Cysylltu â ni

Baltics

Beth mae gwledydd cyfagos i Fôr y Baltig yn ei wneud i wrthweithio'r argyfwng ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y fferm wynt yng nghyffiniau dinasoedd sglein Choczewo a Leba fydd prosiect cyntaf Cadeler yng Ngwlad Pwyl yn ogystal ag un o'r rhai mwyaf yn y wlad.

Bydd y contract, y disgwylir iddo gael ei lofnodi yn ystod ail hanner y flwyddyn nesaf, yn gweld y cwmni Cadeler o Ddenmarc yn cludo a gosod mwy na 70 o dyrbinau gwynt ar y môr a fydd yn y pen draw yn cynhyrchu hyd at 1.2 GW.

Bydd y fferm wynt newydd yn cael ei gosod tua 23 cilomedr i'r gogledd o arfordir Môr y Baltig.

Yn eiddo ac yn cael ei ddatblygu gan PKN Orlen o Wlad Pwyl a Northland Power o Ganada, disgwylir i'r prosiect ddechrau adeiladu yn 2023 a chael ei gwblhau yn 2026.

Lithwania yn paratoi ar gyfer ei fferm wynt alltraeth gyntaf

Cymerir y camau cyntaf i Lithwania roi hwb i’w fferm wynt alltraeth gyntaf ac mae cwmni o Sbaen yno i ddarparu’r mesuriadau cyntaf ac asesu’r sefyllfa.

Mae gorsafoedd arnofiol yn cael eu hangori ym Môr y Baltig gan Eolos floating Lidar Solutions o Sbaen. Bydd y dyfeisiau'n darparu data ar gyflymder a chyfeiriad y gwynt, gwasgedd atmosfferig, tymheredd yr aer a lleithder cymharol, cyfnod brig y sbectrwm tonnau, uchder tonnau uchaf, cryfder a chyfeiriad cerrynt, a lefel y dŵr am flwyddyn.

hysbyseb

Bydd canlyniadau’r mesuriadau’n hollbwysig i ddatblygwyr ffermydd gwynt ar y môr i ddewis modelau tyrbinau gyda’r capasiti priodol, ac asesu eu gallu i gynhyrchu pŵer a’u hyfywedd yn yr amgylchedd morol.

Gwlad Pwyl yn newid y Ddeddf Diogelwch Morwrol

Bydd y diwygiad i'r Ddeddf Diogelwch Morwrol a lofnodwyd gan arlywydd Gwlad Pwyl yr wythnos diwethaf yn darparu system newydd a ddefnyddir i gludo pŵer o fferm wynt alltraeth i lanio ym mharth economaidd unigryw Gwlad Pwyl ym Môr y Baltig.

Bydd hyn yn addasu rheoliadau sy'n ymwneud ag ardaloedd môr Gwlad Pwyl a'r system gweinyddu morwrol.

I fod yn fwy manwl gywir, mae gofyniad wedi'i gyflwyno sy'n golygu bod angen trwydded newydd bellach ar gyfer adeiladu neu ddefnyddio ynysoedd, strwythurau a dyfeisiau artiffisial mewn ardaloedd Baltig Pwylaidd. Hefyd dim ond ar ôl i'r ymgeisydd fodloni amodau rhagarweiniol y gellir cyhoeddi'r drwydded ar gyfer dyfeisiau a ddefnyddir ar gyfer cludo pŵer i'r tir mawr. Daw'r ddeddf i rym 14 diwrnod o ddyddiad ei chyhoeddi.

 Vatenfall yn codi'r tyrbinau cyntaf yn eu lle yn y fferm wynt newydd yn Grönhult

Dechreuodd y gwaith o adeiladu fferm wynt Grönhult sydd wedi'i lleoli ym bwrdeistrefi Tranemo a Gislaved ym mis Mai 2021. Ar ôl i'r ffyrdd, y sylfaen a'r grid trydan mewnol ar gyfer y fferm wynt gael eu hadeiladu a'u gosod, mae bellach yn bryd cydosod y tyrbinau gwynt eu hunain .

Mae’r tyrbinau gwynt sydd bron yn 80 metr o hyd wedi cael eu cludo gan gerbydau arbennig o borthladdoedd Falkenberg a Karlshamn. Mae'r cludo wedi'i wneud yn y nos oherwydd y llwyth rhy fawr.

Pan fydd wedi'i chwblhau, bydd gan y fferm wynt gyfanswm pŵer o 67.2 MW a bydd yn cael ei rhoi ar waith erbyn diwedd 2022. Bydd y deuddeg tyrbin gwynt bob blwyddyn yn gallu cyflenwi tua 40,000 o gartrefi â thrydan cartref adnewyddadwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd