Cysylltu â ni

Awstria

Mae degau o filoedd yn gorymdeithio yn Fienna yn erbyn mesurau COVID cyn cloi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fe wnaeth degau o filoedd o bobl, llawer ohonyn nhw'n gefnogwyr de-dde, wrthdystio yn Fienna ddydd Sadwrn (20 Tachwedd) yn erbyn cyfyngiadau coronafirws ddiwrnod ar ôl i lywodraeth Awstria gyhoeddi clo newydd a dweud y byddai brechlynnau'n cael eu gwneud yn orfodol y flwyddyn nesaf, ysgrifennu Leonhard Foeger a Francois Murphy, Reuters.

Chwibanu, chwythu cyrn a drymiau rhygnu, ffrydiodd torfeydd i Sgwâr yr Arwyr o flaen yr Hofburg, yr hen balas ymerodrol yng nghanol Fienna, yn gynnar yn y prynhawn, yn un o sawl lleoliad protest.

Roedd llawer o arddangoswyr yn chwifio baneri Awstria ac yn cario arwyddion gyda sloganau fel "na i frechu", "digon yw digon" neu "i lawr gyda'r unbennaeth ffasgaidd".

Erbyn canol y prynhawn roedd y torfeydd wedi chwyddo i oddeutu 35,000 o bobl, yn ôl yr heddlu, ac yn gorymdeithio i lawr cylchffordd fewnol Fienna cyn mynd yn ôl tuag at yr Hofburg.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu y bu llai na 10 o arestiadau, am dorri cyfyngiadau coronafirws a’r gwaharddiad ar symbolau Natsïaidd.

Mae gwrthdystiwr yn cael ei gadw gan swyddogion heddlu yn ystod protest yn erbyn mesurau clefyd coronavirus (COVID-19) yn Fienna, Awstria, Tachwedd 20, 2021. REUTERS / Leonhard Foeger
Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddyn nhw ymgynnull i brotestio yn erbyn mesurau clefyd coronafirws (COVID-19) yn Fienna, Awstria, Tachwedd 20, 2021. Mae'r placard yn darllen: "Am y gwir, na i frechu gorfodol, amddiffyn ein hawliau." REUTERS / Leonhard Foeger

Mae tua 66% o boblogaeth Awstria wedi'u brechu'n llawn yn erbyn COVID-19, un o'r cyfraddau isaf yng ngorllewin Ewrop. Mae llawer o Awstriaid yn amheugar ynghylch brechlynnau, safbwynt a anogir gan y Blaid Rhyddid dde-dde, y trydydd-fwyaf yn y senedd.

Gyda heintiau dyddiol yn dal i osod cofnodion hyd yn oed ar ôl i gloi gael ei orfodi ar y rhai sydd heb eu brechu yr wythnos hon, dywedodd y llywodraeth ddydd Gwener (19 Tachwedd) y byddai ailgyflwyno cloi heddiw (22 Tachwedd) y a'i gwneud yn orfodol cael eich brechu ar 1 Chwefror.

hysbyseb

Roedd y Blaid Rhyddid (FPO) a grwpiau eraill sy'n feirniadol o frechlyn eisoes wedi bod yn cynllunio sioe o rym yn Fienna ddydd Sadwrn cyn y cyhoeddiad ddydd Gwener, a ysgogodd arweinydd FPO Herbert Kickl i ymateb "Fel heddiw, mae Awstria yn unbennaeth".

Ni allai Kickl fod yn bresennol oherwydd ei fod wedi dal COVID-19.

"Nid ydym o blaid mesurau ein llywodraeth," meddai un protestiwr, a oedd yn rhan o grŵp yn gwisgo ffoil tun ar eu pennau ac yn brandio brwsys toiled. Fel y mwyafrif o wrthdystwyr a siaradodd â'r cyfryngau, fe wnaethant wrthod rhoi eu henwau, er bod yr hwyliau'n Nadoligaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Awstria

Mae mwy na 40,000 yn gorymdeithio yn Fienna yn erbyn cloi coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Gorymdeithiodd mwy na 40,000 o bobl trwy Fienna ddydd Sadwrn (4 Rhagfyr) i brotestio yn erbyn cau i lawr ac mae'n bwriadu gwneud brechiadau'n orfodol i ffrwyno'r pandemig coronafirws, ysgrifennu Francois Murphy, Lisi Niesner a Michael Shields, Reuters.

Yn wyneb ymchwydd mewn heintiau, y mis diwethaf gwnaeth y llywodraeth Awstria y wlad gyntaf yng Ngorllewin Ewrop i ail-osod cloi a dywedodd y byddai'n gwneud brechiadau'n orfodol o fis Chwefror.

Roedd pobl yn cario arwyddion yn dweud: "Byddaf yn penderfynu drosof fy hun", "Gwneud Awstria yn Fawr Eto", ac "Etholiadau Newydd" - nod i'r cythrwfl gwleidyddol sydd wedi gweld tri changhellor o fewn deufis - wrth i'r torfeydd ymgynnull. darllen mwy

"Rydw i yma oherwydd fy mod yn erbyn brechiadau gorfodol. Rwyf dros hawliau dynol, a dylid atal torri hawliau dynol," meddai un protestiwr wrth Reuters Television.

hysbyseb

"Rydyn ni'n amddiffyn ein plant," meddai un arall.

Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt ymgynnull i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a'r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner
Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt orymdeithio o flaen Opera’r Wladwriaeth i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a’r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Mae arddangoswyr yn dal fflagiau a placardiau wrth iddynt ymgynnull i brotestio yn erbyn cyfyngiadau clefyd coronafirws (COVID-19) a'r brechu gorfodol yn Fienna, Awstria, Rhagfyr 4, 2021. REUTERS / Lisi Niesner

Defnyddiwyd tua 1,200 o heddweision i drin protestiadau gwasgaredig a unodd i orymdaith ar rhodfa ganolog y Ring.

hysbyseb

Fe wnaeth yr heddlu roi maint y brotest ar dros 40,000, tra bod tua 1,500 o wrthrychau yn cael eu llwyfannu.

Fe ddefnyddiodd swyddogion chwistrell pupur yn erbyn rhai protestwyr a anelodd dân gwyllt at yr heddlu, a chadw rhai gorymdeithwyr, meddai’r heddlu.

Yr wythnos hon, cymeradwyodd pwyllgor seneddol ddyblu hyd y cyfnod cau i 20 diwrnod, y mae'r llywodraeth wedi dweud yw'r hiraf y bydd yn para. Darllen mwy.

Mae gan Awstria, gwlad o 8.9 miliwn o bobl Adroddwyd bron i 1.2 miliwn o achosion coronafirws a mwy na 12,000 o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ers i'r pandemig ddechrau y llynedd.

Mae achosion newydd wedi bod yn cwympo ers dechrau'r cloi, y mae eu telerau'n eithrio protestiadau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Awstria

Pob newid yn Awstria

cyhoeddwyd

on

Ar ôl deufis yn unig o gymryd y swydd, ac yn fuan ar ôl y cyhoeddiad heddiw gan gyn-Ganghellor Awstria Sebastian Kurz ei fod yn ymddeol o wleidyddiaeth yn 35 oed, mae’r canghellor diweddaraf, Alexander Schallenberg, yn cyhoeddi y bydd yn sefyll i lawr cyn gynted ag y bydd rhywun yn ei le penodi. 

Mewn cyfres o drydariadau, dywedodd Schallenberg fod ganddo barch mawr at benderfyniad Sebastian Kurz a diolchodd iddo am ei waith. Dywedodd na fu erioed ei fwriad i ddod yn arweinydd y blaid a’i fod yn credu y dylid uno rolau cadeirydd y blaid a phennaeth y llywodraeth. Bydd Schallenberg yn sefyll i lawr cyn gynted ag y penodir person newydd. 

Gorfodwyd Kurz i sefyll i lawr ar ôl i erlynwyr agor ymchwiliad llygredd, ond arhosodd yn bennaeth Plaid y Bobl. Ers gadael y swydd mae wedi dod yn dad ac yn dweud yr hoffai dreulio amser gyda'i fabi newydd-anedig. 

hysbyseb

Credir mai'r Gweinidog Mewnol Karl Nehammer, sydd hefyd wedi cymryd llinell galed ar fewnfudo, yw'r ymgeisydd mwyaf tebygol o arwain y blaid.

Yn ei ddatganiad, dywedodd Kurz nad oedd yn cymryd y penderfyniad yn ysgafn, ond ei fod yn gadael heb unrhyw deimladau caled.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Awstria

COVID: Awstria yn ôl wrth gloi er gwaethaf protestiadau

cyhoeddwyd

on

Mae Awstria wedi dychwelyd i gloi cenedlaethol llawn wrth i brotestiadau yn erbyn cyfyngiadau newydd gyda'r nod o ffrwyno heintiau COVID-19 ledaenu ledled Ewrop, Pandemig coronafirws, yn ysgrifennu'r BBC.

O hanner nos dydd Sul (21 Tachwedd), gofynnwyd i Awstriaid weithio gartref ac mae siopau nad ydynt yn hanfodol wedi cau.

Mae cyfyngiadau newydd wedi sbarduno protestiadau ledled Ewrop. Roedd pobl yn gwrthdaro â'r heddlu yn yr Iseldiroedd a Gwlad Belg.

Mae cyfraddau heintiau wedi codi’n sydyn ar y cyfandir, gan ysgogi rhybuddion gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

hysbyseb

Ddydd Sadwrn (20 Tachwedd) cyfarwyddwr rhanbarthol WHO Dywedodd Dr Hans Kluge wrth y BBC oni bai bod mesurau'n cael eu tynhau ledled Ewrop - megis ar frechlynnau, gwisgo masgiau a gyda thocynnau Covid ar gyfer lleoliadau - gallai hanner miliwn yn fwy o farwolaethau gael eu cofnodi erbyn y gwanwyn nesaf.

Yr wythnos diwethaf daeth Awstria y wlad Ewropeaidd gyntaf i wneud brechu Covid yn ofyniad cyfreithiol, a bydd y gyfraith yn dod i rym ym mis Chwefror. Mae gwleidyddion yn yr Almaen gyfagos yn trafod mesurau tebyg wrth i unedau gofal dwys yno lenwi a niferoedd achosion daro cofnodion newydd.

'Sledgehammer' i dorri achosion

hysbyseb

Dyma bedwerydd cloi cenedlaethol Awstria ers i'r pandemig ddechrau.

Mae awdurdodau wedi gorchymyn preswylwyr i aros adref am bob rheswm ond hanfodol, gan gynnwys gwaith, ymarfer corff a siopa am fwyd.

Rhaid i fwytai, bariau, trinwyr gwallt, theatrau a siopau nad ydynt yn hanfodol i gyd gau eu drysau. Bydd y mesurau hyn yn parhau tan 12 Rhagfyr, er i swyddogion ddweud y byddan nhw'n cael eu hailasesu ar ôl 10 diwrnod.

Wrth siarad ar deledu ORF nos Sul, dywedodd y gweinidog iechyd Wolfgang Mueckstein fod yn rhaid i'r llywodraeth "ymateb nawr".

"Cloi, dull cymharol anodd, gordd, yw'r unig opsiwn i leihau nifer [yr heintiau] yma," meddai wrth y darlledwr.

Protestiodd degau o filoedd o bobl yn y brifddinas Fienna cyn y cloi. Gan fflagio baneri a baneri cenedlaethol yn darllen "Rhyddid", gwaeddodd protestwyr "Resistance!" a berwi'r heddlu.

Arddangosiadau ac aflonyddwch

Gwelodd sawl gwlad yn Ewrop brotestiadau blin yn erbyn cyfyngiadau llymach yn troi’n dreisgar dros y penwythnos.

In Gwlad Belg gwrthdaro, Brwsel, arddangoswyr yn gwrthdaro gyda'r heddlu ar ôl i ddegau o filoedd o bobl orymdeithio trwy ganol y ddinas.

Mae protestwyr yn gwrthwynebu pasiau Covid yn bennaf sy'n atal y rhai sydd heb eu brechu rhag mynd i mewn i gaffis, bwytai a lleoliadau adloniant.

Dechreuodd yr orymdaith yn heddychlon ond lansiodd rhai gerrig a thân gwyllt at swyddogion, a ymatebodd gyda nwy dagrau a chanon dŵr.

Ar draws y ffin yn yr Iseldiroedd, digwyddodd terfysg am y drydedd noson yn olynol.

Mae'r cyfryngau lleol yn adrodd bod yr heddlu wedi arestio 15 o bobl yn ninas ddeheuol Roosendaal lle cafodd ysgol gynradd ei gosod yn segur. Mae gorchymyn brys hefyd wedi’i osod yn nhref Enschede i gadw pobl oddi ar y strydoedd dros nos.

Ddydd Sadwrn, fe wnaeth pobl hyrddio tân gwyllt at yr heddlu a rhoi beiciau ar dân yn Yr Hague. Dilynodd hynny yr hyn a alwodd maer Rotterdam yn "orgy o drais" ddydd Gwener (19 Tachwedd), pan agorodd swyddogion dân ar ôl i brotestwyr daflu creigiau a thân gwyllt a gosod ceir heddlu yn ymledu.

Mae pedwar o bobl y credir iddynt gael eu taro gan fwledi heddlu yn aros yn yr ysbyty, meddai awdurdodau ddydd Sul.

Mae'r Iseldiroedd o dan gloi rhannol tair wythnos ledled y wlad, gan orfodi bwytai i gau yn gynharach a gwahardd cefnogwyr mewn digwyddiadau chwaraeon.

Mae protestwyr hefyd yn ddig ynglŷn â gwaharddiad ar dân gwyllt ar Nos Galan ac mae'r llywodraeth yn bwriadu cyflwyno tocyn brechlyn ar gyfer lleoliadau dan do.

Roedd miloedd o arddangoswyr hefyd ar y strydoedd yn Croatia's prifddinas Zagreb ddydd Sadwrn, tra yn Denmarc protestiodd tua 1,000 o bobl yn Copenhagen yn erbyn cynlluniau'r llywodraeth i orchymyn i weithwyr y sector cyhoeddus gael eu brechu er mwyn mynd i mewn i weithleoedd.

Mae'r Ffrangeg Yn y cyfamser, mae adran Caribïaidd Guadeloupe wedi cael ei siglo gan dridiau o ysbeilio a fandaliaeth, dros orchymyn brechlyn gorfodol ar gyfer gweithwyr iechyd yn ogystal â phrisiau tanwydd uchel.

Yn ôl pob sôn, arestiwyd tua 38 o bobl ac anfonwyd heddluoedd arbennig i’r ynys ddydd Sul mewn ymgais i chwalu’r aflonyddwch ar ôl i brotestwyr ail-bacio a fflachio siopau.

Mae achosion Ewrop yn codi graffig

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd