Cysylltu â ni

france

Pleidleisio dramor Ffrainc: yr wyneb newydd yw Philippe Hababou Solomon, sy'n canolbwyntio ar heddwch a deialog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos hon, bydd etholiadau deddfwriaethol Ffrainc yn cael eu cynnal, a ragwelir gan benderfyniad yr Arlywydd Macron, yn dilyn canlyniadau'r etholiadau Ewropeaidd. Gelwir ar y Ffrancod yn Ffrainc a thramor i bleidleisio dros adnewyddu'r Cynulliad Cenedlaethol. Yn ogystal â'r miliynau o Ffrainc sy'n pleidleisio ledled Ffrainc, bydd cannoedd o filoedd o ddinasyddion sy'n byw dramor yn pleidleisio mewn ardaloedd etholiadol ledled y byd. Mae'r 8fed etholaeth yn cynnwys yr Eidal, y Fatican, San Marino, Israel, Twrci, Gwlad Groeg, Cyprus, a Malta. Israel yw'r wlad flaenllaw yn yr ardal o ran nifer trigolion Ffrainc, gyda thua 90,000 o bobl, ac yna'r Eidal gyda 35,000 o bleidleiswyr cymwys. Mae gan bob pleidleisiwr cofrestredig yr hawl i bleidleisio trwy amrywiol ddulliau (electronig, corfforol, neu drwy'r post) a gallant fod yn bendant wrth ethol eu cynrychiolydd yn senedd Paris.

Gyda dechrau'r ymgyrch etholiadol gyflym hon, daeth wyneb newydd i'r amlwg ar unwaith fel ymgeisydd yn yr ardal: yr entrepreneur Philippe Hababou Solomon, Iddew o darddiad Tiwnisia, gyda dinasyddiaeth Ffrainc ac Israel, yn byw rhwng Llundain a Dubai. Yn ddyn busnes llwyddiannus, penderfynodd gamu i mewn i fod o wasanaeth i'w gydwladwyr dramor a thrwy hynny gyfrannu'n well at ddeialog a chydweithrediad rhwng llywodraethau a gwledydd, o ystyried ei wreiddiau a'i wybodaeth o wahanol ddiwylliannau a realiti gwleidyddol.

Eglurodd Solomon, a gyrhaeddodd Rufain ddydd Iau diwethaf ar gyfer cyfres o gyfarfodydd, ar unwaith mai ei brif ymrwymiad yw cefnogaeth y Ffrancwyr sy'n byw yn Israel a'r Eidal, gan fynegi hefyd yr awydd i gyfrannu'n weithredol at y broses heddwch yn y Dwyrain Canol o ystyried ei helaethrwydd. rhwydwaith o gysylltiadau a phrofiad rhyngwladol helaeth ochr yn ochr â llywyddion a llywodraethau ledled y byd, yn enwedig wrth gyfryngu gwrthdaro cymhleth yn Affrica a'r Dwyrain Canol. Dywedodd Solomon ei fod am sicrhau bod ei wybodaeth, ei sgiliau a'i allu cyfryngu ar gael i fynd i'r afael â llawer o'r sefyllfaoedd llawn tyndra sy'n plagio'r rhanbarth a lle gall Ffrainc chwarae rhan hanfodol wrth ddod o hyd i atebion, heddwch a sefydlogrwydd. “Mae fy mhrofiad yn fy ngalluogi i ddeall y llu o wahanol ddiwylliannau, deinameg, a’r angen am gyfryngu mewn cyd-destunau gwrthdaro; mae angen i ni i gyd weithio dros heddwch trwy gydnabod y chwaraewyr allweddol a goresgyn casineb crefyddol,” meddai Solomon.

Pwysleisiodd Philippe Hababou Solomon hefyd ei fwriad i fod yn bont ar gyfer cyfeillgarwch rhwng Israel, yr Eidal, a Ffrainc, gan ymrwymo ei hun i amddiffyn egwyddorion rhyddfrydol a'r farchnad rydd, yn ogystal ag ymladd yn erbyn gwrth-Semitiaeth a chasineb. "Dydw i ddim yn gwneud addewidion gwag, ond rydw i ar gael i'm cydwladwyr ddatrys eu problemau beunyddiol. Rwyf am hyrwyddo cwlwm cryfach rhwng Ffrainc a'r Eidal ac amddiffyn y gwerthoedd sy'n ein huno, gan oresgyn y tensiynau ffôl a thraddodiadol rhwng ein llywodraethau.

Felly gall dinasyddion Ffrainc sy'n byw yn y gwledydd uchod, sydd o oedran cyfreithiol ac sydd wedi'u cofrestru ar y rhestrau etholiadol consylaidd, bleidleisio ar-lein o ddydd Mawrth, Mehefin 25, am 12:00 PM tan ddydd Iau, Mehefin 27, am 12:00 PM, yn y adran briodol o borth telematig "Le ministère de l'Europe et des Affaires", y gellir ei gyrchu trwy'r ddolen ganlynol: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/modalites-de-vote/vote-par-internet/

Ar 30 Mehefin, bydd y rownd gyntaf o bleidleisio personol yn cael ei chynnal yn y Consalau ar gyfer pleidleiswyr sydd wedi'u cofrestru ar y Rhestr Etholiadol Gonsylaidd (LEC), tra yn y dyddiau blaenorol, bydd y rhai sydd wedi actifadu'r opsiwn hwn ac wedi derbyn y pecyn etholiadol yn pleidleisio erbyn. post. Bydd y ddau ymgeisydd sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau yn mynd i’r dŵr ffo ar Orffennaf 7.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd