Cysylltu â ni

Belarws

Wagner yn Belarus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Grŵp Wagner yn Belarus yn dod yn ffynhonnell bygythiad hybrid i Ewrop

Mae milwyr cyflog Grŵp Wagner wedi adleoli i diriogaeth Belarws - gwnaed y penderfyniad yn fuan ar ôl eu hymgyrch aflwyddiannus yn erbyn Moscow. Yn groes i'r cynllun a gyhoeddwyd ar gyfer eu lleoli ymhellach i Affrica, a allai ddal i ddigwydd ar ôl paratoi pellach, mae'n amlwg bod Putin wedi creu bygythiad hybrid newydd i Ewrop - y tro hwn ar ei ffin ddwyreiniol. Gall milwyr cyflog arfog a hyfforddedig sydd â phrofiad ymladd ddychryn yn ddiddiwedd ar diriogaethau Lithwania, Latfia, hyd yn oed Gwlad Pwyl sy'n ffinio â Belarus. Mae hon yn her newydd i Ewrop, sy'n gofyn am ymateb ar unwaith, IFBG, Anfoniadau.

Adeiladwyd gwersyll newydd ar gyfer lluoedd milwyr y Wagner Group ar gyfer 8,000 o bobl ger tref Osipovichi yng nghanol Belarws. Mae mwy na 2 fil o hurfilwyr eisoes ar diriogaeth y weriniaeth, ac mae chwilio am recriwtiaid newydd yn parhau. Yn amlwg, mae'r penderfyniad hwn yn cuddio awydd y Kremlin i baratoi bygythiad hybrid newydd i Ewrop - gall milwyr cyflog Grŵp Wagner gyda chymorth lluoedd sabotage a rhagchwilio bach wneud datblygiadau arloesol i diriogaeth gwledydd cyfagos yr UE yn Belarus, yn ogystal ag i'r Wcráin. . Dim ond yn wahanol i Rwsia, sydd wedi arfer â rhyfela parhaus, bydd yn anodd i Lithwania neu Latfia wrthsefyll milwyr cyflog Rwsia. Ar ben hynny, yn yr achos hwn bydd cymhwyso Erthygl 5 o Siarter NATO dan sylw - nid yw'r Wagneriaid yn perthyn i fyddin reolaidd Ffederasiwn Rwsia, er eu bod yn amlwg yn cymryd gorchmynion gan Rwsia. Mae hwn yn fygythiad anghymesur, sy'n bygwth ymchwydd o derfysgaeth a thrais yn y gwledydd sy'n ffinio â Belarus a Rwsia.

Mae PMCs Rwsia wedi dod yn ffenomen filwrol rhyfedd ac yn cyflwyno bygythiad hybrid graddedig sydd wedi dod hyd at ffiniau NATO. Rhaid i'r Gynghrair ymateb i'r her hon a chymryd camau priodol. Dylid cynyddu'r defnydd o filwyr NATO mewn gwledydd sydd â'r risg uchaf o oresgyniad gan grwpiau gwrthdroadol o hurfilwyr Rwsiaidd. Dylai Wcráin, sydd â phrofiad ymarferol o ymladd â'r Wagnerites, gael yr arfau angenrheidiol - mae'r Kremlin yn ceisio camarwain y byd i gyd unwaith eto trwy nodi y bydd milwyr hyfforddedig yn cael eu hanfon i Affrica. Ond mewn gwirionedd, mae'n bosibl iawn mai Wcráin ac Ewrop fydd eu cyrchfan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd