RSSTsieina

Gall Ewrop fod yn arweinydd technoleg fyd-eang, mae prif gynrychiolydd #Huawei UE yn dweud wrth ASEau

Gall Ewrop fod yn arweinydd technoleg fyd-eang, mae prif gynrychiolydd #Huawei UE yn dweud wrth ASEau

| Hydref 16, 2019

Gall Huawei fod yn bartner dibynadwy ar gyfer sofraniaeth ddigidol Ewrop, dywedodd Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, Abraham Liu wrth y gynulleidfa mewn dadl a gyd-drefnwyd gan y cwmni a Senedd Ewrop. Yn y digwyddiad unigryw hwn, lluniodd gwestiynau gan ASEau, a newyddiadurwyr ar bynciau yn amrywio o 5G, seiberddiogelwch, Deallusrwydd Artiffisial, y cyflenwad byd-eang […]

Parhau Darllen

Mae arwyddocâd byd-eang perthynas #China a #India yn amlwg: swyddog Indiaidd

Mae arwyddocâd byd-eang perthynas #China a #India yn amlwg: swyddog Indiaidd

| Hydref 15, 2019

Mae India a China yn economïau mawr sy'n dod i'r amlwg ac yn codi pwerau, ac mae arwyddocâd byd-eang y berthynas ddwyochrog hon yn amlwg, meddai Dr. TCA Raghavan, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyngor Materion y Byd India (ICWA) yn ystod cyfweliad diweddar â People's Daily, yn ysgrifennu Yuan Jirong , Dyddiol y Bobl. Dywedodd Raghavan ei fod yn edrych ymlaen at yr ail anffurfiol […]

Parhau Darllen

Yr Almaen i gynnal maes gwastad ar gyfer gwerthwyr #5G

Yr Almaen i gynnal maes gwastad ar gyfer gwerthwyr #5G

| Hydref 15, 2019

Cafodd yr Almaen ei dipio i fod ar drothwy caniatáu i Huawei gyflenwi offer ar gyfer rhwydweithiau 5G yn y wlad, gan anwybyddu galwadau gan yr Unol Daleithiau i wahardd y gwerthwr Tsieineaidd dan dân, adroddiadau Reuters. Dywedodd un o uwch ffynonellau’r llywodraeth wrth y cyhoeddiad y bydd y wlad yn cyhoeddi “catalog diogelwch” yr wythnos hon, a oedd wedi’i chwblhau […]

Parhau Darllen

Gadewch inni gael #Huawei a bwrw ymlaen â rhwydweithiau symudol #5G UK, dywedwch wrth ASau

Gadewch inni gael #Huawei a bwrw ymlaen â rhwydweithiau symudol #5G UK, dywedwch wrth ASau

| Hydref 14, 2019

Mae telcos ac academyddion o Brydain wedi dweud wrth ymchwiliad Seneddol bod angen i’r DU fwrw ymlaen â chaniatáu offer Huawei i ganol ei rhwydweithiau 5G yn y dyfodol, yn ysgrifennu Gareth Corfield. Mewn cyflwyniadau i ymgynghoriad parhaus o'r enw Sicrhau mynediad at dechnoleg “ddiogel”: mae seilwaith 5G y DU ac ymholiad diogelwch cenedlaethol, busnes a'r byd academaidd fel ei gilydd i raddau helaeth […]

Parhau Darllen

Ymweliad #Xi â #Nepal o arwyddocâd hanesyddol: Gweinidog Tramor Nepali

Ymweliad #Xi â #Nepal o arwyddocâd hanesyddol: Gweinidog Tramor Nepali

| Hydref 14, 2019

Dywedodd Gweinidog Materion Tramor Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, mewn cyfweliad diweddar bod ymweliad Arlywydd Tsieineaidd â Nepal o arwyddocâd hanesyddol a bod pobl Nepali yn rhoi blaenoriaeth uchel iawn i’r ymweliad hir-ddisgwyliedig, ysgrifennwch Sun Guangyong, Zhao Yipu a Lin Rui o Dyddiol y Bobl. Mae Gyawali yn credu ymweliad […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

| Hydref 14, 2019

Dydd Mercher 16 Hydref, Senedd Ewropeaidd 18-20h, Brwsel, ystafell ASP3G3, mynediad am ddim ac agored. Bydd y ddadl gyhoeddus bwysig hon yn caniatáu ichi ofyn cwestiynau am Huawei a'r materion digidol a masnach cysylltiedig: Cybersecurity, 5G, ysbïo a honiadau awyr agored, China a Deddf Cudd-wybodaeth Genedlaethol Tsieina, gwaharddiad yr Unol Daleithiau yn erbyn Huawei, anghydfodau masnach, dwyochredd, cadwyni cyflenwi, ac ati. Y ddadl […]

Parhau Darllen

Mae #CCCEU yn lansio adroddiad blaenllaw cyntaf, gan alw am well amgylchedd busnes yn yr UE i fusnesau Tsieineaidd

Mae #CCCEU yn lansio adroddiad blaenllaw cyntaf, gan alw am well amgylchedd busnes yn yr UE i fusnesau Tsieineaidd

| Hydref 12, 2019

Wrth grynhoi datblygiad cyflym cwmnïau Tsieineaidd yn Ewrop ac argymell gwella amgylchedd busnes yn yr UE, lansiodd Siambr Fasnach Tsieina i’r UE (CCCEU), a leolir ym Mrwsel, ei adroddiad blaenllaw cyntaf ar 11 Hydref. Mae'r adroddiad, o'r enw Adroddiad ar Ddatblygu Mentrau Tsieineaidd yn yr UE (2019) yn ymdrech ar y cyd gan y CCCEU a Roland […]

Parhau Darllen