Cysylltu gyda ni

Belarws

#Belarus - UE yn cosbau, tra bod Tsikhanouskaya yn cyhoeddi ultimatwm i Lukashenka

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu gweinidogion tramor yr UE i drafod y dirywiad parhaus yn y sefyllfa ym Melarus (12 Hydref). Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE ar Faterion Tramor, Josep Borrell, fod yr UE yn anfon neges glir ar ôl yr ymosodiadau ar brotestwyr heddychlon ddydd Sul nad oedd ‘busnes fel arfer’ bellach yn bosibl mewn cysylltiadau rhwng yr UE a Belarus. Briffiodd Uchel Gynrychiolydd yr UE weinidogion ar sgwrs a gafodd gyda Gweinidog Materion Tramor Belarus, Vladimir Makei, lle tanlinellodd gefnogaeth yr UE i ryddid democrataidd a hawliau dinasyddion Belarwsia i brotestio'n heddychlon. Pwysleisiodd hefyd yn ystod yr alwad, fod yr UE eisiau gweld deialog genedlaethol gynhwysol, yn ogystal â derbyn yr OSCE fel cyfryngwr. Rhoddodd y Gweinidogion eu golau gwyrdd gwleidyddol i ddechrau paratoi'r pecyn sancsiynau nesaf, a fydd yn cynnwys Arlywydd Belarus Aleksandr Lukashenko ac aelodau o'i deulu. Heddiw, cyhoeddodd un o arweinwyr yr wrthblaid, Sviatlana Tsikhanouskaya wltimatwm i Lukashenka: 'Rhyddhau carcharorion gwleidyddol, dod â thrais i ben, ymddiswyddo erbyn Hydref 25, neu bydd y genedl gyfan yn streicio, yn heddychlon, ar Hydref 26 - ffyrdd wedi'u blocio, dim gwaith ffatri, boicot. o siopau gwladol. ” Ychwanegodd, “'Os ydych chi'n aros am fy archeb, dyma hi." Ddoe, fe wnaeth y Cynghorydd Cysylltiadau Rhyngwladol i Sviatlana Tsikhanouskaya, Franak Viacorka, ohebydd trwy Twitter y dywedodd Gweinyddiaeth Mewnol Belarus: “Ni fydd y lluoedd diogelwch yn gadael y strydoedd ac yn defnyddio arfau angheuol os bydd angen. Daeth y protestiadau, a symudodd yn bennaf i Minsk, yn drefnus ac yn hynod radical. "Gofynnodd Gohebydd yr UE i lefarydd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE, Peter Stano, am y bygythiad newydd hwn. Dywedodd y bydd yr UE, gyda mwy o ymddygiad gwael, yn parhau i ychwanegu at y sancsiynau. rhestru a mesurau cyfyngol, ond bydd hefyd yn estyn allan i alw am ddeialog genedlaethol gynhwysol.

Parhau Darllen

Belarws

Dywed arweinydd gwrthblaid Belarus streic genedlaethol i ddechrau

cyhoeddwyd

on

By

Ymgeisydd gwrthblaid Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) meddai ddydd Sul (25 Hydref) y byddai streic genedlaethol yn cychwyn ddydd Llun (26 Hydref) ar ôl i lywodraeth yr Arlywydd Alexander Lukashenko ymateb gyda grym i brotestiadau yn ei erbyn yn gynharach y diwrnod hwnnw, yn ysgrifennu Polina Ivanova.

Yn flaenorol, roedd Tsikhanouskaya wedi gosod 'Ultimatum y Bobl' i Lukashenko ymddiswyddo erbyn nos Sul, gan addo galw streic genedlaethol pe na bai'n gwneud hynny.

“Unwaith eto dangosodd y drefn i Belarusiaid mai grym yw’r unig beth y mae’n gallu ei wneud,” ysgrifennodd Tsikhanouskaya mewn datganiad. “Dyna pam ar 26 Hydref y bydd streic genedlaethol yn cychwyn.”

Parhau Darllen

Belarws

Gwobr Sakharov 2020 wedi'i dyfarnu i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus

cyhoeddwyd

on

Mae lluoedd democrataidd ym Melarus wedi bod yn protestio’r drefn greulon ers mis Awst 

Dyfarnwyd Gwobr Sakharov 2020 am Ryddid Meddwl i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus. Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli cyhoeddodd y rhwyfwyr yn siambr lawn Brwsel am hanner dydd heddiw (22 Hydref), yn dilyn penderfyniad cynharach gan Gynhadledd yr Arlywyddion (llywydd ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol).

“Gadewch imi longyfarch cynrychiolwyr gwrthblaid Belarwsia am eu dewrder, eu gwytnwch a’u penderfyniad. Maent wedi sefyll ac yn dal i aros yn gryf yn wyneb gwrthwynebwr llawer cryfach. Ond mae ganddyn nhw rywbeth na all grym 'n Ysgrublaidd byth ei drechu - a dyma'r gwir. Felly fy neges i chi, annwyl laureates, yw aros yn gryf a pheidio â rhoi’r gorau iddi ar eich ymladd. Gwybod ein bod ni wrth eich ochr chi, ”meddai’r Arlywydd Sassoli, yn dilyn y penderfyniad.

“Hoffwn hefyd ychwanegu gair ar ladd diweddar un o gystadleuwyr rownd derfynol eleni, Arnold Joaquín Morazán Erazo, rhan o grŵp amgylcheddol Guapinol. Mae'r grŵp yn gwrthwynebu mwynglawdd haearn ocsid yn Honduras. Mae’n hanfodol bod ymchwiliad credadwy, annibynnol ac uniongyrchol yn cael ei lansio i’r achos hwn a rhaid dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfrif, ”ychwanegodd.

Protestio yn erbyn cyfundrefn greulon

Cynrychiolir yr wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus gan y Cyngor Cydlynu, menter gan ferched dewr, yn ogystal â ffigurau gwleidyddol a chymdeithas sifil amlwg. Darllenwch fwy am y rhwyfwyr, yn ogystal â'r rownd derfynol arall yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Mae Belarus wedi bod yng nghanol argyfwng gwleidyddol ers yr etholiadau arlywyddol dadleuol ar 9 Awst, a arweiniodd at wrthryfel yn erbyn yr Arlywydd awdurdodaidd Aliaksandr Lukashenka a gwrthdrawiad creulon wedi hynny ar arddangoswyr gan y gyfundrefn.

Bydd seremoni wobrwyo Sakharov yn cael ei chynnal ar 16 Rhagfyr.

Ddydd Mercher (21 Hydref), mabwysiadodd y Senedd argymhellion newydd yn galw am adolygiad cynhwysfawr o berthynas yr UE â Belarus. Darllen mwy yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Cefndir

Daeth  Gwobr Sakharov am Rhyddid Meddwl yn cael ei ddyfarnu bob blwyddyn gan Senedd Ewrop. Fe’i sefydlwyd ym 1988 i anrhydeddu unigolion a sefydliadau sy’n amddiffyn hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Fe'i enwir er anrhydedd ffisegydd Sofietaidd ac anghytuno gwleidyddol Andrei Sakharov a'r wobr ariannol yw € 50,000.

Y llynedd, rhoddwyd y wobr i Ilham Tohti, economegydd Uyghur yn ymladd dros hawliau lleiafrif Uyghur Tsieina.

Parhau Darllen

Belarws

Fe wnaeth heddlu yn Belarus gadw 317 o bobl mewn protestiadau ddydd Sul - y weinidogaeth

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth heddlu ym Melarus gadw 317 o bobl yn ystod protestiadau ym Minsk ac ar draws y wlad ddydd Sul, meddai’r Weinyddiaeth Mewnol ddydd Llun (5 Hydref), ysgrifennu Maxim Rodionov a Tom Balmforth.

Gorymdeithiodd degau o filoedd o bobl trwy ganol Minsk i fynnu bod yr awdurdodau yn rhyddhau carcharorion gwleidyddol, gan annog yr heddlu i droi canon dŵr arnyn nhw.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd