RSSTrychinebau

UE i gynnal cynhadledd rhoddwyr rhyngwladol ar gyfer #Albania i helpu gydag ailadeiladu ar ôl #Earthquake

UE i gynnal cynhadledd rhoddwyr rhyngwladol ar gyfer #Albania i helpu gydag ailadeiladu ar ôl #Earthquake

| Ionawr 13, 2020

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn trefnu cynhadledd rhoddwyr rhyngwladol ar 17 Chwefror ym Mrwsel i gefnogi’r ymdrechion ailadeiladu yn Albania ar ôl y daeargryn a darodd y wlad ddiwedd mis Tachwedd, mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, wedi cyhoeddi. “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll wrth ei bartneriaid yn y Balcanau Gorllewinol. Rwy'n hapus i gyhoeddi […]

Parhau Darllen

#Albania - Mae'r UE yn defnyddio cymorth brys ychwanegol yn dilyn #Earthquakes marwol

#Albania - Mae'r UE yn defnyddio cymorth brys ychwanegol yn dilyn #Earthquakes marwol

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn annog cymorth brys ychwanegol yng nghanol y daeargryn gryfaf mewn degawdau a nifer o ôl-effeithiau yn Albania. Gweithredwyd Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE ar gais awdurdodau Albania ar 26 Tachwedd. Yn ogystal â thri thîm chwilio ac achub o fwy na staff 200 sydd eisoes wedi'u lleoli yn Albania, mae'r tîm Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 4.5 miliwn mewn cymorth UE i #Greece ar ôl difrod #Cyclone

Mae'r Senedd yn cymeradwyo € 4.5 miliwn mewn cymorth UE i #Greece ar ôl difrod #Cyclone

| Tachwedd 28, 2019

Ddydd Mercher (27 Tachwedd), dywedodd ASEau 'Ydw' wrth gymorth Cronfa Undod yr UE sy'n werth € 4.5 miliwn i helpu i ailadeiladu yng ngorllewin Creta, a gafodd ei daro'n ddifrifol gan dywydd eithriadol ym mis Chwefror. Rhwng 23 a 26 Chwefror 2019, fe wnaeth glaw a stormydd eithriadol o drwm daro Creta, yn enwedig rhan orllewinol yr ynys. Achosodd y llifogydd a'r tirlithriadau […]

Parhau Darllen

#Albania - Mae'r UE yn defnyddio cymorth brys yn dilyn #Earthquakes

#Albania - Mae'r UE yn defnyddio cymorth brys yn dilyn #Earthquakes

| Tachwedd 27, 2019

Yn dilyn daeargryn maint 6.3 a thri ôl-daro a darodd Albania ar 25 Tachwedd, gweithredwyd Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE ar gais awdurdodau Albania. Mae'r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi helpu i symud tri thîm chwilio ac achub, a fydd yn symud i Albania i gynorthwyo awdurdodau Albania gyda'u chwilio a'u hachub […]

Parhau Darllen

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

| Medi 4, 2019

Ddydd Mawrth (3 Medi), cymeradwyodd aelodau’r Pwyllgor Cyllidebau € 293.5 miliwn mewn cymorth Cronfa Undod yr UE yn dilyn digwyddiadau tywydd eithafol yn Awstria, yr Eidal a Rwmania yn 2018. Mae'r € 293.5 miliwn mewn cymorth gan Gronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) yn torri i lawr fel a ganlyn: € 277.2 miliwn i'r Eidal yn dilyn glaw trwm, gwyntoedd cryfion, llifogydd a thirlithriadau yn yr hydref […]

Parhau Darllen

Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

| Awst 15, 2019

Yn dilyn y cais am gymorth o Wlad Groeg, mae asedau achub wedi eu cynnull i fynd i'r afael â thanau coedwig sy'n ysbeilio sawl ardal yng Ngwlad Groeg. Fel ymateb ar unwaith, mae'r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi helpu i symud tair awyren ymladd coedwig o warchodfa achub o'r Eidal a Spainto i gael eu hanfon yn gyflym i'r rhanbarthau yr effeithir arnynt. Cymorth Dyngarol ac Argyfwng […]

Parhau Darllen

Mae #Greece yn brwydro tanau gwyllt ar ynys Evia, blancedi mwg #Athens

Mae #Greece yn brwydro tanau gwyllt ar ynys Evia, blancedi mwg #Athens

| Awst 13, 2019

Fe wnaeth tanau gwyllt mawr â gwyntoedd cryfion ddinistrio darnau o goedwig ar ynys Evia yng Ngwlad Groeg, meddai diffoddwyr tân ddydd Mawrth (13 Awst), wrth i awdurdodau baratoi i wagio dau bentref a allai fod yn llwybr y fflamau, yn ysgrifennu Renee Maltezou. Cynddeiriogodd tanau gwyllt yn afreolus mewn o leiaf bedwar rhanbarth arall yng Ngwlad Groeg, a dywedodd y frigâd dân […]

Parhau Darllen