad heddiw (Mehefin 24) mae digwyddiad Bruegel ar 'Fuddsoddiadau Tsieina yn Affrica: Canlyniadau ar gyfer Ewrop' a gynhaliwyd ym Mrwsel, Abraham Liu (yn y llun), prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE, wedi tynnu sylw at gyfraniad sylweddol Huawei tuag at TGCh. trawsnewid yn Affrica. “Mae llawer o leoedd yn Affrica yn dal i aros i gael eu cysylltu. Fodd bynnag, rydym […]

Parhau Darllen

#AfricaEuropeAlliance - Datganiad gwleidyddol ar gyfer partneriaeth gryfach mewn amaethyddiaeth, bwyd a ffermio

#AfricaEuropeAlliance - Datganiad gwleidyddol ar gyfer partneriaeth gryfach mewn amaethyddiaeth, bwyd a ffermio

| Mehefin 24, 2019

Ar achlysur trydedd gynhadledd amaethyddiaeth yr Undeb Affricanaidd - Undeb Ewropeaidd, bydd cynrychiolwyr yr Undeb Affricanaidd a'r Undeb Ewropeaidd yn cymeradwyo Datganiad Gwleidyddol am y tro cyntaf, ynghyd ag agenda weithredu, gyda'r nod cyffredinol o gryfhau ymhellach bartneriaeth Affrica-UE mewn bwyd a ffermio ar bob lefel. O weithredu yn yr hinsawdd i […]

Parhau Darllen

Y cyfle buddsoddi mawr nesaf ar gyfer #Africa - #RuralDigitalization

Y cyfle buddsoddi mawr nesaf ar gyfer #Africa - #RuralDigitalization

| Mehefin 21, 2019

Mae buddsoddwyr yn cyd-fynd â photensial digidol Affrica. Gan adeiladu ar y swm mwyaf erioed o arian a sicrhawyd y llynedd gan fusnesau newydd yn Affrica, ym mis Ebrill, gwerthwyd Jumia, 'Affrica's Amazon', dros $ 1.9 biliwn ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd. Yn y cyfamser, mae Airtel Africa, sef gweithredwr ffonau symudol ail fwyaf y cyfandir, wedi cadarnhau ei gynnig cyhoeddus cychwynnol, a […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynwyr Hogan ac Andriukaitis yn cymryd rhan yn nhrydedd gynhadledd amaethyddiaeth #AfricanUnion ac UE yn Rhufain

Mae'r Comisiynwyr Hogan ac Andriukaitis yn cymryd rhan yn nhrydedd gynhadledd amaethyddiaeth #AfricanUnion ac UE yn Rhufain

| Mehefin 21, 2019

Mae'r Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Phil Hogan (yn y llun) a'r Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis yn cymryd rhan heddiw (21 June) yn Rhufain yn nhrydedd gynhadledd weinidogaeth amaethyddiaeth yr UE-UE. Mae Comisiynydd yr Undeb Affricanaidd dros Economi Wledig ac Amaethyddiaeth, Josefa Sacko a'r Comisiynydd Hogan, yn cynnal y digwyddiad lefel uchel hwn yn ffurfiol a fydd yn arwain at y datganiad gwleidyddol cyntaf erioed gan PA-UE. Bydd yn cynnwys […]

Parhau Darllen

#Datblygiadau Datblygu Ewropeaidd - Rasio yn erbyn y cloc: Pentrefwyr o Kenya dan fygythiad agos o gael eu troi allan trwy brosiect dan werthusiad banc yr UE

#Datblygiadau Datblygu Ewropeaidd - Rasio yn erbyn y cloc: Pentrefwyr o Kenya dan fygythiad agos o gael eu troi allan trwy brosiect dan werthusiad banc yr UE

| Mehefin 21, 2019

Mae fforwm Diwrnodau Datblygu Ewrop ym Mrwsel gyda'i arwyddair uchelgeisiol 'adeiladu byd sy'n gadael dim y tu ôl iddo' yn gefndir eironig i'r hyn sy'n digwydd yn rhannau anghysbell Kenya, lle mae cymuned gyfan yn wynebu bygythiad o gael ei droi allan gan brosiect. yn cael ei werthuso gan fanc tai yr UE ei hun. […]

Parhau Darllen

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

| Mehefin 19, 2019

Ar gyfer Arlywydd Senegalese Macky Sall, mae uwchgynhadledd Diwrnodau Datblygu Ewrop yr wythnos hon ym Mrwsel wedi rhoi cyfle dwbl. Ar un llaw, mae Sall wedi cyfarfod â rhai o arweinwyr mwyaf pwerus y byd ac wedi cryfhau ymdrechion cydweithredu ar nodau datblygu allweddol. Ar y llaw arall, mae wedi gallu atgoffa'r byd o'i gymwysterau gwrth-lygredd ar ôl […]

Parhau Darllen

Annog yr UE i helpu #Togo i ddileu 'Mwgwd Democratiaeth'

Annog yr UE i helpu #Togo i ddileu 'Mwgwd Democratiaeth'

| Mehefin 14, 2019

Mae'r gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, wedi cael ei hannog i helpu Togo i gael gwared ar ei “guddio democratiaeth”. Gwnaed y ple gan Nathaniel Olympio, sy'n arwain Parti Des Togolais, un o'r prif wrthblaid yn y wlad, yn ystod ymweliad â Brwsel. Mae am i'r UE roi pwysau ar yr hirsefydlog […]

Parhau Darllen