RSSTsieina

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

| Ionawr 17, 2020

Mae Comisiynydd Masnach yr UE, Phil Hogan, wedi dweud nad yw uchelgais Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, i gael bargen fasnach lawn wedi’i thrafod â Brwsel erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd blwyddyn “yn bosibl”. Dywedodd y cyn-weinidog, sydd yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, fod bygythiadau o’r Unol Daleithiau i roi’r gorau i rannu cudd-wybodaeth gyda’r […]

Parhau Darllen

#ChinaUSTradeDeal - Mae Macron yn gobeithio na fydd bargen fasnach Tsieina a'r UD yn dod â thensiynau newydd rhwng yr UD a'r UE

#ChinaUSTradeDeal - Mae Macron yn gobeithio na fydd bargen fasnach Tsieina a'r UD yn dod â thensiynau newydd rhwng yr UD a'r UE

| Ionawr 17, 2020

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Mercher (15 Ionawr) ei fod yn gobeithio na fydd cytundeb newydd rhwng China a’r Unol Daleithiau ar fasnach yn arwain at densiynau newydd rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop, yn ysgrifennu Michel Rose. “Gobeithio ei fod yn ddeinamig da. Ond ni fyddwn am i'r rapprochement Tsieineaidd-Americanaidd hwn […]

Parhau Darllen

#Huawei - 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth # 5G yr UE

#Huawei - 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth # 5G yr UE

| Ionawr 17, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Ar gyfer ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, mae'n dod o hyd i ddadl a gynhaliwyd ym Mrwsel. “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen arweinyddiaeth gryfach, cydweithredu byd-eang […] er mwyn sicrhau arweinyddiaeth 5G.

Parhau Darllen

Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

| Ionawr 14, 2020

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi ffeil wybodaeth Downing Street yn codi pryderon ynghylch Huawei mewn ymgais i atal cyfranogiad posib y cwmni Tsieineaidd yn rhwydwaith 5G y DU, adroddwyd. Cyfarfu swyddogion o’r ddwy wlad ochr yn ochr â chynrychiolwyr o’r diwydiant telathrebu ddydd Llun, cyn penderfyniad y llywodraeth ynghylch a ddylid defnyddio […]

Parhau Darllen

Mae prif MI5 yn ysgwyd rhybuddion yr Unol Daleithiau am effaith #Huawei ar rannu gwybodaeth

Mae prif MI5 yn ysgwyd rhybuddion yr Unol Daleithiau am effaith #Huawei ar rannu gwybodaeth

| Ionawr 13, 2020

Disgwylir penderfyniad ynghylch a ddylid cynnwys offer Huawei yn fuan. Mae pennaeth MI5 wedi dweud nad yw’n disgwyl i berthynas y DU ag America ddioddef os bydd Prydain yn penderfynu cynnwys offer y cwmni Tsieineaidd yn ei seilwaith 5G. Mewn cyfweliad gyda’r Financial Times, dywedodd Syr Andrew Parker nad oedd ganddo “na […]

Parhau Darllen

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

| Ionawr 10, 2020

Gyda chadwyn gyflenwi fyd-eang yn cynnwys partneriaid diwydiant fel Huawei, gall Ewrop arwain technoleg y dyfodol, wedi'i seilio ar werthoedd cyffredin a rhyddid sylfaenol yr UE, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd sefydliadau'r UE ac is-lywydd rhanbarth Ewrop, Huawei . Tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020 Wrth i ni ddechrau'r Newydd […]

Parhau Darllen

Seneddwr yn ceisio gwaharddiad ar rannu gwybodaeth yr Unol Daleithiau â gwledydd gan ddefnyddio gêr #Huawei # 5G

Seneddwr yn ceisio gwaharddiad ar rannu gwybodaeth yr Unol Daleithiau â gwledydd gan ddefnyddio gêr #Huawei # 5G

| Ionawr 10, 2020

Mae deddfwr yn yr Unol Daleithiau wedi cyflwyno bil a fyddai’n atal yr Unol Daleithiau rhag rhannu cudd-wybodaeth â gwledydd sy’n defnyddio offer Huawei ar gyfer eu rhwydweithiau 5G, yn ysgrifennu Arjun Kharpal. Os daw’r bil yn gyfraith, gallai fod â goblygiadau mawr i’r berthynas rhannu gwybodaeth rhwng Washington a rhai o’i gynghreiriaid agosaf, yn enwedig yn Ewrop, sydd […]

Parhau Darllen