RSSAffrica

Mae #Technoleg yn parhau i arbed gras o #Africa

Mae #Technoleg yn parhau i arbed gras o #Africa

| Awst 7, 2019

Os yw Affrica am symud ymlaen yn wirioneddol a bod yn gystadleuol yn economïau’r byd, rhaid i bob sector o’r cyfandir gan gynnwys iechyd, addysg, seilwaith, diogelwch, logisteg, cyllid, y cyfryngau ac eraill gofleidio technoleg, ysgrifennodd Elizabeth Adeshina (yn y llun). Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn newid gêm sy'n cymryd camau breision byd-eang wrth ddatrys problemau. Gall Affrica ddefnyddio […]

Parhau Darllen

#AfricanPeaceFacility - Gweithrediadau Heddwch a Diogelwch Undeb Affricanaidd yn cael hwb gan € 800 ychwanegol o'r Undeb Ewropeaidd

#AfricanPeaceFacility - Gweithrediadau Heddwch a Diogelwch Undeb Affricanaidd yn cael hwb gan € 800 ychwanegol o'r Undeb Ewropeaidd

| Gorffennaf 24, 2019

Heddiw, cyhoeddodd Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, Moussa Faki Mahamat, a Chomisiynydd yr UE ar gyfer Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica, y llofnodwyd cytundeb lle mae'r UE yn ymrwymo € 800 pellach i gefnogi'r Undeb Affricanaidd yn ei ymdrechion. hyrwyddo heddwch, diogelwch a sefydlogrwydd yn Affrica o fewn y cyd-destun […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Mimica yn arwyddo pecyn ariannu newydd yr UE ar gyfer y Cyfleuster Heddwch Affricanaidd yn #Ethiopia

Mae'r Comisiynydd Mimica yn arwyddo pecyn ariannu newydd yr UE ar gyfer y Cyfleuster Heddwch Affricanaidd yn #Ethiopia

| Gorffennaf 23, 2019

Ymwelodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) ag Addis Ababa, Ethiopia ar 22 Gorffennaf, lle cyfarfu â Moussa Faki Mahamat, Cadeirydd Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, i lofnodi pecyn ariannu newydd yr UE ar gyfer y Cyfleuster Heddwch Affricanaidd. Yn ystod ei ymweliad, llofnododd y Comisiynydd Mimica hefyd gyfraniad cymorth cyllideb o € 36 miliwn i gefnogi gwyrdd Ethiopia […]

Parhau Darllen

#EUTrustFundForAfrica - Mesurau newydd sy'n ymwneud â mudo i amddiffyn pobl agored i niwed a meithrin gwytnwch cymunedau sy'n croesawu yng Ngogledd Affrica

#EUTrustFundForAfrica - Mesurau newydd sy'n ymwneud â mudo i amddiffyn pobl agored i niwed a meithrin gwytnwch cymunedau sy'n croesawu yng Ngogledd Affrica

| Gorffennaf 5, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo rhaglenni 5 newydd sy'n gysylltiedig â mudo yng Ngogledd Affrica, sef cyfanswm o € 61.5 miliwn. Bydd y rhaglenni newydd hyn a fabwysiadwyd o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica yn atgyfnerthu mesurau parhaus i amddiffyn a chynorthwyo ffoaduriaid ac ymfudwyr agored i niwed yng Ngogledd Affrica yn enwedig yn Libya, gwella amodau byw a gwydnwch Libyans hefyd […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - Dros € 110 miliwn yn y #HornOfAfrica

#HumanitarianAid - Dros € 110 miliwn yn y #HornOfAfrica

| Mehefin 28, 2019

Gan fod argyfyngau Horn of Africa yn parhau i ddioddef o argyfyngau dyngarol difrifol a hir, mae'r UE yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd gwerth € 110.5 miliwn. Ers 2018, mae'r UE wedi darparu cymorth dyngarol yn Horn of Africa, sef cyfanswm o € 316.5m. Dywedodd y Cymorth Dyngarol a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae'r UE wedi ymrwymo i gynorthwyo […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

| Mehefin 27, 2019

Wrth i lawer o bobl barhau i ddioddef yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR), mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i sefyll mewn undod gyda'r bobl mewn angen yn y wlad ac yn cyhoeddi € 18.85 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae'r cymorth ychwanegol hwn yn dod â chymorth dyngarol yr UE mewn CAR i fwy na € 135 ers 2014. Cymorth Dyngarol a […]

Parhau Darllen

#Huawei Abraham Liu: 'Helpodd Huawei filiynau o bobl Affricanaidd'

#Huawei Abraham Liu: 'Helpodd Huawei filiynau o bobl Affricanaidd'

| Mehefin 24, 2019

Yn y digwyddiad heddiw (Mehefin 24) mae digwyddiad Bruegel ar 'Fuddsoddiadau Tsieina yn Affrica: Canlyniadau ar gyfer Ewrop' a gynhaliwyd ym Mrwsel, Abraham Liu (yn y llun), prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE, wedi tynnu sylw at gyfraniad sylweddol Huawei tuag at TGCh. trawsnewid yn Affrica. “Mae llawer o leoedd yn Affrica yn dal i aros i gael eu cysylltu. Fodd bynnag, rydym […]

Parhau Darllen