RSSGweriniaeth Ganolog Affrica (CAR)

#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

| Mehefin 27, 2019

Wrth i lawer o bobl barhau i ddioddef yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR), mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i sefyll mewn undod gyda'r bobl mewn angen yn y wlad ac yn cyhoeddi € 18.85 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae'r cymorth ychwanegol hwn yn dod â chymorth dyngarol yr UE mewn CAR i fwy na € 135 ers 2014. Cymorth Dyngarol a […]

Parhau Darllen

Pam y dylai bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt fod wrth wraidd #EUAfricaRelations

Pam y dylai bywyd gwyllt a thiroedd gwyllt fod wrth wraidd #EUAfricaRelations

| Efallai y 31, 2019

Mae Affrica yn enwog am ei bywyd gwyllt a'i thiroedd gwyllt. O wastadeddau enfawr Amboseli a Serengeti i ddyfroedd ysblennydd Falls Falls a Delta Okavango i goedwigoedd trwchus Basn y Congo, mae cyfoeth adnoddau Affrica yn enwog. Ac yn ffyrdd cydgysylltiedig y byd, mae bioamrywiaeth Affrica yn hanfodol ar gyfer […]

Parhau Darllen

Amser drwg ar gyfer #ICC 'gêm' a'u cymheiriaid

Amser drwg ar gyfer #ICC 'gêm' a'u cymheiriaid

| Rhagfyr 15, 2018

Ar hyn o bryd mae rhai dinasyddion Canolbarth Affrica a chyflawnwyr honedig o droseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth, sydd ar ochr gwrth-balaka, (cynghrair o grwpiau milisia yn Weriniaeth Ganolog Affrica) yn dioddef amseroedd gwael, er enghraifft dau "bysgod mawr", sy'n mynd trwy enw Alfred Yekatom (alias [...]

Parhau Darllen

#EUTrustFundForAfrica - Mabwysiadwyd pum rhaglen newydd ar gyfer rhanbarth Sahel a Llyn Chad

#EUTrustFundForAfrica - Mabwysiadwyd pum rhaglen newydd ar gyfer rhanbarth Sahel a Llyn Chad

| Tachwedd 23, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pum rhaglen newydd sy'n werth mwy na € 141 miliwn o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica. Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica: "Mae ein rhaglenni UE newydd, sy'n werth € 141 miliwn, yn canolbwyntio'n arbennig ar gyfleoedd pwysig i bobl ifanc. Byddant hefyd yn cefnogi ein partneriaid G5 Sahel i gryfhau [...]

Parhau Darllen

#AfricaEuropeAlliance - Hwb buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

#AfricaEuropeAlliance - Hwb buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

| Tachwedd 12, 2018

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica. Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy [...]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - Datganiadau UE € 58 miliwn ar gyfer #Sahel a #CentralAfricanRepublic

#HumanitarianAid - Datganiadau UE € 58 miliwn ar gyfer #Sahel a #CentralAfricanRepublic

| Hydref 31, 2018

Mae'r Comisiwn wedi dyrannu € 50 ychwanegol i'r rhanbarth Sahel a € 8m i Weriniaeth Ganolog Affrica i fynd i'r afael â'r anghenion bwyd, maeth ac argyfwng cynyddol yn y gwledydd. Ar gyfer 2018, mae ymateb dyngarol cyfanswm yr UE i wledydd Sahel yn awr yn € 270m a € 25.4m ar gyfer Gweriniaeth Canol Affrica. "Fel y dyngarol [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu grŵp lefel uchel newydd ar #EUAfricaRelations

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu grŵp lefel uchel newydd ar #EUAfricaRelations

| Hydref 12, 2018

Mae Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Atebion a Chomisiynwyr Mimica, Hogan, Stylianides a Vella wedi cymryd rhan yn lansiad grŵp o bersonau lefel uchel a gynullwyd gan Ffrindiau Ewrop, Sefydliad Mo Ibrahim a'r ymgyrch UN. Mae'r grŵp lefel uchel yn cynnwys penaethiaid a sefydliadau rhyngwladol presennol a chyn-sefydliadau, cyn-lywyddion a phrif weinidogion o [...]

Parhau Darllen