Cysylltu â ni

EU

Llithrodd Macron yn ei wyneb yn ystod y daith gerdded yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth dyn slapio’r Arlywydd Emmanuel Macron yn ei wyneb ddydd Mawrth (8 Mehefin) yn ystod taith gerdded yn ne Ffrainc, ysgrifennu Michel Rose ac Sudip Kar-gupta.

Yn ddiweddarach dywedodd Macron nad oedd wedi ofni am ei ddiogelwch, ac na fyddai unrhyw beth yn ei rwystro rhag parhau â'i swydd.

Mewn fideo a gylchredwyd ar gyfryngau cymdeithasol, estynodd Macron ei law i gyfarch dyn mewn torf fach o wylwyr yn sefyll y tu ôl i rwystr metel wrth iddo ymweld â choleg hyfforddi proffesiynol ar gyfer y diwydiant lletygarwch.

Yna gwaeddodd y dyn, a oedd wedi gwisgo mewn crys-T khaki, "Down with Macronia" ("A Bas La Macronie") a slapio Macron ar ochr chwith ei wyneb.

Roedd hefyd i'w glywed yn gweiddi "Montjoie Saint Denis", gwaedd frwydr byddin Ffrainc pan oedd y wlad yn dal i fod yn frenhiniaeth.

Fe wnaeth dau o fanylion diogelwch Macron fynd i’r afael â’r dyn yn y crys-T, ac fe wnaeth un arall arwain Macron i ffwrdd. Dangosodd fideo arall a bostiwyd ar Twitter fod yr arlywydd, ychydig eiliadau yn ddiweddarach, wedi dychwelyd i linell y gwylwyr ac ailddechrau ysgwyd llaw.

Dywedodd y maer lleol, Xavier Angeli, wrth radio franceinfo fod Macron wedi annog ei ddiogelwch i'w "adael, ei adael" gan fod y troseddwr yn cael ei ddal i'r llawr.

Cafodd dau o bobl eu harestio, dywedodd ffynhonnell heddlu wrth Reuters. Roedd adnabod y dyn a slapiodd Macron, a'i gymhellion, yn aneglur.

Mae'r slogan a waeddodd y dyn wedi cael ei gyfethol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan frenhinwyr a phobl ar y dde eithaf yn Ffrainc, meddai Fiametta Venner, gwyddonydd gwleidyddol sy'n astudio eithafwyr Ffrainc, wrth y darlledwr BFMTV.

Roedd Macron ar ymweliad â rhanbarth Drome i gwrdd â pherchnogion bwytai a myfyrwyr a siarad am ddychwelyd i fywyd normal ar ôl y pandemig COVID-19.

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn rhyngweithio ag aelodau torf wrth ymweld â Valence, Ffrainc Mehefin 8, 2021. Philippe Desmazes / Pool trwy REUTERS
Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron yn siarad â newyddiadurwyr yn yr ysgol Lletygarwch yn Tain l'Hermitage, Ffrainc Mehefin 8, 2021. Philippe Desmazes / Pool trwy REUTERS

Roedd yn un o gyfres o ymweliadau y mae'n eu gwneud, meddai ei gynorthwywyr, i fynd â phwls y genedl cyn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf. Yn ddiweddarach parhaodd â'i ymweliad â'r rhanbarth.

Mae Macron, cyn fanciwr buddsoddi, yn cael ei gyhuddo gan ei wrthwynebwyr o fod yn rhan o elit elitaidd arianog o bryderon dinasyddion cyffredin.

Yn rhannol i wrthsefyll yr honiadau hynny, mae weithiau'n ceisio cyswllt agos â phleidleiswyr mewn sefyllfaoedd byrfyfyr, ond gall hyn daflu heriau i'w fanylion diogelwch.

Dangosodd lluniau ar ddechrau’r digwyddiad slapio ddydd Mawrth fod Macron yn loncian drosodd i’r rhwystr lle’r oedd y gwylwyr yn aros, gan adael ei fanylion diogelwch yn brwydro i gadw i fyny. Pan ddigwyddodd y slap, roedd dau o'r manylion diogelwch wrth ei ochr, ond dim ond newydd ddal i fyny yr oedd dau arall.

Mewn cyfweliad â phapur newydd Dauphine Libere ar ôl yr ymosodiad, dywedodd Macron: "Ni allwch gael trais, na chasineb, naill ai mewn lleferydd neu weithredoedd. Fel arall, democratiaeth ei hun sydd dan fygythiad."

"Gadewch inni beidio â chaniatáu i ddigwyddiadau ynysig, unigolion uwchfioled ... gymryd drosodd y ddadl gyhoeddus: nid ydyn nhw'n ei haeddu."

Dywedodd Macron nad oedd wedi ofni am ei ddiogelwch, a'i fod wedi parhau i ysgwyd llaw ag aelodau o'r cyhoedd ar ôl iddo gael ei daro. "Fe wnes i ddal ati, a byddaf yn dal ati. Ni fydd unrhyw beth yn fy rhwystro," meddai.

Yn 2016, cafodd Macron, a oedd yn weinidog yr economi ar y pryd, ei belennu ag wyau gan undebwyr llafur chwith caled yn ystod streic yn erbyn diwygiadau llafur. Disgrifiodd Macron y digwyddiad hwnnw fel “par ar gyfer y cwrs” a dywedodd na fyddai’n ffrwyno ei benderfyniad.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, fe wnaeth protestwyr “fest felen” gwrth-lywodraeth heclo a berwi Macron mewn digwyddiad y dywedodd cynghreiriaid y llywodraeth iddo adael i’r arlywydd ysgwyd.

Gwlad Belg

Rali Gwrthblaid Iran o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau ym Mrwsel i ofyn i'r Unol Daleithiau a'r UE am bolisi cadarn tuag at drefn Iran

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn uwchgynhadledd yr G7 yn Llundain, mae Brwsel yn cynnal uwchgynhadledd NATO gydag arweinwyr yr UD a'r UE. Dyma daith gyntaf yr Arlywydd Joe Biden y tu allan i'r UD. Yn y cyfamser, mae trafodaethau bargen Iran wedi cychwyn yn Fienna ac er gwaethaf yr ymdrechion rhyngwladol i ddychwelyd Iran a'r Unol Daleithiau i gydymffurfio â'r JCPOA, ni ddangosodd cyfundrefn Iraniaid unrhyw ddiddordeb i ddychwelyd i'w hymrwymiadau o dan gyd-destun JCPOA. Yn adroddiad diweddar yr IAEA, codwyd pryderon pwysig nad oedd cyfundrefn Iran wedi mynd i’r afael â nhw.

Cynhaliodd diaspora Iran, cefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran yng Ngwlad Belg, rali heddiw (14 Mehefin) o flaen llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yng Ngwlad Belg. Fe ddalion nhw bosteri a baneri gyda’r llun o Maryam Rajavi, arweinydd mudiad gwrthblaid Iran sydd wedi datgan Iran nad yw’n niwclear yn ei chynllun 10 pwynt ar gyfer yr Iran rydd a democrataidd.

Yn eu posteri a’u sloganau, gofynnodd Iraniaid i’r Unol Daleithiau a’r UE weithio’n galetach i ddal cyfundrefn y mullahs yn atebol am ei thorri hawliau dynol hefyd. Pwysleisiodd y protestwyr yr angen am bolisi pendant gan yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop i harneisio ymgais y mullahiaid am fom niwclear, cynyddu gormes gartref, a gweithgareddau terfysgol dramor.

Yn ôl adroddiad newydd yr IAEA, er gwaethaf y cytundeb blaenorol, mae’r drefn glerigol yn gwrthod ateb cwestiynau IAEA ar bedwar safle y mae anghydfod yn eu cylch ac (i ladd amser) mae wedi gohirio trafodaethau pellach tan ar ôl ei etholiad arlywyddol. Yn ôl yr adroddiad, mae cronfeydd wrth gefn cyfoethog wraniwm y gyfundrefn wedi cyrraedd 16 gwaith y terfyn a ganiateir yn y fargen niwclear. Mae cynhyrchu 2.4 kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi 60% a thua 62.8kg o wraniwm wedi'i gyfoethogi gan 20% yn destun pryder mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA, Rafael Grossi: Er gwaethaf telerau y cytunwyd arnynt, “Ar ôl misoedd lawer, nid yw Iran wedi darparu’r esboniad angenrheidiol am bresenoldeb y gronynnau deunydd niwclear… Rydym yn wynebu gwlad sydd â rhaglen niwclear ddatblygedig ac uchelgeisiol ac sy’n cyfoethogi Wraniwm. yn agos iawn at lefel gradd arfau. ”

Ailadroddodd sylwadau Grossi, a adroddwyd hefyd gan Reuters heddiw: “Bydd y diffyg eglurhad o gwestiynau’r asiantaeth ynglŷn â chywirdeb a chywirdeb Datganiad Diogelu Iran yn effeithio’n ddifrifol ar allu’r asiantaeth i sicrhau natur heddychlon rhaglen niwclear Iran.”

Maryam Rajavi (llun), dywedodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), fod adroddiad diweddar yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) a’r sylwadau gan ei Gyfarwyddwr Cyffredinol unwaith eto yn dangos, er mwyn gwarantu ei oroesiad, y nid yw'r drefn glerigol wedi cefnu ar ei phrosiect bom atomig. Mae hefyd yn dangos bod y drefn, er mwyn prynu amser, wedi parhau â'i pholisi cyfrinachedd i gamarwain y gymuned ryngwladol. Ar yr un pryd, mae'r drefn yn blacmelio ei rhyng-gysylltwyr tramor i godi sancsiynau ac anwybyddu ei raglenni taflegrau, allforio terfysgaeth, ac ymyrryd troseddol yn y rhanbarth.

Parhau Darllen

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd