Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae tanau gwyllt yn llosgi, mae ffermwyr yn brwydro wrth i dywydd poeth arall bobi gorllewin Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Golygfa yn dangos coed yn llosgi, wrth i danau gwyllt barhau i ledaenu yn rhanbarth Gironde yn ne-orllewin Ffrainc, 11 Awst, 2022.

Anfonodd gwledydd Ewropeaidd dimau diffodd tân i helpu Ffrainc i fynd i’r afael â thân gwyllt “anghenfil” ddydd Iau (11 Awst), tra bod tanau coedwigoedd hefyd yn cynddeiriog yn Sbaen a Phortiwgal ac anogodd pennaeth Asiantaeth Ofod Ewrop weithredu ar unwaith i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Brwydrodd mwy na 1,000 o ddiffoddwyr tân, gyda chefnogaeth awyrennau bomio dŵr, am drydydd diwrnod tân sydd wedi gorfodi miloedd o’u cartrefi a llosgi miloedd o hectarau o goedwig yn rhanbarth de-orllewin Ffrainc Gironde.

Gyda choctel peryglus o dymereddau pothellu, amodau blychau tinder a gwynt yn chwythu’r fflamau, roedd y gwasanaethau brys yn brwydro i ddod â’r tân dan reolaeth.

"Mae'n ogre, anghenfil," meddai Gregory Allione o'r corff diffoddwyr tân Ffrengig FNSPF.

Mae tywydd poeth, llifogydd a rhewlifoedd sy’n dadfeilio yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi cynyddu pryderon ynghylch newid yn yr hinsawdd ac amlder a dwyster cynyddol tywydd eithafol ar draws y byd.

Dywedodd pennaeth Asiantaeth Ofod Ewrop, Josef Aschbacher, nad oedd unrhyw amheuaeth ynghylch y doll ar amaethyddiaeth a diwydiannau eraill yn sgil newid hinsawdd oherwydd bod tymheredd tir uwch ac afonydd yn crebachu fel y’u mesurir o’r gofod.

hysbyseb

ESA Copernicus Sentinel-3 Mae cyfresi lloeren wedi mesur tymereddau arwyneb tir "eithafol" o fwy na 45C (113F) ym Mhrydain, 50C yn Ffrainc a 60C yn Sbaen yn ystod yr wythnosau diwethaf.

"Mae'n eithaf drwg. Rydym wedi gweld eithafion na welwyd o'r blaen, "meddai Aschbacher.

Yn Rwmania, lle mae'r tymheredd uchaf erioed a sychder wedi draenio afonydd o ddŵr, protestiodd gweithredwyr Greenpeace ar lannau sych y Donwy i dynnu sylw at gynhesu byd-eang ac annog y llywodraeth i leihau allyriadau.

Gyda thywydd poeth olynol yn pobi Ewrop yr haf hwn, tymereddau serth a sychder digynsail, mae ffocws o’r newydd wedi’i roi ar risgiau newid hinsawdd i ffermio, diwydiant a bywoliaeth.

Disgwylir i sychder difrifol dorri 15% ar gynhaeaf indrawn yr Undeb Ewropeaidd, gan ei ollwng i lefel isel o 15 mlynedd, yn union fel y mae Ewropeaid yn ymgodymu â phrisiau bwyd uwch o ganlyniad i allforion grawn is na'r arfer o Rwsia a'r Wcráin.

Mae hofrenyddion byddin y Swistir wedi cael eu drafftio i mewn i ddwr awyrgludo i wartheg sychedig, moch a geifr yn chwyddo dan haul tanbaid ar ddolydd Alpaidd y wlad.

Yn Ffrainc, yn dioddef ei sychder llymaf erioed, mae tryciau yn danfon dŵr i ddwsinau o bentrefi lle mae tapiau wedi rhedeg yn sych, mae gorsafoedd ynni niwclear wedi derbyn hepgoriadau i barhau i bwmpio dŵr gollwng poeth i'r afon, ac mae ffermwyr yn rhybuddio y gallai diffyg porthiant arwain at brinder llaeth. .

Yn yr Almaen, mae glawiad prin yr haf hwn wedi draenio lefelau dŵr y Rhein, rhydweli fasnachol y wlad, gan rwystro llongau a gwthio costau cludo nwyddau.

Fodd bynnag, wrth i Ewrop ymgodymu â thywydd poeth arall, nid oes gan un grŵp o weithwyr fawr o ddewis ond ei chwysu: negeswyr bwyd economi gig sy'n aml yn disgyn rhwng holltau rheoliadau llafur.

Ar ôl i faer Palermo ar ynys Sisili ym mis Gorffennaf orchymyn i geffylau oedd yn cludo twristiaid gael o leiaf 10 litr o ddŵr y dydd, fe wnaeth y negesydd beic Gaetano Russo ffeilio siwt yn mynnu triniaeth debyg.

"Ydw i'n werth llai na cheffyl," dyfynnwyd Russo yn dweud mewn datganiad undeb CDIL Nidil.

Cyhoeddodd Swyddfa Dywydd Prydain ddydd Iau rybudd "gwres eithafol" pedwar diwrnod ar gyfer rhannau o Gymru a Lloegr.

Ym Mhortiwgal, treuliodd mwy na 1,500 o ddiffoddwyr tân chweched diwrnod yn ymladd tân gwyllt yn rhanbarth canolog Covilha sydd wedi llosgi 10,500 hectar (40 milltir sgwâr), gan gynnwys rhannau o barc cenedlaethol Serra da Estrela.

Yn Sbaen, arweiniodd stormydd trydanol danau gwyllt newydd a chafodd cannoedd o bobl eu gwacáu o lwybr un tân yn nhalaith Caceres.

Dywedodd swyddfa Macron fod awyrennau ymladd tân ychwanegol yn cyrraedd o Wlad Groeg a Sweden, tra bod yr Almaen, Awstria, Rwmania a Gwlad Pwyl i gyd yn defnyddio diffoddwyr tân i helpu i fynd i’r afael â thanau gwyllt yn Ffrainc.

"Undod Ewropeaidd yn y gwaith!" Trydarodd Macron.

Dywedodd diffoddwyr tân eu bod wedi llwyddo i achub pentref Belin-Beliet, a wagiodd ar ôl i’r heddlu ddweud wrth drigolion am wacáu wrth i’r fflamau agosáu. Ond cyrhaeddodd y tân y cyrion, gan adael tai golosg ac adfeilion tractorau ar eu hôl.

"Rydyn ni wedi bod yn lwcus. Cafodd ein tai eu hachub. Ond rydych chi'n gweld y trychineb draw fan'na. Doedd dim modd achub rhai tai," meddai Gaetan, un o'r trigolion, gan dynnu sylw at dai a losgwyd i'r llawr.

Cafodd y Gironde ei daro gan danau gwyllt mawr ym mis Gorffennaf.

"Mae'r ardal wedi ei hanffurfio'n llwyr. Rydyn ni'n dorcalonnus, rydyn ni wedi blino'n lân," meddai maer lleol, Jean-Louis Dartiailh. Radio Clasurol. " (Y tân hwn) yw'r gwellt terfynol."

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd