Cysylltu â ni

Georgia

Georgia a NATO: Cydweithrediad agos ond dim aelodaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cafodd Georgia, ynghyd â'r Wcráin, addewid o aelodaeth NATO yn Uwchgynhadledd Bucharest 2008 ond bedair blynedd ar ddeg yn ddiweddarach, mae'r ddwy wlad yn dal i aros i gael eu caniatáu i'r gynghrair. Yn sgil rhyfel Wcráin, mae Georgia sydd, dros y blynyddoedd, wedi profi tri rhyfel gan gynnwys Rwsia, yn ailadrodd ei diddordeb mewn ymuno â NATO - yn ysgrifennu Katarzyna Rybarczyk

Daw pwyso am yr aelodaeth yn ddwysach wrth i leisiau ddod i’r amlwg yn dweud pe bai addewid aelodaeth NATO i’r Wcráin wedi’i wireddu’n gynharach, efallai y byddai’n bosibl osgoi’r goresgyniad parhaus gan Rwseg.

'Rwy'n gwbl argyhoeddedig, ac rwyf wedi'i ddweud o'r blaen, pe bai'r Wcráin wedi bod yn rhan o NATO cyn y rhyfel, ni fyddai rhyfel wedi bod. Rwy'n credu yn hyn,' Dywedodd Llywydd Wcráin Volodymyr Zelensky.

Gyda'r Ffindir a Sweden yn derbyn gwahoddiad swyddogol i ymuno â'r gynghrair ar ôl yr uwchgynhadledd ddiweddaraf a gynhaliwyd ym Madrid ar Fehefin 28-30, mae ehangu NATO yn y cardiau. Ac eto, mae rhagolygon derbyn Georgia yn parhau i fod yn fain.

Er gwaethaf aros yn sylweddol hirach na'r taleithiau Nordig, yn lle cael ei gwahodd i ymuno, Georgia dywedwyd wrth y byddai'n cael cymorth 'gwleidyddol ac ymarferol wedi'i deilwra'. 

Georgia yw un o bartneriaid agosaf NATO ac mae wedi bod cymryd rhan weithredol mewn nifer o deithiau dan arweiniad NATO fel Operation Active Endeavour, ymgyrch gwyliadwriaeth forol a gynlluniwyd i atal terfysgaeth ac atal symud arfau ym Môr y Canoldir, neu Genhadaeth Cefnogi Cywir NATO yn Afghanistan. Ar ben hynny, mae 'Georgia yn cyflawni bron pob maen prawf i ddod yn aelod o NATO,' yn ôl yr hyn a ddywedodd Anders Fogh Rasmussen, cyn Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Dywedodd ychydig yn ôl.

Felly, pam mae Georgia yn sownd yn yr hyn sy'n ymddangos yn limbo parhaol?

hysbyseb

Yn gyntaf, gyda Rwsia yn meddiannu dau ranbarth ymwahanol yn Abkhazia a De Ossetia, mae uniondeb tiriogaethol Georgia yn rhwystro trafodaethau derbyn.

'Credwn y dylai Georgia barhau ar ei llwybr Ewro-Iwerydd, a phryd bynnag y bydd Georgia yn barod i gael mynediad i NATO, bydd yn gwneud hynny, er nad wyf yn meddwl bod posibilrwydd i integreiddio dim ond un rhan o Georgia,' Dywedodd Cynrychiolydd NATO ar gyfer y Cawcasws a Chanolbarth Asia, Javier Colomina.  

Yn union fel y gwrthdaro yn Donbas wedi'i atal Wcráin rhag ymuno â NATO ymhell cyn i'r rhyfel sy'n digwydd ar hyn o bryd ddechrau, mae datrys anghydfodau tiriogaethol yn ffactor sy'n effeithio ar siawns Georgia o symud tuag at aelodaeth.

Mae NATO yn amharod i groesawu gwladwriaethau y mae eu sofraniaeth diriogaethol dan fygythiad oherwydd, o ystyried rhwymedigaethau amddiffyn y gynghrair, gallai gwneud hynny beryglu diogelwch aelodau eraill a sbarduno gwrthdaro milwrol ar raddfa fawr.

Nesaf, mae cyflymder Georgia yn gweithredu'r diwygiadau angenrheidiol araf ac yn cael ei ddylanwadu gan polareiddio gwleidyddol, sy'n amlygu ei hun trwy densiynau cynyddol rhwng y blaid Freuddwyd Sioraidd sy'n rheoli a'r prif wrthblaid, plaid y Mudiad Cenedlaethol Unedig.

Ar ôl etholiad seneddol Sioraidd 2020, mae’r wlad wedi’i chael ei hun mewn sefyllfa fregus wleidyddol ac wedi bod yn gwyro oddi wrth ddemocratiaeth. Er bod Georgian Dream a United National Movement ill dau yn cefnogi uchelgeisiau Georgia i ennill statws ymgeisydd NATO, mae eu brwydr grym ffyrnig wedi bod yn rhwystro gweithredu diwygiadau angenrheidiol yn effeithiol.

Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf yn arbennig, mae cynnydd yn hyn o beth wedi arafu, Dywedodd Javier Colomina fis Mai diwethaf, gan ychwanegu bod 'NATO yn ymwneud â lefel gweithredu'r diwygiadau yr ydym wedi bod yn gofyn amdanynt.'

Fel y nodwyd gan y swyddog, oni bai bod Georgia am barhau i wylio gwledydd eraill yn neidio o'i blaen yn unol â'r gynghrair i ymuno â'r gynghrair, mae angen iddi ddatrys ei phroblemau a chadarnhau ei hymrwymiad i fodloni holl ofynion NATO.

Yn olaf, gallai caniatáu Georgia i mewn nawr fod yn gam gwrthgynhyrchiol sydd mewn perygl o wanhau NATO yn lle ei wneud yn gryfach. Pan gafodd y Ffindir a Sweden wahoddiad i ymuno â'r gynghrair, Vladimir Putin Rhybuddiodd iddynt am 'ganlyniadau milwrol a gwleidyddol difrifol' pe baent yn bwrw ymlaen â defnyddio milwyr a seilwaith milwrol.

Fel y dywedodd Putin, fodd bynnag, nid oes gan Rwsia 'wahaniaethau tiriogaethol' gyda'r ddwy wlad hyn. Yn anffodus, nid yw hyn yn wir gyda Georgia lle mae un rhan o bump o'r diriogaeth yn cael ei meddiannu gan Rwsia a lle mae gan y Kremlin ddegau o filoedd o filwyr.

Felly, yn ddiamau, byddai ehangu i gynnwys Georgia yn cael ei weld gan Putin fel bygythiad mwy uniongyrchol i Rwsia.

NATO yn cydnabod mai Rwsia yw'r 'bygythiad mwyaf arwyddocaol ac uniongyrchol i ddiogelwch y Cynghreiriaid ac i heddwch a sefydlogrwydd' ac, am y tro, mae'n annhebygol y bydd yn cynnig aelodaeth Georgia, gan felly dynnu holl aelod-wladwriaethau NATO i ryfel yn erbyn Rwsia.

Gallai ehangu i’r Dwyrain gael canlyniadau dinistriol ac, wrth i’r tywallt gwaed yn yr Wcrain barhau, nid nawr yw’r amser i danio dicter Putin. Mae'n ymddangos, felly, fod yna aros hir o flaen Georgia cyn i'w dyheadau NATO gael eu gwireddu.

Mae Katarzyna Rybarczyk yn ohebydd gwleidyddol dros Gwasanaeth Cyngor Mewnfudo. Mae hi'n ymdrin â materion dyngarol a gwrthdaro.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd