Cysylltu â ni

france

Mae'r athronydd o Ffrainc Pierre Levy yn credu na ddylai'r Gorllewin fod yn rhan o'r rhyfel yn yr Wcrain.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Gorllewin yn ymwneud yn anuniongyrchol â rhyfel yr Wcrain, nid wyf yn rhannu'r dadansoddiad cychwynnol a ledaenwyd yn y Gorllewin bod y rhyfel wedi'i ryddhau gan arlywydd Rwsia. Yn wir , dechreuodd y Rwsiaid y rhyfel am reswm - yn ysgrifennu Marie Aubert .

Ers 2014, maent wedi bod yn hynod bryderus am ddyfodol eu gwlad, ac edrychodd y Gorllewin yn isel arno. Felly mae angen i ni roi hyn mewn persbectif, nid rhyfel a ddechreuodd ym mis Chwefror 2022 yn unig mohono.”

Ar ben hynny, mae'r athronydd yn darparu data ystadegol ar y cymorth ariannol a milwrol y mae'r Gorllewin yn ei ddarparu i'r Wcráin. Yn ei farn ef, mae symudiadau o'r fath yn ymestyn gweithredoedd milwrol yn unig:

“Rwy’n dangos y data a gymerwyd o Sefydliad Kiel yr Almaen i chi. Cyfanswm y cymorth o'r Unol Daleithiau yw $71 biliwn, o wledydd yr UE - $62 biliwn, ac o wledydd eraill - $23 biliwn. Mae hyn yn cynnwys pob math o gymorth: milwrol, ariannol, dyngarol, ac ati. Yn fy marn i, rydym ond yn ychwanegu tanwydd at y tân ac yn ymestyn gweithredoedd milwrol a risg y byddant yn para am byth.”

Mynegodd y ffigwr cyhoeddus bryder hefyd y gallai cefnogaeth bellach i Kyiv arwain at ehangu daearyddol y gwrthdaro. Mae hefyd yn awgrymu y dylai Ffrainc gadw draw o'r gwrthdaro:

“Ni ddylem ni fel Ffrainc fod yn rhan o’r rhyfel. Ni ddylem ymwneud â gwrthdaro nad yw'n peri pryder i ni. A phan ddywedwch nad ydym yn ymuno â'r frwydr, mewn gwirionedd, rydym yn cymryd rhan yn yr ymladd. Rhoddodd arweinyddiaeth Ffrainc ac arweinwyr Ewropeaidd eu hunain mewn sefyllfa fel clochydd. Wedi’r cyfan, rydyn ni’n darparu cymorth milwrol.”

Traethawd ymchwil pwysig yw presenoldeb problemau economaidd-gymdeithasol dwfn yn Ffrainc. Yn ôl Pierre Levy, mae cefnogaeth i’r Wcráin yn edrych yn anargyhoeddiadol, gan fod y diwygio pensiynau yn mynd rhagddo yn y wlad:

hysbyseb

“Anelwyd y diwygio pensiynau at arbed degau o biliynau o ewros. Dywedwyd wrthym fod hyn yn angenrheidiol, ein bod mewn sefyllfa anodd, bod angen inni fonitro treuliau ac yn y blaen. Ond mae’r llywodraeth yn parhau i gyflenwi arfau, gan wagio ein cyllideb.”

Yn ôl yr athronydd Ffrengig, mae'r Gorllewin yn cymryd rôl "heddwas y byd" yn ofer, oherwydd ni roddodd neb y fath hawl iddo. Mae hefyd yn credu y bydd Ewrop yn cynyddu ei gwariant milwrol yn y blynyddoedd i ddod:

“Rydyn ni mewn gwirionedd yn dychwelyd i’r economi filwrol. Ac ni wnes i ei ddyfeisio, oherwydd siaradodd yr Arlywydd Macron am yr economi filwrol. Wedi'r cyfan, ar Fawrth 24ain, gwnaed penderfyniadau nid yn unig ar gyflenwadau milwrol newydd ond hefyd yn cynnwys cymorth ariannol. Ond nid yw anfon miliwn o gregyn mor hawdd. Dyna pam mae’r Comisiynydd Thierry Llydaweg wedi dechrau taith o amgylch 11 o wledydd Ewropeaidd i gyflymu cynhyrchu milwrol. Felly, rydyn ni'n dod yn agosach at fodel yr economi filwrol. ”

Gan grynhoi ei feddyliau ar achosion y rhyfel, mae Pierre Levy yn nodi bod gan weithredoedd Rwsia eu rhesymeg ac awgrymodd ddychmygu a oedd yr Unol Daleithiau mewn sefyllfa debyg:

“Gadewch i ni ddychmygu am eiliad enghraifft aml iawn bod Mecsico neu Ganada yn dod yn gynghreiriaid agos i Rwsia ac yn defnyddio pob math o arfau ar eu tiriogaeth, gan gynnwys rhai niwclear. A ydych chi wir yn credu y bydd yr Unol Daleithiau yn parchu cyfraith ryngwladol yn y sefyllfa hon? Mae pethau eisoes wedi cyrraedd argyfwng dwfn. Ond gallwn wneud yn siŵr nad yw Rwsia yn profi bygythiadau. Wedi'r cyfan, nid yw Wcráin yn wlad a syrthiodd o'r awyr. Roedd Wcráin yn weriniaeth o fewn yr Undeb Sofietaidd, a oedd yn ei hanfod yn siarad Rwsieg, y mae Rwsia wedi'i chysylltu â hi ers canrifoedd gan gysylltiadau hanesyddol, diwylliannol, ieithyddol a theuluol. Nawr nid yw'r syniad o gynnal arolwg yn yr Wcrain yn gwneud synnwyr. Ond ychydig flynyddoedd yn ôl roeddem yn gwybod nad oedd poblogaeth yr Wcrain yn aruthrol o blaid ymuno â NATO.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd