Cysylltu â ni

Canada

Mae Canada yn dynodi IRGC Iran yn sefydliad terfysgol, yn herio diffyg gweithredu gan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Mehefin 2024, cymerodd Canada gamau pendant yn erbyn Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd Iran (IRGC) gan ei ddynodi'n sefydliad terfysgol. Daw'r symudiad sylweddol hwn er gwaethaf gwrthodiad parhaus yr Undeb Ewropeaidd i ddilyn yr un peth, er gwaethaf galwadau cyson gan Senedd Ewrop i roi'r IRGC ar restr ddu.

https://globalnews.ca/video/10576013/canada-officially-designates-irans-irgc-as-a-terrorist-entity

Mae'r IRGC yn gweithredu o dan ddylanwad uniongyrchol Goruchaf Arweinydd Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ac mae'n enwog am ei ormes fewnol a'i reolaeth economaidd.

Mae'r Gwarchodlu Chwyldroadol wedi creu ymerodraeth economaidd enfawr yn Iran, yn rhychwantu masnach, diwydiant, ynni, bancio, trafnidiaeth, mwyngloddio, iechyd, adloniant, chwaraeon ac allforio mewnforio. Maen nhw'n rheoli'r rhwydwaith enfawr hwn trwy sylfeini, gwersylloedd, consortia a daliadau. Ond dim ond ochr gyffredin eu gweithgareddau yw hyn. Yn bwysicach fyth, maent yn defnyddio eu pŵer economaidd i ariannu terfysgaeth fyd-eang a rhyfela, tra'n cefnogi'r gyfundrefn ormesol yn Iran.

Yn rhyngwladol, mae ei Lu Quds yn enwog am gefnogi gweithgareddau terfysgol a darparu cefnogaeth ariannol, logistaidd a milwrol i lywodraethau cynghreiriol a grwpiau arfog ledled y Dwyrain Canol.

hysbyseb

Mae'r symudiad pendant hwn gan Ganada yn gwrthgyferbynnu'n llwyr â'r ffaith bod yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn gwrthod cymryd camau tebyg. Er gwaethaf sawl penderfyniad gan Senedd Ewrop yn galw am roi’r IRGC ar restr waharddedig, mae’r UE wedi parhau’n anactif. Mae ffigurau allweddol fel Josep Borrell, sy'n cael ei ystyried yn feddal ar Iran, wedi bod yn allweddol yn y polisi dyhuddo hwn. Mae'r amharodrwydd hwn wedi denu beirniadaeth lem, gyda llawer yn dadlau ei fod yn ymgorffori cyfundrefn Iran a'i mecanweithiau gormesol.

Mae dynodiad Canada yn dod ag ef yn unol â'r Unol Daleithiau, a roddodd yr IRGC ar restr ddu yn 2019. Mae'r Deyrnas Unedig hefyd wedi cyhoeddi ei bwriad i ddilyn yr un peth, ond nid yw wedi gweithredu'r dynodiad eto. Drwy gymryd y cam hwn, mae Canada yn atgyfnerthu'r angen am safiad rhyngwladol unedig yn erbyn gweithgareddau malaen yr IRGC ac yn tanlinellu'r gydnabyddiaeth gynyddol o'i rôl yn hyrwyddo terfysgaeth ac ansefydlogrwydd rhanbarthol.

Mae'r penderfyniad hefyd yn arbennig o berthnasol i Ganada, o ystyried cyfrifoldeb yr IRGC am gwymp trasig Flight PS752 yn 2020, a hawliodd fywydau 176 o bobl, gan gynnwys 55 o ddinasyddion Canada a 30 o drigolion parhaol.

Mrs MaryamRajavi, Dywedodd Llywydd-ethol y prif wrthblaid Cyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran: "Mae dynodiad Canada o'r IRGC fel endid terfysgol yn gam clodwiw sy'n haeddu llongyfarchiadau i Senedd a Llywodraeth Canada. Mae Resistance Iran wedi bod yn eiriol dros hyn dynodiad ers blynyddoedd. Mae'r mesur hwn yn hanfodol mewn ymateb i bedwar degawd o ormes, terfysgaeth a chynhesrwydd gan y gyfundrefn".

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd