RSSfrance

Dylai #France wneud mwy o'r nwyddau sydd eu hangen arno gan fod epidemig # COVID-19 yn dangos risg, meddai'r gweinidog cyllid

Dylai #France wneud mwy o'r nwyddau sydd eu hangen arno gan fod epidemig # COVID-19 yn dangos risg, meddai'r gweinidog cyllid

| Chwefror 24, 2020

Dylai Ffrainc anelu at gynhyrchu mwy o’r nwyddau y mae’n eu hystyried yn strategol, fel cyffuriau a batris trydan, gan fod yr achos coronafirws yn gosod y perygl o ddibynnu ar fewnforion o China, meddai gweinidog cyllid y wlad ddydd Sul (23 Chwefror), yn ysgrifennu Francesco Canepa . Siaradodd Bruno Le Maire (yn y llun) â Reuters fel yr epidemig coronafirws […]

Parhau Darllen

#Macron Ffrainc - Yn aneglur os yw'r UE-Prydain i gael bargen fasnach erbyn diwedd y flwyddyn

#Macron Ffrainc - Yn aneglur os yw'r UE-Prydain i gael bargen fasnach erbyn diwedd y flwyddyn

| Chwefror 24, 2020

Fe wnaeth Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Sadwrn (22 Chwefror) fwrw amheuaeth ynghylch y tebygolrwydd y bydd yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain yn cyrraedd bargen fasnach ar ôl Brexit erbyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud ei fod yn disgwyl i sgyrsiau pysgota fod yn anodd iawn, ysgrifennodd Gus Trompiz. “Mae'n mynd i fod yn llawn tyndra oherwydd eu bod nhw'n anodd iawn ... mae gan Boris Johnson […]

Parhau Darllen

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

| Chwefror 20, 2020

Ni fyddai Ffrainc yn arwyddo cytundeb ôl-Brexit gwael gyda’r Deyrnas Unedig ar 31 Rhagfyr dim ond er mwyn cytuno ar un i gwrdd â therfyn amser, meddai Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Amelie de Montchalin, ddydd Mercher (19 Chwefror), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta. “Rhaid i ni beidio â chydymffurfio â phwysau amserlen,” meddai Montchalin wrth wrandawiad […]

Parhau Darllen

Ffrainc i fod yn wyliadwrus ar feysydd rhydd #Brexit Prydain - gweinidog

Ffrainc i fod yn wyliadwrus ar feysydd rhydd #Brexit Prydain - gweinidog

| Chwefror 14, 2020

Bydd Ffrainc yn gwylio’n ofalus am unrhyw arwydd o gystadleuaeth annheg gan Brydain os aiff ymlaen â chynlluniau i sefydlu porthladdoedd rhydd ar ôl Brexit, meddai Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn ysgrifennu Marine Pennetier. Gadawodd Prydain yr UE yn ffurfiol ar 31 Ionawr ond mae'n parhau i fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau'r UE yn ystod cyfnod pontio […]

Parhau Darllen

Dywed Ffrainc bod yn rhaid i nwyddau sy'n dod i mewn i'r UE o Brydain fodloni safonau bloc

Dywed Ffrainc bod yn rhaid i nwyddau sy'n dod i mewn i'r UE o Brydain fodloni safonau bloc

| Chwefror 14, 2020

Mae Ffrainc eisiau sicrhau bod yr holl nwyddau sy’n dod i mewn i’r Undeb Ewropeaidd o Brydain yn cydymffurfio’n llawn â safonau’r UE o dan unrhyw fargen fasnach ar ôl Brexit, meddai Gweinidog Cyllid Ffrainc, Bruno Le Maire, wrth BFM TV ddydd Iau (13 Chwefror), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta.

Parhau Darllen

Mae #Macron yn pwysleisio #EUDefence mewn ymgais i gynhesu cysylltiadau â #Poland

Mae #Macron yn pwysleisio #EUDefence mewn ymgais i gynhesu cysylltiadau â #Poland

| Chwefror 3, 2020

Ceisiodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ailosod cysylltiadau â Gwlad Pwyl mewn ymweliad heddiw (3 Chwefror), ar adeg pan mae ymadawiad Prydain a chynnydd cenedlaetholdeb yn ail-lunio cynghreiriau ac yn tanseilio hyder yn yr Undeb Ewropeaidd, ysgrifennwch Joanna Plucinska a Marcin Goclowski . Pwysleisiodd Macron bwysigrwydd integreiddio milwrol dyfnach ymhlith taleithiau'r UE […]

Parhau Darllen

Mae #Macron a #Trump yn datgan cadoediad mewn anghydfod treth ddigidol

Mae #Macron a #Trump yn datgan cadoediad mewn anghydfod treth ddigidol

| Ionawr 22, 2020

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Llun (2o Ionawr) iddo gael “trafodaeth wych” gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump dros dreth ddigidol a gynlluniwyd gan Paris a dywedodd y byddai’r ddwy wlad yn gweithio gyda’i gilydd i osgoi codiad mewn tariffau, yn ysgrifennu Michel Rhosyn. Cytunodd Macron a Trump i ddal tariffau posib i ffwrdd […]

Parhau Darllen