Cysylltu â ni

france

Mae heddlu a phrotestwyr Paris yn gwrthdaro am y drydedd noson dros bensiwn Macron

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bu heddlu Paris yn gwrthdaro ag arddangoswyr am drydedd noson ddydd Sadwrn (18 Mawrth) wrth i filoedd o bobl orymdeithio ledled y wlad ynghanol dicter at y llywodraeth yn gwthio drwodd cynnydd yn oedran pensiwn y wladwriaeth heb bleidlais seneddol.

Mae’r aflonyddwch a’r streiciau cynyddol wedi gadael yr Arlywydd Emmanuel Macron yn wynebu’r her fwyaf i’w awdurdod ers protestiadau “Gilets Jaunes” (Yellow Vests) bedair blynedd yn ôl.

"Macron, ymddiswyddo!" a "Mae Macron yn mynd i dorri i lawr, rydyn ni'n mynd i ennill," llafarganodd arddangoswyr ar y Place d'Italie yn ne Paris. Defnyddiodd heddlu terfysg nwy dagrau a gwrthdaro â rhai yn y dorf wrth i finiau sbwriel gael eu rhoi ar dân.

Roedd awdurdodau trefol wedi gwahardd ralïau ar Place de la Concorde canolog Paris a Champ-Elysees gerllaw nos Sadwrn ar ôl gwrthdystiadau a arweiniodd at 61 o arestiadau y noson flaenorol. Cafodd 81 eu harestio nos Sadwrn.

Yn gynharach ym mhrifddinas Ffrainc, goresgynnodd grŵp o fyfyrwyr ac actifyddion o’r grŵp “Revolution Permanente” ganolfan siopa Forum des Halles yn fyr, gan chwifio baneri yn galw am streic gyffredinol a gweiddi “Paris stand up, codwch i fyny”, fideos ar gyfryngau cymdeithasol dangosodd.

Dangosodd teledu BFM hefyd ddelweddau o wrthdystiadau sydd ar y gweill mewn dinasoedd fel Compiegne yn y gogledd, Nantes yn y gorllewin a Marseille yn y de. Yn Bordeaux, yn y de-orllewin, fe ddefnyddiodd yr heddlu nwy dagrau hefyd yn erbyn protestwyr oedd wedi cynnau tân.

"Rhaid gweithredu'r diwygiad ... Ni ellir goddef trais," meddai'r Gweinidog Cyllid, Bruno Le Maire, wrth bapur newydd Le Parisien.

hysbyseb

Mae cynghrair eang o brif undebau Ffrainc wedi dweud y byddai’n parhau i gynnull i geisio gorfodi tro pedol ar y newidiadau. Mae diwrnod o weithredu diwydiannol cenedlaethol wedi'i drefnu ar gyfer dydd Iau.

Mae sbwriel wedi bod yn pentyrru ar strydoedd Paris ar ôl i weithwyr sbwriel ymuno yn y weithred.

Mae tua 37% o staff gweithredol yn Cyfanswm Egni' (TTEF.PA) Roedd purfeydd a depos - mewn safleoedd gan gynnwys Feyzin yn ne-ddwyrain Ffrainc a Normandi yn y gogledd - ar streic ddydd Sadwrn, meddai llefarydd ar ran y cwmni. Parhaodd streiciau rholio ar y rheilffyrdd.

Er bod wyth diwrnod o brotestiadau ledled y wlad ers canol mis Ionawr, a llawer o gamau diwydiannol lleol, hyd yma wedi bod yn heddychlon i raddau helaeth, mae'r aflonyddwch dros y tridiau diwethaf yn atgoffa rhywun o brotestiadau'r Fest Felen a ffrwydrodd ddiwedd 2018 dros brisiau tanwydd uchel. Gorfododd yr arddangosiadau hynny Macron i wneud tro pedol rhannol ar dreth garbon.

Mae ailwampio Macron yn codi'r oedran pensiwn o ddwy flynedd i 64, y mae'r llywodraeth yn dweud sy'n hanfodol i sicrhau nad yw'r system yn mynd i'r wal.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd