Cysylltu â ni

Belarws

Mae G7 yn condemnio gweithredoedd digynsail Belarus i arestio newyddiadurwr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Condemniodd y Grŵp o Saith (G7) o economïau cyfoethog Belarus ddydd Iau (27 Mai) am orfodi awyren i deithwyr i lanio fel y gallai’r awdurdodau arestio newyddiadurwr ar ei bwrdd.

"Fe wnaeth y weithred hon beryglu diogelwch teithwyr a chriw’r hediad. Roedd hefyd yn ymosodiad difrifol ar y rheolau sy’n llywodraethu hedfan sifil," meddai’r datganiad, a gyhoeddwyd gan swyddfa dramor Prydain ar ran gweinidogion tramor o Ganada, Ffrainc, yr Almaen, Yr Eidal, Japan, yr Unol Daleithiau a Phrydain.

"Byddwn yn gwella ein hymdrechion, gan gynnwys trwy sancsiynau pellach fel y bo'n briodol, i hyrwyddo atebolrwydd am weithredoedd awdurdodau Belarwsia."

hysbyseb

Belarws

Dywed arweinydd gwrthblaid Belarus: Rhaid inni roi diwedd ar 'uffern' Lukashenko

cyhoeddwyd

on

By

Mae arweinydd gwrthblaid Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn siarad â newyddiadurwyr yn Downing Street yn dilyn ei chyfarfod â Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn Llundain, Prydain, 3 Awst. REUTERS / Peter Nicholls

Arweinydd gwrthblaid Belarwsia Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (3 Awst) roedd trosglwyddiad di-drais i ddemocratiaeth o “uffern” yr Arlywydd Alexander Lukashenko yn bosibl yn yr hen weriniaeth Sofietaidd, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge, Reuters.

"Rwy'n credu'n llwyr mewn trosglwyddiad pŵer di-drais," meddai Tsikhanouskaya, cyn-athro a blogiwr 38 oed, wrth Reuters. "Yr hyn sy'n digwydd ym Melarus yw ein poen - rydyn ni am i'r uffern hon gael ei gorffen cyn gynted â phosib yn ein gwlad."

hysbyseb

"Pan rydyn ni'n rhoi digon o bwysau ar y drefn ni fydd unrhyw ffordd arall allan," meddai Tsikhanouskaya mewn cyfweliad. "Dwi wir yn credu y gall Belarus fod yn stori lwyddiant o drawsnewid pŵer yn heddychlon."

Dywed Tsikhanouskaya iddi ennill etholiad arlywyddol Awst 9 ond dywedodd Lukashenko, sydd wedi dyfarnu Belarus ers 1994, iddo ennill. Fe wnaeth hi ffoi i Lithwania ar ôl gwrthdaro ar wrthdystwyr a ddilynodd yr etholiad a ymleddwyd.

Gofynnodd Lukashenko, a ddywedodd yn Reuters yn 2012 mai ef oedd “yr unben olaf yn Ewrop”, a cheisiodd gefnogaeth gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin yn ystod y protestiadau a fwriodd fel ymgais gan y Gorllewin i ysgogi chwyldro.

hysbyseb

Mae wedi diswyddo Tsikhanouskaya, a gymerodd ran yn yr etholiad ar ôl i’w gŵr Sergei gael ei garcharu a’i wahardd rhag sefyll, fel “gwraig tŷ”.

"Ydy - mae'r Kremlin yn cefnogi Lukashenko ond mae tua 25 o wledydd yn ein cefnogi," meddai Tsikhanouskaya pan ofynnwyd a oedd pontio heddychlon yn bosibl heb newid yn y Kremlin.

Dywedodd Tsikhanouskaya iddi gael ei syfrdanu’n fawr gan farwolaeth actifydd o Belarwsia a ddarganfuwyd wedi’i chrogi yn yr Wcrain, er iddi wrthod dyfalu pwy allai fod yn gyfrifol am y farwolaeth.

Cafwyd hyd i Vitaly Shishov, a oedd yn byw fel alltud yn yr Wcrain, wedi’i chrogi mewn parc ger ei gartref yn Kyiv yn gynnar ddydd Mawrth, a dywedodd heddlu Wcrain eu bod wedi lansio achos llofruddiaeth.

Dywedodd Tsikhanouskaya y gallai sancsiynau sectoraidd ar Belarus newid ymddygiad Lukashenko.

"Rydyn ni eisiau mwy o gefnogaeth, mwy o bwysau, mwy o gymorth, mwy o undod," meddai, pan ofynnwyd iddi a ddylai'r Gorllewin orfodi mwy o sancsiynau ar Belarus.

Parhau Darllen

Belarws

Byddai'n anrhydedd i Ewrop roi lloches i athletwr Belarus - gweinidog Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweinidog materion Ewropeaidd Ffrainc, Clement Beaune, yn ateb newyddiadurwyr wrth iddo gyrraedd cyfarfod Materion Cyffredinol yn Lwcsembwrg Mehefin 22, 2021. John Thys / Pool trwy REUTERS / File Photo

Byddai'n anrhydedd pe bai Ewrop yn rhoi lloches wleidyddol i'r athletwr o Belarwsia, Krystsina Tsimanouskaya (Yn y llun), Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Clement Beaune (Yn y llun) meddai ddydd Llun (2 Awst), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta, Reuters.

Roedd Tsimanouskaya, a wrthododd fynd ar hediad ar ôl dweud iddi gael ei chludo i’r maes awyr gan ei thîm yn erbyn ei dymuniadau, yn “ddiogel” yn Tokyo, meddai’r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol ddydd Llun. Darllen mwy.

"Lloches wleidyddol - byddai'n anrhydedd i Ewrop wneud hynny," meddai Beaune wrth radio RFI.

hysbyseb

Parhau Darllen

Belarws

Ymfudo: Mae'r Comisiynydd Johansson yn teithio i Lithwania i drafod cefnogaeth i reoli sefyllfa ar y ffin allanol â Belarus

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sul (1 Awst), fe wnaeth y Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson (Yn y llun), teithio i Lithwania i gwrdd ag uwch swyddogion y llywodraeth i drafod y sefyllfa ar y ffin allanol â Belarus ac unrhyw gymorth Ewropeaidd ychwanegol sydd ei angen ar gyfer rheoli ffiniau ac ymfudo neu allgymorth diplomyddol, yn unol ag egwyddorion y Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches.

Cyfarfu’r comisiynydd â Gitanas Nausėda, llywydd Lithwania, Ingrida Šimonytė, prif weinidog Lithwania, Agnė Bilotaitė, gweinidog mewnol a Mantas Adomėnas, is-weinidog materion tramor, sy’n gyfrifol am Bartneriaeth y Dwyrain a chysylltiadau â gwledydd Asia.

Ar 2 Awst, cynhaliodd y comisiynydd a'r prif weinidog bwynt i'r wasg ar y cyd, a oedd ar gael ar EBS. Yna ymwelodd â man croesi ffiniau Padvarionys gyda'r gweinidog mewnol a bydd yn cwrdd â staff Lithwaneg, Frontex a Swyddfa Cymorth Lloches Ewrop yng nghanolfan hyfforddi Gwasanaeth Gwarchod y Ffin Medininkai. Yn olaf, cynhaliodd y comisiynydd a'r Gweinidog Bilotaitė gynhadledd i'r wasg, sydd hefyd ar gael ar EBS.

hysbyseb

Dilynir ymweliad y Comisiynydd ar 5-6 Awst gan ymweliad swyddogion y Comisiwn i wneud asesiad strategol ar lawr gwlad. Eleni, mae dros 3,000 o bobl, gan gynnwys llawer o blant, wedi croesi'n afreolaidd i Lithwania o Belarus. Mae'r UE yn gwrthod yn gryf ymdrechion trydydd gwledydd i annog neu ymrwymo i fudo afreolaidd tuag at yr UE ac mae'n cefnogi Lithwania yn llawn, trwy gefnogaeth weithredol gan asiantaethau Ewropeaidd, cefnogaeth ariannol, cefnogi cryfhau gallu gwyliadwriaeth ffiniau ac mewn cymorth dyngarol trwy Amddiffyn Sifil yr UE. Mecanwaith.

Mae Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell a'r Comisiwn hefyd yn cymryd rhan lawn mewn allgymorth diplomyddol i wledydd tarddiad. Am fwy o fanylion, gwelwch gyfweliad gyda'r Comisiynydd Johansson yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd