Cysylltu â ni

Yr Almaen

Yr Almaen yn galw am dribiwnlys arbennig yn erbyn Rwsia dros ryfel Wcráin - Reuters

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Llun (16 Ionawr) cafwyd galwad gan Weinidog Tramor yr Almaen, Annalena Baerbock, am greu tribiwnlys rhyngwladol arbennig i ddwyn cyhuddiadau yn erbyn arweinwyr Rwseg mewn cysylltiad â goresgyniad Moscow a meddiannu Wcráin.

Dywedodd Baerbock, a oedd yn annerch yr Academi Cyfraith Ryngwladol yn yr Hâg lle mae’r Llys Troseddol Rhyngwladol, mai “tribiwnlys sy’n gallu ymchwilio i arweinyddiaeth Rwseg a’u rhoi ar brawf” yw’r hyn sydd ei angen.

Nid yw'n bosibl erlyn Rwsia am ymddygiad ymosodol yn erbyn yr Wcrain cyn yr ICC. Dywedodd mai dim ond achosion lle mae'r achwynydd a'r diffynnydd yn aelodau o'r llys neu achos wedi'i gyfeirio gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig y gall y llys ddelio ag achosion.

Nid yw Rwsia yn aelod o'r ICC ac o'r herwydd, mae'n debygol y byddai Rwsia, un o bum aelod parhaol o'r Cyngor Diogelwch sydd â phwerau feto-wieling, yn rhwystro unrhyw atgyfeiriad ato.

Dywedodd Baerbock eu bod wedi trafod y posibilrwydd o gydweithio gyda’r Wcráin a’u partneriaid i sefydlu tribiwnlys arbennig ar gyfer troseddau yn erbyn yr Wcrain. Awgrymodd hefyd y gallai tribiwnlys o'r fath ddeillio o gyfraith droseddol Wcrain.

Gallai hefyd gael ei ategu gan elfennau rhyngwladol, meddai.

Yr Undeb Ewropeaidd, yr Wcrain a'r Iseldiroedd i gyd yn cael eu cefnogi'n gyhoeddus y syniad am dribiwnlys arbennig. Mae Rwsia yn gwadu cyhuddiadau o droseddau rhyfel, gan alw ei gweithredoedd yn yr Wcrain yn “weithrediad arbennig gan y fyddin”. Mae hefyd wedi gwadu targedu sifiliaid yn fwriadol yn yr Wcrain, lle mae miloedd wedi’u lladd.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae gan Karim Khan, prif erlynydd yr ICC rhybuddio am ddarnio cyfreithiol. Dywedodd mai ei lys oedd yn fwyaf addas ar gyfer treialon yn ymwneud â throseddau ymosodol oherwydd gall aelod-wladwriaethau drwsio "bylchau" yr honnir eu bod yn bodoli.

Yn ddiweddarach yn y dydd, anerchodd Baerbock fod plant Wcrain alltudio o Wcráin a'i roi i fyny i'w fabwysiadu.

Dywedodd y gweinidog fod yn rhaid i Rwsia ateb ble mae’r plant, tra dywedodd Wopke Hoekstra, ei chymar yn yr Iseldiroedd, y dylid dychwelyd y plant adref a bod yn rhaid i Rwsia roi’r gorau i’w halltudio.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd