Cysylltu â ni

Yr Almaen

Mae SPD yr Almaen yn ceisio cynghreiriaid i ddisodli'r glymblaid dan arweiniad Merkel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Democratiaid Cymdeithasol yr Almaen ar fin cychwyn (27 Medi) i ddechrau'r broses o geisio ffurfio llywodraeth ar ôl iddyn nhw ennill eu hetholiad cenedlaethol cyntaf o drwch blewyn er 2005 i ddiweddu 16 mlynedd o reol dan arweiniad ceidwadol o dan Angela Merkel, ysgrifennu Emma Thomasson a Paul Carrel.

Enillodd y Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol (SPD) 25.7% o’r bleidlais, cyn 24.1% am floc ceidwadol Merkel CDU / CSU, yn ôl canlyniadau dros dro. Daeth y Gwyrddion i mewn ar 14.8% ac roedd y Democratiaid Rhydd rhyddfrydol (FDP) ar 11.5%.

Mae adferiad yr SPD yn nodi adfywiad petrus ar gyfer pleidiau canol-chwith mewn rhannau o Ewrop, yn dilyn ethol y Democrat Joe Biden yn arlywydd yr Unol Daleithiau yn 2020. Norwy's enillodd yr wrthblaid chwith-canol etholiad yn gynharach y mis hwn.

hysbyseb

Ymgeisydd canghellor y Democratiaid Cymdeithasol, Olaf Scholz dywedodd ei fod yn gobeithio taro bargen glymblaid cyn y Nadolig, er

dywedodd ei wrthwynebydd Democratiaid Cristnogol Armin Laschet, 60, y gallai ddal i geisio ffurfio llywodraeth er gwaethaf arwain y ceidwadwyr at eu canlyniad etholiad gwaethaf erioed. Darllen mwy.

Bydd Merkel yn aros wrth y llyw mewn rôl gofalwr yn ystod y trafodaethau clymblaid bydd hynny'n gosod cwrs economi fwyaf Ewrop yn y dyfodol.

hysbyseb

Cyfranddaliadau Almaeneg (.GDAXI) agorodd 1.1% yn uwch ddydd Llun, gyda buddsoddwyr yn falch bod y FDP pro-fusnes yn edrych yn debygol o ymuno â'r llywodraeth nesaf tra bod y Linke pellaf wedi methu ag ennill digon o bleidleisiau i gael eu hystyried fel partner clymblaid.

"O safbwynt y farchnad, dylai fod yn newyddion da bod clymblaid asgell chwith yn fathemategol amhosibl," meddai Jens-Oliver Niklasch, economegydd LBBW.

Dywedodd fod gan bleidiau eraill ddigon yn gyffredin i ddod o hyd i gyfaddawd gweithredol.

"Mae'n debyg y bydd personoliaethau a swyddi gweinidogol yn bwysicach yn y diwedd na pholisïau."

Bydd y partïon yn dechrau seinio ei gilydd heddiw am gynghreiriau posib mewn trafodaethau anffurfiol.

Mae tudalen o’r rhifyn printiedig o bapur newydd Bild yn dangos arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol (SPD) ac ymgeisydd gorau’r canghellor Olaf Scholz, ar ôl yr arolygon ymadael cyntaf ar gyfer yr etholiadau cyffredinol yn Berlin, yr Almaen, Medi 26, 2021. REUTERS / Andreas Gebert
Mae cefnogwyr plaid y Gwyrddion yn ymateb ar ôl cyhoeddi canlyniadau'r arolwg ymadael cyntaf ar yr etholiadau cyffredinol yn Berlin, yr Almaen, Medi 26, 2021. REUTERS / Christian Mang

Mae'r SPD yn debygol o geisio cynghrair gyda'r Gwyrddion a'r FDP i sicrhau mwyafrif seneddol, er y gallai'r ddwy blaid hefyd ymuno â'r ceidwadwyr.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol yr SDP, Lars Klingbeil, wrth deledu ARD, y byddai'r blaid yn ymladd i sicrhau bod Scholz yn dod yn ganghellor nesaf. "Fe wnaethon ni ennill yr etholiad," meddai.

Bydd yr SPD yn siarad gyda’r Gwyrddion a’r FDP am ffurfio’r llywodraeth nesaf, meddai Klingeil, gan ychwanegu bod arweinyddiaeth y blaid ar fin cyfarfod ddydd Llun i drafod y camau nesaf.

Dywedodd y Gwyrddion a’r FDP neithiwr, fodd bynnag, y byddent yn siarad â’i gilydd yn gyntaf i seinio meysydd cyfaddawdu cyn dechrau trafodaethau gyda’r SPD a’r CDU.

Os bydd Scholz, 63, yn llwyddo i ffurfio clymblaid, byddai'r gweinidog cyllid yng nghabinet Merkel a chyn-faer Hamburg yn dod yn bedwerydd canghellor SPD ar ôl y rhyfel.

Dywedodd Paul Ziemiak, ysgrifennydd cyffredinol Democratiaid Cristnogol Merkel, fod cyfle o hyd i gynghrair ei blaid gyda’r Gwyrddion a’r FDP, gan ychwanegu bod Laschet yn gwybod sut i gadw clymblaid gyda’i gilydd.

Mae Merkel wedi sefyll yn fawr ar y llwyfan Ewropeaidd bron ers iddo ddechrau yn ei swydd yn 2005 - pan oedd George W. Bush yn arlywydd yr Unol Daleithiau, Jacques Chirac ym Mhalas Elysee ym Mharis a Tony Blair yn brif weinidog Prydain.

Ond mae'n debyg y bydd yn rhaid i gynghreiriaid Berlin yn Ewrop a thu hwnt aros am fisoedd cyn y gallant weld sut y bydd llywodraeth newydd yr Almaen yn ymgysylltu ar faterion tramor.

Gan dybio bod yr SPD yn cytuno ar fargen gyda'r Gwyrddion a'r FDP, gallai'r Gwyrddion ddarparu'r gweinidog tramor, fel y gwnaethant gyda Joschka Fischer yn eu cynghrair ddwyffordd flaenorol gyda'r SPD, tra bod yr FDP yn ceisio'r weinidogaeth gyllid.

Mae ffrae rhwng Washington a Paris dros fargen i Awstralia brynu’r Unol Daleithiau yn lle llongau tanfor Ffrainc wedi rhoi’r Almaen mewn man lletchwith rhwng cynghreiriaid, ond mae hefyd yn rhoi cyfle i Berlin helpu i wella cysylltiadau ac ailfeddwl am eu safiad cyffredin ar China.

O ran polisi economaidd, mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn awyddus i lunio polisi cyllidol Ewropeaidd cyffredin, y mae'r Gwyrddion yn ei gefnogi ond mae'r CDU / CSU a'r FDP yn ei wrthod. Mae'r Gwyrddion hefyd eisiau "enfawr ehangu sarhaus ar gyfer ynni adnewyddadwy".

Mae un peth yn sicr: ni fydd llywodraeth y dyfodol yn cynnwys yr Amgen dde pellaf ar gyfer yr Almaen (AfD) a sgoriodd 10.3%, cwymp o bedair blynedd yn ôl pan wnaethant ymosod i'r senedd genedlaethol gyda 12.6% o'r bleidlais. Mae pob gwleidydd prif ffrwd yn diystyru clymblaid gyda'r blaid.

Yn dilyn buddugoliaeth yr SPD yn yr etholiadau seneddol ddoe gyda 25,7% fel y grŵp seneddol cyntaf, mae’r Grŵp S&D yn llongyfarch ymgeisydd y Canghellor Olaf Scholz a’r SPD am eu hymgyrch lwyddiannus a’u canlyniad cryf. Mae'r etholiadau yn yr Almaen yn anfon neges glir am ddemocratiaeth gymdeithasol gref a pholisïau blaengar ledled Ewrop. 
 
Wrth sôn am etholiadau’r Almaen, dywedodd llywydd Grŵp S&D Iratxe García Pérez: “Mae Olaf Scholz wedi arwain ymgyrch wych. Mae dinasyddion yr Almaen yn amlwg yn gwerthfawrogi ei waith yn y llywodraeth glymblaid sy'n gadael ac maent yn ymddiried y gall arwain y wlad trwy ei thrawsnewidiad tuag at fodel economaidd-gymdeithasol mwy cynaliadwy a theg. 

