Cysylltu â ni

Bosnia a Herzegovina

Mae llysgennad heddwch newydd yn cael derbyniad gelyniaethus gan arweinwyr Serbiaid Bosnia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Bosnia a Herzegovina Christian Schmidt yn siarad yn ystod y seremoni drosglwyddo yn Sarajevo, Bosnia a Herzegovina Awst 2, 2021. REUTERS / Dado Ruvic

Gwleidydd Almaeneg Christian Schmidt (Yn y llun) cymerodd swydd goruchwyliwr heddwch rhyngwladol Bosnia ddydd Llun (2 Awst) ar ôl derbyniad gelyniaethus gan arweinwyr Serbiaid Bosnia sydd am i Swyddfa'r Uchel Gynrychiolydd (OHR) gael ei dileu, yn ysgrifennu Daria Sito-sucic.

Disodlodd Schmidt, cyn-weinidog y llywodraeth, ddiplomydd Awstria Valentin Inzko ar ôl 12 mlynedd fel yr Uchel Gynrychiolydd rhyngwladol ym Mosnia, y mae ei swyddfa yn goruchwylio cytundeb heddwch Dayton 1995.

hysbyseb

"Mae'n anrhydedd i mi gymryd y cyfrifoldeb hwn a gwasanaethu pobl Bosnia-Herzegovina," meddai Schmidt yn ystod y seremoni feddiannu swyddogol ym mhrifddinas Sarajevo.

Ond dywedodd Milorad Dodik, aelod Serb o lywyddiaeth deiran Bosnia, nad oedd croeso i Schmidt.

"Ni chawsoch eich dewis yn Uchel Gynrychiolydd. Ni fydd y Weriniaeth Serbaidd ... yn parchu unrhyw beth a wnewch," meddai.

hysbyseb

Sefydlwyd yr OHR fel rhan o gytundebau heddwch Dayton, a dorrodd yr Unol Daleithiau, a ddaeth â rhyfel Bosnia 1992-95 i ben i oruchwylio ailadeiladu gwlad a rwygo ar wahân gan wrthdaro lle bu farw 100,000.

Gwrthodwyd cymeradwyaeth Schmidt ddiwedd mis Mai gan Fwrdd Llywio’r Cyngor Gweithredu Heddwch, corff sy’n casglu cynrychiolwyr o brif sefydliadau a llywodraethau’r byd, gan Serbiaid Bosniaidd a’u cynghreiriad Rwsia. Darllen mwy.

Yn hwyr ym mis Gorffennaf, methodd Rwsia a China hefyd â chael Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i dynnu rhai pwerau OHR a'i gau. Darllen mwy.

Mae Serbiaid Bosnia wedi gofyn ers tro am gau'r OHR.

Yr wythnos diwethaf, gwrthododd senedd Gweriniaeth Serbaidd a ddominyddir gan Serbiaid Bosnia wneud gwadu hil-laddiad Srebrenica yn drosedd, gan fygwth diddymu Bosnia a phasio ei archddyfarniadau ei hun yn lle. Darllen mwy.

Mae cenedlaetholwyr Serbaidd yn gwadu bod hil-laddiad wedi digwydd ym 1995 yn amgaead Srebrenica, a ddiogelir gan y Cenhedloedd Unedig, pan laddwyd tua 8,000 o ddynion a bechgyn Mwslimaidd gan luoedd Serbaidd Bosniaidd, er gwaethaf dyfarniadau o’r fath gan ddau lys rhyngwladol.

Gall cenhadon rhyngwladol, y mae eu pwerau'n deillio o gytundeb heddwch Dayton, orfodi deddfau a swyddogion tân.

Bosnia a Herzegovina

Arestiwyd pennaeth cudd-wybodaeth Bosnia dros gyhuddiadau diploma ffug

cyhoeddwyd

on

By

Fe arestiodd heddlu Bosnia ddydd Mercher (14 Gorffennaf) bennaeth cudd-wybodaeth y wlad ar gyhuddiadau o wyngalchu arian a cham-drin ei swyddfa i ffugio diplomâu prifysgol, meddai’r heddlu ac erlynwyr, yn ysgrifennu Daria Sito-Sucic, Reuters.

Osman Mehmedagic (llun), arestiwyd pennaeth yr Asiantaeth Cudd-wybodaeth (OSA), ar gais erlynwyr y wladwriaeth ac roedd yr heddlu’n cynnal gweithgareddau yn unol â hynny, meddai llefarydd ar ran heddlu Sarajevo, Mirza Hadziabdic, wrth Reuters.

Dywedodd swyddfa’r erlynwyr mewn datganiad ei bod yn ymchwilio i Mehmedagic am y gweithredoedd troseddol o gam-drin swydd neu awdurdod, o ffugio’r dogfennau a gwyngalchu arian.

hysbyseb

Dywedodd y byddai mwy o wybodaeth ar gael yn ddiweddarach ddydd Mercher.

Mae llygredd yn gyffredin ym Mosnia, wedi'i rannu'n ethnig ar ôl chwalfa waedlyd Iwgoslafia yn rhyfeloedd y Balcanau yn y 1990au, gan ymdreiddio i holl gylchoedd bywyd, gan gynnwys y farnwriaeth, addysg ac iechyd.

Y mis diwethaf, arestiodd yr heddlu gyfarwyddwr Prifysgol America yn Sarajevo a Tuzla a dau gymdeithiwr am gyhoeddi diploma i Mehmedagic yn anghyfreithlon.

hysbyseb

Ym mis Hydref, cyhuddwyd Mehmedagic a chydymaith o gam-drin swydd am honni iddo ddefnyddio adnoddau asiantaeth i ysbïo ar ddyn a ffeiliodd gŵyn droseddol yn ei erbyn ond fe wnaeth y llys eu cael yn ddieuog o'r cyhuddiadau. Apeliodd erlynwyr.

Parhau Darllen

Bosnia a Herzegovina

Cefnogaeth gref i integreiddio Bosnia a Herzegovina i'r Undeb Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad a fabwysiadwyd ddydd Iau (24 Mehefin), mae’r Senedd yn croesawu ymrwymiad Bosnia a Herzegovina i symud ymlaen ar ei llwybr UE, ond yn mynnu diwygiadau sylweddol pellach, sesiwn lawn  TRYCHINEB.

Ymateb i'r Adroddiadau Comisiwn 2019-2020 ar Bosnia a Herzegovina, Mae ASEau yn galw ar y Cyngor Ewropeaidd i barhau i gefnogi persbectif Ewropeaidd Bosnia a Herzegovina, “gan gynnwys anfon neges wleidyddol gadarnhaol ar roi statws ymgeisydd”.

Maent yn cydnabod y camau a gymerwyd gan Bosnia a Herzegovina i fynd i'r afael ag agweddau allweddol ar y Barn y Comisiwn ar gais aelodaeth UE y wlad, ond dwyn i gof bod gweithrediad effeithiol sefydliadau democrataidd annibynnol ac atebol yn rhagofyniad ar gyfer symud ymlaen ym mhroses integreiddio'r UE, gan gynnwys sicrhau statws ymgeisydd. Mae diwygiadau ym meysydd ymarferoldeb democrataidd, rheolaeth y gyfraith, hawliau sylfaenol a gweinyddiaeth gyhoeddus yn hanfodol, maent yn ychwanegu.

hysbyseb

Yn wyneb ymdrechion i danseilio gwladoliaeth a gwerthoedd cyfansoddiadol y wlad, mae'r Senedd yn mynegi ei chefnogaeth gref i sofraniaeth, uniondeb tiriogaethol ac annibyniaeth Bosnia a Herzegovina gan gofio bod y llwybr tuag at aelodaeth o'r UE yn dibynnu ar heddwch cynaliadwy, sefydlogrwydd a chymod ystyrlon sy'n sail i'r democrataidd. a chymeriad amlddiwylliannol Bosnia a Herzegovina.

Diwygiadau cyfansoddiadol ac etholiadol

Mae ASEau yn pwysleisio bod angen i Bosnia a Herzegovina fynd i'r afael â diffygion yn ei fframwaith cyfansoddiadol a symud ymlaen gyda diwygiadau i drawsnewid y wlad yn wladwriaeth gwbl weithredol a chynhwysol.

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn galw ar yr awdurdodau i ailafael mewn trafodaethau cynhwysol ar ddiwygio etholiadol, gan ddileu pob math o anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn y broses etholiadol. Mae'n pwysleisio bod y cytundeb y daethpwyd iddo ynghylch etholiadau yn Mostar wedi galluogi dinasyddion y ddinas i bleidleisio yn etholiadau lleol 2020 am y tro cyntaf ers 2008.

Pwysau mudol

Yn bryderus gan y pwysau mudol cynyddol sydd wedi arwain at sefyllfa ddyngarol ddifrifol, mae ASEau yn galw am ymateb cydgysylltiedig, strategol, ledled y wlad, er mwyn gwella rheolaeth ar y ffin ac adeiladu capasiti derbyn priodol ledled y wlad. Er mwyn ymladd troseddau trawsffiniol yn fwy effeithiol, mae cydweithredu agosach â gwledydd cyfagos ac asiantaethau perthnasol yr UE yn hanfodol, mae ASEau yn pwysleisio.

Dyfynnwch

rapporteur Paulo Rangel Dywedodd (EPP, Portiwgal): “Mae Bosnia a Herzegovina wrth galon Ewrop ac mae ei amrywiaeth wrth wraidd DNA Ewropeaidd. Mae angen diwygiadau pellach, gan adeiladu ar y cynnydd cymedrol hyd yma. Rydym yn cefnogi deialog gynhwysol sy'n cynnwys diwygiadau a fydd yn caniatáu i BiH symud ymlaen ar ei lwybr Ewropeaidd a chael statws ymgeisydd. Dim ond trwy gadarnhau natur luosog Bosnia a Herzegovina y mae hyn yn bosibl wrth sicrhau democratiaeth swyddogaethol lle mae'r holl bobloedd a dinasyddion yn gyfartal! ”

Mabwysiadwyd yr adroddiad gan 483 pleidlais o blaid, 73 yn erbyn a 133 o ymatal.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Bosnia a Herzegovina

Ar ôl deng mlynedd o addewidion, nid yw awdurdodau Bosnia a Herzegovina yn dal i ddweud wrth y bobl sy'n llygru aer yn eu trefi

cyhoeddwyd

on

Mae aer yn Bosnia a Herzegovina ymhlith y mwyaf budr yn Ewrop (1) ac yn 2020, roedd yn y 10fed safle yn y llygredd PM2.5 ledled y byd (2). Er gwaethaf hynny, mae dinasyddion yn dal i gael amser caled yn ceisio deall: Pwy sy'n gyfrifol? Er ei bod yn ofynnol i awdurdodau'r wladwriaeth gasglu a chyhoeddi'r data ar lygredd er 2003, nid ydyn nhw'n gallu lansio system ddigonol hyd yn hyn. Cyhoeddodd sefydliadau anllywodraethol Arnika (Tsieceia) a fforwm Eko Zenica (Bosnia a Herzegovina) degau uchaf y llygryddion mwyaf ar gyfer 2018 (3) yn seiliedig ar y data hynny sydd ar gael. Maent yn annog y llywodraethau i sicrhau mynediad at wybodaeth gan bob diwydiant mawr. Gall y deg uchaf o lygryddion mwyaf Bosnia a Herzegovina fod gael yma.

Nid yw'n syndod bod ffatrïoedd mawr sydd fel arfer yn cael eu hystyried yn dramgwyddwyr llygredd yn arwain y degau uchaf ar gyfer 2018: ArcelorMittal Zenica, gweithfeydd pŵer thermol Tuzla, Ugljevik, Gacko, odynau sment Lukavac a Kakanj, planhigyn golosg GIKIL, a phurfa yn Slavonski Brod. Mae fforwm Arnika ac Eko Zenica yn cyhoeddi'r data a gasglwyd gan awdurdodau'r wladwriaeth er 2011. Am y tro cyntaf, mae'r gronfa ddata amgen yn dangos diwydiannau o ddau endid y wlad.

“Bu ychydig o welliant yn y tryloywder data erbyn 2019, gan fod yr adroddiadau allyriadau blynyddol ar gael yn gyhoeddus ar-lein o’r diwedd (4). Fodd bynnag, nid yw'r gwefannau swyddogol yn hawdd eu defnyddio a dim ond arbenigwyr sy'n gallu deall yr hyn y mae'r niferoedd yn ei gynrychioli. Dyna pam rydyn ni'n dehongli'r data ac yn credu y bydd y cyhoedd yn eu defnyddio i weithredu tuag at y llygrwyr a'r awdurdodau. Heb alw gan y cyhoedd, ni fydd yr amodau amgylcheddol byth yn gwella, ”meddai Samir Lemeš o fforwm Eko Zenica.

hysbyseb

Mae cymharu'r data o'r degawd diwethaf yn ein galluogi i gydnabod pa gwmnïau sy'n buddsoddi mewn moderneiddio a thechnolegau i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd pobl. Achoswyd gostyngiad mewn llygredd o orsaf ynni glo Ugljevik gan fuddsoddi mewn desulphurisation yn 2019. Gostyngodd allyriadau ArcelorMittal Zenica hefyd, ond fe’i hachoswyd gan y cwymp mewn cynhyrchu yn gysylltiedig â’r argyfwng economaidd byd-eang; mae dinasyddion Zenica yn dal i aros am foderneiddio. 

Mae rhai o'r llygryddion mwyaf yn dal i guddio eu hôl troed amgylcheddol - fel yr orsaf bŵer glo yn Kakanj. Tra yn yr UE, mae gweithfeydd pŵer glo yn adrodd am allyriadau o tua 15 llygrydd, mae planhigion Bosniaidd - fel gorsaf ynni glo Gacko - yn cyhoeddi data ar gemegau sylfaenol 3-5 yn unig. Er enghraifft, mae gwybodaeth am ollyngiadau metelau trwm, sy'n cynrychioli bygythiadau difrifol i iechyd pobl, ar goll yn llwyr.

Mae dadansoddiad o fforwm Arnika ac Eko Zenica yn dangos nad yw'r data a gyflwynwyd gan y cwmnïau Diwydiannol yn ddibynadwy ac yn cynnwys llwyth enfawr o wallau - mae bron i 90% o'r data yn amherthnasol. At hynny, mae endidau Bosnia a Herzegovina yn gweithredu gwahanol systemau gan ddefnyddio gwahanol fethodolegau. 

hysbyseb

“Er i Bosnia a Herzegovina lofnodi Protocol PRTR (5) yn 2003, ni wnaeth y seneddau ei gadarnhau tan heddiw. Felly, nid yw'r system yn orfodol ar gyfer diwydiannau. Mae tryloywder data ar lygredd yn gam allweddol ar ffordd i aer glanach. Heb fynediad at wybodaeth, ni all awdurdodau'r wladwriaeth weithredu. Nid yw'r cyhoedd na'r cyfryngau yn gallu rheoli'r sefyllfa, a gall y llygrwyr barhau i wneud eu busnes fel arfer ar draul yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd, "meddai Martin Skalsky, arbenigwr ar gyfranogiad y cyhoedd o Arnika.

Er cymhariaeth, yn Tsiecia, nododd 1,334 o gyfleusterau allyriadau yn 2018 ac roedd yr adroddiadau’n cynnwys 35 llygrydd i mewn i aer ac eraill i bridd, dŵr gwastraff a gwastraff, tra yn Ffederasiwn Bosnia a Herzegovina dim ond 19 o sylweddau llygru aer (6) ydoedd ac yn y Gweriniaeth Srpska dim ond 6 cemegyn. Nid yw'r sefyllfa'n gwella ac mae nifer y sylweddau yr adroddir amdanynt yr un peth heddiw ag yr oedd yn ôl yn 2011.

(1) Ar lygredd dinasoedd Bosnia-Herzegovina fel y rhai mwyaf llygredig yn Ewrop.     

(2) IQ Air - Gwledydd mwyaf llygredig y byd 2020 (PM2.5).

(3) 2018 yw'r flwyddyn y mae'r data diweddaraf ar gael ar gyfer gweinidogaethau cyfrifol FBiH ac RS. 

(4) Mae dau awdurdod yn gyfrifol am gasglu data, gan fod gwlad Bosnia a Herzegovina wedi'i rhannu gan Gytundeb Heddwch Dayton ym 1995 yn ddau endid: Republika Srpska a Ffederasiwn Bosnia a Herzegovina, ac ym 1999 uned weinyddol hunan-lywodraethol. Ffurfiwyd Ardal Brčko.
Cofrestr ar gyfer Ffederasiwn Bosnia a Herzegovina (Gweinidogaeth ffederal dros yr amgylchedd a thwristiaeth).
Cofrestr ar gyfer Gweriniaeth Srpska (Sefydliad Hydrometeorolegol Republika Srpska).

(5) Offeryn gwybodaeth orfodol ar gyfer llofnodwyr y Protocol ar Gofrestrau Rhyddhau a Throsglwyddo Llygryddion i Gonfensiwn Aarhus UNECE ar ddemocratiaeth amgylcheddol, a lofnodwyd gan Bosnia a Herzegovina yn ôl yn 2003. Fodd bynnag, ni chadarnhaodd y wlad y Protocol PRTR tan y dyddiau hyn.

(6) Arsen, cadmiwm, copr, mercwri, nicel, plwm, sinc, amoniwm, methan, HCL, HF, PAH, PCDD / F, NMVOC, CO, CO2, SO2 / SOx, NO2 / NOx, PM10. Mwy ar sylweddau cemegol a'u heffaith ar iechyd pobl.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd