Cysylltu â ni

Tsieina

Mae 'dwy sesiwn' leol a gynullwyd ar draws Tsieina yn adlewyrchu hyder datblygiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r llun a dynnwyd ar 27 Ionawr yn dangos safle twristaidd gorlawn yn rhagdybiaeth ymreolaethol Liangshan Yi, talaith Sichuan de-orllewin Tsieina. (People's Daily Online/Li Jieyi)

Yn ddiweddar, rhyddhaodd taleithiau Tsieineaidd, rhanbarthau ymreolaethol, a bwrdeistrefi eu hadroddiadau gwaith llywodraeth 2023 wrth i “ddwy sesiwn” leol gael eu cynnull ledled y wlad, yn ysgrifennu Li Zhen, Dyddiol y Bobl.  

Ar wahân i adrodd ar eu perfformiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethant hefyd ddadorchuddio mapiau ffordd ar gyfer eu datblygiad yn 2023.

Gan gymryd datblygiad o ansawdd uchel fel y brif flaenoriaeth, bydd llywodraethau lleol yn canolbwyntio ar sefydlogi disgwyliadau, hybu hyder a meithrin cryfder, a byddant yn ymdrechu i gyflawni uchafbwyntiau newydd o ran datblygiad.

Yn eu hadroddiadau gwaith, pwysleisiodd llywodraethau lleol flaenoriaethu sefydlogrwydd wrth fynd ar drywydd cynnydd o ran datblygiad economaidd a chymdeithasol yn 2023 a'r pum mlynedd nesaf. Roedd y prif nodau datblygu economaidd a chymdeithasol a ddatgelwyd ganddynt yn ysbrydoledig.

Yn ôl yr ystadegau, mae 11 talaith a rhanbarthau ymreolaethol yn gosod eu targedau twf CMC tua 6 y cant, a chynigiodd naw gyflawni twf o dros 6 y cant, gan gynnwys bwrdeistref Chongqing, rhanbarth ymreolaethol Xinjiang Uygur, talaith Hainan, a rhanbarth ymreolaethol Tibet.

Yn benodol, dywedodd rhanbarth ymreolaethol Tibet, talaith Jiangxi, a rhanbarth ymreolaethol Xinjiang Uygur y byddent yn ymdrechu i sicrhau twf o tua 8 y cant, 7 y cant, a 7 y cant, yn y drefn honno.

hysbyseb

Cynhyrchir paneli ffotofoltäig (PV) mewn cwmni technoleg PV yn Yiwu, talaith Zhejiang dwyrain Tsieina, 22 Ionawr, 2023. (People's Daily Online/Wang Songneng)

Targed Hainan oedd yr uchaf, gan gyrraedd 9.5 y cant. Roedd y dalaith hefyd yn bwriadu codi ei refeniw cyllideb gyhoeddus gyffredinol tua 15 y cant, a buddsoddiad asedau sefydlog 12 y cant.

Mae'r ffigurau hyn yn adlewyrchu gwytnwch cryf, potensial aruthrol, a bywiogrwydd mawr economi Tsieina, gan gyhoeddi cynnydd yn economi Tsieina yn y flwyddyn newydd.

Dangosodd llywodraethau lleol hyder cryf yn y datblygiad yn y pum mlynedd nesaf. Dywedodd taleithiau Hubei, Hunan, ac Anhui y byddent yn ehangu eu heconomïau i tua 7 triliwn yuan ($ 1.02 triliwn) yn ystod y pum mlynedd nesaf, tra bod Sichuan wedi gosod y nifer ar fwy nag 8 triliwn yuan.

Zhejiang dalaith yn fwy uchelgeisiol. Roedd y dalaith yn bwriadu codi ei CMC i 12 triliwn yuan erbyn 2027, gyda CMC y pen o 170,000 yuan ac incwm gwario y pen o 85,000 yuan.

Dywedodd llawer o lywodraethau lleol y byddent yn blaenoriaethu adferiad ac ehangu defnydd eleni.

Bydd Shanghai yn gwneud mwy o ymdrech i adeiladu ei hun yn ganolfan ddefnydd ryngwladol, datblygu "economi lansiad cyntaf", economi nos ac economi llif byw yn egnïol, a meithrin swp o dirnodau lleol dan sylw.

Mae offer peiriant digidol i'w allforio i Ewrop yn cael eu cynhyrchu gan dechnegwyr mewn gweithdy cwmni ym Ma'anshan, talaith Anhui dwyrain Tsieina, 9 Ionawr, 2023. (People's Daily Online/Wang Wensheng)

Cynigiodd talaith Shandong weithredu ymgyrch "blwyddyn bywiogi treuliant" i integreiddio busnesau ar-lein ac all-lein a ffugio swp o wregysau diwydiannol e-fasnach.

Bydd talaith Hainan yn ymdrechu i wella nifer y twristiaid sy'n ymweld a refeniw twristiaeth 20 y cant a 25 y cant, yn y drefn honno, ac yn ymdrechu i werthiannau di-doll ar y môr i fod yn fwy na 80 biliwn yuan.

O ran ehangu buddsoddiad effeithiol, mae talaith Shaanxi gogledd-orllewin Tsieina wedi trefnu 640 o brosiectau mawr ar lefel y dalaith eleni, gyda buddsoddiad blynyddol arfaethedig o 480.4 biliwn yuan. Bydd y dalaith yn gweithio i ehangu buddsoddiad asedau sefydlog tua 8 y cant.

Bydd talaith Liaoning yng ngogledd-ddwyrain y wlad yn cwblhau cynllun datblygedig y seilwaith newydd ac yn cyflymu'r gwaith o adeiladu seilwaith rhwydwaith "gigabit dwbl" a chyfleusterau codi tâl.

Roedd talaith Qinghai yn bwriadu gweithredu dros 800 o brosiectau rheilffordd, maes awyr, ffyrdd, cadwraeth dŵr ac ynni mawr, gyda chyfanswm buddsoddiad o 1.3 triliwn yuan.

Yn cael ei grybwyll tua 500 o weithiau, roedd "datblygiad o ansawdd uchel" yn parhau i fod yn air yn adroddiadau gwaith y llywodraeth a ryddhawyd gan y 31 talaith Tsieineaidd, rhanbarthau ymreolaethol, a bwrdeistrefi.

Addawodd bwrdeistref Chongqing ehangu diwydiannau sy'n dod i'r amlwg gyda phwysigrwydd strategol a hyrwyddo gweithrediad manwl y cynllun ar adeiladu clystyrau diwydiannol o'r radd flaenaf o gerbydau cysylltiedig deallus a cherbydau ynni newydd.

Ymwelwyr yn sefyll am luniau mewn gwisgoedd traddodiadol o grŵp ethnig Tsieineaidd mewn perllan yn sir ymreolaethol Luocheng Mulao, rhanbarth ymreolaethol Guangxi Zhuang de Tsieina, 4 Chwefror 2023. (People's Daily Online/Liao Guangfu)

Cyflwynodd talaith Jiangxi bolisïau cefnogol ar gyfer yr economi ddigidol, gan gynllunio i adeiladu canolfannau cyfrifiadurol uwch i hyrwyddo trawsnewid diwydiannau digidol, rhwydwaith a deallus.

Dywedodd talaith Gansu y byddai'n rhoi mwy o chwarae i'w fanteision mewn adnoddau ynni eleni ac yn adeiladu sypiau cyntaf y wlad o systemau hybrid gwynt-ffotofoltäig mawr.

Mae agor i fyny yn rym pwysig sy'n gyrru datblygiad economaidd a chymdeithasol. Mae llawer o daleithiau, rhanbarthau ymreolaethol, a bwrdeistrefi yn cymryd datblygu agor lefel uchel fel tasg bwysig.

Dywedodd talaith Zhejiang y byddai'n llwyddo i gynnal twf cyson yn y sector masnach dramor a sicrhau bod ei hallforion yn cyfrif am tua 14.5 y cant o gyfanswm y wlad. Ar ben hynny, bydd yn gwella ymdrechion i ddenu busnes a buddsoddiad. Yn ôl y dalaith, bydd ei ddefnydd gwirioneddol o gyfalaf tramor yn fwy na $20 biliwn, a bydd buddsoddiad tramor yn cyfrif am dros 27 y cant o'r sector gweithgynhyrchu.

Cynigiodd talaith Yunnan gyflymu 50 o brosiectau mawr ar hyd Rheilffordd Tsieina-Laos ac alinio gwasanaeth Lancang-Mekong Express â threnau cludo nwyddau Tsieina-Ewrop a llwybr llongau rhyngwladol Lancang-Mekong. Roedd y dalaith yn bwriadu anfon dros 10 miliwn o deithwyr a 13 miliwn o dunelli o gargo eleni.

Dywedodd rhanbarth ymreolaethol Xinjiang Uygur y byddai'n well adeiladu ardal graidd Belt Economaidd Silk Road a chyflymu'r gwaith o adeiladu canolfan ddosbarthu ar gyfer trenau cludo nwyddau Tsieina-Ewrop sy'n dychwelyd, sylfaen arddangos ar lefel genedlaethol o drafnidiaeth amlfodd a sylfaen arddangos lefel genedlaethol ar gyfer prosesu adnoddau a fewnforir. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd