Cysylltu â ni

Uwchgynhadledd G20

'Mae'r Eidal wedi gweithio'n galed i hyrwyddo adferiad mwy teg' Mario Draghi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn Uwchgynhadledd G30 heddiw (20 Hydref), dywedodd Prif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, fod yr Eidal wedi gweithio i hyrwyddo adferiad mwy teg, gan dynnu sylw at yr uwchgynhadledd iechyd fyd-eang yn Rhufain, ond hefyd yn tanlinellu natur hanesyddol y cytundeb ar dreth ryngwladol decach system. 

“Mae’r canlyniadau hyn yn atgoffa pwerus, neu’r hyn y gallwn ei gyflawni ar y cyd,” meddai, “Rhaid i ni annog ein gilydd i fod yn uchelgeisiol yn yr holl feysydd lle rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd.”

Disgrifiodd Draghi sut y bu'r ychydig flynyddoedd diwethaf yn anodd i'r gymuned fyd-eang, gan nodi nid yn unig y pandemig, ond cyfnod o ddiffyndollaeth ac unochrogiaeth gynyddol, gan gyfeirio'n oblique at weinyddiaeth Trump. Meddai: “O'r pandemig, i newid yn yr hinsawdd, i drethiant teg a chyfiawn, gan fynd ar ei ben ei hun, yn syml, nid yw'n opsiwn. Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i oresgyn ein gwahaniaethau a rhaid inni ailgynnau'r ysbryd a arweiniodd at greu'r grŵp hwn. " 

hysbyseb

Dywedodd Draghi fod rheswm dros optimistiaeth, nid yw'r pandemig drosodd ac mae gwahaniaethau syfrdanol yn nosbarthiad byd-eang y brechlynnau. Dywedodd y byddai 40% o boblogaeth y byd yn cael eu brechu erbyn diwedd 2021, ond bod angen gweithredu mwy ar y cyd. Y nod newydd yw cyrraedd brechiad byd-eang 70% erbyn canol 2022.

Rhannwch yr erthygl hon:

Amddiffyn

Datganiad arweinwyr # G20 ar wrthweithio terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Heddiw (20 Gorffennaf) Cytunodd y G7 ar gynllun gweithredu i ymladd terfysgaeth. Arweinwyr y G20 condemnio gryf holl ymosodiadau terfysgol ledled y byd ac sefyll yn unedig yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth a'i ariannu. Mewn Datganiad ar Atal Terfysgaeth, arweinwyr G20 datgan eu penderfyniad i atal a frwydro yn erbyn terfysgaeth.

Gellir dod o hyd i destun llawn y datganiad yma.

Mae sylwadau i'r wasg yr Arlywydd Juncker o gynhadledd i'r wasg y bore yma ar gael yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

EU

Dywed yr UE i ymateb os Unol Daleithiau yn gosod mesurau cosbol #steel

cyhoeddwyd

on

Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn ymateb os bydd yr Unol Daleithiau yn gosod tariffau cosbol ar ddur, meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddydd Gwener (7 Gorffennaf) yn uwchgynhadledd yr G20 yn Hamburg, yn ysgrifennu Noah Barkin.

"Pe bai'r Unol Daleithiau yn cyflwyno tariffau ar fewnforion dur Ewropeaidd, mae Ewrop yn barod i ymateb ar unwaith ac yn ddigonol," meddai Juncker wrth gohebwyr.

Mewn cloddfa yn Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, dywedodd fod cytundeb masnach newydd o’r UE-Japan a lofnodwyd ddydd Iau yn dangos nad oedd Ewropeaid yn gosod “waliau amddiffynol”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

EU

Llywydd Juncker yn #G20 yn Hamburg: yn Rhybuddio yn erbyn diffyndollaeth

cyhoeddwyd

on

Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker a'r Comisiynydd Pierre Moscovici yn mynychu Uwchgynhadledd G20 yn Hamburg Heddiw (7 Gorffennaf) ac yfory. O dan Arlywyddiaeth G20 yr Almaen, bydd cenhedloedd yr G20 yn cyfarfod o dan yr arwyddair 'Llunio byd rhyng-gysylltiedig'.

Bore 'ma, cynhaliodd yr Arlywydd Juncker ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk gynhadledd i'r wasg ar y cyd cyn dechrau Uwchgynhadledd yr G20. Wrth siarad am ragolygon yr economi fyd-eang, dywedodd yr Arlywydd Juncker: "Eleni, rydym yn cwrdd â'r gwynt yn ein hwyliau. Mae pob un o 28 aelod-wladwriaeth yr UE yn tyfu. Er 2013, mae deg miliwn o swyddi wedi'u creu yn yr Undeb Ewropeaidd. sydd â'r diweithdra isaf mewn naw mlynedd. Mae 233 miliwn o Ewropeaid yn y gwaith - y gyfradd gyflogaeth uchaf a gawsom erioed yn yr Undeb Ewropeaidd. "

Dywedodd yr Arlywydd Juncker hefyd nad “mynd yn ôl at ddiffyndollaeth yw’r ffordd ymlaen” yn lle, daeth Cytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan i’r casgliad ddoe, oedd y ffordd iawn ymlaen, gan ychwanegu bod y cytundeb hwn yn ystyried yr holl fuddiannau Ewropeaidd a safonau uchel sy’n gysylltiedig â llafur , yr amgylchedd a diogelu data.

Tanlinellodd yr Arlywydd Juncker bwysigrwydd partneriaeth ag Affrica a disgrifiodd newid yn yr hinsawdd fel "yr her fwyaf ar gyfer y dyfodol". Mae ymrwymiadau concrit G20 i gefnogi Affrica yn ganolog i'r Uwchgynhadledd. Bydd gwaith yn Uwchgynhadledd G20 yn digwydd mewn pedair sesiwn waith ar: 1. Twf a Masnach Fyd-eang; 2. Datblygu Cynaliadwy, Hinsawdd ac Ynni; 3. Partneriaeth ag Affrica, Ymfudo ac Iechyd a 4. Digideiddio, Grymuso Menywod a Chyflogaeth. Amlinellir blaenoriaethau'r UE ar gyfer Uwchgynhadledd G20 yn y llythyr ar y cyd gan Arlywyddion Juncker a Tusk anfon i Benaethiaid UE Gwladol neu Lywodraeth ar 4 Orffennaf.

Mae sylwadau wasg yr Arlywydd Juncker ar gael yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd