Cysylltu â ni

Awstria

Cyflwr y Genedl ar Ddiwrnod Cenedlaethol Awstria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Beth sy'n gwneud cenedl yn wych? Ei arweinwyr? Nid yw bob amser yn wir. Beth am ei dinasyddion a'u brwydrau?

Yng nghanol Fienna, roedd mam sengl i bedwar yn ddiweddar yn gwneud tonnau wrth iddi siarad yn yn erbyn Canghellor Awstria Karl Nehammer yng nghanol sgandal Burger-gate fel y'i gelwir. Beirniadu diweddar y Canghellor datganiad y dylai rhieni incwm isel brynu byrgyrs McDonald’s i’w plant, roedd geiriau Anna Schiff yn atseinio gyda rhieni di-ri ledled y wlad drwy dynnu sylw at ofynion anodd bod yn fam llawn amser mewn cymdeithas lle mae cymorth gofal plant yn brin.

Michael Landau, Llywydd CARITAS Ewrop, nodi yn The Telegraph bod "Yn Awstria, ni ddylai unrhyw un fynd yn newynog neu rewi yn y gaeaf, gan ein bod wedi taro'r loteri man geni. Ond nid oes gan unrhyw un sy'n dweud nad oes unrhyw un yn Awstria yn llwglyd neu'n rhewi i farwolaeth unrhyw syniad am realiti y bobl", gan awgrymu'r sylwadau a wnaed gan y Canghellor.

Mae'r sgandal diweddaraf yn amlygu bod yna ddatgysylltiad sylweddol rhwng ffyniant economaidd y genedl fel y'i canfyddir gan ei dosbarth gwleidyddol a'r brwydrau a wynebir gan rai o'i thrigolion, gan gynnwys gorfod ymdopi â heriau economaidd fel chwyddiant a rhagweld caledi yn ystod y gaeaf sydd i ddod.

Mae Awstria ar hyn o bryd yn delio ag a eang prinder llafur medrus ac mae bron pob sector angen gweithwyr. Mae system gofal iechyd Awstria yn mynd i'r afael â phrinder staff critigol, yn bennaf yn ei hysbytai. Mae llawer o feddygon arbenigol yn dewis y sector preifat, gan adael y system gofal iechyd cyhoeddus yn brin. Mae diffyg sylweddol o anesthesiolegwyr mewn llawer o ranbarthau, ac mae swyddi seiciatreg plant a phobl ifanc lluosog yn parhau i fod yn wag. Yr haf hwn, rhybuddiodd uwch feddygon o Ysbyty Ottakring yn Fienna am chwalfa dros dro o'r ystafell argyfwng ganolog oherwydd prinder llafur, fel Adroddwyd gan y cyfryngau lleol. At hynny, mae mynediad cyffredinol at wasanaethau meddygol yn foethusrwydd i lawer o ddinasyddion, oherwydd cyfyngiadau yswiriant iechyd.

Nid yw'r mater gofal iechyd yn newydd, ond mae wedi'i waethygu gan y pandemig COVID-19. Wrth i'r gweithlu meddygol heneiddio, mae'r galw am wasanaethau gofal iechyd wedi cynyddu. Mae'r pwysau ar y llywodraeth i sicrhau gofal iechyd hygyrch yn cynyddu, yn enwedig gyda phoblogaeth sy'n heneiddio. Holger Bonin, Cyfarwyddwr Gwyddonol y Sefydliad Astudiaethau Uwch, yn rhybuddio bod natur llafurddwys gofal iechyd yn her ar gyfer y dyfodol. Mae'n pwysleisio bod yn rhaid i'r llywodraeth ystyried yr agwedd hon yn eu polisïau. Mae’r drafodaeth am gyflogau cynorthwywyr meddygol yn fater arall sy’n parhau i fod ar y bwrdd, gan godi cwestiynau am iawndal teg.

Mae'r system addysg yn Awstria yn wynebu ei set o rwystrau ei hun. Sefydliadau addysgol yn mynd i'r afael â tanstaffio, cyflogau is o'i gymharu â eu cymheiriaid mewn gwledydd Almaeneg eraill, ac mae biwrocratiaeth fiwrocrataidd yn arwain at amodau gwaith subpar. Mae addysgwyr yn galw am fwy o ymreolaeth i wella ansawdd addysg yn y wlad.

hysbyseb

Ymhlith yr holl heriau hyn, cynnig polisi allweddol y Canghellor yn ystod y misoedd diwethaf fu ymgorffori yng nghyfansoddiad y wlad yr hawl i ddefnyddio arian parod, sy'n parhau i fod yn fwy poblogaidd yn Awstria o gymharu â gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae diogelu arian parod yn wir wedi bod yn ffocws allweddol i’r Blaid Ryddid asgell dde eithafol, sy’n arwain y polau cyn etholiad disgwyliedig y flwyddyn nesaf, ac mae’r Canghellor wedi bod yn galw allan ar ei dro poblogaidd.  

I gloi, beth sy'n gwneud i genedl sefyll allan? Beth am y mamau sengl, y gweithwyr gofal iechyd ac addysg ymroddedig, y dynion busnes sy'n brwydro i oroesi'r argyfwng economaidd? Mae enghreifftiau o'r fath o ddinasyddion modern yn cadw Awstria i fynd heb arbed unrhyw ymdrechion.

Llwyddodd yr OVP a'r canghellor Nehammer yn unig i greu toriad sylweddol rhwng dosbarth gwleidyddol y wlad a'i dinasyddion sy'n ei chael hi'n anodd.

Dylai Diwrnod Cenedlaethol Awstria ymwneud â phobl, nid arweinwyr gwleidyddol, sy'n poeni mwy am eu mân fuddiannau eu hunain nag i gynrychioli'r rhai a ymddiriedodd ynddynt mewn gwirionedd. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd