Cysylltu â ni

Trychinebau

Mae tân yn ysbyty COVID-19 Gogledd Macedoneg yn lladd o leiaf 14

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Lladdwyd pedwar ar ddeg o bobl a 12 wedi’u hanafu’n ddifrifol pan dorrodd tân allan mewn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion COVID-19 yn nhref Gogledd Macedoneg Tetovo yn hwyr ddydd Mercher (8 Medi), meddai gweinidogaeth iechyd gwlad y Balcanau heddiw (9 Medi), yn ysgrifennu Fatos Bytyc, Reuters.

Dywedodd swyddfa'r erlynydd y byddai angen dadansoddiadau DNA i adnabod rhai o'r dioddefwyr, pob un ohonynt yn gleifion mewn cyflwr difrifol. Nid oedd unrhyw staff meddygol ymhlith y dioddefwyr.

Cafodd cyfanswm o 26 o gleifion lety yn ysbyty COVID-19 adeg y tân, meddai’r Gweinidog Iechyd, Venko Filipce.

hysbyseb

“Mae’r 12 claf arall sydd ag anafiadau sy’n peryglu bywyd yn cael eu gofalu yn ysbyty Tetovo,” meddai Filipce ar Twitter.

Dywedodd y Prif Weinidog Zoran Zaev fod y tân wedi ei achosi gan ffrwydrad, a bod yr ymchwiliad ar y gweill. Dywedodd y cyfryngau lleol y gallai canister ag ocsigen neu nwy fod wedi ffrwydro.

Gwelir ysbyty ar gyfer cleifion clefyd coronafirws (COVID-19) ar ôl i dân gynnau, yn Tetovo, Gogledd Macedonia, Medi 9, 2021. REUTERS / Ognen Teofilovski

Dangosodd y cyfryngau lleol ddelweddau o dân enfawr a dorrodd allan tua 9 yr hwyr (1900 GMT) yn yr ysbyty yng ngorllewin y dref wrth i'r diffoddwyr tân rasio i'r lleoliad. Diffoddwyd y tân ar ôl ychydig oriau.

hysbyseb

Digwyddodd y ddamwain ar y diwrnod pan nododd Gogledd Macedonia 30 mlynedd ers ei annibyniaeth ar yr hen Iwgoslafia. Cafodd yr holl ddathliadau a digwyddiadau swyddogol eu canslo ddydd Iau, meddai swyddfa’r Arlywydd Stevo Pendarovski.

Mae achosion coronafirws wedi bod ar gynnydd yng Ngogledd Macedonia ers canol mis Awst, gan annog y llywodraeth i gyflwyno mesurau cymdeithasol llymach fel tocynnau iechyd ar gyfer caffis a bwytai.

Nododd y wlad o 2 filiwn 701 o heintiau coronafirws newydd a 24 marwolaeth yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Mae gan dref Tetovo, y mae Albaniaid ethnig yn byw ynddi'n bennaf, un o'r nifer uchaf o achosion coronafirws yn y wlad.

Trychinebau

Mae cannoedd wedi ymgilio fel lafa poeth-goch yn bygwth cartrefi yn La Palma yn Sbaen

cyhoeddwyd

on

By

Gorchmynnwyd i fwy na 700 o drigolion gefnu ar eu cartrefi ddydd Mawrth (12 Hydref) ar ynys Sbaenaidd La Palma wrth i lafa poeth-goch symud tuag at eu cymdogaeth, ysgrifennu Bart Biesemans a Castellanos Silvio.

Wrth i afon magma tawdd ddisgyn o losgfynydd Cumbre Vieja yng ngogledd-ddwyrain yr Ynys Dedwydd, gorchmynnodd awdurdodau rhwng 700 ac 800 o drigolion La Laguna i adael cartref gyda’u heiddo a’u hanifeiliaid anwes, yn ôl Cynllun Argyfwng folcanig yr Ynysoedd Dedwydd (Pevolca) .

"Rydyn ni eisiau codi dogfennau a phethau eraill oherwydd bod ein bywyd cyfan yn y tŷ hwnnw ac ni allwn ni gasglu dros 30 mlynedd mewn pum munud," meddai Enrique, 50, perchennog cartref yn Sbaen, wrth Reuters.

hysbyseb

Rhoddodd awdurdodau berchnogion tai tan 1800 GMT i gasglu eu pethau.

