Cysylltu â ni

Bwlgaria

Nid oes enillydd clir yn dod i'r amlwg yn etholiad seneddol Bwlgaria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dynes yn cerdded heibio hysbysfwrdd etholiad plaid Ddemocrataidd Bwlgaria yn Sofia, Bwlgaria, Gorffennaf 8, 2021. REUTERS / Stoyan Nenov
Mae dyn yn pleidleisio yn ystod etholiad seneddol snap, mewn gorsaf bleidleisio yn Sofia, Bwlgaria, Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Spasiyana Sergieva

Methodd etholiadau seneddol Bwlgaria â chynhyrchu enillydd clir ddydd Sul (11 Gorffennaf), dangosodd arolygon ymadael, gyda’r blaid wrth-elitaidd newydd There Is Such a People (ITN) o drwch blewyn o flaen plaid GERB canol-dde cyn-brif Boyko Borissov, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova.

Mae ail etholiad Bwlgaria ers mis Ebrill yn adlewyrchu rhaniadau dwfn yn aelod-wladwriaeth dlotaf yr Undeb Ewropeaidd dros etifeddiaeth rheol ddegawd Borissov.

Mae llawer wedi troi at bartïon gwrth-sefydlu neu wrth-impiad gan obeithio gweithredu mwy penderfynol yn erbyn llygredd treiddiol, gan feio Borissov, 62, am droi llygad dall neu hyd yn oed gefnogi oligarchiaid pwerus.

hysbyseb

Ond mae GERB yn parhau i elwa o gefnogaeth y cyhoedd i'w ymdrechion i foderneiddio'r isadeiledd dadfeilio a'r rhwydwaith ffyrdd ac i gryfhau cyflog y sector cyhoeddus.

Dangosodd arolwg gan Gallup International ITN, dan arweiniad y gwesteiwr teledu poblogaidd a’r gantores Slavi Trifonov, ar 23.2%, o flaen GERB a oedd ar 23%. Fe wnaeth Alpha Research hefyd roi ITN ar y blaen ar 24% a GERB ar 23.5%.

Hyd yn oed os yw canlyniadau swyddogol yn cadarnhau mai GERB yw'r blaid fwyaf, mae ei siawns o greu clymblaid sy'n rheoli yn fain, meddai arsylwyr gwleidyddol. Daeth GERB i mewn yn gyntaf mewn etholiad amhendant ym mis Ebrill, gan ennill 26.2%, ond cafodd ei siomi gan bleidiau eraill.

hysbyseb

Efallai y bydd ITN mewn gwell sefyllfa, gyda chefnogaeth ei bartneriaid tebygol, dau grŵp gwrth-impiad bach, Bwlgaria Democrataidd a Stand Up! Mafia Allan!

Ond mae wythnosau o sgyrsiau clymblaid, neu hyd yn oed etholiad arall, bellach yn bosibl, sy'n golygu y gallai Bwlgaria wynebu anhawster i tapio pecyn adfer coronafirws gwerth biliynau ewro yr Undeb Ewropeaidd neu gymeradwyo ei gynlluniau cyllideb 2022.

Roedd GERB yn gyflym i ildio bod ei siawns i ddychwelyd i'r llywodraeth yn fain.

"Byddwn yn parhau i weithio dros yr hyn yr ydym yn credu ynddo, ni waeth pa rôl y mae'r pleidleiswyr wedi penderfynu inni. Mewn gwirionedd, mae bod yn wrthblaid yn ffordd deg ac anrhydeddus i amddiffyn egwyddorion rhywun," meddai dirprwy arweinydd GERB, Tomislav Donchev, wrth gohebwyr.

Dywedodd Daniel Smilov, dadansoddwr gwleidyddol gyda'r Ganolfan Strategaethau Rhyddfrydol, y gallai clymblaid dan arweiniad ITN fod 5-10 sedd yn brin i allu llywodraethu heb gefnogaeth grwpiau hirsefydlog fel y Sosialwyr neu'r MRF Twrcaidd ethnig.

"Bydd ffurfio llywodraeth yn anodd iawn," meddai.

Mae'r pleidiau protest, sydd am feithrin cysylltiadau agos â chynghreiriaid Bwlgaria yn NATO a'r Undeb Ewropeaidd, wedi addo ailwampio'r farnwriaeth i gadarnhau rheolaeth y gyfraith a sicrhau defnydd priodol o arian sydd i'w arllwys fel rhan o becyn adfer coronafirws yr UE.

Mae gan Fwlgaria hanes hir o lygredd, ond mae nifer o sgandalau diweddar a gosod sancsiynau’r Unol Daleithiau y mis diwethaf yn erbyn sawl Bwlgaria am impiad honedig wedi dominyddu’r ymgyrch.

Mae’r llywodraeth dros dro bresennol, a benodwyd ar ôl pleidlais mis Ebrill, wedi cyhuddo cabinet Borissov o wario biliynau o ardollau o arian trethdalwr heb weithdrefnau caffael tryloyw, ymhlith diffygion eraill.

Mae GERB yn gwadu camwedd ac yn dweud bod cyhuddiadau o'r fath â chymhelliant gwleidyddol.

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Llywydd Bwlgaria Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pwll

Bydd Bwlgaria yn anelu at ei thrydydd etholiad cenedlaethol eleni, ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Iau (2 Medi) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn etholiad seneddol amhendant mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Fe roddodd y Sosialwyr y gorau i gynlluniau i ffurfio llywodraeth weithredol ar ôl i’w darpar gynghreiriaid, y blaid ITN gwrth-sefydlu a dwy blaid wrth-impiad llai, wrthod eu cefnogi. Bydd y blaid yn dychwelyd y mandad i'r arlywydd yfory (7 Medi).

hysbyseb

"Fe wnaethon ni ein gorau ac apelio am synnwyr a chyfrifoldeb, ond ni weithiodd allan," meddai arweinydd Sosialaidd Kornlia Ninova.

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro newydd a galw arolwg snap o fewn deufis.

Gellid cynnal yr etholiad seneddol newydd mor gynnar â Tachwedd 7, neu gyd-fynd ag un o ddwy rownd etholiad arlywyddol, ar 14 Tachwedd neu 21 Tachwedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol hirfaith yn amharu ar allu Bwlgaria i ddelio'n effeithlon â phedwaredd don o bandemig COVID-19 a manteisio ar gronfeydd adfer coronafirws yr Undeb Ewropeaidd.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r ddau ITN, a enillodd y polau ym mis Gorffennaf o drwch blewyn, ac i blaid dde-dde GERB y cyn-brif Boyko Borissov roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth yn y senedd toredig. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd