Cysylltu â ni

Azerbaijan

Dyfnhau Cydweithrediad Ynni ag Azerbaijan - Partner Dibynadwy Ewrop ar gyfer Diogelwch Ynni.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae partneriaeth ynni'r UE ag Azerbaijan wedi dod yn un o'r perthnasoedd strategol pwysicaf yn Ewrop. Roedd cytundeb y daethpwyd iddo y llynedd yn cydnabod rôl hanfodol Azerbaijan fel partner ynni dibynadwy.

Bydd ei allforion nwy i'r UE yn dyblu ac mae wedi bod yn brif gyflenwr olew ers amser maith. Yn y dyfodol, bydd trydan glân o Azerbaijan, a gynhyrchir gan ddefnyddio cynhyrchu solar a gwynt hefyd yn dod yn rhan bwysig o gymysgedd ynni Ewrop. Yn hanfodol i hyn mae llinell gyflenwi Coridor Nwy'r De o Azerbaijan i Ewrop.

Trafododd Elnur Soltanov, Dirprwy Weinidog Ynni Azerbaijan a gwesteion eraill yr heriau a'r cyfleoedd sydd i ddod.

Gwesteion eraill oedd:

Mae Stoyan Novokov yn arbenigwr trafnidiaeth a logisteg yr UE. Bu’n Ddirprwy Weinidog Trafnidiaeth a Chyfathrebu yn Llywodraeth Bwlgaria a phwy a ŵyr, mae’n bosibl y bydd yn dychwelyd i swydd uchel yn Sofia eto.

Mae Doctor Maurizio Geri yn gymrawd Marie Curie o’r UE ac yn gyn-ddadansoddwr NATO, gyda diddordeb arbennig mewn diogelwch ynni a materion pontio Gwyrdd.

Mae Andrew Folkmanis bellach gyda chwmni buddsoddi technoleg hinsawdd Turquoise International. Mae wedi dal uwch swyddi polisi ynni gyda'r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Gwladwriaethau Môr y Baltig.

hysbyseb

Cafodd y digwyddiad ei gymedroli gan olygydd gwleidyddol Gohebydd yr UE, Nick Powell

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd