RSSTsieina

Datganiad #Huawei ynghylch penderfyniad adran fasnach yr UD i estyn trwydded gyffredinol dros dro ar gyfer Huawei

Datganiad #Huawei ynghylch penderfyniad adran fasnach yr UD i estyn trwydded gyffredinol dros dro ar gyfer Huawei

| Awst 21, 2019

“Rydyn ni’n gwrthwynebu penderfyniad Adran Fasnach yr Unol Daleithiau i ychwanegu cysylltiedigion 46 Huawei arall at y Rhestr Endid. Mae'n amlwg bod y penderfyniad hwn, a wnaed ar yr adeg benodol hon, â chymhelliant gwleidyddol ac nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â diogelwch cenedlaethol. Mae'r gweithredoedd hyn yn torri egwyddorion sylfaenol cystadleuaeth y farchnad rydd. Nid ydynt er budd neb, gan gynnwys […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn lansio system weithredu ddosbarthedig newydd, #HarmonyOS

Mae #Huawei yn lansio system weithredu ddosbarthedig newydd, #HarmonyOS

| Awst 19, 2019

Yng Nghynhadledd Datblygwr Huawei, lansiodd Huawei HarmonyOS - system weithredu ddosbarthedig newydd wedi'i seilio ar ficro-beiriant wedi'i gynllunio i ddarparu profiad defnyddiwr cydlynol ar draws pob dyfais a senario. Esboniodd Richard Yu, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Busnes Defnyddwyr Huawei, feddyliau'r cwmni y tu ôl i ddatblygu'r OS newydd hwn. “Rydyn ni'n dechrau diwrnod ac oes lle mae pobl yn disgwyl cyfannol […]

Parhau Darllen

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

| Awst 16, 2019

Mae Tech titan Huawei yn “hyderus” y bydd llywodraeth y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol” i ollwng y cwmni Tsieineaidd o’i gynlluniau 5G. Mae America wedi bod yn pwyso ar Brydain i atal Huawei rhag cyflenwi seilwaith ar gyfer rhwydwaith symudol y dyfodol. Mae Washington wedi rhybuddio y gallai arwyddo cytundeb masnach ar ôl Brexit ddibynnu ar benderfyniad y DU i weithio […]

Parhau Darllen

Boss #Huawei: 'Ni fydd y DU yn dweud na wrthym' wrth gyflwyno #5G

Boss #Huawei: 'Ni fydd y DU yn dweud na wrthym' wrth gyflwyno #5G

| Awst 16, 2019

Dywedodd sylfaenydd a Phrif Weithredwr Huawei, Ren Zhengfei, fod penderfyniad y DU ynghylch ymgorffori offer o Huawei wrth gyflwyno 5G yn “bwysig iawn”. Tom Cheshire, gohebydd Asia @chesh Mae sylfaenydd a phrif weithredwr Huawei wedi dweud “ni fydd y DU yn dweud na wrthym ni” o ran cynnwys Huawei yn ei beirniadol […]

Parhau Darllen

Beth all #China ei ddysgu gan #Israel

Beth all #China ei ddysgu gan #Israel

| Awst 15, 2019

Mae Tsieina wedi cyflawni llwyddiant economaidd aruthrol yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, ond roedd ei thwf helaeth yn dibynnu'n bennaf ar adnoddau, cyfalaf a llafur rhad. Fodd bynnag, nid yw'r model twf hwn yn gymwys mwyach. Mae angen brys am fodel datblygu yn seiliedig ar arloesedd technolegol i barhau i gefnogi twf ar ôl dechrau rhyfel masnach yr Unol Daleithiau-China, […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn cynnig y talent gorau o leiaf bum gwaith yr hyn y mae eu cyfoedion yn ei wneud i ymuno â chawr Tsieineaidd

Mae #Huawei yn cynnig y talent gorau o leiaf bum gwaith yr hyn y mae eu cyfoedion yn ei wneud i ymuno â chawr Tsieineaidd

| Awst 14, 2019

Mae Huawei Technologies, sydd wedi cymryd i ddisgrifio'i hun fel warplane reidio bwled, yn ysgrifennu sieciau tâl braster i dalent gorau woo i ymuno â'i rengoedd, yn ysgrifennu Li Tao. “Os mai chi yw’r gorau o’r gorau ac rydych chi am wthio ffiniau gwyddoniaeth: rydyn ni eisiau i chi,” darllenwch hysbyseb recriwtio a bostiwyd ar ei […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cychwyn ymchwiliad gwrth-dympio i fewnforion dalennau a choiliau dur gwrthstaen wedi'u rholio poeth o China, Indonesia a Taiwan. Daw’r ymchwiliad yn dilyn cwyn a gyflwynwyd gan Gymdeithas Dur Ewrop (EUROFER) ar y sail bod y mewnforion o’r gwledydd hyn yn cael eu gwneud am brisiau wedi’u dympio ac felly’n achosi anaf i’r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen