Cysylltu â ni

Bafaria

Yn erbyn chwyddiant gyda heic ardrethi, mae gweinidog Bafaria yn annog ECB

cyhoeddwyd

on

Mae chwyddiant uwch yn gwaethygu cyflwr cynilwyr a dylai Banc Canolog Ewrop ymateb trwy godi ei gyfraddau llog o 0%, gweinidog cyllid Bafaria, Albert Fueracker (Yn y llun), yn cael ei ddweud yn ddyddiol Image mewn sylwadau a gyhoeddwyd ddydd Mercher (2 Mehefin).

Cyflymodd chwyddiant prisiau defnyddwyr blynyddol yr Almaen ym mis Mai, gan symud ymlaen ymhellach na tharged yr ECB o agos at 2% ond yn is, dywedodd y Swyddfa Ystadegau Ffederal ddydd Llun.

Cododd prisiau defnyddwyr, wedi'u cysoni i'w gwneud yn gymharol â data chwyddiant o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, 2.4% ym mis Mai, i fyny o 2.1% ym mis Ebrill.

"Mae'r Almaen yn wlad o gynilwyr. Mae polisi cyfradd llog sero hirsefydlog yr ECB yn wenwyn ar gyfer cynlluniau cynilo nodweddiadol," meddai Fueracker, aelod o Undeb Cymdeithasol Cristnogol ceidwadol Bafaria (CSU), wrth y papur dyddiol sy'n gwerthu mas.

"Ar y cyd â'r chwyddiant sy'n cynyddu erbyn hyn, mae'r dadleoliad ar gyfer cynilwyr yn dod yn fwy a mwy amlwg. Mae Bafaria wedi bod yn rhybuddio ers blynyddoedd bod yn rhaid dod â'r polisi cyfradd llog sero i ben - nawr mae'n hen bryd," ychwanegodd.

Mae Almaenwyr Ceidwadol wedi cwyno ers tro fod cyfraddau llog 0% yr ECB yn brifo cynilwyr gan nad oes fawr o ennill iddynt - problem a waethygir gan chwyddiant cynyddol yn erydu gwerth eu hwyau nythu.

Dangosodd ffigurau prisiau dydd Llun ar gyfer mis Mai fod mesur cenedlaethol o chwyddiant wedi codi i 2.5%, y lefel uchaf ers 2011.

O dan y pennawd "Mae chwyddiant yn bwyta ein cynilion", cynhaliodd Bild rybudd stori ar wahân: "Mae gweithwyr, pensiynwyr a chynilwyr yr Almaen mewn ofn oherwydd chwyddiant uchel!"

Ddydd Mawrth, dywedodd gweinidog economi llywodraeth ffederal yr Almaen, Peter Altmaier, ei fod yn “gwylio’r datblygiad hwn gyda chwyddiant yn agos iawn” ond na allai basio barn arno eto.

Mae Almaenwyr yn pleidleisio mewn etholiad ffederal ar Fedi 26. Hyd yn hyn, nid yw chwyddiant wedi ennill tyniant fel mater ymgyrchu, ond mae'n debygol o fod yn fwy na 3% yn ddiweddarach eleni wrth i heic treth ac effeithiau ystadegol ychwanegu at bwysau prisiau. Darllen mwy

Eisoes beirniaid mwyaf polisi ECB, mae rhai Almaenwyr ceidwadol yn ofni bod y banc canolog yn rhy hunanfodlon ynghylch chwyddiant ac y gallai ei bolisi arian hawdd gyhoeddi cyfnod newydd o brisiau uwch.

hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd