Cysylltu â ni

Cyngor Ewrop

Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop - Colli preifatrwydd trwy "track & trace"

cyhoeddwyd

on

Gyda lledaeniad COVID-19, mae rhai llywodraethau yn bachu ar y cyfle i ddatgymalu rhannau o ddemocratiaeth. Mae colli preifatrwydd trwy systemau "olrhain ac olrhain", oedi mewn etholiadau a cham-drin eraill yn peri pryder yng Nghynulliad Seneddol Cyngor Ewrop ac mae'r Aelod Seneddol Armenaidd Vladimir Vardanyan eisiau gweld rheolaethau tynnach ...

hysbyseb

Cyngor Ewrop

Diwygio gwleidyddol yn Kazakstan yn ymatebol i anghenion ac uchelgeisiau ei ddinasyddion

cyhoeddwyd

on

Ar 23 Medi 23 llofnododd a chyflwynodd aelodau Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop ddatganiad ysgrifenedig yn cefnogi Kazakhstan ac yn croesawu gweithred y wlad i ddileu'r gosb eithaf.

Mae'r datganiad yn nodi:

“Rydym yn croesawu penderfyniad awdurdodau Kazakh i ddileu’r gosb eithaf yn llwyr trwy lofnodi’r Ail Brotocol Dewisol i’r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol, gan anelu at ddileu’r gosb eithaf.

Rydym yn croesawu yn bennaf ddatganiad Arlywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev yn Dadl Gyffredinol 75ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig lle tanlinellodd safle cryf y Wladwriaeth i gyflawni'r hawl sylfaenol i fywyd ac urddas dynol a'i benderfyniad i ymuno â'r Ail Brotocol Dewisol.

Mae'r penderfyniad hwn yn unol â gwerthoedd ac egwyddorion Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop, fel y nodir yn Penderfyniad 2193 (2017) “Perthynas Cyngor Ewrop â Kazakhstan”. Mae hyn hefyd yn dangos penderfyniad Kazakhstan i frwydro yn erbyn y gosb greulon ac annynol hon a dilyn y duedd ddiddymol gynyddol.

Mae Kazakhstan yn bartner pwysig i Gyngor Ewrop yng nghyd-destun yr ail “Flaenoriaethau Cydweithrediad Cymdogaeth ar gyfer Kazakhstan” a fabwysiadwyd gan Bwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop ar 4 Ebrill 2019.

Rydym felly yn galw ar Kazakhstan i ddilyn yr egwyddorion a gyhoeddwyd yn flaenorol i adeiladu Gwladwriaeth a ddatblygwyd yn ddemocrataidd ac sy'n canolbwyntio ar hawliau dynol. "

Llofnodwyd y datganiad ysgrifenedig hwn gan:

hysbyseb

Ms Laima Liucija ANDRIKIENĖ, Lithwania, EPP / CD; Ms Nigar ARPADARAI, Azerbaijan, EC / DA; Mr Erkin GADIRLI, Azerbaijan, EC / DA; Ms Ekaterina GECHEVA-ZAHARIEVA, Bwlgaria, EPP / CD; Mr Oleksii GONCHARENKO, Wcráin, EC / DA; Arglwydd Leslie GRIFFITHS, Y Deyrnas Unedig, SOC; TERFYNAU Mr Antonio GUTIÉRREZ, Sbaen, SOC; Ms Maria-Gabriela HORGA, Rwmania, EPP / CD; Mr Andrej HUNKO, Yr Almaen, UEL; Mr Yuriy KAMELCHUK, Wcráin, EPP / CD; Mr Kimmo KILJUNEN, Y Ffindir, SOC; Mr Tiny KOX, Yr Iseldiroedd, UEL; Syr Tony LLOYD, Y Deyrnas Unedig, SOC; Ms Yuliya LOVOCHKINA, Wcráin, SOC; Mr Arminas LYDEKA, Lithwania, ALDE; Mr Arkadiusz MULARCZYK, Gwlad Pwyl, EC / DA; Mr Aleksander POCIEJ, Gwlad Pwyl, EPP / CD; Mr Francesco SCOMA, Yr Eidal, EPP / CD; Mr Samad SEYIDOV, Azerbaijan, EC / DA; Mr Stefan TAFROV, Bwlgaria, NR; Mr Vladimir VARDANYAN, Armenia, EPP / CD; Ms Yelyzaveta YASKO, Wcráin, EPP / CD; Mr Emanuelis ZINGERIS, Lithwania, EPP / CD

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyngor Ewrop

Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop - Y defnydd cynyddol o Ddeallusrwydd Artiffisial

cyhoeddwyd

on

Mae’r defnydd cynyddol o ddeallusrwydd artiffisial yn peryglu’r farchnad lafur, yn ôl AS Awstria, yr Athro Stefan Schennach. Mae am weld rheolau sy'n lleihau'r risg o golli swyddi wrth i'r defnydd o robotiaid gynyddu ...

Parhau Darllen

Cyngor Ewrop

Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop - AI ac algorithmau ym maes cyfiawnder troseddol

cyhoeddwyd

on

Mae Dirprwy Latfia Boriss Cilevičs, awdur adroddiad ar ddefnyddio deallusrwydd artiffisial ym maes cyfiawnder a fydd yn cael ei fabwysiadu yr wythnos hon gan Bwyllgor Sefydlog Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop, yn rhybuddio Jim Gibbons am beryglon dibynnu ar algorithmau troseddol. systemau cyfiawnder.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd