Cysylltu â ni

Belarws

Mae arweinydd Belarus yn rhybuddio am filwyr NATO yn yr Wcrain a 'thrychineb' ymfudol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Pennaeth Pwyllgor Ffiniau'r Wladwriaeth Anatoly Lappo, Ysgrifennydd Gwladol Cyngor Diogelwch Belarus Alexander Volfovich, Cadeirydd Pwyllgor Diogelwch y Wladwriaeth Ivan Tertel a Gweinidog Materion Mewnol Belarus Ivan Kubrakov yn cerdded am gyfarfod gydag Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko ym Minsk, Medi Belarus 27, 2021. Maxim Guchek / BelTA / Taflen trwy REUTERS
Mae Pennaeth Pwyllgor Ffiniau'r Wladwriaeth Anatoly Lappo, Ysgrifennydd Gwladol Cyngor Diogelwch Belarus Alexander Volfovich, Cadeirydd Pwyllgor Diogelwch y Wladwriaeth Ivan Tertel a Gweinidog Materion Mewnol Belarus Ivan Kubrakov yn cerdded am gyfarfod gydag Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko ym Minsk, Medi Belarus 27, 2021. Maxim Guchek / BelTA

Rhybuddiodd Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko ddydd Llun (27 Medi) o ymateb ar y cyd â Rwsia i ymarferion milwrol yn cynnwys milwyr o aelod-wledydd NATO yn yr Wcrain, yn ysgrifennu Matthias Williams, Reuters.

Roedd Lukashenko, na roddodd unrhyw fanylion am yr ymateb, hefyd yn beio’r Gorllewin am yr hyn a ddywedodd oedd yn drychineb ddyngarol ar y gorwel y gaeaf hwn ar ôl i ymfudwyr gael eu gadael yn sownd ac yn rhewi ar y ffin rhwng Belarwsia-Gwlad Pwyl.

Nid yw’r Wcráin yn aelod o Sefydliad Cytuniad Gogledd yr Iwerydd ond mae wedi ceisio integreiddio’n agosach â milwriaethwyr y Gorllewin ers amser maith yn y gobaith y bydd un diwrnod yn ymuno â’r gynghrair, symudiad a wrthwynebwyd gan brif gynghreiriad Belarus, Rwsia.

hysbyseb

Dechreuodd yr Wcrain ymarferion milwrol ar y cyd gyda’r Unol Daleithiau ac aelodau eraill o filwyr NATO yr wythnos diwethaf, tra bod Rwsia a Belarus yn cynnal driliau ar raddfa fawr a ddychrynodd y Gorllewin. Darllen mwy.

Dywedodd Lukashenko ei fod wedi trafod y sefyllfa yn yr Wcrain gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin sawl gwaith, a dywedodd y Kremlin ddydd Llun fod ehangu seilwaith milwrol NATO yn yr Wcrain wedi croesi llinell goch i Putin. Darllen mwy.

"Rydych chi'n gweld, maen nhw'n llusgo milwyr NATO yno, i'r Wcráin. O dan gochl canolfannau hyfforddi, maen nhw mewn gwirionedd yn creu canolfannau. Mae'r Unol Daleithiau yn creu canolfannau yn yr Wcrain. Mae'n amlwg bod angen i ni ymateb i hyn," meddai Lukashenko mewn cyfarfod â swyddogion yn y palas arlywyddol ym Minsk.

hysbyseb

"Mae arlywydd Rwseg a minnau wedi cynnal ac yn cynnal ymgynghoriadau ar y mater hwn ac wedi cytuno y dylid cymryd rhywfaint o gamau yno. Fel arall, yfory bydd gennym sefyllfa annerbyniol reit ar y ffin rhwng Belarus a Rwsia."

Mae'r cysylltiadau rhwng Belarus a'r Gorllewin wedi dirywio ers i Lukashenko fynd i'r afael â phrotestiadau torfol yn dilyn etholiad yr oedd anghydfod yn ei gylch ym mis Awst 2020, gan sbarduno sancsiynau'r UD, yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain ond cefnogaeth gan Moscow.

Mae Belarus a'i chymdogion yn yr UE hefyd wedi masnachu bai dros gyflwr ymfudwyr. Mae’r UE wedi cyhuddo Minsk o annog ymfudwyr, yn bennaf o Irac ac Affghanistan, i groesi’r ffiniau wrth ddial am y sancsiynau.

Bu farw tri ymfudwr ar ochr Gwlad Pwyl o'r ffin ac un arall ychydig y tu mewn i Belarus y mis hwn. Adroddwyd am bumed marwolaeth - dyn o Irac ar ochr Gwlad Pwyl o’r ffin, o amheuaeth o drawiad ar y galon, ddydd Gwener (24 Medi). Darllen mwy.

Dywedodd Lukashenko fod Belarus wedi trin yr ymfudwyr yn dda.

"Do, fe wnaethon ni eu gwisgo, fe ddaethon ni â rhywfaint o goed tân a rhai siolau iddyn nhw. Ond bydden nhw'n rhewi yn y gaeaf," meddai Lukashenko.

"Yn fyr: mae'n drychineb ddyngarol ar y ffin."

Belarws

Belarus: Ystyriwch fynd â threfn Lukashenka i'r llys rhyngwladol, gofynnodd ASEau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn mynegi undod cryf â gwledydd yr UE y mae ymosodiadau hybrid Belarwsia yn effeithio arnynt, wrth alw am ddod â threfn Lukashenka i'r llys, sesiwn lawn  TRYCHINEB.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau, mae’r Senedd yn mynegi undod cryf â Lithwania, Gwlad Pwyl a Latfia, yn ogystal â gwledydd eraill yr UE a dargedwyd yn ddiweddar gan ymdrechion cyfundrefn Belarwsia i gyfeirio nifer sylweddol o ymfudwyr a ffoaduriaid tuag at ffiniau allanol yr UE - gyda channoedd o bobl eu cadw ar ôl croesi drosodd i'r UE yn anghyfreithlon a hyd yn oed rhai marwolaethau.

Mae ASEau yn tanlinellu bod y croesfannau mudol afreolaidd a noddir gan y wladwriaeth o Belarwsia i'r UE, ynghyd ag ymgyrch ddadffurfiad, yn fath o ryfela hybrid gyda'r nod o ddychryn ac ansefydlogi'r Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Maent yn nodi bod yn rhaid i sefydliadau’r UE a’r aelod-wladwriaethau ddelio ar frys â’r argyfwng amlddimensiwn ar ffin Belarwsia, er mwyn helpu ymfudwyr sy’n sownd yno ac i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol iddynt.

Achos Belarus i'r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol

Yn y penderfyniad, mae’r Senedd hefyd yn pwysleisio’r angen i ystyried dod ag achos Belarus i’r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol dros droseddau a gyflawnwyd ar raddfa enfawr yn erbyn dinasyddion y wlad gan drefn yr unben anghyfreithlon Aliaksandr Lukashenka. Dylai hyn gael ei wneud ar sail troseddau i Gonfensiwn Chicago, Confensiwn Montreal a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Artaith a gyflawnwyd gan wladwriaeth Belarwsia, yn ôl y testun.

hysbyseb

Mae ASEau hefyd yn parhau i gondemnio “gormes, artaith a chamdriniaeth pobl heddychlon Belarus”, nad yw wedi dod i ben ers i brotestiadau poblogaidd ddechrau dros yr etholiadau arlywyddol twyllodrus ym mis Awst y llynedd.

Mae angen mwy o sancsiynau UE

Yn ogystal, mae'r penderfyniad yn gresynu at y ffaith bod sancsiynau economaidd gosodedig yr UE wedi cael effaith rannol yn unig ar drefn Lukashenka. Felly mae'n annog gwledydd yr UE i gryfhau'r sancsiynau economaidd wedi'u targedu ymhellach, gan ganolbwyntio ar sectorau Belarwsia allweddol, a bwrw ymlaen ar frys gyda phumed pecyn o sancsiynau yn erbyn unigolion ac endidau Belarwsia sy'n rhan o'r gwrthdaro diddiwedd.

Mae ASEau yn galw ymhellach am gefnogaeth ddigamsyniol i wrthblaid ddemocrataidd Belarwsia wrth drefnu etholiadau rhydd a theg, dan arsylwi rhyngwladol. Maen nhw hefyd yn condemnio’r delio parhaus rhwng Aliaksandr Lukashenka ac Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ac yn ailadrodd y brys o ddatgelu cefnogaeth Rwsia i wrthdaro creulon Lukashenka ar bobl Belarus, ynghyd â’i rhan yn y gweithredoedd hybrid yn erbyn yr UE.

Mabwysiadwyd y testun gyda 506 pleidlais o blaid, 29 yn erbyn gyda 139 yn ymatal.

Parhau Darllen

Gwobrau

2021 Gwobr Václav Havel wedi'i dyfarnu i arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Maria Kalesnikava

cyhoeddwyd

on

Dyfarnwyd nawfed Gwobr Hawliau Dynol Václav Havel - sy'n anrhydeddu gweithredu rhagorol gan gymdeithas sifil wrth amddiffyn hawliau dynol - i arweinydd gwrthblaid ac actifydd Belarwsia Maria Kalesnikava (Yn y llun).

Cyflwynwyd y wobr € 60,000 mewn seremoni arbennig ar ddiwrnod agoriadol sesiwn lawn yr hydref Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE) yn Strasbwrg.

Mae Maria Kalesnikava yn un o arweinwyr yr wrthblaid ym Melarus ac yn aelod o'r Cyngor Cydlynu. Hi oedd pennaeth pencadlys ymgyrch y cyn-enwebai arlywyddol Viktar Babaryka, ac mae wedi dod yn un o dri symbol benywaidd gwrthblaid Belarwsia ac ymrafael pobl Belarus dros ryddid sifil a gwleidyddol a hawliau sylfaenol.

hysbyseb

Cafodd ei chipio ym Minsk ym mis Medi 2020 a gwnaeth benawdau pan gododd ei phasbort ar y ffin i'w hatal rhag cael ei symud a'i alltudiaeth o Belarus. Cafodd ei chadw yn y ddalfa wedi hynny, ac ym mis Medi 2021 dedfrydwyd hi i 11 mlynedd yn y carchar am ei gweithgaredd gwleidyddol.

Gan dderbyn y wobr ar ei rhan, diolchodd chwaer Maria, Tatsiana Khomich, i bwyllgor y wobr a dywedodd y byddai ei chwaer eisiau cysegru ei buddugoliaeth i bawb ym Melarus sy'n ymladd am eu hawliau: “Mae'r wobr hon yn arwydd o undod y byd democrataidd cyfan gyda'r pobl Belarus. Mae hefyd yn arwydd i ni, Belarusiaid, fod y gymuned ryngwladol yn ein cefnogi, a’n bod ar y trywydd iawn. ”

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Llywydd PACE, Rik Daems, a gadeiriodd y panel dethol: “Wrth sefyll yn erbyn cyfundrefn sydd wedi dewis grym a chreulondeb yn erbyn protest heddychlon a chyfreithlon, dangosodd Ms Kalesnikava ei bod yn barod i fentro ei diogelwch ei hun am achosi mwy na hi ei hun - mae hi wedi dangos gwir ddewrder. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Belarws

Sancsiynau rhyngwladol: Hawdd eu camgymhwyso ac yn anodd eu gwrthdroi

cyhoeddwyd

on

Ym mis Mehefin eleni, ar ôl i lywodraeth Lukashenko orfodi hedfan Ryanair ym Minsk, yr UE cyhoeddodd y byddai 78 o bobl a saith endid yn cael eu hychwanegu at eu cosbau yn erbyn Belarus. Yn dilyn yr un peth ddydd Llun yma (13 Medi), llywodraeth y DU gosod llu o gyfyngiadau masnach, ariannol a hedfan mewn ymateb i gam-drin cyfundrefn Lukashenko. Un cynhwysiad dadleuol yn y ddwy rownd o sancsiynau oedd Mikhail Gutseriev, yr entrepreneur a dyngarwr o Rwseg, sydd â diddordebau busnes yn y sectorau ynni a lletygarwch Belarwsia. Mae llawer wedi bod yn ddryslyd pam mae Gutseriev, fel dyn busnes â buddsoddiadau ledled y byd, wedi'i dargedu mewn cysylltiad â'i ran gymharol gyfyngedig ym Melarus. Mae ei achos hefyd wedi codi cwestiynau ehangach ac wedi cychwyn dadl am effeithiolrwydd sancsiynau sy'n rhoi euogrwydd trwy gysylltiad, yn hytrach na chosbi torwyr deddfau hysbys, yn ysgrifennu Colin Stevens.

'Mesurau cyfyngol' yr UE

Gan ddechrau gyda dull yr UE, mae gan y bloc broses sydd wedi'i hen sefydlu ar gyfer gweithredu 'mesurau cyfyngol', prif offeryn ei Bolisi Tramor a Diogelwch Cyffredin (CFSP). Mae gan sancsiynau Ewropeaidd pedwar amcan allweddol: diogelu buddiannau a diogelwch yr UE, gwarchod yr heddwch, cefnogi democratiaeth a hawliau dynol, a chryfhau diogelwch rhyngwladol. Os gosodir sancsiynau, gallant ddisgyn ar lywodraethau, cwmnïau, grwpiau neu sefydliadau, ac unigolion. O ran cadarnhau, cynrychiolydd Materion Tramor a Diogelwch yr UE, a’r Comisiwn Ewropeaidd, yn gwneud cynnig cosb ar y cyd, y mae’r Cyngor Ewropeaidd yn pleidleisio arno wedyn. Os caiff y bleidlais ei phasio, bydd llys yr UE wedyn yn penderfynu a yw'r mesur yn amddiffyn 'hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yn enwedig y broses ddyledus a'r hawl i gael datrysiad effeithiol'. Sylwch fod Senedd Ewrop, siambr yr UE a etholwyd yn ddemocrataidd, yn cael gwybod am yr achos ond ni all wrthod na chadarnhau'r sancsiynau.

hysbyseb

Anhawster gwneud cais

Wrth ychwanegu unigolyn neu endid at eu rhestr sancsiynau, mae'r UE yn nodi pam eu bod o'r farn bod y mesur yn briodol. Gan ddychwelyd at achos dadleuol Mikhail Gutseriev, mae gan y bloc wedi'i gyhuddo Gutseriev o 'elwa o gyfundrefn Lukashenko a'i gefnogi'. Maen nhw'n ei ddisgrifio fel 'ffrind hir-amser' yr Arlywydd, gyda'r gwn ysmygu tybiedig ddwywaith pan gadarnhawyd bod y ddau ddyn yn yr un cyffiniau. Roedd y cyntaf yn agoriad eglwys Uniongred newydd, yr oedd Gutseriev wedi'i noddi, a'r ail yn ystod rhegi Lukashenko fel Arlywydd, yr hyn y mae'r UE yn ei ddisgrifio fel digwyddiad 'cyfrinachol', er iddo gael ei ddarlledu ar y teledu a bod yn agored iddo y cyhoedd. Yr UE hefyd adroddiadau bod Lukashenko unwaith wedi diolch i Gutseriev am yr arian a roddodd i elusennau Belarwsia a'r biliynau o ddoleri yr oedd wedi'u buddsoddi yn y wlad.

Gan gymryd cam yn ôl, mae'n amlwg bod yr UE yn gweithio ar sail euogrwydd trwy gysylltiad - mae Gutseriev wedi bod yn orbit Lukashenko, ergo mae'n gefnogwr i'w drefn. Fodd bynnag, y broblem gyda dull yr UE yw nad oes llawer o dystiolaeth galed o agosrwydd gwirioneddol rhwng y ddau ddyn. Beth sydd yna i ddweud na wnaeth Gutseriev gynnal perthynas waith gyda'r Arlywydd yn unig fel y gallai barhau i fuddsoddi a rhedeg ei fusnesau ym Melarus? Mewn cyfathrebiad yn egluro ei broses fewnol, y Comisiwn Ewropeaidd Dywed bod mesurau cyfyngol yn cael eu gorfodi 'i sicrhau newid mewn gweithgaredd polisi ... gan endidau neu unigolion'. Mae newid polisi niweidiol yn ddymunol wrth gwrs, ond rhaid i'r UE fod yn ofalus i beidio â chymell y grŵp bach o fuddsoddwyr sy'n cymryd y risg o weithredu mewn gwledydd incwm isel sydd ag arweinwyr ansefydlog, a rhoi rhoddion elusennol iddynt.

hysbyseb

Sefyllfa'r DU

O ystyried yr anfantais bosibl hon yn eu hymagwedd, heb os, bydd yr UE wedi bod yn falch bod llywodraeth Prydain yn yr un modd wedi targedu Lukashenko a'r rhai y bernir eu bod yn agos ato. Dominic Raab, yr Ysgrifennydd Tramor, wedi'i gyhuddo Llywydd Belarwsia o falu democratiaeth ac amlinellodd y byddai camau yn cael eu cymryd yn erbyn diwydiannau'r wladwriaeth a chwmnïau awyrofod y wlad. Yn gyffredinol, mae gan broses sancsiynu'r DU amcanion tebyg i rai'r UE, ac mae'n ffafrio mesurau masnach ac ariannol, fel gwaharddiadau arfau a rhewi asedau. Fel eu partneriaid yn Ewrop, bydd llywodraeth Prydain yn gobeithio y gallant newid polisïau ac ymagwedd Lukashenko, heb beri niwed economaidd diangen i Belarwsiaid cyffredin. Ac eto mae hanes yn dangos bod dod o hyd i'r cydbwysedd hwn ymhell o fod yn hawdd. Gan fynd yn ôl i ddechrau'r 2000au, llywodraeth Prydain a'r UE gosod sancsiynau ar Belarus a Zimbabwe, ac ar eu elites cyfoethog. A barnu yn ôl swyddi’r ddwy wlad yn awr, gyda Belarus o dan Lukashenko, a Zimbabwe yn dal i gael eu difetha gan wae economaidd a gwrthdaro mewnol, byddai rhywun yn pwyso’n galed i ddweud bod dull o’r fath wedi bod yn llwyddiant.

Cael pethau'n iawn

Er tegwch i'r UE a'r DU, maent wedi egluro eu bod am osgoi canlyniadau niweidiol i'r rhai nad ydynt yn gyfrifol am y polisïau a'r camau dan sylw. Fodd bynnag, trwy briodoli sancsiynau ar sail euogrwydd trwy gysylltiad, mae'r ddwy ochr yn rhedeg y risg o wneud yn union hynny. Dywedodd Hassan Blasim, y cyfarwyddwr ffilm enwog Cwrdaidd a ffodd o drefn Saddam Hussein, fod sancsiynau economaidd y Gorllewin yn golygu bod 'bywyd bron yn farw' yn Irac yn y 1990au. Yn fwy na hynny, goresgyniad hynod ddadleuol ydoedd, nid y drefn sancsiynau, a arweiniodd at gwymp Hussein yn y pen draw. Efallai bod diplomyddion y gorllewin yn ceisio eu gorau i osgoi gwneud difrod tebyg heddiw, ond dylent fod yn ofalus i beidio â thanseilio’r buddsoddiad a’r fenter, anadl einioes unrhyw economi, y bydd angen i Belarus eu hailadeiladu yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd