RSSAffrica

#Wales - Lansio Partneriaeth Coffi Newid Hinsawdd

#Wales - Lansio Partneriaeth Coffi Newid Hinsawdd

| Mawrth 4, 2020

Bydd mwy na 3,000 o ffermwyr Masnach Deg yng nghefn gwlad Uganda yn cael eu cefnogi gan bartneriaeth a gefnogir gan lywodraeth Cymru i gael pris teg iddynt am eu coffi - a'u helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Lansiwyd menter newydd gan Bartneriaeth Coffi Newid Hinsawdd rhyngwladol, sy'n cynnwys sefydliadau yng Nghymru ac Uganda. Mae'r […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn defnyddio € 10 miliwn yn fwy i ymateb i achosion difrifol #DesertLocust yn #EastAfrica

Mae'r UE yn defnyddio € 10 miliwn yn fwy i ymateb i achosion difrifol #DesertLocust yn #EastAfrica

| Chwefror 28, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 10 miliwn yn fwy i ymateb i un o'r achosion gwaethaf o Desert Locust mewn degawdau yn Nwyrain Affrica. Gallai'r achos gael canlyniadau dinistriol ar ddiogelwch bwyd mewn rhanbarth sydd eisoes yn agored i niwed lle mae 27.5 miliwn o bobl yn dioddef o ansicrwydd bwyd difrifol ac mae o leiaf 35 miliwn yn fwy mewn perygl. […]

Parhau Darllen

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn Ethiopia a Sudan yn ystod yr ymweliad cyntaf â #Africa

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn Ethiopia a Sudan yn ystod yr ymweliad cyntaf â #Africa

| Chwefror 27, 2020

Heddiw (27 Chwefror), bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Josep Borrell (yn y llun) yn teithio i Ethiopia i fynychu 10fed cyfarfod Comisiwn-i-Gomisiwn yr Undeb Affricanaidd-Undeb Ewropeaidd. Ar ôl hynny, ddydd Gwener, bydd yn cwrdd â Phrif Weinidog Ethiopia, Abiy Ahmed, i gadarnhau cefnogaeth yr UE i’w wleidyddol […]

Parhau Darllen

Heidiau #Locust yn Nwyrain Affrica: Mae'r UE yn cefnogi'r frwydr yn erbyn pla

Heidiau #Locust yn Nwyrain Affrica: Mae'r UE yn cefnogi'r frwydr yn erbyn pla

| Chwefror 18, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 1 miliwn cychwynnol mewn cyllid brys i gefnogi ymdrechion rhyngwladol i fynd i'r afael â'r achosion o locust anialwch sy'n chwalu hafoc yn nwyrain Affrica ar hyn o bryd. “Mae'r heidiau locust yn cael effaith ddyngarol go iawn, gan ddinistrio cnydau a phorfeydd. Mae angen gweithredu'n gyflym. Bydd ein cyllid brys yn helpu bugeiliaid a ffermwyr yn y […]

Parhau Darllen

Mae #SouthAfricanCivilSociety yn cwrdd â gweinidog tramor dros #IsraelPalestine

Mae #SouthAfricanCivilSociety yn cwrdd â gweinidog tramor dros #IsraelPalestine

| Chwefror 17, 2020

Cyfarfu aelodau o gymdeithas sifil De Affrica ar 14 Chwefror â Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a Chydweithrediad De Affrica, y Gweinidog Naledi Pandor, i drosglwyddo memorandwm. Mynegodd y sefydliadau a oedd yn bresennol werthfawrogiad i’r Gweinidog a’n llywydd, Cyril Ramaphosa, am eu safiad cadarn o blaid brwydr Palestina yn erbyn Apartheid Israel ac, yn benodol, ein […]

Parhau Darllen

Mae pla #Locust Dwyrain Affrica yn dangos bod angen sgwrs onest arnom am #Pesticides

Mae pla #Locust Dwyrain Affrica yn dangos bod angen sgwrs onest arnom am #Pesticides

| Chwefror 7, 2020

Mae pla locust dinistriol wedi taro Dwyrain Affrica, gyda heidiau o bryfed yn gorchuddio ardal o faint Moscow. Wrth anobeithio tuag at y pla hwn, mae ffermwyr a'r heddlu mewn gwledydd fel Kenya ac Ethiopia yn defnyddio pob teclyn sydd ar gael, yn amrywio o blaladdwyr i fflamwyr a hyd yn oed gynnau peiriant. Mae eu hanobaith yn real ac yn gyfiawn: gyda mawr […]

Parhau Darllen

Wrth i #Brexit agosáu, mae Johnson y DU yn pwyso am gysylltiadau masnach dyfnach â #Africa

Wrth i #Brexit agosáu, mae Johnson y DU yn pwyso am gysylltiadau masnach dyfnach â #Africa

| Ionawr 21, 2020

Galwodd y Prif Weinidog Boris Johnson am gysylltiadau buddsoddi dyfnach rhwng Prydain ac Affrica mewn uwchgynhadledd i arweinwyr 21 o wledydd Affrica ddydd Llun (20 Ionawr) a ddaw ddyddiau cyn y bydd ei wlad yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Ar ôl sicrhau ymadawiad Prydain o’r UE, bloc masnachu mwyaf y byd, ar 31 Ionawr, […]

Parhau Darllen

Eicon Dewislen Chwith