"Bu'n rhaid i ni wacáu ardal newydd. Mae'r lafa'n symud ymlaen yn araf. Dylai fod gan bobl amser i fynd â'u dogfennau, eu heitemau personol ac unrhyw beth o werth," meddai Miguel Angel Morcuende, cyfarwyddwr technegol Pevolca.

Roedd 64 o symudiadau seismig ddydd Mawrth, y cryfaf yn mesur 4.1, meddai Sefydliad Daearegol Cenedlaethol Sbaen.

hysbyseb
Mae llosgfynydd Cumbre Vieja yn ysbio lafa a mwg wrth iddo barhau i ffrwydro ar Ynys Dedwydd La Palma, fel y gwelir o Tacande, Sbaen, Hydref 12, 2021. REUTERS / Sergio Perez
Mae Lava, wedi'i ysbio o losgfynydd Cumbre Vieja, yn rholio i lawr allt wrth iddo barhau i ffrwydro ar Ynys Dedwydd La Palma, fel y gwelir o Tacande, Sbaen, Hydref 12, 2021. REUTERS / Sergio Perez

1 / 4

Mae llosgfynydd Cumbre Vieja yn ysbio lafa a mwg wrth iddo barhau i ffrwydro ar Ynys Dedwydd La Palma, fel y gwelir o Tacande, Sbaen, Hydref 12, 2021. REUTERS / Sergio Perez

Arhosodd maes awyr La Palma ar agor ond cafodd 11 hediad eu canslo ddydd Mawrth ac oedi eraill, gweithredwr maes awyr AENA (AENA.MC) meddai.

Yn gynharach ddydd Mawrth, cododd swyddogion gloi a orchmynnwyd oherwydd cwmwl o fwg dros ddau bentref a achoswyd gan y ffrwydrad, gan ganiatáu i fwy na 3,000 o drigolion fynd y tu allan.

Llwyddodd lafa gushing o'r llosgfynydd i amgylchynu ffatri sment ddydd Llun, gan godi cymylau o fwg ac annog awdurdodau i gyfarwyddo pobl yr ardal i aros gartref. darllen mwy

Mae lafa o’r ffrwydrad a ddechreuodd ar Fedi 19 wedi gosod gwastraff i bron i 600 hectar i gyd, meddai awdurdodau.

Ar ôl i gôn y llosgfynydd gwympo’n rhannol ddydd Sadwrn, ffrydiodd afon newydd o lafa tuag at y môr, gan ysbeilio planhigfeydd banana ac afocado a’r rhan fwyaf o’r tai oedd ar ôl yn nhref Todoque.

Mae cenllif o graig tawdd wedi dinistrio 1,186 o adeiladau yn ystod y tair wythnos ers y ffrwydrad, meddai Sefydliad folcanig yr Ynysoedd Dedwydd, ac wedi gorfodi gwacáu tua 6,700 o bobl. Adrodd gan Graham Keeley, Silvio Castellanos, Bart Biesemans

Parhau Darllen

Trychinebau

Mae llif lafa yn tewhau ar La Palma ar ôl i'r crater folcanig gwympo

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth afon o lafa poeth-goch yn llifo o losgfynydd Cumbre Vieja ar La Palma Sbaen dewychu ddydd Llun (4 Hydref), ar ôl i ochr ogleddol y crater gwympo y noson flaenorol gan achosi ffrwydradau ysblennydd, ond fe wnaeth awdurdodau ddiystyru gwacáu pellach, ysgrifennu Borja Suarez a Marco Trujillo.

Er gwaethaf y gweithgaredd uwch, roedd yn ymddangos bod y lafa yn dilyn trywydd tebyg i lifoedd blaenorol ac yn osgoi ardaloedd sydd hyd yn hyn wedi cael eu spared, meddai llywydd rhanbarthol yr Ynysoedd Dedwydd, Angel Victor Torres.

"Roedd yn rhaid i ni archebu ychydig o gloi clo oherwydd ansawdd yr aer, ond nid ydym yn bwriadu gwagio mwy o bobl," meddai mewn cyfweliad i sianel deledu TVE fore Llun.

hysbyseb

Dywedodd Torres fod y llosgfynydd wedi allyrru tua thair gwaith y deunydd a ddiarddelwyd yn ystod ffrwydrad mawr olaf yr ynys ym 1971, mewn chwarter yr amser.

Ychwanegodd fod ei weinyddiaeth yn bwriadu prynu tua 300 o dai i ddarparu ar gyfer y rhai a gollodd eu cartrefi a dywedodd ei bod yn rhy gynnar i ddweud pa mor fawr fyddai cyfanswm y difrod.

"Rydyn ni'n dal i fod yng nghanol hyn ... os yw'r lafa'n dal i wanhau yn yr un meintiau a welsom neithiwr, mae'r difrod yn mynd i fod yn fwy," meddai Torres.

hysbyseb

Mae tua 1,000 o adeiladau wedi’u dinistrio ers i’r ffrwydrad ddechrau ar 19 Medi ac mae 6,000 o bobl wedi’u gwagio, yn bennaf o drefi El Paso a Los Llanos de Aridane, dwy o brif ganolfannau poblogaeth yr ynys o 83,000 o bobl.

Wrth ymweld â'r ynys dros y penwythnos, addawodd y Prif Weinidog Pedro Sanchez € 206 miliwn mewn cymorth i helpu i ailadeiladu a mynnodd fod La Palma yn ddiogel ar gyfer twristiaeth. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Trychinebau

Cefnogaeth dechnegol y Comisiwn i Wlad Groeg sy'n mynd i'r afael â'r rhesymau strwythurol dros argyfwng tanau gwyllt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo prosiect newydd i gefnogi Gwlad Groeg trwy'r Offeryn Cymorth Technegol (TSI) i helpu'r wlad i fynd i'r afael â thrychineb naturiol y tanau gwyllt diweddar. Mae'r cais am gefnogaeth wedi'i gyflwyno gan Asiantaeth yr Amgylchedd Naturiol a Newid Hinsawdd (NECCA) o Weinyddiaeth Amgylchedd ac Ynni Gwlad Groeg. Nod y gefnogaeth yw adfer ac atal y golled bioamrywiaeth bosibl yn rhan ogleddol ynys Evia yng Ngwlad Groeg. 

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Mae tanau gwyllt wedi achosi dinistr yn y rhan hon o Wlad Groeg. Mae'r Comisiwn yma i helpu ac unwaith eto mae'r Offeryn Cymorth Technegol yn dangos ei hyblygrwydd wrth helpu aelod-wladwriaethau i wella ar ôl trychinebau naturiol ac adfer cyfalaf naturiol. Mae hwn yn offeryn pwerus wedi'i deilwra ar anghenion aelod-wladwriaethau y gellir ei ddefnyddio ar gais ar amrywiaeth o sectorau a materion ac a all helpu pob aelod-wladwriaeth i gyflawni eu hamcanion diwygio. " 

Yn benodol, bydd mesurau cymorth yn cynnwys canllawiau newydd i fynd i'r afael ag effaith tanau gwyllt ar ecosystemau Evia ac adeiladu mannau problemus bioamrywiaeth yn seiliedig ar arferion da'r UE. At hynny, bydd y prosiect yn cynhyrchu argymhellion defnyddiol ar gyfer sefydlu canolbwynt o arbenigwyr i ddarparu cefnogaeth wyddonol a thechnegol wrth ddylunio a gweithredu mesurau cymorth i awdurdodau lleol. 

hysbyseb

Mae'r TSI yn cynnig arbenigedd i holl wledydd yr UE ar gyfer gweithredu diwygiadau sy'n gwella twf. Mae'r gefnogaeth a gynigir gan y Comisiwn yn seiliedig ar gais ac wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer yr aelod-wladwriaeth fuddiolwyr. Er 2017, mae'r Rhaglen Gymorth Diwygio Strwythurol a'r TSI wedi bod yn cefnogi dros 1,000 o brosiectau diwygio ym mhob un o'r 27 aelod-wladwriaeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd