Cysylltu â ni

Belarws

Svietlana Tsikhanouskaya i ASEau: Cefnogi dyheadau Ewropeaidd Belarwsiaid 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Belarusiaid eisiau clywed na fydd eu gwlad yn cael ei roi i Putin fel gwobr gysur, dywedodd arweinydd yr wrthblaid Belarwseg alltud wrth ASEau ddydd Mercher (13 Medi).

Wrth annerch y cyfarfod llawn, arweinydd lluoedd democrataidd Belarus Svietlana Tsikhanouskaya (llun) galw ar ASEau i gefnogi persbectif Ewropeaidd Belarus ac anogodd y Senedd i fynd â'i pherthynas â Belarus democrataidd i lefel newydd, Cynigiodd lofnodi memorandwm cyn etholiadau 2024 EP fel sail cydweithrediad rhwng Senedd Ewrop a Belarus democrataidd. “Mae Belarwsiaid eisiau clywed na fydd ein gwlad yn cael ei rhoi i Putin fel gwobr gysur,” meddai.

Dywedodd Ms Tsikhanouskaya y byddai angen help arnyn nhw yn eu brwydr i ddod â democratiaeth i Belarus. Nid yw Lukashenka yn haeddu lle yn y gymuned ryngwladol, ond tocyn i'r llys rhyngwladol yn Hâg, meddai. Y flwyddyn nesaf dylai lluoedd democrataidd Belarwseg ddechrau cyhoeddi eu pasbortau eu hunain a fyddai'n cadarnhau dinasyddiaeth Belarwseg, cyhoeddodd Ms Tsikhanouskaya, a fydd yn gwasanaethu fel dogfen deithio ar gyfer Belarwsiaid alltud. ,.Cyn bo hir bydd yn gofyn i lywodraethau'r UE gydnabod y ddogfen deithio newydd hon.

Gallwch wylio ei haraith eto yma. (13.09.2023)

Dywedodd Llywydd EP Metsola: “Rhaid i bobl Belarus allu byw mewn rhyddid. Yn rhydd o awtocratiaeth. Yn rhydd o ormes. Dyna maen nhw ei eisiau. Dyna'r hyn a ddewiswyd ganddynt. Dyna y maent yn ei haeddu. Byddwn yn parhau i gefnogi lluoedd democrataidd Belarwseg ac i chwarae rhan weithredol wrth lunio ymateb yr Undeb Ewropeaidd i'r argyfwng gwleidyddol parhaus yn Belarus. Mae’n hollbwysig ein bod yn ehangu ymhellach sancsiynau’r Undeb Ewropeaidd yn erbyn y drefn ac nad ydym yn colli golwg ar yr hyn y maent wedi’i wneud.”

Gwobr i Lywydd EP Metsola

Yn ystod cyfarfod dwyochrog, derbyniodd Llywydd EP Roberta Metsola y “Groes cymdogaeth dda”, a ddyfarnwyd i unigolion rhagorol sydd wedi helpu achos Belarwsiaid yn sylweddol, gan Ms Tsikhanouskaya

hysbyseb

Roedd ASEau wedi dychryn am y sefyllfa yn Belarus

Ddydd Mercher, mabwysiadodd y Senedd hefyd adroddiad newydd ar gysylltiadau'r UE â Belarws, gan gefnogi pleidiau gwleidyddol democrataidd y wlad yn eu datganiadau am ddyheadau Ewropeaidd Belarwsiaid. Mae ASEau yn galw ar y gyfundrefn Belarwseg i ryddhau pob carcharor gwleidyddol ac yn condemnio'n gryf rôl cyfundrefn Minsk fel cynorthwyydd yn rhyfel ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain. Maent yn nodi gyda phryder mawr yr is-symudiad gwleidyddol, economaidd, milwrol a diwylliannol rhemp o Belarus i Moscow, gan wneud y wlad yn wladwriaeth lloeren de-facto sy'n cynnal arfau niwclear tactegol o dan orchymyn Rwsia.

Yn yr adroddiad, mae ASEau hefyd yn galw am sancsiynau llymach gan yr UE yn erbyn Belarws tra'n pwysleisio bod dyfodiad diweddar ymladdwyr Milwyr Rwsiaidd Wagner Group yn creu risgiau diogelwch posibl newydd i'r Wcráin yn ogystal ag i gymdogion UE Belarus a'r UE ehangach. Bydd y testun ar gael yn llawn yma (13.09.2023). Pennaeth Polisi Tramor yr UE Josep Borrell ac ASEau hefyd trafod yr adroddiad newydd ar brynhawn dydd Mawrth (12.09.2023).

Mabwysiadwyd yr adroddiad gyda 453 o bleidleisiau o blaid, 21 yn erbyn a 40 yn ymatal.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd