RSSfrance

'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

| Medi 4, 2019

Am gael addysg, ond heb ei derbyn: Dyma'r realiti trist i ddegau o filoedd o blant a phobl ifanc ag anableddau deallusol yn Ewrop, yn ôl Inclusion Europe, sefydliad sy'n eiriol dros hawliau pobl ag anableddau deallusol. Wrth i'r term ddechrau yn y mwyafrif o wledydd Ewrop, mae disgyblion ag anableddau deallusol yn dal i fod […]

Parhau Darllen

Prydain a Ffrainc i gryfhau gweithredu ar y cyd yn erbyn cychod bach

Prydain a Ffrainc i gryfhau gweithredu ar y cyd yn erbyn cychod bach

| Medi 2, 2019

Cyfarfu Priti Patel (yn y llun, chwith) â Gweinidog Mewnol Ffrainc, Christophe Castaner ym Mharis ar 29 Awst i drafod beth arall y gellir ei wneud i atal ymfudwyr rhag gwneud y siwrnai beryglus ar draws un o'r lonydd cludo prysuraf yn y byd. Cydnabu’r pâr y cydweithrediad helaeth ar y cyd a gymerwyd eisoes i fynd i’r afael â mater cychod bach […]

Parhau Darllen

Bygythiad yr Unol Daleithiau i #FrenchWine gilio, ond heb ei godi meddai'r gweinidog

Bygythiad yr Unol Daleithiau i #FrenchWine gilio, ond heb ei godi meddai'r gweinidog

| Awst 28, 2019

Mae bygythiad gan yr Unol Daleithiau i orfodi tariffau ar win Ffrengig mewn ymateb i dreth Ffrengig ar gwmnïau digidol mawr yn cilio - er na chafodd ei godi’n ddiffiniol, dywedodd gweinidog cyllid Ffrainc ddydd Mawrth (27 Awst), ysgrifennwch Leigh Thomas a Myriam Rivet. Cyrhaeddodd y Gweinidog Cyllid Bruno Le Maire a swyddogion yr UD fargen ar ymylon […]

Parhau Darllen

Nid yw Macron Ffrainc yn dweud unrhyw fandad ffurfiol gan G7 ar #Iran

Nid yw Macron Ffrainc yn dweud unrhyw fandad ffurfiol gan G7 ar #Iran

| Awst 27, 2019

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) na chafodd fandad ffurfiol gan arweinwyr G7 i basio negeseuon i Iran, ond y byddai’n parhau i gynnal trafodaethau gyda Tehran yn ystod yr wythnosau nesaf i ddiffinio tensiynau, ysgrifennodd Michel Rose. “Cawsom drafodaeth ddoe ar Iran ac fe wnaeth hynny ein galluogi i sefydlu […]

Parhau Darllen

Mae #Trump yn niweidio optimistiaeth Macron ar sgyrsiau #Iran

Mae #Trump yn niweidio optimistiaeth Macron ar sgyrsiau #Iran

| Awst 26, 2019

Roedd yn ymddangos bod Arlywydd yr UD Donald Trump yn brwsio ymdrechion Ffrainc o’r neilltu i gyfryngu ag Iran ddydd Sul (25 Awst), gan ddweud er ei fod yn hapus i’r Arlywydd Emmanuel Macron estyn allan i Tehran i ddiffinio tensiynau y byddai’n parhau â’i fentrau ei hun, ysgrifennwch Jeff Mason a Michel Rose. Mae arweinwyr Ewropeaidd wedi brwydro i […]

Parhau Darllen

Mae Macron Ffrainc yn dweud wrth Johnson: Dim digon o amser ar gyfer bargen #Brexit newydd

Mae Macron Ffrainc yn dweud wrth Johnson: Dim digon o amser ar gyfer bargen #Brexit newydd

| Awst 23, 2019

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wrth y Prif Weinidog Boris Johnson yn gadarn ddydd Iau (22 Awst) nad oedd digon o amser i drafod cytundeb ysgariad Brexit cwbl newydd, ysgrifennwch William James a Michel Rose. Ar ei daith dramor gyntaf ers ennill yr uwch gynghrair fis yn ôl, rhybuddiodd Johnson Ganghellor yr Almaen Angela Merkel a Macron fod […]

Parhau Darllen

Yn gosod naws goch, Macron Ffrainc i ysbeilio gyda Johnson o Brydain ar #Brexit

Yn gosod naws goch, Macron Ffrainc i ysbeilio gyda Johnson o Brydain ar #Brexit

| Awst 22, 2019

Heddiw (22 Awst) bydd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn ceisio argyhoeddi Ffrainc i ailagor trafodaethau Brexit lai na diwrnod ar ôl i’r Arlywydd Emmanuel Macron ddiystyru unrhyw sgyrsiau pellach ar y fargen ysgariad, ysgrifennu William James a Michel Rose. Yn ei daith dramor gyntaf ers ennill yr uwch gynghrair fis yn ôl, mae Johnson yn […]

Parhau Darllen