Cysylltu â ni

Tsieina

Mae gweithrediaeth Huawei, Meng Wanzhou, a ryddhawyd gan Ganada, yn cyrraedd adref yn Tsieina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae swyddog gweithredol technoleg Tsieineaidd a ryddhawyd ar ôl cael ei gadw yng Nghanada am bron i dair blynedd wedi dychwelyd adref yn ysgrifennu BBC News.

Fe hedfanodd Meng Wanzhou o Huawei i Shenzhen nos Sadwrn, oriau ar ôl i ddau o Ganadaiaid a ryddhawyd gan China fynd yn ôl.

Yn 2018 cyhuddodd China Michael Spavor a Michael Kovrig o ysbïo, gan wadu eu cadw mewn dial am arestiad Ms Meng.

hysbyseb

Mae'r cyfnewid ymddangosiadol yn dod â rhes ddiplomyddol niweidiol rhwng Beijing a'r Gorllewin i ben.

Cyrhaeddodd Mr Spavor a Mr Kovrig ddinas orllewinol Calgary ychydig cyn 06:00 amser lleol (12:00 GMT) a chyfarfu’r Prif Weinidog Justin Trudeau â nhw.

Ychydig oriau yn ddiweddarach cyffyrddodd Ms Meng i lawr yn Shenzhen, China, i ganmol torf a gasglwyd yn y maes awyr.

hysbyseb

"Rwy'n ôl adref o'r diwedd!," Meddai Ms Meng, yn ôl y Global Times, tabloid Tsieineaidd gyda chefnogaeth y Blaid Gomiwnyddol sy'n rheoli.

"Lle mae baner Tsieineaidd, mae disglair ffydd," ychwanegodd. "Os oes gan ffydd liw, rhaid iddi fod yn goch Tsieina."

Roedd eisiau Ms Meng ar gyhuddiadau yn yr UD ond cafodd ei rhyddhau ar ôl cytundeb rhwng erlynwyr Canada ac UDA.

Michael Spavor (L) a Michael Kovrig (delwedd gyfansawdd)
pennawd delwedd Roedd Michael Kovrig (r) a Michael Spavor wedi cael eu cynnal ers 2018

Cyn ei rhyddhau, cyfaddefodd Ms Meng ymchwilwyr camarweiniol yr Unol Daleithiau ynghylch delio busnes Huawei yn Iran.

Treuliodd dair blynedd dan arestiad tŷ yng Nghanada wrth ymladd estraddodi i'r Unol Daleithiau.

Roedd China wedi mynnu yn gynharach nad oedd ei hachos yn gysylltiedig ag arestiad sydyn Mr Kovrig a Mr Spavor yn 2018. Ond mae’n ymddangos bod penderfyniad China i’w rhyddhau ar ôl i Ms Meng gael ei ryddhau yn dangos bod esgus wedi’i adael, yn ôl Robin Brant, Shanghai y BBC gohebydd.

Mae Mr Kovrig a Mr Spavor wedi cynnal eu diniweidrwydd drwyddi draw, ac mae beirniaid wedi cyhuddo China o’u defnyddio fel sglodion bargeinio gwleidyddol.

Wedi iddynt gyrraedd Calgary, Rhannodd Prif Weinidog Canada, Justin Trudeau, ddelweddau ar Twitter ohono yn groesawgar y pâr.

"Rydych chi wedi dangos cryfder, gwytnwch a dyfalbarhad anhygoel," ysgrifennodd yn y neges drydar. "Gwybod y bydd Canadiaid ledled y wlad yn parhau i fod yma i chi, yn union fel y buont."

Mae Mr Kovrig yn gyn-ddiplomydd a gyflogir gan International Crisis Group, melin drafod ym Mrwsel.

Mae Mr Spavor yn aelod sefydlol o sefydliad sy'n hwyluso cysylltiadau busnes a diwylliannol rhyngwladol â Gogledd Corea.

Ym mis Awst eleni dedfrydodd llys yn China Mr Spavor i 11 mlynedd yn y carchar am ysbïo. Ni fu unrhyw benderfyniad yn achos Mr Kovrig.

Ddydd Gwener, fe orchmynnodd barnwr o Ganada i Ms Meng, prif swyddog ariannol Huawei, gael ei rhyddhau, ar ôl iddi gyrraedd bargen gydag erlynwyr yr Unol Daleithiau ynghylch cyhuddiadau twyll yn ei herbyn.

Dywedodd Huawei mewn datganiad y byddai’n parhau i amddiffyn ei hun yn y llys, ac roedd yn edrych ymlaen at weld Ms Meng yn cael ei haduno gyda’i theulu.https: //emp.bbc.co.uk/emp/SMPj/2.43.9/iframe.htmlmedia pennawd "Mae fy mywyd wedi cael ei droi wyneb i waered," meddai Ms Meng wrth gohebwyr ar ôl cael ei rhyddhau o gadw Canada

Cyn ei harestio, cyhuddodd erlynwyr yr Unol Daleithiau Ms Meng o dwyll, gan honni iddi gamarwain banciau i brosesu trafodion ar gyfer Huawei a dorrodd sancsiynau’r Unol Daleithiau yn erbyn Iran.

Fel rhan o gytundeb erlyn gohiriedig, cyfaddefodd Ms Meng i gamarwain HSBC ynghylch perthynas Huawei â Skycom, cwmni o Hong Kong a oedd yn gweithredu yn Iran.

Dywedodd gweinidogaeth dramor China fod y cyhuddiadau yn ei herbyn wedi eu “ffugio” i atal diwydiannau uwch-dechnoleg y wlad, yn ôl cyfryngau’r wladwriaeth.

Ond mewn datganiad mynnodd adran gyfiawnder yr Unol Daleithiau y byddai'n parhau i baratoi ar gyfer treial yn erbyn Huawei, sy'n dal i fod ar restr ddu masnach.

Mae Ms Meng yn ferch hynaf Ren Zhengfei, a sefydlodd Huawei ym 1987. Bu hefyd yn gwasanaethu ym myddin China am naw mlynedd, tan 1983, ac mae'n aelod o'r Blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd.

Erbyn hyn, Huawei ei hun yw'r gwneuthurwr offer telathrebu mwyaf yn y byd. Mae wedi wynebu cyhuddiadau y gallai awdurdodau Tsieineaidd ddefnyddio eu hoffer ar gyfer ysbïo - honiadau y mae'n eu gwadu.

Yn 2019, gosododd yr Unol Daleithiau sancsiynau ar Huawei a'i roi ar restr ddu allforio, gan ei dorri i ffwrdd o dechnolegau allweddol.

Mae'r DU, Sweden, Awstralia a Japan hefyd wedi gwahardd Huawei, tra bod gwledydd eraill gan gynnwys Ffrainc ac India wedi mabwysiadu mesurau sy'n atal gwaharddiad llwyr.

Tsieina

Gweithredu ar yr Hinsawdd: Cyd-wasg yr UE-China ar y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd cyn COP26

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn eu hail ddeialog amgylchedd a hinsawdd lefel uchel ar 27 Medi 2021, ailddatganodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Frans Timmermans ac Is-Premier Gweriniaeth Pobl Tsieina Han Zheng eu hymrwymiad i Gytundeb Paris a chanlyniad llwyddiannus y COP26 yn Glasgow. Mewn datganiad i'r wasg ar y cyd, fe wnaethant bwysleisio'r brys i weithredu ar unwaith, yn enwedig yng ngoleuni Chweched Adroddiad Asesu'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd. Fe wnaethant gadarnhau hefyd y bydd yr amgylchedd lefel uchel a deialog hinsawdd yn parhau i fod yn llwyfan allweddol rhwng yr UE a Tsieina i wella gweithredoedd a chydweithrediad dwyochrog ar yr amgylchedd ac yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn ystod eu cyfarfod diwethaf, buont yn trafod gwahanol agweddau ar yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth byd-eang, gan ganolbwyntio ar UNFCCC COP26 sydd ar ddod yn Glasgow ac ar COP15 y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn Kunming. Mae mwy o fanylion am y drafodaeth ar gael yma

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Mae China yn cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia ar sylwadau Taiwan

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd gweinidogaeth dramor Tsieineaidd ddydd Llun (11 Hydref) fod China wedi cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia dros sylwadau “amhriodol” gan gyn Brif Weinidog Awstralia, Tony Abbott, am Taiwan, ysgrifennu Yew Lun Tian a Ryan Woo, Reuters.

Ymwelodd Abbott yr wythnos diwethaf â Taiwan, yr honnir gan China, yn rhinwedd ei swydd, cyfarfu ag Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen, a dywedodd wrth fforwm diogelwch y gallai Tsieina ddiystyru gyda’i heconomi yn arafu a’i chyllid yn “crebachu”. Darllen mwy.

"Mae'r geiriau a'r gweithredoedd perthnasol gan y gwleidydd o Awstralia yn mynd yn erbyn Egwyddor One China ac yn anfon signal difrifol anghywir," meddai Zhao Lijian, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Tsieineaidd, wrth sesiwn friffio reolaidd ar y cyfryngau. "Mae China yn gwrthwynebu hyn yn gadarn. Rydyn ni wedi gwneud sylwadau llym i Awstralia."

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Llygredd yn siambr gyfiawnder China

cyhoeddwyd

on

Mae cyn-weinidog cyfiawnder y CCP, Fu Zhenghua, bellach yn destun chwiliad am droseddau disgyblu difrifol - roedd wedi lansio erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, sy’n anghytuno’n amlwg., yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae Plaid Gomiwnyddol China wedi nodi ei bwriad i ddilyn ei hymdrechion gwrth-lygredd hyd yn oed yng nghanol echelonau uwch cylchoedd cyfreithiol a barnwrol y blaid sy'n rheoli. Mae'r ymgyrch, a lansiwyd gan yr Arlywydd Xi Jinping yn 2018 gyda'r slogan "Saohei chu'e," sy'n golygu "ysgubo i ffwrdd du a dileu drwg", wedi targedu nifer syfrdanol o actorion y wladwriaeth honedig llygredig dros y tair blynedd diwethaf.

Mae deddfwrfa China wedi canmol yr ymgyrch fel llwyddiant ysgubol - ar ôl datgelu bron i 40,000 o gelloedd troseddol honedig a chwmnïau llygredig, a bod mwy na 50,000 o swyddogion y Blaid Gomiwnyddol a llywodraeth wedi cael eu cosbi am honni eu bod yn eu cadw, yn ôl ystadegau swyddogol. Ac nid yw Beijing yn dangos unrhyw arwyddion o arafu wrth fynd ar drywydd unigolion y maent yn eu hystyried wedi mynd yn aflan o'r system - hyd yn oed ar y brig.

hysbyseb

Yn yr hyn sy’n cael ei ystyried fel y sioe ddiweddaraf o ddwrn haearn China yn erbyn llygredd yn y system wleidyddol a chyfreithiol, dros y penwythnos cyhoeddwyd bod Fu Zhenghua, dirprwy gyfarwyddwr pwyllgor materion cymdeithasol a chyfreithiol Cynhadledd Ymgynghorol Wleidyddol Pobl Tsieineaidd ( Mae CPPCC) - prif gorff cynghori gwleidyddol Tsieina - o dan ymchwiliad disgyblu a goruchwylio am amheuaeth o dorri protocol CCP.

Cyn dechrau yn ei swydd yn y CPPCC, roedd Mr Fu wedi gwasanaethu fel gweinidog cyfiawnder a dirprwy bennaeth heddlu adran heddlu trefol Beijing, lle cafodd ei ganmol gan hierarchaeth y CCP am fynd i'r afael â diwydiant rhyw y ddinas, gan ennill dyrchafiad iddo'i hun i is-weinidog gweithredol dros ddiogelwch y cyhoedd.

Roedd hefyd yn adnabyddus am fynd i'r afael â theuluoedd amlwg a llwyddiannus. Yn 2014, cynhaliodd Mr Fu a erlyniad yr oedd llawer o feirniaid yn ei ystyried yn erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, anghytuno CCP proffil uchel sydd bellach yn byw fel alltud yn yr Unol Daleithiau. Datgelodd Mr Kwok wedi hynny fod Mr Fu wedi gorchymyn ymchwiliad i gyllid teuluol Wang Qishan, Is-lywydd presennol y wlad, gan beri sibrydion i chwyrlio am ddyfodol gwleidyddol Mr Fu.

hysbyseb

Fodd bynnag, methodd yr honiadau yn ei erbyn â glynu - gyda Mr Fu yn mynd ymlaen i gael ei ddyrchafu i swydd y Gweinidog Cyfiawnder - ond mae'n ymddangos bod ei lwybr i fyny rhengoedd pŵer y CCP bellach wedi rhedeg allan o'r ffordd. Nid ef yw'r unig swyddog uchel ei safle i deimlo digofaint Beijing yn ddiweddar. Daeth newyddion am yr ymchwiliad ychydig ddyddiau ar ôl i’r CCP gyhoeddi ei fod yn diarddel y cyn is-weinidog diogelwch cyhoeddus Sun Lijun, ar ôl ei gyhuddo o “ffurfio cliciau a cheblau i gymryd drosodd adran allweddol,” ac o gadw casgliad preifat o ddogfennau cyfrinachol.

O ran Mr Fu, cyhoeddodd y Comisiwn Canolog ar gyfer Arolygu Disgyblaeth (CCDI) - corff gwarchod gwrth-lygredd y Blaid Gomiwnyddol - ei fod yn destun ymchwiliad am "droseddau difrifol o ddisgyblaeth a chyfraith plaid." Ni chynigiodd y datganiad un frawddeg unrhyw fanylion pellach i'r ditiad.

Yn ôl CNN, croesawyd y cyhoeddiad gan ystod eang o ffigurau ar-lein, o swyddogion heddlu rheng a ffeil a gwarchodwyr carchardai i newyddiadurwyr ymchwiliol, cyfreithwyr hawliau dynol a deallusion. Yn ddiau, bydd beirniaid CCP cegog fel Mr Kwok hefyd wedi teimlo eu bod wedi eu cyfiawnhau gan y datblygiad, a dweud y lleiaf.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r Arlywydd Xi wedi cynyddu gwrthdaro ei blaid ar sêr gwleidyddol cynyddol a swyddogion rhy bwerus. Fodd bynnag, yr hyn sy'n anarferol am dynged Mr Fu yw pa mor uchel ac eang - mewn geiriau eraill, yn unfrydol - mae'n cael ei ddathlu, gan bobl sy'n gweithio i'r gyfundrefn, a chan y rhai sydd wedi bod yn destun ei ormes.

Yn dilyn newyddion am ei gwymp, dywedodd sawl newyddiadurwr ymchwiliol cyn-filwyr ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod wedi cael eu targedu gan Mr Fu am eu hadroddiadau caled, ar bynciau yn amrywio o gadw deisebwyr yn anghyfreithlon i lygredd llywodraeth leol.

"Targedau gwrthdrawiad Fu Zhenghua yw pobl sydd wrth wraidd cymdeithas sifil Tsieina. Felly, mae sector deallusol cyfan y wlad a'r cyhoedd i gyd wrth eu boddau (ei gwymp oddi wrth ras)," meddai Wu Qiang, dadansoddwr gwleidyddol yn Beijing. "Roedd ei godiad i rym yn cynrychioli'r dull ymosodol o ddwrn haearn sydd wedi siapio llywodraethu China dros y degawd diwethaf."

Defnyddiwyd dull ymosodol Mr Fu hefyd at swyddogion heddlu a gwarchodwyr carchardai, y mae llawer ohonynt wedi bod yn dathlu ei gwymp ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae sylwadau'n cyfeirio at orfodi Mr Fu o amodau gwaith llym ar gyfer swyddogion lefel mynediad, fel peidio â chaniatáu i warchodwyr carchar gymryd seibiannau yn ystod shifftiau nos.

Mae rhai dadansoddwyr wedi awgrymu bod y gyfres hon o lanhau diweddar yn dangos ymddiriedaeth yn dirywio gan arweinyddiaeth Tsieineaidd yn asiantaethau diogelwch domestig y wlad. Yng ngeiriau Wu Qiang, “Mae’n anodd iawn i Beijing gael ymddiriedaeth wleidyddol. Dyma'r argyfwng mwyaf yn ei lywodraethu ". I feirniaid fel Miles Kwok, mae hefyd yn arwydd bod y toriadau yng nghanol y blaid sy'n rheoli yn dechrau ehangu. Dyfaliad unrhyw un yw p'un a yw'n gyfaredd y gellir ei phontio.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd