Cysylltu â ni

Antarctig

Mae G20 yn ymrwymo i amddiffyn yr Antarctig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Grŵp o 20 (G20) o arweinwyr amgylchedd wedi ymrwymo i amddiffyn Cefnfor Deheuol Antarctica rhag pwysau dynol er mwyn tawelu colli bioamrywiaeth a hybu amddiffynfeydd dynoliaeth yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

Mewn communique swyddogol a gyhoeddwyd ddydd Iau (22 Gorffennaf) yn dilyn cyfarfod G20 yn Napoli, nododd uwch-bwerau economaidd y byd am y tro cyntaf y byddai amddiffyn yr Antarctig yn unol â gwyddoniaeth ac er budd y ddynoliaeth gyfan. Mae'r cam yn dilyn cyfres o rybuddion gan wyddonwyr blaenllaw bod newid yn yr hinsawdd yn gwthio'r rhanbarth tuag at nifer o bwyntiau tipio gyda goblygiadau byd-eang.

“Mae hwn yn ymrwymiad digynsail gan arweinwyr economaidd y byd i ehangu amddiffyniadau yn y Cefnfor Deheuol, sy’n wynebu bygythiadau dybryd yn sgil newid yn yr hinsawdd a ffactorau eraill,” meddai Andrea Kavanagh, cyfarwyddwr cadwraeth yr Antarctig a’r Cefnfor Deheuol ar gyfer Ymddiriedolaethau Elusennol Pew. “Byddai sefydlu rhwydwaith a reolir yn dda o ardaloedd morol gwarchodedig yn y rhanbarth pegynol bregus hwn yn un o’r gweithredoedd cadwraeth cefnfor mwyaf mewn hanes ac yn dangos bod rhwydweithiau MPA mawr yn bosibl mewn dyfroedd rhyngwladol. Byddai’r weithred hon hefyd yn amddiffyn ardaloedd sy’n hanfodol i ymchwil wyddonol ar newid yn yr hinsawdd ac yn darparu’r cyfle gorau i rywogaethau o gerrig allweddol fel krill addasu i ddyfroedd cynhesu ac asideiddio, ”meddai Andrea Kavanagh, cyfarwyddwr, Cadwraeth yr Antarctig a Chefnfor y De yn The Pew Charitable Ymddiriedolaethau.

hysbyseb

Ar hyn o bryd, mae'r Comisiwn Cadwraeth Adnoddau Byw Morol yr Antarctig (CCAMLR) yn trafod tair ardal fawr a ddiogelir yn y môr yn yr Antarctig (MPAs) ym Mhenrhyn Dwyrain yr Antarctig, Môr Weddell a Phenrhyn yr Antarctig. Byddai'r rhain yn amddiffyn bron i bedair miliwn cilomedr sgwâr - bron 1% - o'r cefnfor ac yn helpu i gyfrannu tuag at y targed byd-eang o amddiffyn o leiaf 30% o'r cefnfor erbyn 2030. Hyd yma, ni ddaethpwyd i gonsensws ar yr MPAs hyn.

“Mae gennym gyfle anhygoel i ddarparu amddiffyniad tymor hir ar gyfer un o ardaloedd anialwch mawr olaf y byd. Byddai mabwysiadu'r MPAs hyn yn rhoi hafanau diogel i rywogaethau eiconig, fel pengwiniaid a morloi mewn byd sy'n newid. Byddai hefyd yn ffordd effeithiol o hybu bioamrywiaeth a helpu i gadw ein planed yn gyfanheddol, ”meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Clymblaid yr Antarctig a De'r Cefnfor (ASOC), Claire Christian.

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd