RSSfrance

#ChinaUSTradeDeal - Mae Macron yn gobeithio na fydd bargen fasnach Tsieina a'r UD yn dod â thensiynau newydd rhwng yr UD a'r UE

#ChinaUSTradeDeal - Mae Macron yn gobeithio na fydd bargen fasnach Tsieina a'r UD yn dod â thensiynau newydd rhwng yr UD a'r UE

| Ionawr 17, 2020

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Mercher (15 Ionawr) ei fod yn gobeithio na fydd cytundeb newydd rhwng China a’r Unol Daleithiau ar fasnach yn arwain at densiynau newydd rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop, yn ysgrifennu Michel Rose. “Gobeithio ei fod yn ddeinamig da. Ond ni fyddwn am i'r rapprochement Tsieineaidd-Americanaidd hwn […]

Parhau Darllen

Datganiad gweinidogion tramor E3 ar y #JCPoA

Datganiad gweinidogion tramor E3 ar y #JCPoA

| Ionawr 15, 2020

“Rydyn ni, Gweinidogion Tramor Ffrainc, yr Almaen a’r Deyrnas Unedig, yn rhannu buddiannau diogelwch cyffredin sylfaenol, ynghyd â’n partneriaid Ewropeaidd. Mae un ohonynt yn cynnal y drefn amlhau niwclear, ac yn sicrhau nad yw Iran byth yn datblygu arf niwclear. Mae'r Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPoA) yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth, fel ein […]

Parhau Darllen

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn cymryd rhan yn # G5SahelSummit yn #Pau

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn cymryd rhan yn # G5SahelSummit yn #Pau

| Ionawr 14, 2020

Ddydd Llun (13 Ionawr) fe wnaeth yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (yn y llun) ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel gymryd rhan yn y cinio gwaith a gaeodd uwchgynhadledd arweinwyr G5 Sahel yn Pau, Ffrainc, ar wahoddiad Arlywydd y Ffrancwyr. Gweriniaeth, Emmanuel Macron. Fe wnaethant ymuno ag Arlywydd Gweriniaeth Ffrainc a’r penaethiaid […]

Parhau Darllen

#Libya - Mae datganiad ar y cyd yn galw ar bleidiau Libya i gofleidio'r ymdrechion hyn a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig yn ddiffuant

#Libya - Mae datganiad ar y cyd yn galw ar bleidiau Libya i gofleidio'r ymdrechion hyn a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig yn ddiffuant

| Ionawr 8, 2020

Yn wyneb y cynnydd milwrol pryderus diweddar yn Libya a hefyd yng ngoleuni'r Cyngor Materion Tramor a drefnwyd ar gyfer dydd Gwener 10 Ionawr, cyfarfu'r Cyngor ym Mrwsel ar 7 Ionawr i ailddatgan ein hymrwymiad i atal yr ymladd o amgylch Tripoli ac mewn mannau eraill ar unwaith ac i drafod sut mae'r Gall yr UE gyfrannu ymhellach at y […]

Parhau Darllen

Mae twf gweithgynhyrchu yn Ffrainc yn arafu ym mis Rhagfyr - #PMI

Mae twf gweithgynhyrchu yn Ffrainc yn arafu ym mis Rhagfyr - #PMI

| Ionawr 2, 2020

Llwyddodd twf gweithgynhyrchu Ffrainc i leddfu ym mis Rhagfyr o'i gymharu â'r mis blaenorol y mae arolwg wedi'i ddangos, wrth i economi ail-fwyaf ardal yr ewro fynd i'r afael ag arwyddion o arafu, ysgrifennodd Sudip Kar-Gupta. Llithrodd Mynegai Rheolwyr Prynu terfynol gweithgynhyrchwyr i 50.4 ym mis Rhagfyr o 51.7 ym mis Tachwedd, dywedodd y casglwr data IHS Markit. Roedd mis Tachwedd wedi nodi pum mis […]

Parhau Darllen

Mae #Macron Ffrainc yn addo gwthio trwy ddiwygio pensiwn

Mae #Macron Ffrainc yn addo gwthio trwy ddiwygio pensiwn

| Ionawr 2, 2020

Addawodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Mawrth (31 Rhagfyr) i wthio trwy ailwampio’r system bensiwn, ar ôl wythnosau o streiciau ledled y wlad gan undebau llafur, ysgrifennwch Leigh Thomas a Simon Carraud. Dywedodd Macron mewn anerchiad traddodiadol Nos Galan ei fod yn disgwyl i’w lywodraeth ddod o hyd i gyfaddawd gydag undebau ar y […]

Parhau Darllen

Mae llywodraethau'r UE yn cefnogi cyfraith arloesol i atal #FinanceGreenwashing

Mae llywodraethau'r UE yn cefnogi cyfraith arloesol i atal #FinanceGreenwashing

| Rhagfyr 17, 2019

Gwrthdroodd llywodraethau Ewropeaidd y bore yma eu gwrthwynebiad cynharach i reolau newydd y gellir labelu buddsoddiadau ariannol yn amgylcheddol gynaliadwy ar eu cyfer. Pwysodd Ffrainc a'r DU y tu ôl i'r rheoliad 'cyllid gwyrdd' drafft ar ôl ceisio ei rwystro yr wythnos diwethaf. Ychwanegwyd testun newydd ers hynny i egluro y bydd y meini prawf yn niwtral o ran technoleg. Gwyrdd […]

Parhau Darllen