“Mae hyn yn newyddion da iawn i’r Undeb Ewropeaidd, oherwydd gall ddod ag ysgogiad newydd i’r diwygiadau sydd eu hangen arnom i addasu i’r oes ddigidol ac ymateb i heriau byd-eang newydd trwy roi pobl yn gyntaf. Bellach mae'n rhaid i ni adael i'r sgyrsiau ddigwydd, ond rwy'n gobeithio y bydd llywodraeth newydd yr Almaen ar waith yn fuan, ac mae gennym arweinydd blaengar newydd yn y Cyngor.

“Profwyd y rhagolygon tywyll ar gyfer democratiaeth gymdeithasol yn anghywir, ac yn lle hynny rydym yn dyst i don gref o gefnogaeth i bolisïau blaengar yn Ewrop.”

Ychwanegodd Jens Geier, pennaeth y Ddirprwyaeth SPD yn y Grŵp S&D: “Gall y llwyddiant democrataidd Cymdeithasol hwn hefyd gryfhau gwleidyddiaeth gymdeithasol a chynaliadwy ar lefel Ewropeaidd. Gyda llywodraeth dan arweiniad SPD, mae gennym gyfle nawr i gael dull gwahanol yng ngwleidyddiaeth Ewrop. 

“Mae canlyniad yr etholiadau yn dangos bod llawer o ddinasyddion yn argyhoeddedig o’r rhaglen ddemocrataidd gymdeithasol ar gyfer y dyfodol: Er mwyn trawsnewid ecolegol a digidol y gymdeithas mae angen y dimensiwn cymdeithasol arnom hefyd er mwyn iddi lwyddo. Byddai llywodraeth dan arweiniad SPD yn gweithio ar gyfer hyn a hefyd yn cynyddu'r pwysau ar weithredu'r Fargen Werdd. Dim ond pan fyddwn yn gweithio ar lefel Ewropeaidd y gallwn ddatrys heriau mawr ein hamser. O dan lywodraeth dan arweiniad SPD ni fyddai Ewrop bellach yn rhan ymylol o bolisi llywodraeth yr Almaen ond yn symud i'r canol ”. 

france

Yn yr UE ôl-Merkel, ni all Macron arwain heb gynghreiriaid

cyhoeddwyd

on

By

LLUN Y FFEIL; Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn edrych ymlaen wrth iddo ymweld â safle Richelieu y Bibliotheque Nationale de France (Llyfrgell Genedlaethol Ffrainc), ar ôl cwblhau'r prosiect adnewyddu a 300 mlynedd ers gosod y casgliadau brenhinol, ym Mharis, Ffrainc, Medi. 28, 2021. Guay / Pwll Bertrand trwy REUTERS

Mae ymadawiad Angela Merkel o lwyfan yr UE y bu’n dominyddu am 16 mlynedd wedi rhoi cyfle i Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron ymgymryd â mantell arweinyddiaeth Ewropeaidd a phwyso ymlaen gyda’i gynlluniau ar gyfer Ewrop fwy annibynnol, ysgrifennu Michel Rose, John Gwyddelig a Leigh Thomas.

Ddim mor gyflym, dywed diplomyddion o wledydd ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Mae arweinydd egnïol Ffrainc wedi ceisio dod â eglurder gweledigaeth strategol bod y bloc o dan Merkel, a alwyd yn aml yn “Frenhines Ewrop”, yn brin ar brydiau ac yn aml mae Brwsel wedi mabwysiadu ei frodorol.

hysbyseb

Ond mewn Ewrop ar ôl y rhyfel a seiliwyd ar gonsensws, mae arddull uniongyrchol a sgraffiniol Macron, ynghyd â pharodrwydd i fynd ar ei ben ei hun mewn ymgais i lunio strategaeth yr UE, yn golygu y bydd yn cael trafferth llenwi esgidiau Merkel, meddai uwch ddiplomyddion ledled y rhanbarth.

"Nid yw fel y gall Macron arwain Ewrop ar ei ben ei hun. Na. Mae'n rhaid iddo sylweddoli bod yn rhaid iddo fod yn ofalus. Ni all ddisgwyl i bobl neidio ar fandwagon Ffrainc," meddai un diplomydd a bostiwyd i Baris o un o genhedloedd sefydlol yr UE. .

"Roedd gan Merkel le anghyffredin. Roedd hi'n gwrando ar bawb, yn parchu pawb."

hysbyseb

Yn frawychus, ni chanfu Macron lawer o leisiau cyflym o gefnogaeth ymhlith cynghreiriaid Ewropeaidd pan wnaeth Awstralia ddileu cytundeb amddiffyn mega ar gyfer llongau tanfor o Ffrainc. Darllen mwy.

Cyfeiriodd y distawrwydd at wrthwynebiad dwfn ymhlith gwledydd canolog ac Ewropeaidd gyda gweledigaeth Macron o ymreolaeth amddiffyn Ewropeaidd a llai o ddibyniaeth ar amddiffyniad milwrol yr Unol Daleithiau rhag Rwsia.

Er gwaethaf ymdrech i ddangos mwy o gariad i wledydd dwyrain yr UE na chyn-lywyddion Ffrainc, cafodd gwledydd o’r Baltig i’r Môr Du, sy’n gweld yr Unol Daleithiau fel yr unig darian gredadwy o Rwsia, eu brawychu pan alwodd Macron NATO yn “farw-ymennydd” ac anogodd deialog gyda Moscow.

Ni wnaeth swyddfa Macron ymateb i gais am sylw ar y feirniadaeth. Mae swyddogion Ffrainc yn cyfaddef yn breifat bod ei strategaeth i ymgysylltu ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi esgor ar ganlyniadau prin.

"Fe allen ni fod wedi dweud wrtho sut y byddai'r polisi hwn yn Rwsia yn y pen draw," meddai llysgennad i Ffrainc o wlad yn nwyrain Ewrop. "Rydyn ni'n deall bod angen cysylltiadau â Macron â Rwsia ar Macron. Gwnaeth Merkel hefyd. Ond dyna'r ffordd yr aeth ati."

WOOING DRAGHI, RUTTE

I fod yn sicr, fe wnaeth Merkel hefyd wthio prosiectau a oedd yn rhannu aelodau’r UE yn ddwfn, fel piblinell Nordstream 2 rhwng Rwsia a’r Almaen. Ond roedd hi bob amser yn ofalus i osgoi'r math o rethreg herfeiddiol y mae Macron wedi arfer ag ef, meddai'r diplomyddion.

"Mae gan Ffrainc weledigaeth ond yn aml mae'n rhy bendant a gall arweinyddiaeth Macron aflonyddu weithiau," meddai Georgina Wright o felin drafod Institut Montaigne ym Mharis. "Mae'r tandem Franco-Almaeneg yn bwysig iawn ond mae Macron, er clod iddo, yn sylweddoli nad yw'n ddigon," ychwanegodd.

Cyfeiriodd sawl diplomydd at ddau arweinydd a fyddai’n hanfodol i lwyddiant Macron yn Ewrop yn y dyfodol waeth beth fydd canlyniad trafodaethau clymblaid yr Almaen ar ôl yr etholiad ddydd Sul, lle cwympodd bloc ceidwadol Merkel i ganlyniad isel erioed: Prif Weinidog yr Eidal Mario Draghi a Phrif Weinidog yr Iseldiroedd Mark Rutte .

Mae Macron eisoes wedi dechrau woo Draghi, cyn-bennaeth uchel ei barch Banc Canolog Ewrop a gredydwyd am achub yr ewro, gan wahodd yr Eidalwr i’w encil haf cyn i’r ymweliad gael ei ganslo oherwydd cythrwfl yn Afghanistan, meddai ffynhonnell.

Mae hefyd wedi dechrau ymgysylltu â Rutte, sydd wedi uno grŵp o wledydd ceidwadol cyllidol o'r enw "the Frugals" yn llwyddiannus.

Dywedodd Macron unwaith wrth Rutte "rydych chi'n dod yn debycach i ni, ac rydyn ni'n dod yn debycach i chi", meddai diplomydd sy'n gyfarwydd â'r gyfnewidfa.

Dywedodd pob un o'r pum uwch ddiplomydd y siaradodd Reuters â nhw fod llawer o wledydd yr UE bellach yn dod o gwmpas i syniadau Macron. Mae priflythrennau a welodd unwaith yn sôn am amddiffyn cwmnïau Ewropeaidd rhag cystadleuwyr Asiaidd neu Americanaidd wrth i fads Ffrengig bellach fod yn llai amharod, ar ôl i Beijing a Washington fabwysiadu polisïau mwy ymosodol.

"Roedd yn ymddangos ychydig yn radical ond fe wnaethon ni ddarganfod bod rhai o'r pethau y gwnaeth wthio amdanyn nhw'n eithaf synhwyrol," meddai diplomydd o wlad Baltig.

Mae Brexit hefyd wedi symud y ddeinameg o fewn y bloc wrth i Ffrainc baratoi i ymgymryd â llywyddiaeth gylchdroi'r UE ym mis Ionawr.

"Roedden ni'n arfer gallu cuddio y tu ôl i'r Prydeinwyr, ond fe wnaethon ni golli cefn mawr i guddio y tu ôl," meddai'r diplomydd. "Felly rydyn ni'n dechrau estyn allan."

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid chwith bellaf yr Almaen yn awyddus i ymuno â'r glymblaid tra bod eraill yn llywio'n glir

cyhoeddwyd

on

Mae cyd-arweinydd y Blaid Chwith Susanne Hennig-Wellsow yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod lleiandy o blaid chwith yr Almaen 'Die Linke' ym Merlin. Hawlfraint  Credyd: AP

Tra bod Angela Merkel (Yn y llun) osgoi ymgyrchu gwleidyddol dros lawer o’r etholiad, wrth iddi ddod yn fwyfwy amlwg bod ei phlaid yn llusgo yn yr arolygon barn, fe aeth ar ôl i’w dirprwy ganol-chwith gyda hen linell ymosod, yn ysgrifennu Lauren Chadwick

“Gyda mi fel Canghellor, ni fyddai clymblaid byth y mae’r Chwith yn rhan ohoni. Ac mae p'un a yw hyn yn cael ei rannu gan Olaf Scholz ai peidio i'w weld o hyd, ”meddai Merkel ddiwedd mis Awst.

Roedd gan Scholz feirniadaeth hefyd am Die Linke - y Blaid Chwith - ond rhoddodd y gorau i wrthod yn llwyr y posibilrwydd o glymblaid gyda nhw. Dywedodd wrth Tagesspiegel dyddiol yr Almaen y byddai gofyn i'r blaid bellaf chwith ymrwymo i NATO ac mae'r bartneriaeth drawsatlantig bellach wedi bod yn llinell ymosod gyson gan y Democratiaid Cristnogol yn yr hyn y mae rhai yn ei ddweud sy'n ymdrech ffos olaf i fachu cymedrolwyr ar y ffens rhwng canol Merkel plaid-iawn a'r Democratiaid Cymdeithasol chwith-canol, sy'n arwain yn yr arolygon barn.

Mae pleidleiswyr yn gweld “y tu ôl” i’r llinell ymosod o’r CDU, meddai Dr Rüdiger Schmitt-Beck ym Mhrifysgol Mannheim, gan ei bod “het mor hen” .about: gwag

hysbyseb

Ychwanegodd Schmitt-Beck ei fod yn “arwydd o anobaith” yr oedd yr CDU yn troi at y llinell ymosod hon unwaith eto wrth i’r ymgeisydd Armin Laschet fethu â galfaneiddio pleidleiswyr, dengys arolygon barn.

Clymblaid lywodraethol bosibl?

Er bod arbenigwyr yn dweud nad clymblaid sy’n cynnwys y Die Linke pellaf ar y chwith yw beth mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol Scholz eisiau, nid yw’n debygol o ddiystyru’r posibilrwydd yn llwyr.

Mae hynny oherwydd os yw'r pleidleisio cyfredol yn gywir, bydd angen ffurfio clymblaid y llywodraeth yn yr Almaen yn y dyfodol gyda thair plaid wleidyddol am y tro cyntaf, sy'n golygu nad yw'r Blaid Chwith erioed wedi bod yn agosach at dderbyn man posib mewn clymblaid.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r blaid yn pleidleisio ar oddeutu 6% yn genedlaethol, gan eu gwneud y chweched blaid wleidyddol fwyaf poblogaidd yn y wlad.

Dywedodd cyd-arweinydd plaid Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow hyd yn oed wrth bapur newydd yr Almaen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ddechrau mis Medi: “Roedd y ffenestr mor agored ag erioed o’r blaen. Pryd os nad nawr? ” o ran clymblaid bosibl gyda'r Democratiaid Cymdeithasol a'r Gwyrddion.

Roedd llawer o'r farn bod ei geiriau'n dangos gobeithion a pharatoadau uchel y blaid ar gyfer dod i mewn i'r llywodraeth.

Ond er bod y Blaid Chwith bresennol wedi dod yn fwy prif ffrwd ers iddi gael ei ffurfio’n swyddogol yn 2007 - gallai ei chysylltiadau hanesyddol uniongyrchol â chomiwnyddiaeth a pholisi tramor chwith caled ei chadw allan o’r llywodraeth am byth.

Hanes comiwnyddol a golygfeydd llinell galed

Ffurfiwyd Die Linke fel uniad dwy blaid: Plaid Sosialaeth Ddemocrataidd (PDS) a phlaid Llafur a Chyfiawnder Cymdeithasol mwy newydd. Y PDS yw olynydd uniongyrchol Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen, y blaid gomiwnyddol a fu'n llywodraethu yn Nwyrain yr Almaen rhwng 1946 a 1989.

“Mae yna lawer o bobl yn yr Almaen sy’n gweld yr etifeddiaeth hon yn broblem fawr,” meddai Dr Thorsten Holzhauser, cyswllt ymchwil yn Sefydliad Theodor Heuss House yn Stuttgart.

"Ar y llaw arall, mae'r blaid wedi bod yn dad-radicaleiddio ers cwpl o flynyddoedd neu hyd yn oed ddegawdau bellach. Mae wedi symud tuag at broffil democrataidd cymdeithasol mwy adain chwith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd hefyd yn rhywbeth y mae llawer o bobl wedi'i gydnabod."

Ond mae Die Linke yn eithaf polareiddio yn fewnol gyda gwleidyddiaeth fwy cymedrol yn Nwyrain yr Almaen a lleisiau mwy radical mewn rhai rhanbarthau yng Ngorllewin yr Almaen.

Tra bod cenhedlaeth iau o bleidleiswyr yn fwy cysylltiedig â materion cyfiawnder cymdeithasol a phynciau gwleidyddol poeth fel yr hinsawdd, ffeministiaeth, gwrth-hiliaeth ac ymfudo, mae rhannau eraill o'r blaid yn apelio mwy at boblyddiaeth ac yn cystadlu â'r Dewis Amgen pellaf ar gyfer yr Almaen. (AfD), dywed arbenigwyr.

Ar hyn o bryd mae gan y blaid un gweinidog-wladwriaeth: Bodo Ramelow yn Thuringia.

Ond mae rhai o safbwyntiau polisi tramor llinell galed y blaid yn ei gwneud yn ddewis annhebygol i bartner llywodraethu.

“Dywedodd y blaid bob amser ei bod am gael gwared ar NATO, ac mae’n blaid sy’n deillio o Ddwyrain yr Almaen, o ddiwylliant gwleidyddol pro-Rwsiaidd iawn, diwylliant gwleidyddol gwrth-Orllewinol iawn, felly mae hyn yn DNA yr plaid, ”meddai Holzhauser.

Mae Die Linke eisiau i'r Almaen ddod allan o NATO a dim defnydd milwrol o fyddin yr Almaen, y Bundeswehr.

“Ni fyddwn yn cymryd rhan mewn llywodraeth sy’n talu rhyfeloedd ac yn caniatáu cenadaethau ymladd gan y Bundeswehr dramor, sy’n hyrwyddo arfogi a militaroli. Yn y tymor hir, rydyn ni'n glynu wrth weledigaeth byd heb fyddinoedd, ”mae'r platfform yn darllen.

Mae Die Linke hefyd yn gwrthod trin Rwsia a China fel “gelynion” ac mae eisiau cysylltiadau agosach gyda’r ddwy wlad.

'Annhebygol' i ymuno â chlymblaid

“Mae siawns. Nid yw’n gyfle mawr iawn, ond mae siawns (gallai Die Linke ymuno â chlymblaid), ”meddai Holzhauser, ond yn draddodiadol mae’r“ tactegau dychryn gan y Ceidwadwyr wedi bod yn gryf iawn wrth symud yn erbyn cynghrair asgell chwith ”.

Fe allai Die Linke, a arferai bleidleisio cyn y Gwyrddion ac Amgen i’r Almaen (AfD) gael problem yn casglu cefnogaeth yn y dyfodol, meddai, wrth iddi ddod yn llai o blaid boblogaidd a mwy o sefydliad.

“Tra yn y gorffennol, mae Die Linke wedi bod yn eithaf llwyddiannus fel grym eithaf poblogaidd a ymgysylltodd yn erbyn sefydliad gwleidyddol Gorllewin yr Almaen, y dyddiau hyn, mae’r blaid yn fwy a mwy yn rhan o’r sefydliad,” meddai Holzhauser.https: //www.euronews .com / gwreiddio / 1660084

“I lawer o bleidleiswyr, yn enwedig yn Nwyrain yr Almaen, mae wedi integreiddio’n llwyddiannus i system plaid yr Almaen. Felly dyma ochr fflip y geiniog yn ei lwyddiant ei hun, ei bod yn dod yn fwy integredig a sefydledig ond ar yr un pryd mae'n colli atyniad fel grym poblogaidd. ”

O ran materion cymdeithasol, mae'n fwy tebygol o fod â galwadau tebyg i'r Gwyrddion a'r Democratiaid Cymdeithasol, fodd bynnag, gan gynnwys treth cyfoeth ac isafswm cyflog uwch. Syniadau platfform ydyn nhw nad ydyn nhw wedi dwyn ffrwyth yn y glymblaid SPD / CDU gyfredol.

Ond mae p'un a yw hynny'n golygu y byddant yn mynd i mewn i'r llywodraeth i'w gweld o hyd, er gwaethaf gobeithion uchel canfyddedig arweinwyr y blaid.

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Mae ceidwadwyr yr Almaen yn codi bwgan o reol bellaf chwith cyn yr etholiad

cyhoeddwyd

on

By

Mae Gregor Gysi o’r blaid asgell chwith Die Linke yn siarad yn ystod rali ymgyrch etholiadol ym Munich, yr Almaen, Medi 17, 2021. REUTERS / Michaela Rehle / File Photo
Mae cyd-arweinydd yr Almaen ar blaid yr asgell chwith Die Linke Janine Wissler, ymgeisydd gorau etholiad cyffredinol mis Medi, yn ymgyrchu ym Munich, yr Almaen, Medi 17, 2021. REUTERS / Michaela Rehle / File Photo

Mae cysgod ar y gorwel dros etholiad yr Almaen: bwgan plaid bellaf chwith Linke, etifedd y comiwnyddion a fu unwaith yn llywodraethu Dwyrain yr Almaen, gan ddod i mewn o'r anialwch gwleidyddol, ysgrifennwch Paul Carrel a Thomas Escritt.

O leiaf, dyna mae ceidwadwyr Angela Merkel eisiau i bleidleiswyr ei feddwl. Y tu ôl mewn arolygon barn ychydig ddyddiau cyn pleidlais dydd Sul (26 Medi), mae ei darpar olynydd yn rhybuddio y byddai Democratiaid Cymdeithasol, pe bai’n fuddugol, yn gadael y pellaf chwith i rym. Darllen mwy.

"Rhaid i chi gael safbwynt clir ar yr eithafwyr," meddai'r ymgeisydd ceidwadol Armin Laschet wrth ei wrthwynebydd Democrataidd Cymdeithasol Olaf Scholz yn ystod dadl ar y teledu yn gynharach y mis hwn. "Dwi ddim yn deall pam ei bod hi mor anodd i chi ddweud 'Fydda i ddim yn mynd i glymblaid gyda'r blaid hon'."

hysbyseb

Ar gyfer y ceidwadwyr, mae'r Linke yr un mor annymunol â'r Dewis Amgen pellaf ar gyfer yr Almaen, y mae pob plaid fawr wedi addo ei gadw allan o'r llywodraeth. Darllen mwy.

Mae Scholz wedi ei gwneud yn glir mai’r Gwyrddion yw ei hoff bartneriaid, ond dywed y ceidwadwyr y bydd angen trydydd parti arno i ffurfio llywodraeth glymblaid. Ac maen nhw'n dweud bod y Democratiaid Cymdeithasol yn agosach at y Linke ar bolisïau cymdeithasol nag at y Democratiaid Rhydd o blaid busnes - partner dawns dewisol y ceidwadwyr.

Ychydig sy'n disgwyl i hyn ddigwydd - mae'r Linke ar ddim ond 6% mewn arolygon barn, hanner 11% y rhyddfrydwyr, na fyddai fwy na thebyg yn ddigon i roi'r mwyafrif seneddol gofynnol i Scholz.

hysbyseb

Ond i rai buddsoddwyr, mae'n risg na ddylid ei hanwybyddu.

"Byddai cynnwys y Linke mewn clymblaid lywodraethol, yn ein meddyliau ni, yn cynrychioli'r cerdyn gwyllt sengl mwyaf o bell ffordd ar gyfer marchnadoedd ariannol o etholiadau'r Almaen," meddai Sassan Ghahramani, prif weithredwr SGH Macro Advisors yn yr UD, sy'n cynghori cronfeydd gwrych. .

Byddai polisïau Linke fel cap rhent a threthi eiddo ar gyfer miliwnyddion yn ddigon i sbarduno llawer yn nosbarth busnes yr Almaen.

Mae'r mwyafrif yn tybio y byddai Scholz buddugol - gweinidog cyllid â haenau culfor a chyn-faer Hamburg - yn cynnwys y Democratiaid Rhydd fel dylanwad cymedroli yn ei glymblaid.

Mae SPD a Gwyrddion hefyd wedi diystyru gweithio gydag unrhyw blaid sy'n gwrthod ymrwymo i gynghrair filwrol NATO neu aelodaeth Undeb Ewropeaidd yr Almaen, y mae'r Linke wedi cwestiynu ill dau.

YN BAROD AM LLYWODRAETH?

Heb eu rheoli, mae'r chwithwyr yn gosod eu hunain yn barod ar gyfer cyfrifoldeb y llywodraeth dri degawd ar ôl i Ddwyrain yr Almaen ddiflannu o'r map.

"Rydyn ni eisoes yn NATO," meddai cyd-arweinydd y blaid, Dietmar Bartsch, wrth gynhadledd newyddion yn ddiweddar, gan osgoi cwestiynau ynghylch a fyddai ei safbwyntiau polisi tramor yn ei gadw rhag mynd i mewn i'r llywodraeth.

Mae Bartsch, 63, y cychwynnodd ei yrfa wleidyddol pan ymunodd â Phlaid Undod Sosialaidd Dwyrain yr Almaen ym 1977, yn arwain y Linke ochr yn ochr â Janine Wissler, 40, gorllewinwr sy'n hanu o dref ychydig y tu allan i brifddinas ariannol yr Almaen Frankfurt.

Os yw polisi tramor yn rhwystr, mae'n well gan y blaid siarad economeg. Yma nid yw'n bell o'r Democratiaid Cymdeithasol na'r Gwyrddion a dywed Bartsch unwaith y byddai'r blaid yn sicrhau y byddai ei phartneriaid yn cyflawni addewidion ymgyrchu, fel isafswm cyflog 12 ewro yr awr arfaethedig yr SPD.

Mae'r blaid wedi tyfu'n rhy fawr i'w sylfaen yn Nwyrain yr Almaen, gan sefydlu cadarnleoedd mewn dinasoedd tlotach, ôl-ddiwydiannol yng ngorllewin yr Almaen.

Mae'n arwain y llywodraeth yn nhalaith ddwyreiniol Thuringia, a hi yw'r partner iau gyda'r SPD a'r Gwyrddion yn llywodraeth ddinas Berlin.

Dywed dadansoddwyr y byddai Scholz, fel canolwr, yn fwy cyfforddus gyda’r Democratiaid Rhydd, ond na fyddant yn diystyru’r Linke i gadw trosoledd dros y rhyddfrydwyr, yn awyddus i chwarae gwneuthurwyr brenin mewn sgyrsiau clymblaid.

Mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol yn yr arolygon barn hefyd yn awgrymu bod gwreiddiau comiwnyddol y chwith yn cario llai o bwysau gyda phleidleiswyr nag yn y gorffennol. Dywedodd arweinydd y Gwyrddion, Annalena Baerbock, ei bod yn anghywir dweud eu bod yr un mor ddrwg â'r asgell dde eithafol oherwydd nad oedd yr olaf yn parchu normau democrataidd yr Almaen.

“Rwy’n ystyried bod yr hafaliad hwn o’r AfD gyda’r Chwith yn hynod beryglus, yn enwedig oherwydd ei fod yn dibwys yn llwyr y ffaith nad yw’r AfD yn cyd-fynd â’r cyfansoddiad,” meddai Baerbock mewn dadl deledu y mis hwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd