Cysylltu â ni

Tsieina

Farchnad Tsieineaidd yn mwynhau manteision yn ei maint, bywiogrwydd ar gyfer arloesi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r llun yn dangos cynhyrchion gwydr a ddatblygwyd gan Schott yn cael eu harddangos yn y trydydd Expo Mewnforio Rhyngwladol Tsieina. (Darparwyd y llun gan Schott.)

Y flwyddyn 2022 oedd Blwyddyn Ryngwladol Gwydr, a rhannodd Albert Chen, rheolwr gyfarwyddwr Schott yn Tsieina, un o'r cwmnïau gwydr arbenigol mwyaf blaenllaw yn y byd o'r Almaen, stori am wydr gyda People's Daily, yn ysgrifennu Yang Xun    Pobl Daily.

Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae gwneuthurwr yr Almaen bob amser wedi ymrwymo i wella ei dechnolegau gweithgynhyrchu a phrosesu gwydr uwch-denau. Fodd bynnag, nid oedd ganddo gyfle i lansio ei gynhyrchion yn aruthrol yn y farchnad, nes iddo ddysgu o drafodaethau gyda'i bartneriaid Tsieineaidd bod llawer o gwmnïau technoleg Tsieineaidd yn chwilio am atebion ar gyfer cynhyrchu sgriniau crwm.

“Daeth llwyddiant ein technolegau a’n cynhyrchion nid yn unig o alw cwmnïau technoleg Tsieineaidd am dechnolegau newydd ond hefyd o gadwyn ddiwydiannol gref diwydiant electroneg Tsieineaidd a’i farchnad defnydd hanfodol,” meddai Chen.

Nododd fod potensial y farchnad Tsieineaidd yn amlwg i bawb, ac mae ehangu buddsoddiad yn Tsieina yn strategaeth bwysig a fabwysiadwyd gan lawer o gwmnïau rhyngwladol, gan gynnwys Schott.

Dechreuodd Schott ei fusnes yn Tsieina yn 2002. Hyd yn hyn, mae cyfanswm ei werthiannau yn y wlad wedi cyrraedd 2.55 biliwn yuan ($377 miliwn).

Dywedodd Chen wrth People's Daily fod Schott wedi mwynhau datblygiad llewyrchus yn Tsieina dros y ddau ddegawd diwethaf, a gyda'r disgwyliad cyffredinol y bydd economi Tsieineaidd yn codi yn 2023, credir y bydd yr amgylchedd buddsoddi ar gyfer cwmnïau tramor yn y wlad yn parhau i gael ei optimeiddio.

hysbyseb

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Schott wedi ehangu ei fuddsoddiad yn Tsieina yn barhaus, gan gyflwyno llinellau cynhyrchu pen uchel a sefydlu canolfan Ymchwil a Datblygu Asia-Môr Tawel.

Cyflawnwyd llawer o ganlyniadau newydd yn Tsieina gan wneuthurwr yr Almaen, gan gynnwys sgriniau ffôn symudol wedi'u gwneud o wydr tra-denau crwm, pennawd amlinell transistor ar gyfer blaen 5G, a dyluniad amgáu ar gyfer peiriannau ysgafn sbectol realiti estynedig.

Yn ogystal, mae'r cwmni hefyd wedi nodi cytundebau cyfathrebu optegol â chorfforaethau Tsieineaidd yn Expo Mewnforio Rhyngwladol Tsieina am dair blynedd yn olynol, gan gyfrannu ei ran at ddatblygiad marchnad 5G Tsieineaidd.

"Tsieina yw marchnad ddefnydd Schott sy'n tyfu gyflymaf. Mae'r farchnad Tsieineaidd yn mwynhau manteision yn ei maint a hefyd yn ei bywiogrwydd ar gyfer arloesi," meddai Chen.

Yn 2021, sefydlodd Schott ganolfan Ymchwil a Datblygu Asia-Môr Tawel yn Suzhou, talaith Jiangsu dwyrain Tsieina, i gynnig cefnogaeth dechnegol ffiniol ar gyfer ei wydr tenau iawn, cyfathrebu 5G, rhith-realiti a realiti estynedig, yn ogystal â busnesau storio ynni.

Hyd yn hyn, mae'r cwmni wedi buddsoddi 20 miliwn yuan mewn adeiladu canolfan gais yn Tsieina. Mae'n bwriadu buddsoddi 8 miliwn i 10 miliwn yuan bob blwyddyn i hyrwyddo datblygiad y ganolfan.

"Byddwn yn parhau i gyfrannu at arloesi ac ymchwil a datblygu brandiau Tsieineaidd, i wneud defnydd llawn o'n manteision technegol a bod o fudd i'r wlad trwy gydweithrediad agos ar gymhwyso technolegau," nododd Chen.

Yn ôl iddo, Tsieina bob amser fu'r farchnad sy'n tyfu gyflymaf yn Schott yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Dywedodd wrth People's Daily fod amgylchedd busnes Tsieina yn ffafriol i ddatblygiad mentrau arloesol. Mae llywodraeth Tsieina wedi ehangu mynediad ar gyfer cyfalaf tramor yn gyson, wedi trosglwyddo'r pŵer i gymeradwyo eitemau gweinyddol, ac wedi symleiddio cymeradwyaethau gweinyddol, sy'n lleddfu baich mentrau ac yn creu marchnad sy'n cynnwys effeithlonrwydd, ecwiti, cyfleustra a rhyddid i fentrau tramor.

"Fel cwmni uwch-dechnoleg, mae Schott wedi elwa ar y gyfradd treth incwm menter is o 15 y cant a'r polisi ar ganiatáu didyniadau treth ychwanegol ar gyfer costau Ymchwil a Datblygu. Mae hefyd yn cael ei hwyluso gan y gweithdrefnau tollau symlach a chymeradwyaethau tollau optimaidd," meddai Chen Dyddiol y Bobl.

Tsieina yw ail economi fwyaf y byd, y wlad fasnachu fwyaf mewn nwyddau, a phrif gyrchfan buddsoddiad tramor. Mae ei ddatblygiad economaidd yn tynnu sylw byd-eang.

Dywedodd Chen, wrth i Tsieina gymryd camau cadarn tuag at ddatblygiad economaidd o ansawdd uchel, mae mentrau tramor yn dal i fwynhau potensial datblygu enfawr yn y wlad.

“Bydd Tsieina, fel ffynhonnell twf sefydlog i’r economi fyd-eang, yn gwneud mwy o gyfraniadau at adeiladu economi byd agored a dyfodol gwell i ddynolryw yn yr oes ôl-bandemig,” meddai Chen. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd