Cysylltu â ni

Tsieina

Mae China yn cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia ar sylwadau Taiwan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dywedodd gweinidogaeth dramor Tsieineaidd ddydd Llun (11 Hydref) fod China wedi cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia dros sylwadau “amhriodol” gan gyn Brif Weinidog Awstralia, Tony Abbott, am Taiwan, ysgrifennu Yew Lun Tian a Ryan Woo, Reuters.

Ymwelodd Abbott yr wythnos diwethaf â Taiwan, yr honnir gan China, yn rhinwedd ei swydd, cyfarfu ag Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen, a dywedodd wrth fforwm diogelwch y gallai Tsieina ddiystyru gyda’i heconomi yn arafu a’i chyllid yn “crebachu”. Darllen mwy.

"Mae'r geiriau a'r gweithredoedd perthnasol gan y gwleidydd o Awstralia yn mynd yn erbyn Egwyddor One China ac yn anfon signal difrifol anghywir," meddai Zhao Lijian, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Tsieineaidd, wrth sesiwn friffio reolaidd ar y cyfryngau. "Mae China yn gwrthwynebu hyn yn gadarn. Rydyn ni wedi gwneud sylwadau llym i Awstralia."

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Tsieina

Cystadleuaeth: Mae'r UE a China yn cwrdd yn ystod 22ain Wythnos y Gystadleuaeth i drafod blaenoriaethau polisi cystadlu

cyhoeddwyd

on

Bydd swyddogion ac arbenigwyr o’r UE a China yn cwrdd ar-lein rhwng 29 Tachwedd a 2 Rhagfyr 2021 i drafod am eu cydweithrediad ar gyfraith a gorfodi cystadleuaeth. Bydd y trafodaethau’n canolbwyntio ar y trawsnewidiad gwyrdd a sut y gall System Adolygu Cystadleuaeth Deg Tsieina a fframwaith Cymorth Gwladwriaethol yr UE gyfrannu ato. Bydd cyfranogwyr hefyd yn trafod mecanweithiau i reoli caffaeliadau a allai fod yn wrth-gystadleuol yn y sector digidol a heriau ymarferol ymchwilio i farchnadoedd digidol. Yn ogystal, bydd diweddariadau ar y diwygiadau arfaethedig i Gyfraith Gwrth-fonopoli Tsieina a datblygiadau polisi rheoleiddio a chystadleuaeth diweddar yn yr UE.

Mae'r 22nd Mae Wythnos Cystadleuaeth yr UE-China yn dilyn y traddodiad hirsefydlog o ddeialog cystadlu bob dwy flynedd rhwng yr UE a'r asiantaethau gorfodi gwrth-fonopoli yn Tsieina. Mae'n rhan o'r Prosiect Cydweithrediad Cystadleuaeth, rhaglen bum mlynedd a ariennir gan yr UE sy'n cynnig cydweithrediad technegol i awdurdodau cystadlu yn Asia. Mae hefyd yn darparu llwyfan ar gyfer cyfnewid polisi cystadlu rhwng Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cystadleuaeth y Comisiwn Ewropeaidd (Cystadleuaeth DG) a Gweinyddiaeth Wladwriaeth Tsieineaidd ar gyfer Rheoleiddio'r Farchnad (SAMR). Yr amcan yw cyfnewid profiadau a chryfhau cydgyfeiriant mewn polisi cystadlu, er budd dinasyddion a busnesau yn yr UE ac yn Asia. Mae mwy o wybodaeth am ddeialog ddwyochrog y Comisiwn Ewropeaidd â Tsieina ym maes polisi cystadlu ar gael ar y Comisiwn wefan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Tsieina

Mae'r UD yn gwahodd Taiwan i'w uwchgynhadledd ddemocratiaeth - China yn ddig

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweinyddiaeth Biden wedi gwahodd Taiwan i’w “Uwchgynhadledd dros Ddemocratiaeth” y mis nesaf, yn ôl rhestr o gyfranogwyr a gyhoeddwyd ddydd Mawrth, symudiad a gynhyrfodd China, sy’n gweld yr ynys a lywodraethir yn ddemocrataidd fel ei thiriogaeth, ysgrifennu Ben Blanchard yn Taipei a Yew Lun Tian yn Beijing a Humeyra Pamuk.

Mae'r crynhoad cyntaf o'i fath yn brawf o honiad yr Arlywydd Joe Biden, a gyhoeddwyd yn ei anerchiad polisi tramor cyntaf yn ei swydd ym mis Chwefror, y byddai'n dychwelyd yr Unol Daleithiau i arweinyddiaeth fyd-eang i wynebu lluoedd awdurdodaidd dan arweiniad China a Rwsia .

Mae 110 o gyfranogwyr ar restr wahoddiadau Adran y Wladwriaeth ar gyfer y digwyddiad rhithwir ar 9 a 10 Rhagfyr, sy'n ceisio helpu i atal gwrth-ddemocratiaeth ddemocrataidd ac erydiad hawliau a rhyddid ledled y byd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys Tsieina na Rwsia. Darllen mwy.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor Taiwan y byddai'r llywodraeth yn cael ei chynrychioli gan y Gweinidog Digidol Audrey Tang a Hsiao Bi-khim, llysgennad de facto Taiwan yn Washington.

hysbyseb

"Mae gwahoddiad ein gwlad i gymryd rhan yn yr 'Uwchgynhadledd dros Ddemocratiaeth' yn gadarnhad o ymdrechion Taiwan i hyrwyddo gwerthoedd democratiaeth a hawliau dynol dros y blynyddoedd," ychwanegodd y weinidogaeth.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor China ei bod yn “gwrthwynebu’n gadarn” y gwahoddiad.

"Dim ond gorchudd ac offeryn yw gweithredoedd yr Unol Daleithiau i ddangos mai democratiaeth yn unig yw arf i hyrwyddo ei amcanion geopolitical, gormesu gwledydd eraill, rhannu'r byd a gwasanaethu ei fuddiannau ei hun," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth Zhao Lijian wrth gohebwyr yn Beijing.

hysbyseb

Daw’r gwahoddiad am Taiwan wrth i China gynyddu pwysau ar wledydd i israddio neu dorri cysylltiadau â’r ynys, y mae Beijing yn ei hystyried yn ddi-hawl i faglu gwladwriaeth. Darllen mwy.

Dywed Taiwan hunan-lywodraethol nad oes gan Beijing hawl i siarad drosto.

Parhaodd gwahaniaethau miniog dros Taiwan yn ystod cyfarfod rhithwir yn gynharach y mis hwn rhwng Biden ac Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping.

Tra ailadroddodd Biden gefnogaeth hirsefydlog yr Unol Daleithiau i'r polisi 'One China' y mae'n cydnabod Beijing yn swyddogol yn hytrach na Taipei, dywedodd hefyd ei fod yn "gwrthwynebu'n gryf ymdrechion unochrog i newid y status quo neu danseilio heddwch a sefydlogrwydd ar draws Culfor Taiwan," meddai'r Tŷ Gwyn.

Dywedodd Xi fod y rhai yn Taiwan sy’n ceisio annibyniaeth, a’u cefnogwyr yn yr Unol Daleithiau, yn “chwarae â thân”, yn ôl asiantaeth newyddion y wladwriaeth Xinhua.

Mae grwpiau hawliau yn cwestiynu a all Uwchgynhadledd Democratiaeth Biden wthio’r arweinwyr byd hynny sy’n cael eu gwahodd, rhai sydd wedi’u cyhuddo o goleddu tueddiadau awdurdodaidd, i gymryd camau ystyrlon.

Mae rhestr Adran y Wladwriaeth yn dangos y bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd ddemocratiaethau aeddfed fel Ffrainc a Sweden ond hefyd gwledydd fel Ynysoedd y Philipinau, India a Gwlad Pwyl, lle mae gweithredwyr yn dweud bod democratiaeth dan fygythiad.

Yn Asia, gwahoddwyd rhai o gynghreiriaid yr Unol Daleithiau fel Japan a De Korea, tra na chafodd eraill fel Gwlad Thai a Fietnam. Absenolion nodedig eraill oedd cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yr Aifft ac aelod o Dwrci NATO. Bydd y gynrychiolaeth o'r Dwyrain Canol yn fain, gydag Israel ac Irac yr unig ddwy wlad a wahoddir.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Tsieina

Mae Xi yn dweud wrth arweinwyr de-ddwyrain Asia nad yw China yn ceisio 'hegemoni'

cyhoeddwyd

on

By

Arlywydd Tseiniaidd Xi Jinping (Yn y llun) dywedodd wrth arweinwyr Cymdeithas 10 gwlad Gwledydd De-ddwyrain Asia (ASEAN) mewn uwchgynhadledd ddydd Llun (22 Tachwedd) na fyddai Beijing yn “bwlio” ei chymdogion rhanbarthol llai, yng nghanol y tensiwn cynyddol dros Fôr De Tsieina, ysgrifennu Gabriel Crossley, Rozanna Latiff a Martin Petty, Reuters.

Mae honiadau tiriogaethol Beijing dros y môr yn gwrthdaro â rhai sawl gwlad yn Ne-ddwyrain Asia ac wedi codi braw o Washington i Tokyo.

Ond dywedodd Xi na fyddai China byth yn ceisio hegemoni nac yn manteisio ar ei faint i orfodi gwledydd llai, ac y byddai'n gweithio gydag ASEAN i ddileu "ymyrraeth".

"Roedd Tsieina, mae, a bydd bob amser yn gymydog da, yn ffrind da, ac yn bartner da i ASEAN," dyfynnodd cyfryngau talaith Chinse fod Xi yn dweud.

hysbyseb

Mae haeriad sofraniaeth China dros Fôr De Tsieina wedi ei osod yn erbyn aelodau ASEAN Fietnam a Philippines, tra bod Brunei, Taiwan a Malaysia hefyd yn hawlio rhannau.

Ynysoedd y Philipinau ddydd Iau (18 Tachwedd) condemnio gweithredoedd tri o longau gwarchod arfordir Tsieineaidd y dywedodd eu bod wedi blocio a defnyddio canon dŵr ar gychod ailgyflenwi tuag at atoll yn y môr a feddiannwyd gan Philippine.

Galwodd yr Unol Daleithiau ddydd Gwener y gweithredoedd Tsieineaidd "peryglus, pryfoclyd, a heb gyfiawnhad", a rhybuddiodd y byddai ymosodiad arfog ar longau Philippine yn galw ymrwymiadau amddiffyn y ddwy ochr yr Unol Daleithiau.

hysbyseb

Dywedodd Arlywydd Philippine, Rodrigo Duterte, wrth yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Xi ei fod "yn casáu" yr eilydd a dywedodd mai rheolaeth y gyfraith oedd yr unig ffordd allan o'r anghydfod. Cyfeiriodd at ddyfarniad cyflafareddu rhyngwladol yn 2016 a ganfu nad oedd gan hawliad morwrol Tsieina i’r môr unrhyw sail gyfreithiol.

"Nid yw hyn yn siarad yn dda am y cysylltiadau rhwng ein cenhedloedd," meddai Duterte, a fydd yn gadael ei swydd y flwyddyn nesaf ac sydd wedi cael ei feirniadu yn y gorffennol am fethu â chondemnio ymddygiad China yn y dyfroedd y bu anghydfod yn eu cylch.

Grwpiau ASEAN Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Ynysoedd y Philipinau, Singapore, Gwlad Thai a Fietnam.

Dywedodd Xi wrth yr uwchgynhadledd fod China ac ASEAN wedi “bwrw gwallgofrwydd y Rhyfel Oer” - pan gafodd y rhanbarth ei lapio gan gystadleuaeth uwch-bwer a gwrthdaro fel Rhyfel Fietnam - ac wedi cynnal sefydlogrwydd rhanbarthol ar y cyd.

Mae China yn beirniadu’r Unol Daleithiau yn aml am “feddwl am y Rhyfel Oer” pan fydd Washington yn ymgysylltu â’i chynghreiriaid rhanbarthol i wthio yn ôl yn erbyn dylanwad milwrol ac economaidd cynyddol Beijing.

Ymunodd Arlywydd yr UD Joe Biden ag arweinwyr ASEAN ar gyfer uwchgynhadledd rithwir ym mis Hydref a addo ymgysylltu mwy gyda'r rhanbarth.

Cafodd yr uwchgynhadledd ei chynnal heb gynrychiolydd o Myanmar, meddai Gweinidog Tramor Malaysia, Saifuddin Abdullah, ddydd Llun. Nid oedd y rheswm dros y diffyg presenoldeb yn glir ar unwaith, ac ni atebodd llefarydd ar ran llywodraeth filwrol Myanmar alwadau yn ceisio sylwadau.

Mae arweinydd iau ASEAN, Myanmar, Min Aung Hlaing, sydd wedi arwain at wrthdaro gwaedlyd ar anghytuno ers cipio grym ar 1 Chwefror, o uwchgynadleddau rhithwir y mis diwethaf dros ei fethiant i wneud cynnydd wrth weithredu cynllun heddwch y cytunwyd arno, mewn gwaharddiad digynsail ar gyfer y bloc.

Gwrthododd Myanmar anfon cynrychiolaeth iau a beio ASEAN am wyro oddi wrth ei egwyddor peidio ag ymyrryd ac ogofa i bwysau’r Gorllewin.

Fe wnaeth China lobïo i Min fynychu'r uwchgynhadledd, yn ôl ffynonellau diplomyddol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd