RSSGweriniaeth Ganolog Affrica (CAR)

#EUTrustFundForAfrica - € 90.5 miliwn ychwanegol i gryfhau rheoli ffiniau a diogelu ymfudwyr yng Ngogledd Affrica

#EUTrustFundForAfrica - € 90.5 miliwn ychwanegol i gryfhau rheoli ffiniau a diogelu ymfudwyr yng Ngogledd Affrica

| Gorffennaf 10, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo tair rhaglen ymfudiad newydd yng Ngogledd Affrica sy'n cynnwys mwy na € 90 miliwn. Mae hyn yn dilyn casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd lle'r oedd Arweinwyr yn ymrwymo i gefnogi'r gefnogaeth ar hyd llwybr Canol Canoldir. Bydd y rhaglenni newydd o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica yn cynyddu cymorth yr UE i ffoaduriaid ac yn agored i niwed [...]

Parhau Darllen

Amddiffyn a chefnogi ymfudwyr a ffoaduriaid: Camau sy'n werth € 467 miliwn o dan y #EUTrustFundForAfrica

Amddiffyn a chefnogi ymfudwyr a ffoaduriaid: Camau sy'n werth € 467 miliwn o dan y #EUTrustFundForAfrica

| Efallai y 30, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu rhaglenni a phrosiectau newydd sy'n werth cyfanswm o € 467 miliwn o dan y Gronfa Ymddiriedolaeth Brys ar gyfer Affrica. Mae'r UE yn parhau i gyflawni ei ymrwymiadau i gynorthwyo ymfudwyr a ffoaduriaid sy'n agored i niwed a mynd i'r afael ag achosion sylfaenol ymfudo afreolaidd. Mae'r mesurau cymorth newydd yn rhanbarth Sahel / Lake Chad a'r [...]

Parhau Darllen

Coll: Cynllun gwag ar gyfer ffrwydrad poblogaeth #Africa

Coll: Cynllun gwag ar gyfer ffrwydrad poblogaeth #Africa

| Ionawr 17, 2018 | 0 Sylwadau

Ble mae perthynas Ewrop â Affrica yn arwain; ble mae'r 'Grand Bargain' y mae eu hangen arnyn nhw? Pan gyrhaeddodd arweinwyr yr UE, a oedd yn cynnwys Emmanuel Macron Ffrainc a'r Almaen Angela Merkel, gyfarfod â'u haelodau Affricanaidd gyferbyn â niferoedd ar ddiwedd mis Tachwedd, biliwyd eu copa fel y "momentyn diffinio" ar gyfer ail-lunio cysylltiadau UE-AU. Ers hynny, mae [...]

Parhau Darllen

Angen hwb newydd ar gyfer datblygiad yn #Africa

Angen hwb newydd ar gyfer datblygiad yn #Africa

| Tachwedd 20, 2017 | 0 Sylwadau

Er mwyn rhoi hwb newydd i gydweithredu a datblygu cenhedloedd Affricanaidd, mae ASE yn argymell strategaeth newydd UE-Affrica hefyd wedi'i anelu at gryfhau gwydnwch gwledydd Affricanaidd, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau. Eu hawgrymiadau allweddol yw: Sefydlu deialog ddi-dor ar hyrwyddo llywodraethu da, democratiaeth, rheol y gyfraith, hawliau dynol [...]

Parhau Darllen

'Mae angen cefnogaeth ryngwladol i wynebu sefyllfa ddyngarol dramatig': Pittella ar Nigeria

'Mae angen cefnogaeth ryngwladol i wynebu sefyllfa ddyngarol dramatig': Pittella ar Nigeria

| Gorffennaf 27, 2015 | 0 Sylwadau

Er gwaethaf annog ymdrechion y llywodraeth newydd ei ethol o Nigeria, yr argyfwng dyngarol yng ngogledd y wlad yn gynyddol bryderus. Mae'r ymosodiadau gan Boko Haram yn parhau yn erbyn sifiliaid gan fod y fyddin yn lansio camau i frwydro yn erbyn y grŵp terfysgol. Mae mwy na 1.5 miliwn o bobl wedi cael eu dadleoli a 4 miliwn yn wynebu acíwt [...]

Parhau Darllen

ACP-UE Cyd Cynulliad Seneddol: 'Peidiwch â cyfyngu ar hawliau dynol yn enw amrywiaeth ddiwylliannol' meddai Louis Michel

ACP-UE Cyd Cynulliad Seneddol: 'Peidiwch â cyfyngu ar hawliau dynol yn enw amrywiaeth ddiwylliannol' meddai Louis Michel

| Mehefin 16, 2015 | 0 Sylwadau

"Ni ellir perthynolaeth diwylliannol lle mae hawliau dynol yn y cwestiwn," meddai Louis Michel (ALDE, BE) (yn y llun) ar ddydd Llun (15 Mehefin), ar ddechrau'r cyfarfod 29th y Cynulliad Seneddol ACP-UE ar y Cyd, yn Suva , Fiji. Dywedodd na allai hawliau dynol yn cael eu torri yn enw amrywiaeth diwylliannol, gan ychwanegu bod y mater hwn [...]

Parhau Darllen

Llawer i'w wneud o hyd, llywydd CAR yn dweud wrth y Pwyllgor Materion Tramor

Llawer i'w wneud o hyd, llywydd CAR yn dweud wrth y Pwyllgor Materion Tramor

| Efallai y 27, 2015 | 0 Sylwadau

"Mae Gweriniaeth Canolbarth Affrica yn gwneud llawer gwell. Mae gwelliant clir hyd yn oed os yw'n dal i fod yn fregus iawn, "llywydd dros dro CAR, Catherine Samba-Panza (yn y llun) yn dweud ASE materion tramor. CAR dal i fod angen "cymorth aml-ddimensiwn" yr UE, pwysleisiodd hi, yn galw ar aelod-wladwriaethau i ddyblu eu hymdrechion i helpu'r CAR gyflawni ei etholiadol, cyllidebol [...]

Parhau Darllen