RSSTsieina

#Huawei sy'n dominyddu ras fyd-eang i #5G er gwaethaf pwysau gan Washington

#Huawei sy'n dominyddu ras fyd-eang i #5G er gwaethaf pwysau gan Washington

| Mehefin 26, 2019

Mae cawr telathrebu Tsieineaidd Huawei wedi sicrhau contractau 50 5G y tu allan i'r farchnad ddomestig, yn ôl uwch-weithredwr y cwmni Ding Yun. Mae hynny'n ennill bron i 50% o nifer y contractau a adroddwyd ym mis Chwefror, dywedodd y weithrediaeth wrth uwchgynhadledd ddydd Mawrth cyn lansio MWC19 Shanghai (y digwyddiad blynyddol mwyaf yn Asia yn y diwydiant). […]

Parhau Darllen

#5G - 'Mae gweithgynhyrchu ceir mor bwysig i Ewrop, mae'n rhaid iddo fod yn ddiogel yn y dyfodol' Weigel #StrategicAgenda #EUCO

#5G - 'Mae gweithgynhyrchu ceir mor bwysig i Ewrop, mae'n rhaid iddo fod yn ddiogel yn y dyfodol' Weigel #StrategicAgenda #EUCO

| Mehefin 20, 2019

Siaradodd EU Reporter â Dr Walter Weigel, is-lywydd a phrif swyddog strategaeth Sefydliad Ymchwil Ewropeaidd Huawei. Mae Huawei yn cyflogi mwy nag ymchwilwyr 2,500 mewn labordai ledled Ewrop. Mae hefyd yn gweithio gyda phrifysgolion a sefydliadau ymchwil Ewropeaidd ar ei arloesedd mwy hirdymor, lle mae Huawei yn edrych tua 5-10 mlynedd i'r dyfodol. Ymchwil Ewrop […]

Parhau Darllen

Mae Huawei yn paratoi ar gyfer cwymp 40 -60% mewn llwythi ffôn clyfar rhyngwladol: Bloomberg

Mae Huawei yn paratoi ar gyfer cwymp 40 -60% mewn llwythi ffôn clyfar rhyngwladol: Bloomberg

| Mehefin 18, 2019

Mae Huawei Technologies Co Ltd yn paratoi ar gyfer dirywiad 40 i 60% mewn llwythi ffôn clyfar rhyngwladol, adroddodd Bloomberg ar ddydd Sul (16 Mehefin), yn ysgrifennu Kanishka Singh yn Bengaluru. Mae'r cwmni technoleg Tsieineaidd yn edrych ar opsiynau sy'n cynnwys tynnu'r model diweddaraf o'i ffôn clyfar dramor, yr Honor 20, yn ôl yr erthygl, a oedd yn nodi pobl yn gyfarwydd […]

Parhau Darllen

Bydd sensoriaeth #Beijing o brotestiadau #HongKong yn methu dweud Gwyrddion

Bydd sensoriaeth #Beijing o brotestiadau #HongKong yn methu dweud Gwyrddion

| Mehefin 18, 2019

Aeth tua dwy filiwn o bobl i'r strydoedd ddydd Sul (16 June) yn Hong Kong yn erbyn y bil estraddodi er iddo gael ei atal gan brif weithredwr y diriogaeth, Carrie Lam. Wrth ymateb i'r sefyllfa, dywedodd cyd-gadeirydd y Blaid Werdd Ewropeaidd, Reinhard Bütikofer a Monica Frassoni: “Mae'r digwyddiadau yn Hong Kong yn drobwynt yn […]

Parhau Darllen

#Taiwan yn colli #Spain dros estraddodi dinasyddion

#Taiwan yn colli #Spain dros estraddodi dinasyddion

| Mehefin 17, 2019

Mae Taiwan wedi beirniadu Sbaen am alltudio gwladolion Taiwan i Tsieina, gan ddweud bod y symudiad yn eu rhoi mewn perygl o gael eu harteithio neu gosb eithaf. Ar Fehefin 6, penderfynodd Sbaen estraddodi gwladolion 94 Taiwan i'r PRC, ond mae'r achos yn dyddio'n ôl i Ragfyr 2016, pan oedd sgam telathrebu enfawr yn targedu dinasyddion Tseiniaidd […]

Parhau Darllen

Allgludo gwladolion #Taiwan gan #Spain

Allgludo gwladolion #Taiwan gan #Spain

| Mehefin 14, 2019

Ar 6 Mehefin 2019, penderfynodd Sbaen estraddodi gwladolion 94 Taiwan i'r PRC. Mae'r stori yn dechrau yn llawer cynharach ym mis Rhagfyr 2016, pan ddadorchuddiwyd sgam telathrebu enfawr gan dargedu dinasyddion Tseiniaidd gan awdurdodau Sbaen ac arestiwyd 269 dan amheuaeth, yn eu plith cenedlaetholwyr 219 Taiwan. Ym mis Mai 2018, estynnodd Sbaen ddau o'r rhain […]

Parhau Darllen

Mae'n debyg bod #Huawei yn gweithio ar ei wrthwynebydd #Android ers saith mlynedd

Mae'n debyg bod #Huawei yn gweithio ar ei wrthwynebydd #Android ers saith mlynedd

| Mehefin 14, 2019

Mae Huawei wedi bod yn adeiladu dewis arall i Google Android am y saith mlynedd diwethaf, yn ôl adroddiad yn South Morning Morning Post, yn ysgrifennu Todd Haselton | @robotodd. Dywedodd Huawei wrth CNBC y mis diwethaf y gallai ei system weithredu fod yn barod cyn gynted ag y bo modd eleni os na all ddefnyddio Google Android neu Microsoft Windows. Mae Huawei ar hyn o bryd yn gosod Android ar ei […]

Parhau Darllen