Cysylltu â ni

Georgia

Mae Breuddwyd Sioraidd yn troi'n hunllef

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae plaid Georgian Dream wedi gwneud y penderfyniad unochrog i ddirymu cytundeb 19 Ebrill y daeth iddi i ddeddfu diwygiadau yn beio’r gwrthbleidiau. Roedd 27 Gorffennaf yn nodi 100 diwrnod ers llofnodi'r cytundeb. Mae Georgian Dream yn honni ei fod wedi “cyflawni pob cymal o’r ddogfen yn gydwybodol”. 

Mewn datganiad, Honiadau Georgia Dream: “Mae’r wlad wedi dychwelyd i’r fframwaith cyfansoddiadol a bydd prosesau gwleidyddol yn parhau yn unol â’r drefn gyfansoddiadol sydd mewn grym yn Georgia.”

Daw'r cyhoeddiad cyn etholiadau trefol. Mae’r blaid yn honni bod pob honiad yn ei herbyn “yn ffug”. 

hysbyseb

Cyhoeddodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel a datganiad: “Rwyf wedi nodi penderfyniad y Breuddwyd Sioraidd o ran Cytundeb 19 Ebrill. Mae'r cytundeb hwn yn parhau i gynnig ffordd Ewropeaidd tuag at adeiladu democratiaeth gryfach a rheolaeth y gyfraith yn Georgia er budd y bobl Sioraidd. Rwyf hefyd wedi cymryd sylw o'r diffyg llofnod parhaus gan Fudiad Cenedlaethol Unedig [gwrthblaid] y cytundeb.

“Ni welaf unrhyw ddewis arall yn lle diwygiadau etholiadol a barnwrol manwl parhaus, ac etholiadau lleol rhydd a theg. Galwaf ar bob plaid i roi buddiannau’r dinasyddion yn gyntaf ac i ymrwymo i hyrwyddo disgwrs wleidyddol Georgia o fewn fframwaith sefydliadau democrataidd y wlad. Mae ymgynghoriadau gyda nifer o actorion gwleidyddol yn Georgia yn cychwyn. Ddoe, cyfarfûm â’r Arlywydd Zourabichvili i drafod y sefyllfa a chysylltiadau’r UE-Georgia.

Roedd Llysgenhadaeth yr UD yn Georgia hyd yn oed yn fwy grymus yn eu Condemniad, gan ddisgrifio penderfyniad Georgian Dream i dynnu’n ôl o’r cytundeb fel un a oedd yn aflonyddu’n fawr ac yn nodi eu bod wedi eu “exasperated” gan y penderfyniad unochrog a’u bod: “Mae Washington yn cynyddu’n gynyddol ddychrynllyd am rwystrau dro ar ôl tro i ddyfodol democrataidd Georgia.”

Yn yr un modd, roedd cymdeithas sifil Sioraidd yn gyflym i fynegi braw: “Hoffem ni, y sefydliadau cymdeithas sifil sydd wedi llofnodi isod, ymateb i’r datganiad gan Gadeirydd y blaid sy’n rheoli Dream Sioraidd, Irakli Kobakhidze, ar ôl tynnu allan o’r UE fel y’i gelwir. Cytundeb Charles Michel, wedi'i lofnodi gan Georgian Dream.

“Credwn fod y penderfyniad hwn gan yr awdurdodau yn gyfystyr â gwrthod cwrs Ewro-Iwerydd Georgia a datblygiad heddychlon y wlad trwy ddiwygiadau democrataidd. Mae penderfyniad Sioe Sioraidd yn ffordd i ddyfnhau’r argyfwng gwleidyddol a polareiddio cyn yr etholiad a dim ond awydd i gadw’r pŵer y mae Breuddwyd Sioraidd yn barod i aberthu ffyniant y wlad, cyfeiriadedd y Gorllewin, datblygiad democrataidd a chysylltiadau cyfeillgar â strategol partneriaid. ”

armenia

De'r Cawcasws: Mae'r Comisiynydd Várhelyi yn ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia

cyhoeddwyd

on

Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi (Yn y llun) yn teithio i Dde'r Cawcasws o heddiw (6 Gorffennaf) i 9 Gorffennaf, gan ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia. Dyma fydd cenhadaeth gyntaf y Comisiynydd i wledydd y rhanbarth. Mae'n dilyn mabwysiadu'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi, yn sail i agenda o'r newydd ar gyfer adferiad, gwytnwch a diwygio ar gyfer gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Yn ystod ei gyfarfodydd ag awdurdodau gwleidyddol, actorion busnes a chymdeithas sifil, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cyflwyno'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi ar gyfer y rhanbarth a'i fentrau blaenllaw fesul gwlad. Bydd hefyd yn trafod materion allweddol cysylltiadau dwyochrog â phob un o'r tair gwlad. Bydd y Comisiynydd yn cadarnhau undod yr UE â gwledydd partner yn y frwydr yn erbyn pandemig COVID-19.

Yn Georgia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â'r Prif Weinidog Irakli Garibashvili, y Gweinidog Tramor David Zakaliani, Cadeirydd y Senedd Kakhaber Kuchava a chynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yn ogystal â gyda Patriarch Ilia II ymhlith eraill. Yn Azerbaijan, bydd yn cael cyfarfodydd gyda’r Gweinidog Tramor Jeyhun Bayramov, Pennaeth Gweinyddiaeth Arlywyddol Samir Nuriyev, y Gweinidog Economi Mikayil Jabbarov a’r Gweinidog Ynni Parviz Shahbazov ymhlith eraill. Yn Armenia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â’r Arlywydd Armen Sarkissian, y Prif Weinidog Dros Dro Nikol Pashinyan, y Dirprwy Brif Weinidog Dros Dro Grigoryan, a Patriarch Karekin II ymhlith eraill. Bydd sylw clyweledol o'r ymweliad ar gael ar EBS.

hysbyseb

Parhau Darllen

Georgia

Mae troi Georgia yn gyrchfan chwaraeon gaeaf o'r radd flaenaf yn ganlyniad gweledigaeth ddegawdau o hyd

cyhoeddwyd

on

Pan ddechreuais, fwy nag 20 mlynedd yn ôl, fy rhan yn nhwristiaeth chwaraeon eira newydd Georgia, dim ond breuddwyd bell oedd y gallem gynnal Cwpan y Byd Sgïo. Ym mis Chwefror, daeth y freuddwyd honno'n fwy o realiti, wrth i sgiwyr ac eirafyrddwyr o'r radd flaenaf gyrraedd ar gyfer digwyddiadau Cwpan y Byd Sgïo ac Eira ar draws Bakuriani. Yn 2023, bydd y freuddwyd honno a gynhaliodd cenedlaethau o Georgiaid yn cael ei gwireddu ymhellach wrth i sgiwyr gorau'r byd ymgynnull ar gyfer Pencampwriaethau Sgïo'r Byd Dull Rhydd FIS, yn ysgrifennu George Ramishvili.

Wedi'i ddominyddu gan fynyddoedd y De Caucus gyda harddwch naturiol syfrdanol, gorchudd eira da a heulwen reolaidd, gallai Georgia gael ei darganfod yn fuan gan filiynau o gefnogwyr chwaraeon eira fel cyrchfan chwaraeon gaeaf perffaith. Mae mynyddoedd Sioraidd yn corrachu copaon eu cymheiriaid yng Ngorllewin Ewrop, gyda llawer yn cyrraedd dros 5000m, gan ddarparu rhai o'r sgïo Heliskiing a freeride gorau sydd ar gael.

Yn ystod fy nghyfnod fel Llywydd Ffederasiwn Sgïo Georgia, rhoddais flaenoriaeth i sefydlu sgïo cystadleuol yn Georgia. Trwy gyflwyno'r Pencampwriaethau Sgïo Sioraidd Cenedlaethol, gwnaethom alluogi sgiwyr ifanc talentog mewn lleoliadau ledled y wlad i ennill mwy o brofiad mewn sgïo cystadleuol. Fe helpodd hyn hefyd i osod y sylfaen i ddod â chystadlaethau rhyngwladol mwy a gwell i Georgia.

hysbyseb

Bakuriani oedd un o'r cyrchfannau sgïo cyntaf erioed yn y wlad ym 1932, gan weithredu fel canolbwynt hyfforddi ar gyfer yr athletwyr gorau yn ôl yn nyddiau'r Undeb Sofietaidd. Bydd yn gartref i Bencampwriaethau Sgïo, Ffordd Eira a Freeski y Byd GG 2023 a bellach gall ddod yn ganolfan fywiog y weledigaeth barhaus o droi Georgia yn ganolbwynt chwaraeon gaeaf mawr. Nid yw'r cynnydd hwn a wnaed wedi digwydd dros nos ac roedd angen ymrwymiad y Ffederasiwn Sgïo Sioraidd a chefnogaeth gref y Llywodraeth Sioraidd, sy'n gwneud gwaith rhagorol o adeiladu seilwaith, wedi'i yrru gan dîm gwych o gefnogwyr brwd. Mae hefyd gyda diolch i aelodau Cyngor y GGD a'u Llywydd, Gianfranco Kasper, am gydnabod potensial Georgia fel lleoliad cystadlu elitaidd ac ymddiried ynom fel gwesteiwyr.

Mae hyn yn gydnabyddiaeth i'w chroesawu i'r rhai ohonom sydd wedi cefnogi a datblygu'r diwydiant dros ddegawdau. Dim ond ar lethrau o safon fyd-eang y gall sgiwyr o safon fyd-eang gystadlu, y mae Georgia yn treulio amser, arian ac ymdrech yn datblygu yn amyneddgar. Mae Silknet a Silk Road Group rhyngddynt wedi bod yn noddwyr balch o’r Ffederasiwn Sgïo Sioraidd a’r Tîm Sgïo Cenedlaethol Sioraidd ers bron i 20 mlynedd, gan ddarparu cefnogaeth logistaidd ac ariannol i ategu ein ffydd ym mhotensial diwydiant chwaraeon y gaeaf.

Er gwaethaf hyn, hyd yn oed yn Val d’Isère yn ôl ym mis Rhagfyr 2015 pan ragwelodd a thrafododd fy nghynghorydd a ffrind hir-amser Patrick Lang a minnau’r syniad o Georgia yn ymgeisio am Bencampwriaethau Byd Sgïo Freestyle a Snowboard FIS y dyfodol, roedd y realiti yn dal i deimlo’n hir ffordd i ffwrdd. Trwy ddechrau gyda graddfa lai, fel twrnameintiau sylfaenol dosbarth GGD, a ddilynwyd yn fuan gan ddigwyddiadau Dull Rhydd ac Eira ar lefel Cwpan Europa, fe wnaethom adeiladu'r seilwaith a'r profiad sy'n ofynnol i gynnal digwyddiadau o'r radd flaenaf yn fuan.

hysbyseb

Gyda Georgia yn camu ymlaen yn gadarn fel cyrchfan chwaraeon gaeaf elitaidd, mae'n bwysig fel cam nesaf sefydlu ysgolion sgïo mewn lleoliadau mynyddig fel Gudauri, Bakuriani, Mestia ac Ajara. Bydd hyn yn galluogi plant i fyw, astudio a hyfforddi yno cyn mynd ymlaen i lwyddo mewn twrnameintiau Ewropeaidd. Mae hwn yn gam hanfodol wrth wneud Georgia yn gyrchfannau chwaraeon gaeaf o'r radd flaenaf.

Nawr, gyda chystadlaethau proffil uchel Cwpan y Byd yn cael eu cynnal yn llwyddiannus y gaeaf diwethaf, mae ein cyrchfannau sgïo yn gadarn ar y map, gan osod y Caucuses yn gynyddol ochr yn ochr â chyrchfannau chwaraeon gaeaf mawr fel yr Alpau a'r Rockies. Mae datblygu cyrchfannau ar gyfer sgïo cystadleuaeth wedi sbarduno datblygiad ar gyfer twristiaeth, a fydd, yn ei dro, yn rhan fwy o gynnydd economaidd ehangach Georgia. Bydd hefyd yn helpu i hyrwyddo ffordd iachach o fyw gan ychwanegu ymhellach at y buddion cymdeithasol ac economaidd, yn enwedig yng ngoleuni'r pandemig.

Mor wych ag y mae gweld prif gystadlaethau chwaraeon gaeaf y byd yn mynd i Georgia, dylai cael sgiwyr amatur o bob cwr o'r byd i'n llethrau fod y nod nesaf. Mae gan dwristiaeth ran allweddol i'w chwarae yn adferiad economaidd Georgia o Covid. Yn 2019, ymwelodd dros 9 miliwn o dramorwyr, a oedd yn torri record, gyda rhagamcanion yn awgrymu nad oedd y twf hwn ond yn cynyddu ymhellach, ond nid oedd y mwyafrif o'r rhain yn dwristiaid chwaraeon gaeaf, sy'n golygu bod llawer o botensial ar ôl i'w wireddu.

Mae sgïo bob amser wedi bod yn gamp sy'n agos at fy nghalon. Wrth dyfu i fyny, roeddwn i'n rheolaidd ar lethrau Bakuriani yng Nghwpan y Byd cyn bo hir. Yn y 1990au, yn dilyn cwymp yr Undeb Sofietaidd, roedd yn dorcalonnus gweld y camgymeriadau datblygu trefol yn y gyrchfan. Gyda seilwaith chwaraeon gaeaf modern helaeth fel lifftiau cadeiriau newydd a llynnoedd eira artiffisial, sy'n angenrheidiol ar gyfer cynnal digwyddiadau o safon fyd-eang, bydd Bakuriani yn dychwelyd i'w hen ogoniant. Y gobaith yw y bydd dull mwy trefnus, craffach o ddatblygu llethrau cymharol ddigyffwrdd o Kazbegi, Mestia, Tusheti, Racha, Bakhmaro a Goderzi yn cael eu mabwysiadu. Bydd hyn hefyd yn helpu i hyrwyddo rhagolygon y sgiwyr ifanc hynny sy'n cymryd rhan mewn sgïo cystadleuol ac ymdrechion i wella iechyd Georgiaid yn eu cyfanrwydd.

Rwy’n hyderus wrth i frechlynnau gynyddu ac wrth i deithio rhyngwladol atgyfodi’n araf - fel sydd eisoes yn dechrau gyda hediadau uniongyrchol o Ewrop, Dubai ac Israel - y bydd Georgia yn adfer ei momentwm twristiaeth. Yn y cyfamser, er gwaethaf yr amseroedd anodd parhaus, gallwn fod yn ddiolchgar o gael cystadlaethau sgïo o'r radd flaenaf yn y Cawcasws, arwydd cadarnhaol a ddylai ein hannog ni i gyd.

Parhau Darllen

Georgia

Prif weinidog Georgia yn ymddiswyddo, yr wrthblaid yn galw am etholiad cynnar

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd Prif Weinidog Sioraidd Giorgi Gakharia ei ymddiswyddiad ddydd Iau, gan ysgogi dathliadau gan yr wrthblaid, a alwodd am etholiad cynnar, ysgrifennu Dmitry Antonov a Gabrielle Tétrault-Farber.

Dywedodd Gakharia, a oedd wedi dal y swydd ers 2019, ei fod yn camu i lawr oherwydd anghytundeb gyda'i dîm ei hun ynglŷn â chadw Nika Melia, gwleidydd amlwg yr wrthblaid.

“Rwy’n credu bod gwrthdaro a chystadleuaeth o fewn y wlad yn peryglu dyfodol datblygiad democrataidd ac economaidd Georgia,” ysgrifennodd Gakharia ar Twitter.

hysbyseb

“Felly, rwyf wedi cyhoeddi fy ymddiswyddiad yn y gobaith o leihau polareiddio a dad-ddwysáu’r sefyllfa.”

Roedd Gakharia wedi dweud bod cadw Melia yn annerbyniol pe bai’n bygwth tanwydd rhaniadau gwleidyddol yng ngwlad De’r Cawcasws o 3.7 miliwn o bobl.

Roedd Melia, cadeirydd gwrthblaid y Mudiad Cenedlaethol Unedig (UNM), wedi’i chyhuddo o annog trais mewn protestiadau stryd ym mis Mehefin 2019, cyhuddiad y mae wedi’i ddiswyddo fel cymhelliant gwleidyddol.

hysbyseb

Gorchmynnodd llys yn y brifddinas Tbilisi ddydd Mercher y dylid cymryd Melia i’r ddalfa am honnir iddo fethu â phostio mechnïaeth.

Yn dilyn ymddiswyddiad Gakharia, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Mewnol ei bod yn gohirio cyflawni’r gorchymyn i fynd â Melia i’r ddalfa.

Ymgasglodd torf y tu allan i swyddfeydd ei blaid a chwifio baneri Sioraidd wrth ddathlu, yn ôl Sputnik Georgia.

Y tu mewn i bencadlys UNM, galwodd Melia am etholiad cynnar.

“Ar ran yr holl wrthbleidiau, rwy’n datgan: gadewch i ni eistedd wrth y bwrdd trafod gyda chynrychiolwyr y llywodraeth hon a dechrau trafodaethau ar etholiadau cynnar newydd,” meddai Melia.

Enillodd Georgian Dream yr etholiad seneddol ym mis Hydref y llynedd, ond dywedodd yr wrthblaid fod y bleidlais wedi'i rigio a'i difetha â throseddau.

Dywedodd Melia ar y pryd nad oedd ei blaid yn cydnabod ei chanlyniad a galwodd am ail-redeg.

Dywedodd Irakli Kobakhidze, cadeirydd Georgian Dream, ei fod yn cyflwyno’r Gweinidog Amddiffyn, Irakli Garibashvili, fel ymgeisydd i gymryd lle Gakharia, asiantaeth newyddion TASS parthed

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd