Cysylltu â ni

Azerbaijan

Ieuenctid Azerbaijani yn ennill ar bob platfform

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ers 30 mlynedd, mae Gweriniaeth Azerbaijan wedi datblygu'n llwyddiannus ar ei phen ei hun yn y cyfnod cyfoes. Mae ieuenctid Azerbaijan wedi meistroli ymlyniad i'r famwlad, y wladwriaeth, a'r syniad mai amddiffyn y famwlad yw'r nod uchaf yn ystod y cyfnod hir hwn y maent wedi chwarae rôl locomotif yn barhaus ym mywyd cymdeithasol-wleidyddol y wlad. cenedl - yn ysgrifennu Mazahir Afandiyev.

Maent wedi cymryd rhan yn y prosesau hyn gyda'u gwybodaeth a'u sgiliau yn y cyfnod adeiladu, cryfhau a datblygu gwladwriaeth. Enghraifft drawiadol o frwydr ieuenctid Azerbaijani yw Buddugoliaeth byddin Azerbaijani yn yr Ail Ryfel Karabakh-Gwladgarol 44 diwrnod.

Mae'r polisi ieuenctid, a sefydlwyd gan yr arweinydd cenedlaethol Heydar Aliyev, wedi cael ei barhau'n llwyddiannus gan yr Arlywydd Ilham Aliyev mewn awyren newydd ers 2003. Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud i drefnu bywyd diwylliannol a chymdeithasol pobl ifanc ac i addasu eu bywydau. gwybodaeth wyddonol a gwladgarol i ofynion heriau modern. Yn arbennig, mae cyfranogiad pobl ifanc o Azerbaijan mewn trafodaethau gwleidyddol rhyngwladol a'u cyfranogiad gweithredol ar lwyfannau newydd yn parhau i dystio i'w potensial enfawr.

Am fwy na deng mlynedd, mae Azerbaijan wedi bod yn cymryd rhan weithredol wrth benderfynu ar bolisi ieuenctid y byd. Roedd y sefydliadau ieuenctid byd-eang yn gwerthfawrogi profiad llwyddiannus Azerbaijan yn y maes hwn yn fawr ac yn cefnogi cynnal y Fforwm Polisi Ieuenctid Byd-eang 1af yn 2014 yn ein gwlad gyda chyfranogiad cynrychiolwyr o bob cwr o'r byd, aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig, gwladwriaeth ac an-wladwriaeth. arbenigwyr sy’n ymwneud â pholisi ieuenctid, gweinidogion, ac ati.

Mabwysiadwyd y "Baku communique" ar bolisi ieuenctid byd-eang yn y Fforwm Byd-eang hwn, a gynhaliwyd yn Baku rhwng Hydref 28 a 30, 2014, gyda chyfranogiad y Swyddfa Ieuenctid o dan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Adran Ieuenctid y Cyngor o Ewrop, UNESCO, Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig, a swyddfeydd rhanbarthol sy'n ymwneud â pholisi ieuenctid. Yn y cyfarfod hwnnw, traddododd Llywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev araith ystyrlon a chynhwysfawr. "Mae ein cenhedlaeth iau yn cymryd rhan weithredol mewn materion sy'n ymwneud ag arloesi. Mae'r genhedlaeth iau yn greadigol a deinamig iawn. Yn ogystal, mae Azerbaijan yn datblygu'n gyflym ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu," meddai Mr Llywydd, ac mae'r geiriau hyn yn dystiolaeth glir bod mae ein gwlad bob amser yn barod ar gyfer arloesiadau a heriau modern.

Y dyddiau hyn, ar 18-22 Gorffennaf, mae'r byd wedi gweld menter undod hanesyddol wych newydd a gynhaliwyd yn Azerbaijan ar y llwyfan ieuenctid byd-eang. Felly, mae ein gwladwriaeth, sy'n cadeirio'r sefydliad rhyngwladol mwyaf nesaf ar ôl Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, sy'n uno 120 o wledydd yn y Mudiad Amhleidiol, wedi cynnal uwchgynhadledd rhwydwaith ieuenctid aelod-wladwriaethau'r mudiad.

Yn ystod Uwchgynhadledd XVIII y Mudiad Anghyd-Aliniedig, a gynhaliwyd ar Hydref 25-26, 2019, yn Baku, asesodd penaethiaid y wladwriaeth a'r llywodraeth yn gadarnhaol drefniadaeth Uwchgynhadledd Ieuenctid gyntaf erioed y Mudiad Anghydffurf, a gynhaliwyd ar Hydref. 24-25, 2019. Yn ogystal, cefnogwyd sefydlu Rhwydwaith Ieuenctid y Mudiad Heb ei Aliniad. Sefydlwyd y Rhwydwaith Ieuenctid gyda'r bwriad o roi fforwm i gynrychiolwyr ifanc o aelod-wladwriaethau NAM drafod sut i oresgyn y rhwystrau presennol rhag cyflawni twf parhaus trwy gamau gweithredu priodol gan y wladwriaeth.

hysbyseb

Mae creu Rhwydwaith Ieuenctid NAM yn ganlyniad i ymdrechion Azerbaijan mewn ymateb i fater sylfaenol 17eg nod Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, sef y ddogfen ddatblygu fwyaf arwyddocaol sydd bellach yn bodoli: datblygu cynghreiriau byd-eang. Hwn oedd yr ail gam llwyddiannus yn sefydliadu'r NAM o dan yr Arlywydd Ilham Aliyev ar ôl sefydlu'r Rhwydwaith Seneddol. Mae digwyddiad olaf yr uwchgynhadledd a gynhelir yn Shusha, ein prifddinas ddiwylliannol, yn agwedd arwyddocaol arall.

Mae'r syniadau a fynegwyd yn ystod araith Mr Llywydd a anerchwyd at gyfranogwyr seremoni agoriadol Uwchgynhadledd Ieuenctid gyntaf NAM unwaith eto yn enghraifft fywiog o'r pwysigrwydd eithriadol y mae Azerbaijan yn ei roi i'r polisi ieuenctid a sefydlwyd gan yr arweinydd cenedlaethol Heydar Aliyev, yn ogystal â'r gweithredu ein cadeiryddiaeth yn llwyddiannus yn y Mudiad Heb ei Aliniad a'r ymddiriedolaeth y mae aelodau'r wladwriaeth yn ei gosod yn ein gwlad.

Mae'r ffaith bod Azerbaijan wedi'i chynrychioli yn yr uwchgynhadledd hon gan gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Sefydliadau Ieuenctid Gweriniaeth Azerbaijan, sydd â 27 mlynedd o brofiad, yn dangos y bydd y rhwydwaith yn parhau i dynnu ar lwyddiannau a phrofiad llwyddiannus ein sefydliadau sy'n arbenigo. mewn polisi ieuenctid.

Credaf y bydd cyfranogiad ieuenctid Azerbaijani mewn heriau byd-eang a gweithrediad yr agenda fyd-eang yn parhau gyda chydweithrediad dwyochrog ac amlochrog, a'r genhedlaeth iau, a ffurfiwyd gyda'r defnydd mwyaf posibl o'r seilwaith a grëwyd o dan arweiniad yr Arlywydd Ilham Aliyev ar gyfer datblygu y maes ieuenctid, gael ei ddefnyddio i gadw a datblygu gwerthoedd uwch.

Yr awdur yw Mazahir Afandiyev , Dirprwy Milli Majlis o Weriniaeth Azerbaijan

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd