Cysylltu â ni

Bangladesh

Y Bengali Mwyaf: Cyfieithiad diweddaraf o 'Bangabandhu, The People's Hero' wedi'i lansio ym Mrwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar enedigaeth Bangladesh fel cenedl annibynnol, edmygwyd Sheikh Mujibur Rahman yn rhyngwladol fel arweinydd cyntaf y wlad. Cafodd ei lofruddio yn 1975 ond mae ei bobl yn ei ystyried yn Dad y Genedl, a elwir yn Bangabandhu (Cyfaill Bengal). Bwriad llyfr sy'n manylu ar ei fywyd a'i gyflawniadau yw atgoffa'r byd o'r gŵr hynod hwn. Mae newydd gael ei chyfieithu i'r Iseldireg, fel y mae'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell yn adrodd.

Llysgennad Bangladesh i'r Undeb Ewropeaidd, Mahbub Hassan Saleh

Ymunodd rhai o gyfeillion niferus eu gwlad ym mhrifddinas yr UE ag aelodau o gymuned Bangladeshaidd Gwlad Belg ar gyfer lansiad 'Bangabandhu, Held van een Volk' (Bangabandhu, Arwr ei Bobl) yng Nghlwb Gwasg Ewrop ym Mrwsel. Cyhoeddwyd y llyfr yn Saesneg gyntaf yn 2020 i nodi 100 mlynedd ers genedigaeth Sheikh Mujibur Rahman, Tad Cenedl Bangladesh, sy'n cael ei ystyried fel y Bengali mwyaf. Mae eisoes wedi'i chyfieithu i'r Corëeg ac mae symudiadau ar y gweill i'w chyfieithu i iaith Ewropeaidd fawr arall.

Mae'r cyfieithiad i'r Iseldireg yn disgrifio sut mae statws chwedlonol Bangabandhu yn cydblethu â realiti hanesyddol bywyd Sheikh Mujibur Rahman. Y broses geopolitical gymhleth o adeiladu cenedl yng nghyd-destun deinamig De Asia.

Mae'r llyfr yn ein hatgoffa beth oedd ystyr hynny i Bangladesh. Y gwrthdaro yn Bengal cyn ac yn ystod creu Pacistan, gormes dyheadau a hunaniaeth Bengali yn y wladwriaeth newydd a'r gwrthdaro gwaedlyd yn 1971 cyn annibyniaeth. Roedd Bangabandhu yng nghanol y digwyddiadau drwyddi draw, er gwaethaf ei gyfnodau hir o garchar.

Yn actifydd gwleidyddol ers ei ddyddiau fel myfyriwr, gweithredodd Tad y Genedl yn y dyfodol i achub llawer o fywydau yn ystod gwrthdaro rhyng-gymunedol y 1940au a cheisiodd bob amser ddod o hyd i lwybr heddychlon a chyfansoddiadol i ennill cydnabyddiaeth o ddyheadau mwyafrif Bengali Pacistan. Mae un o'r llu o ffotograffau gwerthfawr yn y llyfr yn dangos y Sheikh Mujibur Rahman ifanc yn cyfarfod â'r cawr hwnnw o frwydr heddychlon, Mahatma Ghandi.

Roedd y ddau ddyn i gael eu llofruddio. Yn achos Bangabandhu, roedd yn ergyd forthwyl i'r genedl newydd annibynnol iddo wasanaethu fel Prif Weinidog ac Arlywydd. Ond mae ei fywyd wedi ysbrydoli'r datblygiadau niferus y mae Bangladesh wedi'u gwneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fel gwlad gynyddol lewyrchus a llwyddiannus, sydd bellach yn cael ei harwain gan ferch Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Hasina.

Mae'r llyfr yn dangos bod y cawr gwleidyddol a oedd yn cael ei ystyried yn Dad y Genedl hefyd yn ddyn cymedrol, yn ffigwr ysbrydoledig ond yn un ymarferol hefyd. Mae mwy nag un cyfrannwr yn ailadrodd y geiriau hyn o'i eiddo ef: “Pan fyddaf yn penderfynu gwneud rhywbeth, rwy'n mynd ymlaen i'w wneud. Os byddaf yn darganfod fy mod yn anghywir, rwy'n ceisio cywiro fy hun. Mae hyn oherwydd fy mod yn gwybod mai dim ond gweithredwyr sy'n gallu gwneud gwallau; nid yw pobl sydd byth yn gwneud unrhyw beth yn gwneud unrhyw gamgymeriad”.

hysbyseb

Yn lansiad y llyfr, cofiodd Mahbub Hassan Saleh, Llysgennad Bangladesh i’r Undeb Ewropeaidd, y geiriau hyn ar wawr annibyniaeth: “Mae Bangladesh wedi ymrwymo i adeiladu cymdeithas sy’n rhydd o ecsbloetio. Daw annibyniaeth yn ddiystyr heb ryddhad economaidd. Ni allwn adael i'r cyfoethog ddod yn gyfoethocach a'r tlawd fynd yn dlotach. Ni fydd unrhyw un ym Mangladesh yn marw o newyn, bydd pawb yn byw mewn hapusrwydd a ffyniant”.

Mae’n siŵr mai cyflawni’r uchelgais hwnnw yw’r deyrnged fwyaf oll. Anerchwyd lansiad y llyfr hefyd gan Lysgennad yr UE i Bangladesh, Charles Whiteley. Soniodd am drawsnewidiad y blynyddoedd diwethaf, ers ei gyfnod blaenorol yn Dhaka fel Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth rhwng 2005 a 2009.

“Mae Bangladesh yn symud ymlaen i ddod y genedl lewyrchus honno a ragwelodd Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman”, sylwodd, gan ychwanegu bod yr UE yn falch iawn o fod yn bartner i Bangladesh yn ei thrawsnewidiad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd