Cysylltu â ni

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn diarddel 70 o staff diplomyddol Rwsiaidd oherwydd pryderon ysbïo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyhoeddodd Bwlgaria ddydd Mawrth (28 Mehefin) ei bod wedi diarddel 70 o ddiplomyddion Rwsiaidd oherwydd pryderon ysbïo. Gosododd hefyd derfyn ar gynrychiolaeth Moscow i leddfu tensiynau rhwng y ddwy wlad a fu unwaith yn gynghreiriaid agos.

Cyhoeddwyd y diarddeliad hwn gan y weinidogaeth dramor, y prif weinidog a oedd yn gadael ac roedd yn nodi'r diarddeliad mwyaf o ddiplomyddion Rwsiaidd yn ystod blynyddoedd diweddar Sofia. Gostyngodd hefyd fwy na hanner ôl troed diplomyddol Moscow yng ngwlad y Balcanau.

Yn ôl TASS, dywedodd ffynhonnell yn Rwsia y byddai Moscow yn ymateb i doriad nwy mis Ebrill i Fwlgaria trwy dorri cyflenwad nwy i ffwrdd oherwydd ei fod yn gwrthod derbyn system talu Rwbl er gwaethaf dibyniaeth drom.

“Heddiw, fe wnaethon ni ddiarddel 70 o ddiplomyddion Rwsiaidd.”

Mae'r penderfyniad hwn yn gwneud mwy na lleihau presenoldeb diplomyddol Rwsia. Roedd Petkov wedi datgan ei fod yn 114 ar ddiwedd mis Ebrill.

Dywedodd gweinidogaeth dramor Bwlgaria fod y penderfyniad i ddiarddel cymaint o staff diplomyddol Rwseg wedi'i wneud i leihau presenoldeb Moscow i lefel ei gynrychiolaeth ym Moscow. Ymatebodd hefyd i weithgareddau a alwodd yn anghydnaws â Chonfensiwn Fienna ar Gysylltiadau Diplomyddol.

Ni wnaeth y Rwsiaid ymateb ar unwaith i'r cyhuddiadau ysbïo.

hysbyseb

Cymerodd Petkov safiad cryf yn erbyn Rwsia, gwlad oedd â chysylltiadau agos â Moscow yn ystod comiwnyddiaeth ac a oedd yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid Rwseg.

Ym mis Chwefror, fe daniodd ei weinidog amddiffyn am wrthod labelu “gweithrediad milwrol arbennig” Rwsia yn erbyn yr Wcrain fel “rhyfel.”

Roedd Petkov hefyd yn cefnogi sancsiynau'r UE yn erbyn Moscow. Cytunodd i drwsio caledwedd milwrol Wcrain, ond ni anfonodd arfau yn uniongyrchol i Kyiv. Cwynodd Petkov hefyd am yr hyn a alwodd yn flaenorol yn faint gormodol presenoldeb diplomyddol Rwsia o fewn ei wlad.

Dywedodd Petkov nad oedd y diarddeliadau yn weithred yn erbyn pobl Rwseg. Mae gennym sefydliadau a all ymateb i lywodraethau tramor sy'n ceisio ymyrryd yn ein materion mewnol.

Yn ôl y weinidogaeth dramor, roedd Bwlgaria wedi penderfynu cyfyngu presenoldeb diplomyddol Rwsia i 48. Fe wnaethon nhw hefyd orchymyn diarddel diplomyddion Rwsiaidd allan o'r wlad erbyn canol nos dydd Sul.

Dywedodd Petkov y bydd awyren wedi'i llwytho'n llawn gyda 70 o seddi yn cychwyn i Moscow ddydd Sul.

Yn ôl y weinidogaeth dramor, mae Bwlgaria hefyd yn cau ei chenhadaeth ddiplomyddol dros dro yn ninas Moscow, Ekaterinburg. Roedd disgwyl i Rwsia atal dros dro weithgareddau ei chenhadaeth yn Ruse ym Mwlgaria.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd