Cysylltu â ni

Bangladesh

Mae Lwcsembwrg yn ailgadarnhau Bangladesh i barhau i gefnogi dychwelyd Rohingya

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae 2022 yn nodi 50 mlynedd ers sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng Bangladesh a Lwcsembwrg. Lwcsembwrg oedd un o'r gwledydd cyntaf i gydnabod Bangladesh ar 04 Chwefror 1972 (cydnabyddiaeth de facto; cyhoeddwyd cydnabyddiaeth de jure ar 11 Chwefror 1972) ar ôl rhyfel hanesyddol rhyddhau Bangladesh naw mis o hyd a ddaeth i ben gydag ildio lluoedd Pacistanaidd i luoedd ar y cyd Bangladesh ac India yn Dhaka ar 16 Rhagfyr 1971. 

Mae Lwcsembwrg wedi ailddatgan bod Bangladesh yn parhau i gefnogi dychwelyd Rohingya i'w mamwlad Myanmar ochr yn ochr ag archwilio cyfleoedd newydd i ehangu a dyfnhau'r cysylltiadau dwyochrog presennol ymhellach.

Daeth yr ailddatganiad pan gyfnewidiodd y Prif Weinidog Sheikh Hasina gyfarchion â’i chymar Xavier Bettel trwy fideo-gynadledda heddiw, yn ôl datganiad gan Adain y Wasg y Prif Weinidog.

Yn ystod y sgwrs a barodd tua hanner awr, trafododd y ddau Brif Weinidog ystod o bynciau rhwng y ddwy wlad a chytunwyd i archwilio cyfleoedd newydd i ehangu a dyfnhau'r cydweithrediad dwyochrog presennol ymhellach.

Soniodd Sheikh Hasina am Lwcsembwrg fel cefnogwr cyson a phartner dibynadwy ar daith barhaus datblygiad economaidd-gymdeithasol Bangladesh.

Fe wnaeth hi friffio Prif Weinidog Lwcsembwrg am gynnydd brechu a chynnwys y COVID-19 ym Mangladesh.

Roedd hi hefyd yn cofio neges longyfarch gan Grand Dug Lwcsembwrg ar achlysur Diwrnod Annibyniaeth Bangladesh y llynedd pan oedd Jiwbilî Aur annibyniaeth a chanmlwyddiant geni Tad y Genedl Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman yn cael eu dathlu.

hysbyseb

While the Prime Minister sought Luxembourg’s support on the grounds of repatriating Rohingyas to their homeland, Xavier Bettel reaffirmed Luxembourg’s continued support on this issue.

Mynegodd Xavier Bettel ei foddhad wrth i Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) ddyfarnu’r adeilad “Ysbyty Cyfeillgarwch” a gefnogir gan Lwcsembwrg ar gyfer 2021 yn Shyamnagar, Satkhira.

Canmolodd Sheikh Hasina bensaernïaeth yr adeilad hefyd gan fod y dylunydd yn Bangladeshi.

Yn ystod y sgwrs, cytunodd y ddau Brif Weinidog i ddod â'r Cytundeb Gwasanaethau Awyr dwyochrog i ben yn fuan gan fod Lwcsembwrg yn edrych ymlaen at sefydlu hediadau cargo uniongyrchol ar sail blaenoriaeth.

Mynegasant hefyd eu parodrwydd ar y cyd i hybu masnach a chydweithrediad economaidd rhwng y ddwy wlad.

Sheikh Hasina praised Luxembourg’s expertise in financial sector management and would like to avail the opportunity to benefit from it.

Soniodd y Prif Weinidog Bettel â hapusrwydd bod dros 1000 o Bangladeshi yn byw yn ei wlad, lle mae nifer fawr yn astudio yno.

Sheikh Hasina informed Xavier Bettel that Bangladesh will officially graduate from the UN LDC category in 2026 and asked for his government’s cooperation to the European Union for trade preferences such as the GSP+ in the EU market during the post-graduation transition period.

Cytunodd Prif Weinidog Lwcsembwrg mewn egwyddor i ymestyn cefnogaeth lwyr i Bangladesh.

Both the leaders also discussed many climate change issues of common concern. Sheikh Hasina welcomed Luxembourg’s climate-smart investments in infrastructure, water treatment, urban development, and renewable energy.

In the end, Xavier Bettel invited Prime Minister Sheikh Hasina to visit Luxembourg at her convenience. In turn, Sheikh Hasina also invited Xavier Bettel to pay a visit to see Bangladesh’s ongoing socio-economic progress at the earliest.

Ar y cychwyn, llongyfarchodd dau arweinydd ei gilydd ar 50 mlynedd o gysylltiadau diplomyddol rhwng y ddwy wlad ac am gynnal cydweithrediad cyfeillgar drwy'r amser.

Sheikh Hasina also thanked ‘Team Europe’ for its support to Bangladesh to alleviate the pandemic impact through budgetary support and vaccine donation.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd