Cysylltu â ni

Brwsel

Brwsel i ffrwyno mewnforion o dechnoleg werdd Tsieineaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn bwriadu cyfyngu ar fewnforio technoleg werdd o Tsieina. Bydd hyn yn lleihau'r siawns y bydd cwmnïau Tsieineaidd yn ennill contractau cyhoeddus ac yn creu rhwystrau ychwanegol i brynwyr sy'n chwilio am gymorthdaliadau. Dywedodd yr adroddiad y byddai bidiau caffael cyhoeddus yn ymwneud â chynhyrchion o wledydd sydd â mwy na 65% o gyfrannau marchnad yr UE yn cael eu hisraddio. Cyfeiriodd at ddrafft o Ddeddf Diwydiant Sero Net, a welwyd gan y Times Ariannol.

Fodd bynnag, mae Cyfarwyddiaeth Masnach y Comisiwn Ewropeaidd yn pryderu y gallai’r diwygiadau a gynigir i’r llyfr rheolau caffael cyhoeddus fynd yn groes i gyfraith ryngwladol. Dywedodd ffynonellau a oedd yn gyfarwydd â'r mater wrth FT.

Mae adroddiadau Times Ariannol adroddodd ddydd Mawrth (14 Mawrth) bod yr Undeb Ewropeaidd yn ceisio ffyrdd newydd o fonitro buddsoddiadau cwmnïau Ewropeaidd mewn cyfleusterau cynhyrchu tramor, i gyfyngu ar fynediad Tsieina i dechnoleg newydd o'r Gorllewin.

Ein Safonau

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd