Cysylltu â ni

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev yn rhoi mandad i ffurfio llywodraeth newydd i gyn-weinidog tramor Bwlgaria, Daniel Mitov o blaid GERB canol-dde yn Sofia, Bwlgaria, Ebrill 20, 2021. REUTERS / Stoyan Nenov

Mae Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev yn rhoi mandad i ffurfio llywodraeth newydd i gyn-weinidog tramor Bwlgaria, Daniel Mitov o blaid GERB canol-dde yn Sofia, Bwlgaria, Ebrill 20, 2021. REUTERS / Stoyan Nenov

Fe fydd Bwlgaria yn mynd i’r polau ym mis Gorffennaf ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Sadwrn (1 Mai) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn yr etholiad seneddol y mis diwethaf.

Dywedodd y Sosialwyr, a gollodd bron i hanner eu seddi yn etholiad Ebrill 4, y byddai'n amhosibl adeiladu mwyafrif gweithredol mewn senedd dameidiog ac y byddent yn dychwelyd y mandad yn syth ar ôl i'r arlywydd ei roi iddynt ar Fai 5.

hysbyseb

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro a galw polau snap o fewn dau fis - yn fwyaf tebygol ar Orffennaf 11.

Gallai ansicrwydd gwleidyddol hir amharu ar allu aelod-wladwriaeth dlotaf yr Undeb Ewropeaidd i ailgychwyn ei heconomi mewn pandemig a thapio Cronfa Adfer coronafirws 750 biliwn ewro ($ 896 biliwn) yr UE i bob pwrpas.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r blaid GERB dde-ganol o fynd allan, y Prif Weinidog tair gwaith Boyko Borissov a’r blaid ITN gwrth-sefydlu newydd, dan arweiniad y gwesteiwr teledu a’r gantores Slavi Trifonov, ill dau roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth .

Mae dicter poblogaidd yn erbyn llygredd eang ar ôl bron i ddegawd o lywodraethu Borissov wedi rhoi hwb i'r gefnogaeth i'r blaid ITN gwrth-elitaidd a dau grŵp gwrth-impiad llai, er nad oes gan y tri gyda'i gilydd fwyafrif yn y siambr.

Dywedodd y Sosialwyr, sydd wedi ymgyrchu i ddad-wneud GERB Borissov, fod y tair plaid newydd wedi gwrthod ymrwymo i gynghrair â nhw.

"Fe ddangosodd y tair plaid newydd yn y senedd anaeddfedrwydd gwleidyddol, ni allen nhw oresgyn eu ego," meddai arweinydd Sosialaidd Kornelia Ninova wrth gohebwyr ar ôl cyfarfod plaid.

"Yn y sefyllfa hon, er gwaethaf ein hewyllys am newid, mae llywodraeth a arweinir gennym ni, hyd yn oed un dros dro, yn amhosibl."

Bwlgaria

Mae penwythnos yr etholiad yn Nwyrain Ewrop yn dod â newid annisgwyl a gobaith am gynnydd

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sul (11 Gorffennaf), fe aeth Bwlgariaid i’r polau am yr eildro mewn llai na chwe mis ar ôl i’r cyn-Brif Weinidog Boiko Borisov fethu â ffurfio clymblaid lywodraethol yn dilyn etholiad seneddol mis Ebrill, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, Gohebydd Bucharest.

Gyda 95% o’r pleidleisiau wedi eu tynhau, daeth plaid dde-dde GERB y cyn Brif Weinidog Boiko Borisov allan yn gyntaf gan ennill 23.9% o’r bleidlais, yn ôl data a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiad Canolog.

Mae plaid Borisov yn wddf a gwddf gyda'r parti gwrth-sefydlu newydd-ddyfodiaid "Mae yna bobl o'r fath" (ITN), dan arweiniad y gantores a'r cyflwynydd teledu Slavi Trifonov.

hysbyseb

Efallai na fyddai arweiniad cul Borissov yn ddigon iddo ail-afael yn rheolaeth y llywodraeth.

Derbyniodd pleidiau gwrth-lygredd "Bwlgaria Democrataidd" a "Sefwch i fyny! Mafia, allan!", Darpar bartneriaid y glymblaid 12.6% a 5% o'r bleidlais, yn y drefn honno. Cafodd y Sosialwyr 13.6%, a'r blaid MRF, sy'n cynrychioli Twrciaid ethnig, 10.6%.

Mae rhai pundits gwleidyddol wedi dyfalu y gallai ITN, plaid Trifonov - a oedd yn osgoi ffurfio clymblaid lywodraethol ym mis Ebrill - nawr geisio ffurfio mwyafrif gyda’r gynghrair ryddfrydol Democrataidd Bwlgaria a Stand Up! Mafia allan! partïoedd. Byddai hyn yn gweld plaid boblogaidd heb unrhyw agenda wleidyddol glir yn cymryd grym. Fodd bynnag, efallai na fydd y tair plaid yn cael y mwyafrif sydd eu hangen i ffurfio llywodraeth a gellir eu gorfodi i ofyn am gefnogaeth gan aelodau’r Blaid Sosialaidd neu’r Mudiad dros Hawliau a Rhyddid Twrciaid Ethnig.

Mae plaid dde-dde canol Boiko Borisov GERB sydd wedi bod mewn grym ers bron y degawd diwethaf wedi cael ei llygru gan sgandalau impiad a’r protestiadau parhaus ledled y wlad a ddaeth i ben ym mis Ebrill yn unig.

Yng Ngweriniaeth Moldofa, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn etholiadau seneddol dydd Sul. Wrth i Moldofa geisio dod allan o afael Rwsia a mynd tuag at Ewrop, gwelodd brwydr yr etholiad eto pro-Ewropeaid a pro-Rwsiaid yn cloi cyrn. Mae'r ddau gyfeiriad yn wrthwynebus ac roeddent yn rheswm ychwanegol dros rannu'r gymdeithas, sy'n methu â dod o hyd i'w chysylltiad i adeiladu dyfodol y wladwriaeth dlotaf yn Ewrop.

Roedd disgwyl i fwy na 3.2 miliwn o Moldofiaid fynd allan a phleidleisio i enwebu eu cynrychiolwyr yn senedd y dyfodol yn Chisinau, ond cafodd yr effaith wirioneddol gan Moldaviaid sy'n byw dramor. Mae diaspora Moldofia yn helpu plaid pro-Ewropeaidd Sandu i sicrhau'r fuddugoliaeth ac felly o bosibl yn agor y ffordd i integreiddio Ewropeaidd Gweriniaeth Moldofa yn y dyfodol.

Cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofaidd dramor, a bleidleisiodd yn etholiadau seneddol cynnar ddydd Sul, Blaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Addawodd Maia Sandu cyn y bleidlais ddydd Sul y byddai buddugoliaeth i’w phlaid yn dod â’r wlad yn ôl i’r plyg Ewropeaidd, gan ganolbwyntio ar well cysylltiadau â Rwmania a Brwsel gyfagos.

Yn debyg iawn iddo ddigwydd yn ystod pleidlais mis Tachwedd a welodd Maia Sandu yn ennill yr arlywyddiaeth, gwnaeth Moldaviaid a oedd yn byw ar fwrdd y gwahaniaeth wrth i nifer dda bleidleisio dros ymgeiswyr o blaid Ewrop.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd Armand Gosu, athro cyswllt ym Mhrifysgol Bucharest ac arbenigwr yn y rhanbarth cyn-Sofietaidd am y fuddugoliaeth o blaid Ewrop “bod y fuddugoliaeth hon yn creu’r rhagamodau ar gyfer ton newydd o ddiwygiadau, yn enwedig yn y farnwriaeth a’r frwydr yn ei herbyn. llygredd, diwygiadau gyda'r nod o greu fframwaith mewnol ffafriol ar gyfer buddsoddiad tramor a fydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd mewn safonau byw, rheolaeth y gyfraith a lefel uchel o wytnwch yn wyneb ymyrraeth dramor. Mae canlyniad dydd Sul yn ddechrau, bu dechreuadau eraill o’r fath, ond er mwyn arwain yn rhywle, rhaid i’r UE hefyd newid ei ddull a chynnig persbectif pendant. ”

Dywedodd Armand Gosu wrth Gohebydd yr UE “Gwahoddir Gweriniaeth Moldofa i ddiwygio ei hun, i ymrwymo i amrywiol fecanweithiau cydweithredu gyda’r UE, i agor ei marchnad ar gyfer cynhyrchion Ewropeaidd ac i ddod yn fwy a mwy cydnaws â safonau’r UE“ ond dod yn aelod posib o’r UE. gall gwlad gymryd degawdau lawer i ddigwydd.

Wrth sôn am ddylanwad Rwseg yng Ngweriniaeth Moldofa, dywedodd Gosu y byddwn yn gweld datgysylltiad clir o gylch dylanwad Rwseg ar ôl i’r canlyniadau terfynol ddod i mewn ac ar ôl i ni gael mwyafrifoedd seneddol newydd.

“Wrth siarad am ddylanwad Rwseg, mae pethau’n fwy cymhleth. Fe wnaeth y llywodraethau ffug o blaid Ewrop a ddaliodd rym yn Chisinau - gan gyfeirio at y rhai a reolir gan yr oligarch ffo, Vladimir Plahotniuc- gam-drin y disgwrs geo-wleidyddol, y rhethreg gwrth-Rwsiaidd er mwyn cyfreithloni eu hunain o flaen y Gorllewin. Mae plaid Maia Sandu yn pro-Ewropeaidd mewn ffordd arall. Mae hi'n siarad am werthoedd y byd rhydd ac nid am fygythiad Rwseg fel esgus i gyfyngu ar ryddid sifil, i arestio pobl ac i wahardd cymdeithasau neu hyd yn oed bleidiau. Credaf fod gan Maia Sandu ddull cywir, gan wneud diwygiadau dwys a fydd yn trawsnewid cymdeithas Moldofaidd yn sylfaenol. Mewn gwirionedd, crëwyd yr adeilad ar gyfer ymadawiad Moldofa o ddylanwad sffêr Rwseg 7 mlynedd yn ôl, ar ôl dechrau'r rhyfel rhwng yr Wcrain a Rwsia, yng ngwanwyn 2014. Mae canlyniad y bleidlais yn nodi galw cymdeithasol gan gymdeithas i symud tuag at y Gorllewin. , i gefnogi newid radical, 30 mlynedd ar ôl annibyniaeth. ”

Parhau Darllen

Bwlgaria

Nid oes enillydd clir yn dod i'r amlwg yn etholiad seneddol Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

By

Dynes yn cerdded heibio hysbysfwrdd etholiad plaid Ddemocrataidd Bwlgaria yn Sofia, Bwlgaria, Gorffennaf 8, 2021. REUTERS / Stoyan Nenov
Mae dyn yn pleidleisio yn ystod etholiad seneddol snap, mewn gorsaf bleidleisio yn Sofia, Bwlgaria, Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Spasiyana Sergieva

Methodd etholiadau seneddol Bwlgaria â chynhyrchu enillydd clir ddydd Sul (11 Gorffennaf), dangosodd arolygon ymadael, gyda’r blaid wrth-elitaidd newydd There Is Such a People (ITN) o drwch blewyn o flaen plaid GERB canol-dde cyn-brif Boyko Borissov, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova.

Mae ail etholiad Bwlgaria ers mis Ebrill yn adlewyrchu rhaniadau dwfn yn aelod-wladwriaeth dlotaf yr Undeb Ewropeaidd dros etifeddiaeth rheol ddegawd Borissov.

Mae llawer wedi troi at bartïon gwrth-sefydlu neu wrth-impiad gan obeithio gweithredu mwy penderfynol yn erbyn llygredd treiddiol, gan feio Borissov, 62, am droi llygad dall neu hyd yn oed gefnogi oligarchiaid pwerus.

hysbyseb

Ond mae GERB yn parhau i elwa o gefnogaeth y cyhoedd i'w ymdrechion i foderneiddio'r isadeiledd dadfeilio a'r rhwydwaith ffyrdd ac i gryfhau cyflog y sector cyhoeddus.

Dangosodd arolwg gan Gallup International ITN, dan arweiniad y gwesteiwr teledu poblogaidd a’r gantores Slavi Trifonov, ar 23.2%, o flaen GERB a oedd ar 23%. Fe wnaeth Alpha Research hefyd roi ITN ar y blaen ar 24% a GERB ar 23.5%.

Hyd yn oed os yw canlyniadau swyddogol yn cadarnhau mai GERB yw'r blaid fwyaf, mae ei siawns o greu clymblaid sy'n rheoli yn fain, meddai arsylwyr gwleidyddol. Daeth GERB i mewn yn gyntaf mewn etholiad amhendant ym mis Ebrill, gan ennill 26.2%, ond cafodd ei siomi gan bleidiau eraill.

Efallai y bydd ITN mewn gwell sefyllfa, gyda chefnogaeth ei bartneriaid tebygol, dau grŵp gwrth-impiad bach, Bwlgaria Democrataidd a Stand Up! Mafia Allan!

Ond mae wythnosau o sgyrsiau clymblaid, neu hyd yn oed etholiad arall, bellach yn bosibl, sy'n golygu y gallai Bwlgaria wynebu anhawster i tapio pecyn adfer coronafirws gwerth biliynau ewro yr Undeb Ewropeaidd neu gymeradwyo ei gynlluniau cyllideb 2022.

Roedd GERB yn gyflym i ildio bod ei siawns i ddychwelyd i'r llywodraeth yn fain.

"Byddwn yn parhau i weithio dros yr hyn yr ydym yn credu ynddo, ni waeth pa rôl y mae'r pleidleiswyr wedi penderfynu inni. Mewn gwirionedd, mae bod yn wrthblaid yn ffordd deg ac anrhydeddus i amddiffyn egwyddorion rhywun," meddai dirprwy arweinydd GERB, Tomislav Donchev, wrth gohebwyr.

Dywedodd Daniel Smilov, dadansoddwr gwleidyddol gyda'r Ganolfan Strategaethau Rhyddfrydol, y gallai clymblaid dan arweiniad ITN fod 5-10 sedd yn brin i allu llywodraethu heb gefnogaeth grwpiau hirsefydlog fel y Sosialwyr neu'r MRF Twrcaidd ethnig.

"Bydd ffurfio llywodraeth yn anodd iawn," meddai.

Mae'r pleidiau protest, sydd am feithrin cysylltiadau agos â chynghreiriaid Bwlgaria yn NATO a'r Undeb Ewropeaidd, wedi addo ailwampio'r farnwriaeth i gadarnhau rheolaeth y gyfraith a sicrhau defnydd priodol o arian sydd i'w arllwys fel rhan o becyn adfer coronafirws yr UE.

Mae gan Fwlgaria hanes hir o lygredd, ond mae nifer o sgandalau diweddar a gosod sancsiynau’r Unol Daleithiau y mis diwethaf yn erbyn sawl Bwlgaria am impiad honedig wedi dominyddu’r ymgyrch.

Mae’r llywodraeth dros dro bresennol, a benodwyd ar ôl pleidlais mis Ebrill, wedi cyhuddo cabinet Borissov o wario biliynau o ardollau o arian trethdalwr heb weithdrefnau caffael tryloyw, ymhlith diffygion eraill.

Mae GERB yn gwadu camwedd ac yn dweud bod cyhuddiadau o'r fath â chymhelliant gwleidyddol.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae gan Ddwyrain Ewrop rai o ddinasoedd mwyaf llygredig yr UE - Beth yw'r heriau sy'n wynebu'r rhanbarth a pha atebion sy'n bodoli?

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Eurostat, mae'r crynodiad uchaf o ronynnau mân peryglus mewn ardaloedd trefol ym Mwlgaria (19.6 μg / m3), Gwlad Pwyl (19.3 μg / m3), Rwmania (16.4 μg / m3) a Croatia (16 μg / m3), yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Ymhlith aelod-wladwriaethau'r UE mae ardaloedd trefol Bwlgaria yn dal y crynodiad uchaf o ronynnau mân, ymhell uwchlaw'r lefelau a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd.

Ar ben arall y sbectrwm, Gogledd Ewrop sy'n dal y lefelau isaf o lygredd gronynnau mân gyda PM2,5 yn yr UE. Mae Estonia (4,8 ľg / m3), Finlanda (5,1 ľg / m3) şi Suedia (5,8 ľg / m3), yn dal y lleoedd uchaf ar gyfer yr aer glanaf.

hysbyseb

PM2.5 yw'r mwyaf peryglus o'r gronynnau mân llygryddion, gyda diamedr o lai na 2.5 micron. Yn wahanol i PM10 (hy 10 gronyn maint micron), gall gronynnau PM2.5 fod yn fwy niweidiol i iechyd oherwydd eu bod yn treiddio'n ddwfn i'r ysgyfaint. Mae llygryddion fel gronynnau mân sydd wedi'u hatal yn yr atmosffer yn lleihau disgwyliad oes a lles a gallant arwain at ymddangosiad neu waethygu llawer o afiechydon anadlol a chardiofasgwlaidd cronig ac acíwt.

Mae gan Rwmania rai o'r ardaloedd sydd wedi'u taro galetaf yn yr Undeb Ewropeaidd gan amrywiol lygryddion aer.

Llygredd aer

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd ym mis Mawrth gan y platfform ansawdd aer byd-eang IQAir, roedd Rwmania yn 15fed ymhlith y gwledydd mwyaf llygredig yn Ewrop yn 2020, ac roedd prifddinas Bucharest yn 51fed ledled y byd. Y brifddinas fwyaf llygredig yn y byd yw Delhi (India). Ar y llaw arall, gellir dod o hyd i'r aer glanaf ar ynysoedd yng nghanol y cefnfor, megis Ynysoedd y Wyryf a Seland Newydd, neu ym mhrifddinasoedd gwledydd Nordig Sweden a'r Ffindir.

Daw newyddion drwg ynglŷn â Rwmania hefyd gan y cwmni monitro ansawdd aer, Airly, a nododd Wlad Pwyl a Rwmania am rai o'r lefelau uchaf o lygredd ar y cyfandir. Canfu’r adroddiad hefyd nad yw Cluj, dinas arall yn Rwmania wedi’i rhestru ymhlith y dinasoedd mwyaf llygredig yn yr UE a hyd yn oed yn y man uchaf o ran llygredd nitrogen deuocsid.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd llygredd aer yw’r risg iechyd uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda thua 379,000 o farwolaethau cynamserol oherwydd amlygiad. Gweithfeydd pŵer, diwydiant trwm a mwy o draffig ceir yw prif achosion llygredd.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi apelio ar awdurdodau lleol i fonitro ansawdd aer yn well, i adnabod ffynonellau llygredd a hyrwyddo polisïau sy'n cyfyngu ar lygredd trwy dorri lawr ar draffig.

Mae Brwsel eisoes wedi targedu Rwmania dros lygredd aer. Lansiodd gamau cyfreithiol dros lefelau llygredd aer gormodol mewn tair dinas: Iasi, Bucharest a Brasov.

Mae corff anllywodraethol yn Llundain sy'n arbenigo mewn newid ymddygiad cynaliadwy yn dweud mewn ardaloedd trefol bod yn rhaid i bobl wneud penderfyniadau ar gyfer ffordd o fyw sy'n ffafrio gwell ansawdd aer a'r amgylchedd: dewis teithio trwy rannu ceir, gyda beiciau neu sgwteri trydan, yn lle ceir.

Rheoli Gwastraff

Yn Nwyrain Ewrop, mae llygredd aer ynghyd â rheoli gwastraff yn wael a lefelau isel o ailgylchu wedi creu crynhoad peryglus. Yn Rwmania, wrth ymyl ansawdd aer, mae'r lefel isel o ailgylchu yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gamu i'r adwy.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE. Hefyd, mae yna gynnig deddfwriaethol a fyddai’n golygu y byddai treth benodol ar gyfer pecynnu plastig, gwydr ac alwminiwm yn cael ei chymhwyso o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

Yn flaenorol, cyflwynodd Gohebydd yr UE achos cymuned Ciugud yng nghanol Rwmania sy'n ceisio gwobrwyo ailgylchu trwy ddefnyddio cryptocurrency a ddatblygwyd yn lleol.

Bydd yr arian rhithwir, a enwir yn ddienw CIUGUban - sy'n llunio enw'r pentref gyda'r gair Rwmania am arian - yn cael ei ddefnyddio yn ei gam cyntaf o'i weithredu i ad-dalu dinasyddion sy'n dod â chynwysyddion plastig i unedau casglu ailgylchu. Rhoddir CIUGUban i bobl leol sy'n dod â deunydd pacio a chaniau plastig, gwydr neu alwminiwm i'r canolfannau casglu.

Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, yn Ciugud mae'r uned gyntaf o'r fath sy'n rhoi arian parod ar gyfer sbwriel eisoes wedi'i sefydlu yn iard yr ysgol leol. Mewn bostio ar Facebook neuadd Tref Ciugud, soniodd awdurdodau fod yr uned eisoes yn llawn gyda gwastraff plastig yn cael ei gasglu a'i ddwyn yno gan blant. Gweithredir y prosiect peilot gan y weinyddiaeth leol mewn partneriaeth â chwmni Americanaidd, un o brif wneuthurwyr RVMs y byd (Reverse Vending Machines).

Pan lansiwyd y prosiect yn gynharach y mis hwn, soniodd swyddogion fod y dull deheuig i fod i addysgu ac annog plant yn arbennig i gasglu ac ailgylchu gwastraff y gellir ei ailddefnyddio. Yn ôl y datganiad i’r wasg, mae plant yn cael eu herio i ailgylchu cymaint o ddeunydd pacio â phosib erbyn diwedd gwyliau’r haf ac i gasglu cymaint o ddarnau arian rhithwir â phosib. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd, bydd y darnau arian rhithwir a gesglir yn cael eu trosi fel y bydd plant yn gallu defnyddio'r arian i ariannu prosiectau bach a gweithgareddau addysgol neu allgyrsiol.

Felly, Ciugud yw'r gymuned gyntaf yn Rwmania i lansio ei rhith-arian ei hun. Mae'r ymdrech yn rhan o strategaeth leol fwy i droi Ciugud yn bentref craff cyntaf Rwmania.

Mae Ciugud yn bwriadu mynd hyd yn oed ymhellach. Yn ail gam y prosiect, bydd y weinyddiaeth leol yn Ciugud yn gosod gorsafoedd ailgylchu mewn rhannau eraill o'r gymuned, a gallai dinasyddion dderbyn yn gyfnewid am ostyngiadau rhithwir darnau arian mewn siopau pentref, a fydd yn ymuno â'r rhaglen hon.

Mae Neuadd y Dref Ciugud hyd yn oed yn dadansoddi’r posibilrwydd y bydd dinasyddion, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio arian rhithwir i dderbyn gostyngiadau penodol mewn trethi, syniad a fyddai’n cynnwys hyrwyddo menter ddeddfwriaethol yn hyn o beth.

"Mae Rwmania yn ail i olaf yn yr Undeb Ewropeaidd o ran ail-alw, ac mae hyn yn golygu cosbau a delir gan ein gwlad am beidio â chyrraedd targedau amgylcheddol. Lansiwyd y prosiect hwn gan ein bod am addysgu dinasyddion Ciugud yn y dyfodol. Mae'n bwysig i'n plant i ddysgu ailgylchu a diogelu'r amgylchedd, a dyma'r etifeddiaeth bwysicaf y byddant yn ei derbyn, "meddai Gheorghe Damian, maer Ciugud Commune.

Wrth siarad â Gohebydd UEEsboniodd Dan Lungu, cynrychiolydd neuadd y dref: “Mae'r prosiect yn Ciugud yn rhan o sawl ymdrech arall sydd wedi'u cynllunio i ddysgu ailgylchu, ynni gwyrdd a diogelu'r amgylchedd i blant. Yn ogystal â CiugudBan, fe wnaethom hefyd sefydlu “Eco Patrol”, grŵp o blant ysgol sy'n mynd i'r gymuned ac yn egluro pobl am bwysigrwydd ailgylchu, sut i gasglu gwastraff, a sut i fyw'n wyrddach. "

Dywedodd Dan Lungu Gohebydd UE dim ond trwy gael plant i gymryd rhan y llwyddon nhw i gasglu ac ailgylchu mwy gan ddinasyddion Ciugud. Bydd ail gam y prosiect yn cael gwerthwr lleol i gymryd rhan hefyd, gan gynnig yn gyfnewid am nwyddau a gwasanaethau CiugudBan i bobl leol.

“Ac yn nhrydedd ran y prosiect rydyn ni am ddefnyddio CiugudBan i dalu trethi a gwasanaeth cyhoeddus,” meddai Gohebydd UE.

Mae'n dal i gael ei weld a fyddai prosiectau ar raddfa mor fach ledled Ewrop yn ddigon i fynd i'r afael yn effeithlon â'r heriau amgylcheddol sy'n wynebu Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd