Cysylltu â ni

Tsieina

Mae China yn gwadu datganiad G7, yn annog y grŵp i roi’r gorau i athrod gwlad

cyhoeddwyd

on

Gwelir logo G7 ar arwydd gwybodaeth ger cyrchfan gwestai Bae Carbis, lle mae disgwyl i uwchgynhadledd G7 bersonol o arweinwyr byd-eang gael ei chynnal ym mis Mehefin, St Ives, Cernyw, de-orllewin Prydain Mai 24, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 24 , 2021. REUTERS / Toby Melville
Mae baner genedlaethol Tsieineaidd yn hedfan o Fanc China yn ardal ariannol Dinas Llundain, Prydain Ionawr 7, 2016. REUTERS / Toby Melville / File Photo

Gwadodd China ddydd Llun (14 Mehefin) ddatganiad ar y cyd gan y Grŵp o Saith arweinydd a oedd wedi twyllo Beijing dros ystod o faterion fel ymyrraeth gros ym materion mewnol y wlad, ac anogodd y grwpio i roi’r gorau i athrod China, Reuters.

Arweinwyr y G7 ddydd Sul (13 Mehefin) aeth â China i'r dasg dros hawliau dynol yn rhanbarth Mwslimaidd trwm Xinjiang, galwodd ar Hong Kong i gadw lefel uchel o ymreolaeth a thanlinellu pwysigrwydd heddwch a sefydlogrwydd ar draws Culfor Taiwan - pob mater hynod sensitif i Beijing.

Dywedodd llysgenhadaeth China yn Llundain ei bod yn anfodlon iawn ac yn gwrthwynebu’n gryf i grybwylliadau am Xinjiang, Hong Kong a Taiwan a oedd yn ystumio’r ffeithiau ac yn datgelu “bwriadau sinistr ychydig o wledydd fel yr Unol Daleithiau”.

Gyda phandemig COVID-19 yn dal i gynddeiriog ac economi fyd-eang yn swrth, mae angen undod a chydweithrediad yr holl wledydd yn hytrach nag is-adran hau gwleidyddiaeth pŵer "cliquey", ychwanegodd.

Mae China yn wlad sy’n caru heddwch ac sy’n cefnogi cydweithredu, ond sydd hefyd â’i llinellau sylfaenol, meddai’r llysgenhadaeth.

"Rhaid peidio ag ymyrryd â materion mewnol Tsieina, rhaid peidio ag athrod enw da China, a rhaid peidio â thorri buddiannau China," ychwanegodd.

"Byddwn yn amddiffyn ein sofraniaeth genedlaethol, diogelwch a diddordebau datblygu yn gadarn, ac yn ymladd yn ôl yn gadarn yn erbyn pob math o anghyfiawnderau a thoriadau a orfodir ar China."

Croesawodd llywodraeth Taiwan ddatganiad G7, gan ddweud y bydd yr ynys honedig Tsieineaidd “grym er daioni” ac y byddant yn parhau i geisio mwy fyth o gefnogaeth ryngwladol.

Dywedodd cynghorydd diogelwch cenedlaethol y Tŷ Gwyn, Jake Sullivan, fod datganiad dydd Sul gan G7 yn gam sylweddol ymlaen i’r grŵp wrth i arweinwyr ymgynnull o amgylch y angen “gwrthweithio a chystadlu” gyda China ar heriau sy'n amrywio o ddiogelu democratiaeth i'r ras dechnoleg.

Dywedodd llysgenhadaeth China y dylai'r G7 wneud mwy sy'n ffafriol i hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol yn lle creu gwrthdaro a ffrithiant yn artiffisial.

"Rydyn ni'n annog yr Unol Daleithiau ac aelodau eraill o'r G7 i barchu'r ffeithiau, deall y sefyllfa, rhoi'r gorau i athrod China, rhoi'r gorau i ymyrryd ym materion mewnol Tsieina, a rhoi'r gorau i niweidio buddiannau China."

Dywedodd y llysgenhadaeth hefyd na ddylid gwleidyddoli gwaith ar edrych ar darddiad y pandemig COVID-19, ar ôl i’r G7 yn yr un datganiad fynnu ymchwiliad llawn a thrylwyr i darddiad y coronafirws yn Tsieina.

Mae'r grŵp arbenigol ar y cyd ar y firws rhwng China a Sefydliad Iechyd y Byd wedi bod yn cynnal ymchwil yn annibynnol ac yn dilyn gweithdrefnau WHO, ychwanegodd y llysgenhadaeth.

"Mae gwleidyddion yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill yn anwybyddu ffeithiau a gwyddoniaeth, yn cwestiynu ac yn gwadu casgliadau adroddiad y grŵp arbenigol ar y cyd yn agored, ac yn gwneud cyhuddiadau afresymol yn erbyn China."

Tsieina

Mae arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping yn ymweld â rhanbarth cythryblus Tibet

cyhoeddwyd

on

Llywydd Xi Jinping (Yn y llun) wedi ymweld â rhanbarth cythryblus gwleidyddol Tibet, yr ymweliad swyddogol cyntaf gan arweinydd Tsieineaidd mewn 30 mlynedd, yn ysgrifennu BBC.

Roedd yr arlywydd yn Tibet o ddydd Mercher i ddydd Gwener, ond dim ond ddydd Gwener yr adroddwyd am yr ymweliad oherwydd sensitifrwydd y daith.

Cyhuddir China o atal rhyddid diwylliannol a chrefyddol yn y rhanbarth anghysbell a Bwdhaidd yn bennaf.

Mae'r llywodraeth yn gwadu'r cyhuddiadau.

Mewn lluniau a ryddhawyd gan y darlledwr gwladol CCTV, gwelwyd Mr Xi yn cyfarch torf yn gwisgo gwisgoedd ethnig ac yn chwifio baner Tsieineaidd wrth iddo adael ei awyren.

Cyrhaeddodd Nyingchi, yn ne-ddwyrain y wlad ac ymwelodd â nifer o leoliadau i ddysgu am ddatblygiad trefol, cyn teithio i'r brifddinas Lhasa ar y rheilffordd uchel.

Tra yn Lhasa, ymwelodd Mr Xi â Phalas Potala, cartref traddodiadol arweinydd ysbrydol alltud Tibet, y Dalai Lama.

Roedd pobl yn y ddinas wedi “riportio gweithgareddau anarferol a monitro eu symudiad” cyn ei ymweliad, meddai’r grŵp eiriolaeth Ymgyrch Ryngwladol dros Tibet ddydd Iau.

Ymwelodd Mr Xi â'r rhanbarth ddiwethaf 10 mlynedd yn ôl fel is-lywydd. Yr arweinydd Tsieineaidd olaf i ymweld â Tibet yn swyddogol oedd Jiang Zemin ym 1990.

Dywedodd cyfryngau'r wladwriaeth fod Mr Xi wedi cymryd amser i ddysgu am y gwaith sy'n cael ei wneud ar faterion ethnig a chrefyddol a'r gwaith sy'n cael ei wneud i amddiffyn diwylliant Tibet.

Mae llawer o Tibetiaid alltud yn cyhuddo Beijing o ormes crefyddol ac yn erydu eu diwylliant.

Mae gan Tibet hanes cythryblus, pan dreuliodd rai cyfnodau yn gweithredu fel endid annibynnol ac eraill yn cael eu rheoli gan linach bwerus Tsieineaidd a Mongolia.

Anfonodd China filoedd o filwyr i mewn i orfodi ei honiad ar y rhanbarth ym 1950. Daeth rhai ardaloedd yn Rhanbarth Ymreolaethol Tibet ac ymgorfforwyd eraill yn nhaleithiau Tsieineaidd cyfagos.

Dywed China fod Tibet wedi datblygu’n sylweddol o dan ei rheol, ond dywed grwpiau ymgyrchu fod China yn parhau i fynd yn groes i hawliau dynol, gan ei chyhuddo o ormes gwleidyddol a chrefyddol.

Parhau Darllen

Tsieina

Mwy o Fwdistiaid Tibet y tu ôl i fariau ym mis Gorffennaf

cyhoeddwyd

on

Ar 6 Gorffennaf 2021, trodd arweinydd ysbrydol alltud Tibetiaid, y Dalai Lama, yn 86. Ar gyfer Tibetiaid ledled y byd, mae'r Dalai Lama yn parhau i fod yn warcheidwad iddynt; symbol o dosturi a gobaith i adfer heddwch yn Tibet, a sicrhau ymreolaeth wirioneddol trwy ddulliau heddychlon. I Beijing, enillydd Gwobr Heddwch Nobel yw “blaidd mewn dillad defaid” sy’n ceisio tanseilio cyfanrwydd China trwy fynd ar drywydd Tibet annibynnol, ysgrifennwch Dr Zsuzsa Anna Ferenczy a Willy Fautré.

O ganlyniad, mae Beijing yn ystyried unrhyw wlad sy'n ymgysylltu â'r arweinydd ysbrydol neu'n codi'r sefyllfa yn Tibet fel ymyrraeth yn ei materion mewnol. Yn yr un modd, nid yw Beijing yn caniatáu i Tibetiaid ddathlu pen-blwydd y Dalai Lama. Ar ben hynny, mae’r llywodraeth gomiwnyddol yn Beijing yn rhoi cosb llym am unrhyw ymgais o’r fath, yn yr un modd ag y mae’n parhau â’i hymgyrch i danseilio iaith, diwylliant a chrefydd Tibet, yn ogystal â’r hanes cyfoethog trwy ormes creulon.

Am flwyddyn mae Beijing wedi parhau i anfri a gwyrdroi'r Dalai Lama. Mae arddangosiadau gan Tibetiaid o lun y Dalai Lama, dathliadau cyhoeddus a rhannu ei ddysgeidiaeth trwy ffonau symudol neu gyfryngau cymdeithasol yn aml yn cael eu cosbi'n hallt. Y mis hwn, wrth iddyn nhw ddathlu pen-blwydd y Dalai Lama arestiwyd llawer o Dibetiaid yn ôl Golog Jigme, cyn-garcharor gwleidyddol Tibetaidd sydd bellach yn byw yn y Swistir.

Yn hynny o beth, arestiodd swyddogion Tsieineaidd yn nhalaith Sichuan ddau Tibet. Aed â Kunchok Tashi a Dzapo, yn eu 40au, i’r ddalfa yn Kardze yn Rhanbarth Ymreolaethol Tibet (TAR). Fe'u harestiwyd ar amheuaeth o fod yn rhan o grŵp o gyfryngau cymdeithasol a oedd yn annog adrodd gweddïau Tibet i gofio pen-blwydd eu harweinydd ysbrydol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae awdurdodau China wedi parhau i ddwysau pwysau ar Tibetiaid, gan gosbi achosion o 'wrthdroad gwleidyddol'. Yn 2020, fe wnaeth awdurdodau Tsieineaidd yn Tibet ddedfrydu pedwar mynach Tibet i dymhorau carchar hir yn dilyn cyrch treisgar gan yr heddlu ar eu mynachlog yn sir Tingri.

Achos y cyrch oedd darganfod ffôn symudol, oedd yn eiddo i Choegyal Wangpo, mynach 46 oed ym mynachlog Tingdro Tingri, gyda negeseuon yn cael eu hanfon at fynachod sy'n byw y tu allan i Tibet a chofnodion o gyfraniadau ariannol a wnaed i fynachlog yn Nepal wedi'u difrodi. mewn daeargryn yn 2015, yn ôl adroddiad Gwarchod Hawliau Dynol. Cafodd Choegyal ei arestio, ei holi a'i guro'n ddifrifol. Yn dilyn y datblygiad hwn, ymwelodd yr heddlu a lluoedd diogelwch eraill â’i bentref cartref, Dranak, ysbeilio’r lle a churo mwy o fynachod a phentrefwyr Tengdro, gan gadw tua 20 ohonyn nhw ar amheuaeth o fod wedi cyfnewid negeseuon â Thibetiaid eraill dramor neu o fod â ffotograffau neu lenyddiaeth gysylltiedig â nhw. i'r Dalai Lama.

Tridiau ar ôl y cyrch, ym mis Medi 2020, cymerodd mynach Tengdro o’r enw Lobsang Zoepa ei fywyd ei hun mewn protest ymddangosiadol yn erbyn y gwrthdaro gan yr awdurdodau. Yn fuan ar ôl ei hunanladdiad cafodd y cysylltiadau rhyngrwyd â'r pentref eu torri i ffwrdd. Cafodd y rhan fwyaf o’r mynachod a oedd yn cael eu cadw eu dal heb dreial am fisoedd, credir bod rhai wedi’u rhyddhau ar yr amod eu bod yn ymrwymo i beidio â chyflawni unrhyw weithredoedd gwleidyddol.

Ni ryddhawyd tri mynach. Lobsang Jinpa, 43, dirprwy bennaeth y fynachlog, Ngawang Yeshe, 36 a Norbu Dondrub, 64. Fe'u profwyd yn gyfrinachol wedi hynny ar gyhuddiadau anhysbys, eu cael yn euog a chael dedfrydau llym: Dedfrydwyd Choegyal Wangpo i 20 mlynedd yn y carchar, Lobsang Jinpa i 19, Norbu Dondrub i 17 a Ngawang Yeshe i bum mlynedd. Mae'r brawddegau llym hyn yn ddigynsail ac yn arwydd o'r cynnydd yn y cyfyngiadau ar Tibetiaid i gyfathrebu'n rhydd, ac ymarfer eu rhyddid sylfaenol, gan gynnwys rhyddid mynegiant.

O dan yr Arlywydd Xi, mae China wedi dod yn fwy gormesol gartref ac yn ymosodol dramor. Mewn ymateb, mae llywodraethau democrataidd ledled y byd wedi chwyddo eu condemniad o droseddau hawliau dynol Tsieina, gyda rhai yn cymryd camau pendant, fel gosod sancsiynau. Ar gyfer y dyfodol, wrth i effaith ranbarthol a byd-eang Tsieina barhau i gynyddu, rhaid i gynghreiriaid democrataidd o'r un anian ar draws y byd ddwyn Beijing i gyfrif ynghylch y sefyllfa yn Tibet.

Willy Fautré yw cyfarwyddwr NGO Human Rights Frontiers ym Mrwsel. Mae Zsuzsa Anna Ferenczy yn gymrawd ymchwil yn Academia Sinica ac yn ysgolhaig cysylltiedig yn adran gwyddoniaeth wleidyddol Vrije Universiteit Brussel. 

Barn y awdur yw swyddi gwesteion, ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo gan Gohebydd UE.

Parhau Darllen

Tsieina

Wedi'i ddal rhwng China a'r Unol Daleithiau, mae gwledydd Asia yn pentyrru taflegrau

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir jet ymladdwr a thaflegrau Diffoddwr Amddiffyn Cynhenid ​​(IDF) yng Nghanolfan Llu Awyr Makung yn ynys Penghu ar y môr yn Taiwan, Medi 22, 2020. REUTERS / Yimou Lee
Gwelir jet ymladdwr a thaflegrau Diffoddwr Amddiffyn Cynhenid ​​(IDF) yng Nghanolfan Llu Awyr Makung yn ynys Penghu ar y môr yn Taiwan, Medi 22, 2020. REUTERS / Yimou Lee

Mae Asia yn llithro i ras arfau beryglus wrth i genhedloedd llai a fu unwaith yn aros ar y llinell ochr adeiladu arsenals taflegrau hir-bell, gan ddilyn yn ôl troed pwerdai Tsieina a'r Unol Daleithiau, dywed dadansoddwyr, ysgrifennu Josh Smith, Ben Blanchard ac Yimou Lee yn Taipei, Tim Kelly yn Tokyo, ac Idrees Ali yn Washington.

Mae Tsieina yn cynhyrchu màs ei DF-26 - arf amlbwrpas gydag ystod o hyd at 4,000 cilomedr - tra bod yr Unol Daleithiau yn datblygu arfau newydd gyda'r nod o wrthweithio Beijing yn y Môr Tawel.

Mae gwledydd eraill y rhanbarth yn prynu neu'n datblygu eu taflegrau newydd eu hunain, wedi'u gyrru gan bryderon diogelwch dros China ac awydd i leihau eu dibyniaeth ar yr Unol Daleithiau.

Cyn i'r degawd ddod i ben, bydd Asia'n llawn dop o daflegrau confensiynol sy'n hedfan ymhellach ac yn gyflymach, yn taro'n galetach, ac yn fwy soffistigedig nag erioed o'r blaen - newid amlwg a pheryglus o'r blynyddoedd diwethaf, dywed dadansoddwyr, diplomyddion, a swyddogion milwrol.

"Mae tirwedd y taflegryn yn newid yn Asia, ac mae'n newid yn gyflym," meddai David Santoro, llywydd Fforwm y Môr Tawel.

Mae arfau o'r fath yn gynyddol fforddiadwy a chywir, ac wrth i rai gwledydd eu caffael, nid yw eu cymdogion eisiau cael eu gadael ar ôl, meddai dadansoddwyr. Mae taflegrau yn darparu buddion strategol fel atal gelynion a hybu trosoledd gyda chynghreiriaid, a gallant fod yn allforio proffidiol.

Mae'r goblygiadau tymor hir yn ansicr, ac mae siawns fain y gallai'r arfau newydd gydbwyso tensiynau a helpu i gynnal heddwch, meddai Santoro.

"Yn fwy tebygol yw y bydd amlhau taflegrau yn tanio amheuon, yn sbarduno rasys arfau, yn cynyddu tensiynau, ac yn y pen draw yn achosi argyfyngau a hyd yn oed rhyfeloedd," meddai.

Yn ôl dogfennau briffio milwrol 2021 heb eu rhyddhau a adolygwyd gan Reuters, mae Gorchymyn Indo-Môr Tawel yr Unol Daleithiau (INDOPACOM) yn bwriadu defnyddio ei arfau amrediad hir newydd mewn “rhwydweithiau streic trachywiredd hynod oroesi ar hyd Cadwyn yr Ynys Gyntaf,” sy’n cynnwys Japan, Taiwan, ac ynysoedd eraill y Môr Tawel sy'n canu arfordiroedd dwyreiniol Tsieina a Rwsia.

Mae'r arfau newydd yn cynnwys yr Arf Hypersonig Ystod Hir (LRHW), taflegryn a all gyflenwi pen blaen hynod symudadwy ar fwy na phum gwaith cyflymder y sain i dargedau mwy na 2,775 cilomedr (1,724 milltir) i ffwrdd.

Dywedodd llefarydd ar ran INDOPACOM wrth Reuters nad oedd unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud ynglŷn â ble i ddefnyddio’r arfau hyn. Hyd yn hyn, y mwyafrif o gynghreiriaid Americanaidd yn y rhanbarth wedi bod yn betrusgar i ymrwymo i'w cynnal. Pe bai wedi'i leoli yn Guam, tiriogaeth yn yr UD, ni fyddai'r LRHW yn gallu taro tir mawr Tsieina.

Fe allai Japan, sy’n gartref i fwy na 54,000 o filwyr yr Unol Daleithiau, gynnal rhai o’r batris taflegrau newydd ar ei hynysoedd Okinawan, ond mae’n debyg y byddai’n rhaid i’r Unol Daleithiau dynnu heddluoedd eraill yn ôl, dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd â meddwl llywodraeth Japan, gan siarad yn ddienw oherwydd y sensitifrwydd o'r mater.

Bydd caniatáu taflegrau Americanaidd - y bydd milwrol yr Unol Daleithiau yn eu rheoli - hefyd yn fwyaf tebygol o ddod ag ymateb blin o China, meddai dadansoddwyr.

Mae rhai o gynghreiriaid America yn datblygu eu harianau eu hunain. Cyhoeddodd Awstralia yn ddiweddar y byddai'n gwario $ 100 biliwn dros 20 mlynedd yn datblygu taflegrau datblygedig.

"Mae COVID a China wedi dangos, yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi byd-eang mor estynedig ar adegau o argyfwng ar gyfer eitemau allweddol - ac mewn rhyfel, mae hynny'n cynnwys taflegrau datblygedig - yn gamgymeriad, felly mae'n syniadaeth strategol synhwyrol cael gallu cynhyrchu yn Awstralia," meddai. Michael Shoebridge o Sefydliad Polisi Strategol Awstralia.

Mae Japan wedi gwario miliynau ar arfau awyr agored a lansiwyd yn yr awyr, ac mae'n datblygu fersiwn newydd o daflegryn gwrth-long wedi'i osod ar dryc, y Math 12, gydag ystod ddisgwyliedig o 1,000 cilomedr.

Ymhlith cynghreiriaid yr Unol Daleithiau, mae De Korea yn cynnwys y rhaglen taflegrau balistig domestig fwyaf cadarn, a gafodd hwb o gytundeb diweddar gyda Washington i ollwng cyfyngiadau dwyochrog ar ei alluoedd. Mae ei Hyunmoo-4 mae ganddo ystod 800 cilomedr, sy'n rhoi cyrhaeddiad iddo ymhell y tu mewn i Tsieina.

“Pan fydd galluoedd streic hir-dymor confensiynol cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn tyfu, mae’r siawns o’u cyflogaeth pe bai gwrthdaro rhanbarthol hefyd yn cynyddu,” ysgrifennodd Zhao Tong, arbenigwr diogelwch strategol yn Beijing, mewn adroddiad diweddar.

Er gwaethaf y pryderon, bydd Washington "yn parhau i annog ei gynghreiriaid a'i bartneriaid i fuddsoddi mewn galluoedd amddiffyn sy'n gydnaws â gweithrediadau cydgysylltiedig," meddai Cynrychiolydd yr UD Mike Rogers, aelod safle o Bwyllgor Gwasanaethau Arfog y Tŷ, wrth Reuters.

Nid yw Taiwan wedi cyhoeddi rhaglen taflegrau balistig yn gyhoeddus, ond ym mis Rhagfyr cymeradwyodd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau ei chais i brynu dwsinau o daflegrau balistig amrediad byr America. Dywed swyddogion fod Taipei arfau cynhyrchu màs a datblygu taflegrau mordeithio fel yr Yun Feng, a allai streicio cyn belled â Beijing.

Mae hyn i gyd wedi'i anelu at "wneud pigau porcupine (Taiwan) yn hirach wrth i alluoedd milwrol China wella", meddai Wang Ting-yu, uwch ddeddfwr o'r Blaid Flaengar Democrataidd sy'n rheoli, wrth Reuters, wrth fynnu nad oedd taflegrau'r ynys yn rheoli. i fod i daro'n ddwfn yn China.

Dywedodd un ffynhonnell ddiplomyddol yn Taipei fod lluoedd arfog Taiwan, a oedd yn draddodiadol yn canolbwyntio ar amddiffyn yr ynys a gwarchod goresgyniad Tsieineaidd, yn dechrau edrych yn fwy sarhaus.

"Mae'r llinell rhwng natur amddiffynnol a sarhaus yr arfau yn mynd yn deneuach ac yn deneuach," ychwanegodd y diplomydd.

Mae De Korea wedi bod mewn ras taflegrau wedi'i chynhesu â Gogledd Corea. Y Gogledd a brofwyd yn ddiweddar yr hyn a ymddangosai fel fersiwn well o'i thaflegryn KN-23 profedig gyda phen blaen 2.5 tunnell y dywed dadansoddwyr ei fod wedi'i anelu at wneud y gorau o'r pen blaen 2 dunnell ar yr Hyunmoo-4.

"Er ei bod yn ymddangos mai Gogledd Corea yw'r prif yrrwr y tu ôl i ehangu taflegrau De Korea o hyd, mae Seoul yn mynd ar drywydd systemau ag ystodau y tu hwnt i'r hyn sy'n angenrheidiol i wrthweithio Gogledd Corea," meddai Kelsey Davenport, cyfarwyddwr polisi nonproliferation yn y Gymdeithas Rheoli Arfau yn Washington.

Wrth i amlhau gyflymu, dywed dadansoddwyr mai'r taflegrau mwyaf pryderus yw'r rhai sy'n gallu cario naill ai pennau rhyfel confensiynol neu niwclear. Mae China, Gogledd Corea a'r Unol Daleithiau i gyd yn rhoi arfau o'r fath.

"Mae'n anodd, os nad yn amhosibl, penderfynu a yw taflegryn balistig wedi'i arfogi â phencadlys confensiynol neu niwclear nes iddo gyrraedd y targed," meddai Davenport. Wrth i nifer yr arfau o'r fath gynyddu, "mae risg uwch o waethygu'n anfwriadol i streic niwclear".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd